Booking cancel Free Cancellations  Резервишите одмах, откажите касније. Преко 90% паркиралишта може се отказати бесплатно 24 сата пре доласка.

Odredbe i uslovi korišćenja

ParkVia је промотивни канал за ParkCloud

1. ParkVia делује ако посредник у резервисању и самим тим непреузима никакву одоговорност и обавезу за возила која леже на страни извођаћа паркинга, хотела или (Meet and Greet) услуге. Самим тим слажете се да правите резервацију преко ParkVia за он-лине услугу резервације агенције и да извођаћа паркинга омогућује дирекнти паркинг када дођете на унапред резервисано место. Поједнини извођачи паркинга су независне компаније те нису агенти нити запосленици ParkVia. ParkVia није одговорна за дела, грешке, пропусте, гаранције, нарушавања или нехата тих добављала или за било какве личе повреде, смрт или оштећење имовине, друге штете или трошкова који проистичу из тога. ParkVia не преузима никакву одговорност и не прави никакву надокнаду у случају штрајка, више силе или других разлога ван нјезине конторле и то не сноси никакву одговорност за било какве додатне трошкове, пропусте, кашњења, преусмеравања или акта било владе или органа.

2. ParkVia пратити промене цена како би Вам могла понудити најбоље могуће опције. Цене се могу увећати или смањити, све зависи од сезоне и посебних понуда. Резервација се може направити исклључиво унaпред где је порез већ укљућен, осим ако није наведено другачије. Према начину плаћања нисте дужни платити никакву накнаду.

3. Резервација и поништење резервације

 • 3.1. Резервација направљена путем веб странице ParkVia аутоматски ствара образац за резервацију. ParkVia задржава право да откаже резервацију, ако извођаћ није у стању да задовољи захтеве клијента. У том случају укупни износ бити ће врачен клијенту.
 • 3.2. Молимо вас да проверите да ли имате одговарајућа упуства те телефонски број паркинга и све остале податке о доласку и поласку на паркинг.
 • Na вам је дговорност да следите упутствима пре него што кренете на пут - све пропуштене резервације, летови и остали проблеми, који ће произаћи из непридржавања ових упута, неће имати право на новчану накнаду од стране ParkVia.

 • 3.3 Ако примените вишу цену на формулару за резервацију него што је била у току резервације, јер нисте правилно пратили поступак уласка и изласка, ParkVia вам неће мочи дати новчану накнаду.
 • 3.4 Могуће је да су неки од трансфера већ укљућени у цену ParkVia, али свједно проверите опис паркинга или се обратите на ParkVia, пре него жто направите резервацију.
 • 3.5 Код неких извођача паркинга потребно је минимално раздобље коришћења паркинга. Ако желите, можете остати неколико дана, али је потребно платити минимални рок коришћења паркинг места. Бесплатна понудба укљућује трошкове минималног периода коришћења паркинга.
 • 3.6 Дневна цена паркинга може да се разликује, зависно о датуму и времену боравка, о датуму и времену преузимања возила, као и времену и датумз предаје возила.
 • 3.7 У зависности од изабраног извођаћа паркинга и одабраном продукту, могуће је да ћете морати предати кључеве возила особљу извођаћа паркинга. ParkVia ће Вас информисати где год је то неопходно. Пре него што напусте возило на паркингу, уверите се да је возило у добром стању те у складу са свим законско-променти прописима (нпр.осигурање). У том случају, избођач паркинга има право на слободу кретања возила ван паркинга. Особље паркинга ће тиме поседовати право да препаркира ваше возило, чак у неким екстремним случајевима, као што су несрече или препреке.
 • Ако особље управља вашим возилом на јавним путевима, особље паркинга мора имати пуно осигурање у ту сврху, али странка се мора сама претходно информисати о томе.

