Villkor & Bestämmelser

ParkVia är ett handelsföretag inom ParkCloud Ltd.

1. ParkVia fungerar endast som en bokningsbyrå och därför ansvarar den reserverade bilparkeringen, hotellet, mottagningsservicen eller annan inrättning ("parkeringsleverantören") för alla fordon. Du accepterar att du gör en bokning genom ParkVia- webbsidan endast för en on-line bokningsbyrås tjänster och att du blir försedd med bilparkeringsplatsen av Parkeringsleverantören personligen vid din ankomst till det förbokade stället. Parkeringsleverantörerna är självständiga företag och de är inte representanter eller anställda av ParkVia. ParkVia är inte ansvarig för handlingar, fel, utelämnanden, kritiska anmärkningar, garantier, överträdelser eller vårdslöshet av någon av dessa leverantörer och inte heller personliga skador, dödsfalls, ägodelsskador, eller någon annan form av skadegörelsekostnader. ParkVia har inget ansvar och kommer inte att återbetala i händelse av strejk, force majeure, eller andra orsaker utöver kontroll, och vi har inget ansvar för extra kostnader, utelämnanden, fördröjningar, ombokningar eller över handlingar från någon form av regering eller myndighet.

2. ParkVia övervakar priserna så att vi kan erbjuda det bästa värdet för pengarna. Priser kan gå både upp och ner beroende på säsongens specialerbjudanden. Alla priser som visas är avsedda för förhandsbokning online och de priser som har uppgetts av Parkeringsleverantören är inklusive alla tillämpliga skatter om inget annat anges. Det förekommer inga betalningsavgifter oavsett vilket betalningssätt som används.

