Odredbe i uslovi korišćenja

ParkVia је промотивни канал за ParkCloud

1. ParkVia делује ако посредник у резервисању и самим тим непреузима никакву одоговорност и обавезу за возила која леже на страни извођаћа паркинга, хотела или (Meet and Greet) услуге. Самим тим слажете се да правите резервацију преко ParkVia за он-лине услугу резервације агенције и да извођаћа паркинга омогућује дирекнти паркинг када дођете на унапред резервисано место. Поједнини извођачи паркинга су независне компаније те нису агенти нити запосленици ParkVia. ParkVia није одговорна за дела, грешке, пропусте, гаранције, нарушавања или нехата тих добављала или за било какве личе повреде, смрт или оштећење имовине, друге штете или трошкова који проистичу из тога. ParkVia не преузима никакву одговорност и не прави никакву надокнаду у случају штрајка, више силе или других разлога ван нјезине конторле и то не сноси никакву одговорност за било какве додатне трошкове, пропусте, кашњења, преусмеравања или акта било владе или органа.

2. ParkVia пратити промене цена како би Вам могла понудити најбоље могуће опције. Цене се могу увећати или смањити, све зависи од сезоне и посебних понуда. Резервација се може направити исклључиво унaпред где је порез већ укљућен, осим ако није наведено другачије. Према начину плаћања нисте дужни платити никакву накнаду.

3. Резервација и поништење резервације

 • 3.1. Резервација направљена путем веб странице ParkVia аутоматски ствара образац за резервацију. ParkVia задржава право да откаже резервацију, ако извођаћ није у стању да задовољи захтеве клијента. У том случају укупни износ бити ће врачен клијенту.
 • 3.2. Молимо вас да проверите да ли имате одговарајућа упуства те телефонски број паркинга и све остале податке о доласку и поласку на паркинг.
 • Na вам је дговорност да следите упутствима пре него што кренете на пут - све пропуштене резервације, летови и остали проблеми, који ће произаћи из непридржавања ових упута, неће имати право на новчану накнаду од стране ParkVia.

 • 3.3 Ако примените вишу цену на формулару за резервацију него што је била у току резервације, јер нисте правилно пратили поступак уласка и изласка, ParkVia вам неће мочи дати новчану накнаду.
 • 3.4 Могуће је да су неки од трансфера већ укљућени у цену ParkVia, али свједно проверите опис паркинга или се обратите на ParkVia, пре него жто направите резервацију.
 • 3.5 Код неких извођача паркинга потребно је минимално раздобље коришћења паркинга. Ако желите, можете остати неколико дана, али је потребно платити минимални рок коришћења паркинг места. Бесплатна понудба укљућује трошкове минималног периода коришћења паркинга.
 • 3.6 Дневна цена паркинга може да се разликује, зависно о датуму и времену боравка, о датуму и времену преузимања возила, као и времену и датумз предаје возила.
 • 3.7 У зависности од изабраног извођаћа паркинга и одабраном продукту, могуће је да ћете морати предати кључеве возила особљу извођаћа паркинга. ParkVia ће Вас информисати где год је то неопходно. Пре него што напусте возило на паркингу, уверите се да је возило у добром стању те у складу са свим законско-променти прописима (нпр.осигурање). У том случају, избођач паркинга има право на слободу кретања возила ван паркинга. Особље паркинга ће тиме поседовати право да препаркира ваше возило, чак у неким екстремним случајевима, као што су несрече или препреке.
 • Ако особље управља вашим возилом на јавним путевима, особље паркинга мора имати пуно осигурање у ту сврху, али странка се мора сама претходно информисати о томе.