 • 3.8 Сваки паркинг подлеже условима сваког појединог извођаћа паркинга. Да би странка добила те услове, мора се сама побринути о томе, након доласка на паркинг.
 • 3.9 Све грешке које би могле довести до тога да клијенти претерано дуго чекају на превоз, морат ће клијент сами платити адмистративни трошак.
 • 03.10 Ограничење висине возила: Сви паркинзи немају примерене велићине простора за возила, караване, минибусе, кобмије итд. Негде је потребна доплата. У таквим примерима, пре него што направите резервацију, назовите ParkVia.
 • 03.11 ParkVia саветује своје клијенте како да унапред резервишу паркинг место, тако да ће странке имати довољно времена за планирнаје свог путовања.
 • 03.12 Сва возила паркирана су на сопствени ризик клијента. У случају тужбе или спора (на пример, ако је Ваше возило утрпјело штету, или ако је било украдено, или ако сте изгубили вредност из возила када је било паркирано на паркингу извођаћа, у тим случајевима ParkVia не преузима никакву огодоворност за ове врсте инцидента. Сваки приговор због крађе или оштећења на возилу или на квалитет услуге, морате се одмах обратити на извођаћа паркинга. ParkVia ће на захтев странке придобити контактне податке извођаћа паркинга. То не утиче на став права клијента.
 • 03.13 ParkVia d.o.o. (t/а ParkVia Ltd) не наплаћује измене или отказивање резервације, али неки паркинг сервиси примењују административне трошкове и накнаду. Ако се то односи на паркинг, то ће бити наведено у тренутку резервисања и бити ћете обавештени путем емајла.
 • 03.14 Неке услуге за паркинг саветују да не враћају или нису изменљиве. За те врсте услуге ће бити наведено у тренутку резервисања и на Вашу емаил примит ћете обавештење.
 • 03.15 Целокупни паркинг подлеже условима индивидуалног извођаћа паркинга. Ваша је одговорност да затражите услове извођаћа паркинга, након доласка на паркинг.
 • 4. Сајт ParkVia садрзи хиперлинкове осталих веб страница, које су у власништву трећих клијената. ParkVia нема контролу над тим другим веб страницама и није одговорна за садржај, нити за било каква кршења уговора, намерно или ненамерно из чина тих трећих особа, због којих мозете Ви или Ваш сапутник бити на губитку, оштети или направити кривично дело. ParkVia није одговорна за тачност информација на овим веб страницама сем нијезних намера. Није на ParkVia Србији да истражује или утврђује тачност тих података. Укључивање било којих линкова на веб страницу ParkVia није у вези са ParkVia. Ако сте одлучили напустити сајт ParkVia за приступ овој страници, правите то на сопствени ризик. Сва правила (уклјућујући и осигуранје) и оперативини поступци веб страницама, које управљају те треће особе, подлежу бама када сте пристуни на тим страницама. ParkVia није одговорна за било какве инфорамције, које сте прикупили из тих страница.

  5. Садржај веб странице ParkVia заштићене су ауторски © "ParkVia Ltd d.o.o", где су сва права придржана, као и остали производи или имена компанија, које могу бити заштитни знаци њихових власника. Слике на веб страници ParkVia намењене су гледању и не смеју се скидати те сачувати у билом каквом облику. Сваки коментар који је објављен на веб страници Србије непредставља мишљење ParkVia Србије.

  6. На веб страници ParkVia може доћи до затипканих грешака. ParkVia не гаранитра тачност податка и неодговара за било какве неправилности, које темеље на информацијама или опису паркирнга, хотела или било ког гругог путовања или производа. Услуге које се појављују на овој веб страници (уклљућујући, без ограничења, фотографије и списак опреме, опис објеката, итд.), нуде потпуне инфорамције. Све оцене приказане на овим страницама су само за општу употребу и ParkVia не може да загарантује тачност тих процена. Повремено могуће су промене. ParkVia и / или њезини добављачи могу побољшати или направити промене на овој веб страници у било које бреме. ParkVia и / или њезини добављачи не представљају никакву гаранцију о тачности информација, производа или услуга садржаних на овим веб страницама ParkVia, у било коју сврху и укљућивање те нуђење продаје било каквих производа или услуга на веб страници ParkVia. ParkVia и / или њезини добављачи одричу се свим гаранцијама које су у вези с овим информацијама, софтверу, производима и услугама, укључно са свим имплицираним прописима гаранција, условима примерене квалитете, прикладности за одређену намеру, властништво и неповређеност. Извођаћи паркинга су самостални подузетници и нису запосленици ParkVia Србије. ParkVia не одговорна за дела, погрешке, пропусте, изјаве, гаранције, повреде или маломарности добављача те било какве повреде, смрт или трошкове који произлазе из истих. ParkVia не прихвата одговорност и неће због штрајка или више силе те било каквих других узрока ван контроле, одговарати за додатне трошкове, пропусте, кашњења, промене било каквог авторитета или владе. У сваком случају ParkVia или добављачи нису одговорни за било какву штету, индиректну, случајну, репресивну, посебну или последичну, који могу бити повезани на било који начин са веб страницама ParkVia или онемогучују коришћење веб странице или информације ParkVia, софтвер, производе или услуге добијене путем веб странице ParkVia или друге материје настале кроз ParkVia веб страницу (укљућујући, али не ограничавајући се на губитак употребе, података, добит штедње или могучности), дали на основи уговора, објективне одговорности, укључујући ако су били ParkVia и / или њезини добављаћи обавештени о штети. ParkVia и / или њезини добављаћи одговорни су само за директне штете које произлазе из коришчења веб странице ParkVia или на основу објективне одговорности уговора или на неки други начин, где је дошло до више трансакција, која је уследила у случају притужбе или низ догађаја. Ови услови анулиранја претходног закона неће утицати на ваш статус клијента.