3. Procedurer för bokning och avbokning

 • 1. Bokning via vilken som helst ParkVias webbplats genererar automatiskt bokningsvouchers efter slutförd bokning. Denna voucher genereras direkt av Park Cloud eller Parkeringsleverantören. En bokning innebär emellertid inte att man garanteras plats. ParkVia eller Parkeringsleverantören kan avboka en bokning om Parkeringsleverantören uppger att de inte kommer att kunna genomföra bokningen. I sådant fall kommer full återbetalning att utbetalas.
 • 2. Se till att du har tillgång till anvisningar och instruktioner för den service som du har bokat samt Parkeringsleverantörens telefonnummer och uppgifter om procedurerna vid in- och utkörning. Det åligger dig att se till att du införskaffar gällande anvisningar - ParkVia kommer inte att ersätta dig för eventuella missade bokningar, flyg eller andra problem som uppkommit till följd av att du inte lyckats införskaffa giltiga anvisningar.
 • 3. Om du behöver betala ett högre pris än det som bekräftas på din bokningsvoucher som utfärdats av Parkeringsleverantören, på grund av att du inte följt den rätta bokningsprocessen eller de rätta procedurerna vad gäller in- och utkörning, eller om du inte visar upp din parkeringsbiljett kommer ParkVia inte att återbetala dig någon ersättning.
 • 4. Det kan hända att transporter ingår i ParkVias priser men kontrollera Parkeringsleverantörens uppgifter på hemsidan eller kontakta ParkVia innan du går vidare med din bokning för att få detta bekräftat.
 • 5. Om du stannar färre dagar än din ursprungliga bokning, avgör Parkeringsleverantören huruvida någon rabatt eller återbetalning tillämpas .
 • 6. Prisberäkningarna varierar enligt många faktorer, inklusive men är inte begränsat till bokningstillfället, vistelsens längd, fordonets avlämningsdatum / tid och fordonets avhämtnings- datum / tid.
 • 7. Beroende på Parkeringsleverantörens villkor och vilken produkt du har valt kan du behöva lämna ifrån dig dina fordonsnycklar till Parkeringsleverantörens personal. Om detta skulle vara fallet måste man se till att fordonet är i körbart skick och att alla tillämpliga myndighetskrav (t.ex. försäkring) är uppfyllda, innan man lämnar in sitt fordon till Parkeringsleverantören. I detta fall förbehåller sig Parkeringsleverantören rätten att flytta ditt fordon inom eller utanför bilparkeringen genom att köra det eller på annat sätt, i den utsträckning som Parkeringsleverantören eller dess anställda finner nödvändigt för att effektivt kunna arrangera sina parkeringsresurser på bilparkeringen eller i nödsituationer eller i syfte att förhindra olyckor eller blockering. Om Parkeringsleverantörens personal tvingas köra ditt fordon till en allmän väg måste Parkeringsleverantörens förare vara fullt försäkrad från Parkeringsleverantörens sida för ändamålet i fråga, dock bör detta verifieras av kunden själv.
 • 8. All parkering lyder under de villkor och bestämmelser som gäller för den enskilde Parkeringsleverantören. Det åligger dig att efterlysa de villkor och bestämmelser som gäller för Parkeringsleverantören före ankomsten.
 • 9. Om det förekommer omständigheter som resulterar i att Parkeringleverantörens anställda måste vänta, inklusive men inte begränsat till, inmatningsfel, eller sena ankomster av kunderna, kan detta resultera i en administrativ avgift som betalas direkt till Parkeringsleverantörens anställda omedelbart eller tillbakadragandet av tjänsten utan återbetalning.
 • 10. Fordon med höga sidor eller breda fordon: Alla Parkeringsleverantörer kan inte ta emot mycket stora fordon, skåpbilar, husbilar osv. eller ifall de kan ta emot stora fordon kan det förekomma en extra avgift. Ifall detta inte är speciellt specificerat under informationen om parkeringsplatsen som anges på ParkVia- webbsidan, är alla bokningar giltiga endast för små/standards storleks bilar. Ifall ett fordon inte faller i denna kategori, är kunden själv ansvarig för att välja den lämpliga fordonstypen på bokningsformuläret, eller ifall ett lämpligt alternativ inte är tillgängligt, att kontakta ParkVia före bokningen görs. ParkVia godkänner inte återbetalningsbegäran av tilläggsavgifter som parkeringsplatserna kan kräva ifall den lämpliga fordonstypen inte specificerats vid bokningen, eller ifall fordonets typ inte kan accepteras av Parkeringsleverantören.
 • 11. ParkVia rekommenderar att kunder anländer i god tid till bilparkeringen så att de hinner med sin planerade resa.
 • 12. Alla fordon parkeras på kundens egen risk. I händelse av ett klagomål, skadeanspråk eller konflikt (t.ex. om ditt fordon skulle åsamkas skada medan det lämnats i förvar hos en Parkeringsleverantör eller om du skulle bli av med ditt fordon eller något av dina ägodelar från fordonet medan det är parkerat hos en Parkeringsleverantör) måste kunden ta upp detta direkt med i fråga varande Parkeringsleverantör. ParkVia kommer under inga omständigheter att ta något ansvar för den här typen av händelser. Alla skadeanspråk gällande förlust eller skada på fordon eller som har att göra med kvaliteten på den service som tillhandahållits ska göras till Parkeringsleverantören. På begäran kommer ParkVia att tillhandahålla kontaktuppgifter till Parkeringsleverantören. Detta kommer inte att påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument
 • 13. Vissa Parkeringsleverantörer debiterar för administrativa kostnader och arvoden för ändringar och avbokningar. I förekommande fall skall det anges vid bokningstillfället och på din bokningsvocuher.
 • 14. Vissa Parkeringsleverantörer meddelar att deras service inte är en återbetalningsbar service och / eller ett köp som inte kan ändras. För dessa tjänster kommer det att stå angivet när du bokar och på din bokningsvoucher