 • 3.8 Сваки паркинг подлеже условима сваког појединог извођаћа паркинга. Да би странка добила те услове, мора се сама побринути о томе, након доласка на паркинг.
 • 3.9 Све грешке које би могле довести до тога да клијенти претерано дуго чекају на превоз, морат ће клијент сами платити адмистративни трошак.
 • 03.10 Ограничење висине возила: Сви паркинзи немају примерене велићине простора за возила, караване, минибусе, кобмије итд. Негде је потребна доплата. У таквим примерима, пре него што направите резервацију, назовите ParkVia.
 • 03.11 ParkVia саветује своје клијенте како да унапред резервишу паркинг место, тако да ће странке имати довољно времена за планирнаје свог путовања.
 • 03.12 Сва возила паркирана су на сопствени ризик клијента. У случају тужбе или спора (на пример, ако је Ваше возило утрпјело штету, или ако је било украдено, или ако сте изгубили вредност из возила када је било паркирано на паркингу извођаћа, у тим случајевима ParkVia не преузима никакву огодоворност за ове врсте инцидента. Сваки приговор због крађе или оштећења на возилу или на квалитет услуге, морате се одмах обратити на извођаћа паркинга. ParkVia ће на захтев странке придобити контактне податке извођаћа паркинга. То не утиче на став права клијента.
 • 03.13 ParkVia d.o.o. (t/а ParkCloud Ltd) не наплаћује измене или отказивање резервације, али неки паркинг сервиси примењују административне трошкове и накнаду. Ако се то односи на паркинг, то ће бити наведено у тренутку резервисања и бити ћете обавештени путем емајла.
 • 03.14 Неке услуге за паркинг саветују да не враћају или нису изменљиве. За те врсте услуге ће бити наведено у тренутку резервисања и на Вашу емаил примит ћете обавештење.
 • 03.15 Целокупни паркинг подлеже условима индивидуалног извођаћа паркинга. Ваша је одговорност да затражите услове извођаћа паркинга, након доласка на паркинг.
 • 4. Сајт ParkVia садрзи хиперлинкове осталих веб страница, које су у власништву трећих клијената. ParkVia нема контролу над тим другим веб страницама и није одговорна за садржај, нити за било каква кршења уговора, намерно или ненамерно из чина тих трећих особа, због којих мозете Ви или Ваш сапутник бити на губитку, оштети или направити кривично дело. ParkVia није одговорна за тачност информација на овим веб страницама сем нијезних намера. Није на ParkVia Србији да истражује или утврђује тачност тих података. Укључивање било којих линкова на веб страницу ParkVia није у вези са ParkVia. Ако сте одлучили напустити сајт ParkVia за приступ овој страници, правите то на сопствени ризик. Сва правила (уклјућујући и осигуранје) и оперативини поступци веб страницама, које управљају те треће особе, подлежу бама када сте пристуни на тим страницама. ParkVia није одговорна за било какве инфорамције, које сте прикупили из тих страница.

  5. Садржај веб странице ParkVia заштићене су ауторски © "ParkCloud Ltd d.o.o", где су сва права придржана, као и остали производи или имена компанија, које могу бити заштитни знаци њихових власника. Слике на веб страници ParkVia намењене су гледању и не смеју се скидати те сачувати у билом каквом облику. Сваки коментар који је објављен на веб страници Србије непредставља мишљење ParkVia Србије.

  6. На веб страници ParkVia може доћи до затипканих грешака. ParkVia не гаранитра тачност податка и неодговара за било какве неправилности, које темеље на информацијама или опису паркирнга, хотела или било ког гругог путовања или производа. Услуге које се појављују на овој веб страници (уклљућујући, без ограничења, фотографије и списак опреме, опис објеката, итд.), нуде потпуне инфорамције. Све оцене приказане на овим страницама су само за општу употребу и ParkVia не може да загарантује тачност тих процена. Повремено могуће су промене. ParkVia и / или њезини добављачи могу побољшати или направити промене на овој веб страници у било које бреме. ParkVia и / или њезини добављачи не представљају никакву гаранцију о тачности информација, производа или услуга садржаних на овим веб страницама ParkVia, у било коју сврху и укљућивање те нуђење продаје било каквих производа или услуга на веб страници ParkVia. ParkVia и / или њезини добављачи одричу се свим гаранцијама које су у вези с овим информацијама, софтверу, производима и услугама, укључно са свим имплицираним прописима гаранција, условима примерене квалитете, прикладности за одређену намеру, властништво и неповређеност. Извођаћи паркинга су самостални подузетници и нису запосленици ParkVia Србије. ParkVia не одговорна за дела, погрешке, пропусте, изјаве, гаранције, повреде или маломарности добављача те било какве повреде, смрт или трошкове који произлазе из истих. ParkVia не прихвата одговорност и неће због штрајка или више силе те било каквих других узрока ван контроле, одговарати за додатне трошкове, пропусте, кашњења, промене било каквог авторитета или владе. У сваком случају ParkVia или добављачи нису одговорни за било какву штету, индиректну, случајну, репресивну, посебну или последичну, који могу бити повезани на било који начин са веб страницама ParkVia или онемогучују коришћење веб странице или информације ParkVia, софтвер, производе или услуге добијене путем веб странице ParkVia или друге материје настале кроз ParkVia веб страницу (укљућујући, али не ограничавајући се на губитак употребе, података, добит штедње или могучности), дали на основи уговора, објективне одговорности, укључујући ако су били ParkVia и / или њезини добављаћи обавештени о штети. ParkVia и / или њезини добављаћи одговорни су само за директне штете које произлазе из коришчења веб странице ParkVia или на основу објективне одговорности уговора или на неки други начин, где је дошло до више трансакција, која је уследила у случају притужбе или низ догађаја. Ови услови анулиранја претходног закона неће утицати на ваш статус клијента.