  7. ParkVia и њене подружнице те сви службеници, директори, запосленици и агенти су против свим захтјевима, узроцима деловања, повратка, губитка, штете, казни или других трошкова одн. трошкова било које врсте или природе, а не заштите накнаде, без ограничења, разумне правне и рачуноводствене накнаде као допринос тих трећих особа као резулатат:

 • (а) Било која повреда ових услова, обавештења или документа наведених овде,
 • (б) Било каква повреда закона или права трећихособа или
 • (ц) Коришћење веб портала ParkVia.
 • 8. Као услов коришћења веб портала ParkVia обечала је да неће користити веб портал у било какве друге сврхе које су противзаконите или забрањене против кориштења у овим условима и обавестима.

  ParkVia је промотивни канал за ParkVia Ltd, који је регистрован у Великој Британији под редним бројем 6557569.


  ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

  ParkVia је промотивни канал за ParkCloud

  PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

  Using our websites

  The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

  Booking parking and other travel services

  Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

  These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

  ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


  ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

  Услови отказивања резервације

  Све промене или отказивања морају да се поднесу преко "Уреди моје резервацију" ParkVia или морате да пошаљете е-мејл поруку на ParkVia, где је адреса објављена. Уколико откажете или промените вашу резервацију директно или преко телефона, ваша резервација неће бити отказана. Када направите захтев за отказ резервације преко "Уреди моје резервацију", ваш захтев ће бити аутоматски ажуриран, а отказни рок (дефинисан као период између датум / време када сте направили резервацију возила, и између датума / времена од тренутка када ParkVia процесуира тај захтев). Ако пошаљете захтев за отказивање резервације путем е-мајла, то ће бити направљено у току радног времена, а отказни рок важи од тренутка када ParkVia заврши процес. Саветујемо вам да упортебљавате "Уреди моје резервацију".

  Накнада се не плаћа у следећим случајевима:

 • Промене у путничким аранжманима (укључујући са поништењем / крстарење/ возом, итд.): Без новчане надокнаде. На вама је одговорност да се позанимате о било каквим променама путовања те да сте у току са тим променама и превремено обавестите ParkVia о тим променама. ParkVia није одговорна завило какве промене око вашег путовања (нпр. лет /крстарење/отказан воз) и нећете имати право на новчану надокнаду.
 • Губитак трансфер буса до важдушне луке: Без новчане надокнаде. Распоред вожње аутобуса, где се односи, доступан је на ParkVia страници и на вама је да се информишете о распореду вожње приликом резервације паркинга.
 • Пропуштени Meet & Greet услуга: без новчане надокнаде. Странкина је одговорност да осигура тачне информације састанка и да у тачно време обавести возаче о свим променама, с одговарајућим упозорењем. Ако тачка информације састанка није наведена на сајту или је нисте добили преко потврдног формулара за резервацију паркинга, странкина је одговорност да добије следеће информације од извођача паркинга.
 • У случају да паркирате на другом паркингу због кашњења: Без новћане надокнаде.
 • У случају да паркирате на другом паркингу јер нисте нашли прави паркинг: Без новћане надокнаде. Упутства о томе како доћи до праве локације паркинга, наведено је у потврдном формулару о резервацији и доступно на ParkVia. На вам је одговорност да имате резервацију са собом и упутства о томе, како доћи до паркинга.
 • Непотпуни формулар резервације: Без новћане надокнаде. Формулар о резервацији примит ћете путем е-маијла. На вам је одговорност да назовете ParkVia Србију и доби ћете релевантне информације, али ако формулар о резервацији није био потпун, губите право на новчану накнаду.
 • Некориштени дани паркинга:Без новћане надокнаде за нескоришћене или делимично коришчене резервације.
 • Не прихваћени тип возила: Без новчане надокнаде. Ваша је одговорност да Проверите која врста возила мозе бити сместена или у оквиру информација паркинга или контактирањем.
 • Cancellation notice period:

  • Greater than 168 hours before the start date and time: Full refund
  • Between 72 and 168 hours before the start date and time: Refund 50% of booking value
  • Between 0 and 72 hours before the start date and time: No refund
  Проналазимо вам најбоље понуде
  Бићемо са Вама за тренута...
  . . .