4. ParkVias webbplats innehåller hyperlänkar till webbplatser som tillhandhålls av en tredje part. ParkVia har ingen kontroll över dessa webbplatser och tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor eller för eventuella kontraktsbrott eller avsiktliga handlingar eller vårdslöshet från den tredje partens sida, som leder till förlust, skada, dröjsmål eller personskada för dig eller ditt sällskap. ParkVia tar inte ansvar för riktigheten för de åsikter som uttrycks på sådana webbsidor, och sådana webbsidor är inte föremål för undersökningar, kontroller eller kontrollerade med tanke på riktighet och fullständighet av ParkVia. Att inkludera en webbplats som man har länkat till på ParkVias webbsida innebär inte eller utgör inte ett godkännande eller att ParkVia understödjer den länkade webbplatsen. Om du beslutar dig för att lämna ParkVias webbplats och gå in på en tredje parts webbplats gör du det på eget bevåg. När du är inne på webbplatser som drivs av en tredje part omfattas du av alla regler, policies (inklusive integritetspolicies) och användarprocedurer som gäller för dessa webbplatser. ParkVia tar inte ansvar för information som du lämnar ut till en tredje part.

5. Allt innehåll på ParkVias webbplats är upphovsrättsskyddat material; copyright & copy; ParkCloud Ltd Alla rättigheter förbehålles. De övriga produkt- och bolagsnamn som omnämns i de här villkoren kan vara varumärken tillhörande deras respektive ägare. De bilder som förekommer på ParkVias webbsida har endast lagts till i visningssyfte och får inte sparas eller laddas ner i något format. De eventuella kundomdömen som man kan ta del av på ParkVias webbplats representerar inte ParkVias åsikter.

6. Den information, de produkter och tjänster som har publicerats på ParkVias hemsida kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. I synnerhet garanterar inte ParkVia riktigheten i, och avsäger sig ansvar för, felaktigheter som har att göra med information och beskrivningar för produkter som visas på webbplatsen (inklusive, men utan begränsning, fotografier, lista över faciliteter, allmänna produktbeskrivningar, osv.). Mycket av den här typen av information som tillhandahålls av Parkeringsleverantörerna. De uppskattade värderingarna som visas på den här webbplatsen är avsedda att endast användas som allmänna riktlinjer och ParkVia kan inte garantera riktigheten för dessa uppskattningar. Informationen utsätts emellanåt för ändringar. ParkVia och/eller dess respektive leverantörer kan när som helst förbättra och/eller ändra webbplatsens innehåll. ParkVia och/eller dess respektive leverantörer gör inga framställningar om informationens lämplighet, produkterna och tjänsterna som innefattas på ParkVias webbplats i något syfte och för att inbegripa eller erbjuda försäljning av produkter eller tjänster på ParkVias webbplats utgör inget stöd eller rekommendation för sådana produkter eller tjänster av ParkVia. ParkVia och/eller dess respektive leverantörer avsäger sig härmed alla garantier, villkor och bestämmelser gällande den här informationen, mjukvaran, produkterna och tjänsterna, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för lämplig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-överträdelse. ParkVia och dess leverantörer ansvarar inte under inga omständigheter, för skador (inklusive, men inte begränsat till, indirekta, tillfälliga, straffbara, speciella eller följdskador) som härrör från eller på något sätt har samband med användningen av Park Cloud webbsidor, eller med fördröjning eller oförmåga att använda Park Cloud webbsida, eller för någon information, mjukvara, produkt och tjänst som erhållits via någon av Park Clouds webbsidor, eller på annat sätt som följer av användning av Park Cloud webbsida (inklusive, men inte begränsat till, förlust av användning, information, vinst, besparingar och möjligheter), oavsett om de är baserade på kontrakt, strikt ansvar eller på annat sätt, även om Park Cloud och / eller någon av dess leverantörer har informerats om risken för skador. Dessa villkor och bestämmelser och ovannämnda ansvarsfrihet påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

7. Du samtycker till att försvara och skydda ParkVia, dess dotterbolag, och/eller dess respektive leverantörer och dess eventuella tjänstemän, chefer, anställda och ombud från och mot skadestånd, åtalsgrunder, fordringar, ersättningar, förluster, böter, straffavgifter eller andra kostnader eller utgifter av något slag inklusive, men inte begränsat till skäliga juridiska avgifter och redovisningsavgifter som tillkommit på grund av en tredje part till följd av:

 • 1. att du bryter mot dessa villkor, bestämmelser och varsel eller mot de dokument som det hänvisas till här;
 • 2. att du begår en lagöverträdelse eller överträdelse mot en tredje parts rättigheter; eller
 • 3. din användning av ParkVias webbsida.