  7. ParkVia и њене подружнице те сви службеници, директори, запосленици и агенти су против свим захтјевима, узроцима деловања, повратка, губитка, штете, казни или других трошкова одн. трошкова било које врсте или природе, а не заштите накнаде, без ограничења, разумне правне и рачуноводствене накнаде као допринос тих трећих особа као резулатат:

 • (а) Било која повреда ових услова, обавештења или документа наведених овде,
 • (б) Било каква повреда закона или права трећихособа или
 • (ц) Коришћење веб портала ParkVia.
 • 8. Као услов коришћења веб портала ParkVia обечала је да неће користити веб портал у било какве друге сврхе које су противзаконите или забрањене против кориштења у овим условима и обавестима.

  ParkVia је промотивни канал за ParkCloud.Ltd, који је регистрован у Великој Британији под редним бројем 6557569.

  ParkVia је промотивни канал за ParkCloud

  1. THESE TERMS
   1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
   2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
  2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
   1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
   2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
   3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
   4. Defined terms used in these Terms:
    1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
    2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
    3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
    4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
  3. OUR CONTRACT WITH YOU
   1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
   2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
   3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
   4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
   5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
  4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
   1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
   2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
   3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
   4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
   5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
  5. SERVICES

   Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

  6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

   If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

  7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
   1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
    1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
    2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
    We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
   2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
  8. ACCESSING THE SERVICES
   1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
   2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
   3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
   4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
   5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
   6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
   7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
   8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
   9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
  9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
   1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
   2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
  10. PRICE AND PAYMENT
   1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
   2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
   3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
  11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
   1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
   2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
   3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
   4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
  12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
   1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
    1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
    2. to process your payment for the Services; and
    3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
   2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
   3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
  13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

   All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

  14. OTHER IMPORTANT TERMS
   1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
   2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
   3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
   4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
   5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
   6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

  Услови отказивања резервације

  Све промене или отказивања морају да се поднесу преко "Уреди моје резервацију" ParkVia или морате да пошаљете е-мејл поруку на ParkVia, где је адреса објављена. Уколико откажете или промените вашу резервацију директно или преко телефона, ваша резервација неће бити отказана. Када направите захтев за отказ резервације преко "Уреди моје резервацију", ваш захтев ће бити аутоматски ажуриран, а отказни рок (дефинисан као период између датум / време када сте направили резервацију возила, и између датума / времена од тренутка када ParkVia процесуира тај захтев). Ако пошаљете захтев за отказивање резервације путем е-мајла, то ће бити направљено у току радног времена, а отказни рок важи од тренутка када ParkVia заврши процес. Саветујемо вам да упортебљавате "Уреди моје резервацију".

  Накнада се не плаћа у следећим случајевима:

 • Промене у путничким аранжманима (укључујући са поништењем / крстарење/ возом, итд.): Без новчане надокнаде. На вама је одговорност да се позанимате о било каквим променама путовања те да сте у току са тим променама и превремено обавестите ParkVia о тим променама. ParkVia није одговорна завило какве промене око вашег путовања (нпр. лет /крстарење/отказан воз) и нећете имати право на новчану надокнаду.
 • Губитак трансфер буса до важдушне луке: Без новчане надокнаде. Распоред вожње аутобуса, где се односи, доступан је на ParkVia страници и на вама је да се информишете о распореду вожње приликом резервације паркинга.
 • Пропуштени Meet & Greet услуга: без новчане надокнаде. Странкина је одговорност да осигура тачне информације састанка и да у тачно време обавести возаче о свим променама, с одговарајућим упозорењем. Ако тачка информације састанка није наведена на сајту или је нисте добили преко потврдног формулара за резервацију паркинга, странкина је одговорност да добије следеће информације од извођача паркинга.
 • У случају да паркирате на другом паркингу због кашњења: Без новћане надокнаде.
 • У случају да паркирате на другом паркингу јер нисте нашли прави паркинг: Без новћане надокнаде. Упутства о томе како доћи до праве локације паркинга, наведено је у потврдном формулару о резервацији и доступно на ParkVia. На вам је одговорност да имате резервацију са собом и упутства о томе, како доћи до паркинга.
 • Непотпуни формулар резервације: Без новћане надокнаде. Формулар о резервацији примит ћете путем е-маијла. На вам је одговорност да назовете ParkVia Србију и доби ћете релевантне информације, али ако формулар о резервацији није био потпун, губите право на новчану накнаду.
 • Некориштени дани паркинга:Без новћане надокнаде за нескоришћене или делимично коришчене резервације.
 • Не прихваћени тип возила: Без новчане надокнаде. Ваша је одговорност да Проверите која врста возила мозе бити сместена или у оквиру информација паркинга или контактирањем.
 • Cancellation notice period:

  • Greater than 24 hours before the start date and time: Full refund
  We're finding you the best deals
  Бићемо са Вама за тренута...
  . . .