8. Som villkor för att du får använda ParkVias webbplats garanterar du ParkVia att du inte kommer att använda ParkVias webbplats för något ändamål som är olagligt eller som förbjuds enligt dessa villkor, bestämmelser.

ParkVia är ett handelsföretag inom ParkCloud Ltd.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Avbokningsregler

Du skall göra alla avbokningar och tillägg med hjälp av funktionen "Hantera Min Bokning" - funtionen på ParkVias webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till ParkVia via den publicerade e-postadressen. Om du gör en avbokning eller har önskemål om tillägg, muntligen, per telefon eller direkt till Parkeringsleverantören kommer din begäran eller dina önskemål inte att genomföras. När du avbokar med hjälp av funktionen "Hantera Min Bokning" – funktionen kommer din begäran att handläggas omedelbart och avbokningens varselperiod (defineras som perioden från och med inlämningsdatumet/inlämningstiden för ditt fordon till och med den tidpunkt då ParkVia får kännedom om din avbokning) beräknas från den tidpunkt då begäran om avbokningen gjordes. Om du skickar e-post med begäran om avbokning kommer avbokningen endast att utföras under kontorstid och varselperioden beräknas från den tidpunkt som ParkVia behandlar din begäran om avbokning. Vi rekommenderar därför att du genomför dina begäranden om avbokning med hjälp av funktionen "Hantera Min Bokning".

Observera att för nedanstående exempel kommer ingen återbetalning att utbetalas:

 • Ändrade resplaner (inklusive avbokade flygningar, kryssningar, tågresor osv.): Återbetalas ej. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad vad gäller ändrade resplaner och att justera din tidtabell i enlighet med detta och informera ParkVia om relevanta ändringar. ParkVia ansvarar inte för dina förändrade resevillkor (t.ex om din flygning, kryssning eller tåg har ställts in), då har du inte rätt till någon ersättning.
 • Missade pendelbussar: Återbetalas ej. Man kan erhålla tidtabeller, i förekommande fall, för pendelbussar på ParkVias webbplats och de finns även på bokningsvoucheren. Det är ditt ansvar att känna till vilka tider pendelbussarna går och eventuella inplanerade tider.
 • Missade Meet & Greet förare: Återbetalas ej. Det är ert ansvar att uppge de exakta mötestiderna och informera föraren om eventualla ändringar, i tillräckligt god tid . Ifall information om mötesplatsen inte ges på ParkVias webbsida eller er bokningsvoucher, är det på kundens eget ansvar att ta reda på denna information av parkeringsplatsen.
 • I händelse av att man parkerar på en annan bilparkering på grund av sen ankomst: Återbetalas ej
 • I händelse av att man parkerar på en annan bilparkering på grund av att man inte hittar den bokade bilparkeringen: Återbetalas ej. Anvisningarna står på alla bokningsvouchers innehåller anvisningar och de är läsligt tillgänliga från ParkVia med en gilitg bokning. Det åligger dig att se till att du har med dig din boknings- voucher och anvisningar när du reser.
 • Om man inte har någon bokningsvoucher: Återbetalas ej. Bokningsvouchererna skickas ut automatiskt via e-post. Du är ansvarig för att ta kontakt med ParkVia och se till att du införskaffar relevant information om det skulle hända att din bokningsvoucher inte levereras.
 • Oförbrukade parkeringsdagar: Återbetalning betalas ej ut för oförbrukade bokningar eller bokningar som endast använts till en del.
 • Ej-accepterad fordonstyp: Återbetalas ej. Det är ert ansvar att ta reda på vilka slags fordon kan tas emot av parkeringsplatsen, antingen via den specifika informationen för parkeringsplatsen eller genom att kontakta ParkVia.

Avbokningstid:

 • Mer än 24 före fordonets avlämningsdag dag och tid: Full återbetalning
We're finding you the best deals
We'll be just a moment
. . .