Booking cancel Free Cancellations  Varaa nyt, peruuta myöhemmin. Yli 90% pysäköintialueista voidaan peruuttaa ilmaiseksi 24 tuntia ennen saapumista.

Ehdot

ParkVia on ParkVia Ltd.:n tavaramerkki.

1. ParkVia toimii ainoastaan varausagentuurina ja siten kaikki vastuu sekä velvollisuus kaikista ajoneuvoista kuluu varatulle pysäköintipaikalle, hotellille tai meet and greet palvelulle (“Pysäköintipalvelun tarjoajalle”). Hyväksytte että teette varauksen ParkVian kautta ainoastaan online varausagentuurin palveluita varten ja että pysäköintipalvelun tarjoaja tarjoaa pysäköintipaikat teille kun saavutte ennakkovaratuun kohteeseen. Pysäköintipaikkojen tarjoajat ovat itsenäisiä yrityksiä eivätkä ParkVian agentteja tai työntekijöitä. ParkVia ei ole vastuussa palveluntarjoajien toiminnasta, virheistä, laiminlyönneistä, edustuksesta, takuista, rikkomuksista, huolimattomuudesta tai henkilökohtaisista vahingoista, kuolemasta, omaisuusvahingoista, tai muista vahingoista tai kuluista tuloksena niistä. ParkVia ei ole vastuuta eikä palauta maksua lakon, ylivoimaisten esteiden tai muiden tapahtumien sattuessa jotka eivät ole sen hallinnassa, eikä sillä ole vastuuta lisäkuluista, laiminlyönneistä, viivytyksistä, uudelleenreitityksistä tai hallituksen tai virannomaisten toiminnasta.

2. ParkVia tarkkailee hintoja tarjotakseen parhaan vastineen rahoille. Hinnat voivat nousta tai laskea sesonkien erikoistarjousten johdosta. Kaikki esillä olevat hinnat ovat online ennakkovarausta varten ja noteeratut hinnat pysäköintipaikan tarjoajalta sisältävät kaikki sovellettavat ALV:n (tai paikallisen maan vastaavat) veloituksenalaisena tarjoajan maassa ja sisältävät kaikki muut sovellettavat verot ellei toisin ilmoiteta. Ei maksu veloituksia maksumenetelmästä huolimatta.

3. Varaus ja Peruutus Menettelyt

 • 3.1 Varaus ParkVian verkkosivun kautta luo varauskupongin automaattisesti kun varaus on tehty. Varaus ei kuitenkaan takaa paikkaa. ParkVia voi perua varauksen jos pysäköinnin tarjoaja tiedottaa etteivä he voi toteuttaa kyseistä varausta. Täysi korvaus maksetaan takaisin tässä tapauksessa.
 • 3.2 Olkaa hyvä ja varmistakaa että teillä on ajo-ohjeet palvelulle jonka olette varanneet, sekä pysäköintipalvelun tarjoajan puhelinnumero sekä saapumis että nouto menttelyjen tiedot. Teillä on vastuu saada voimassa olevat ajo-ohjeet ennen lähtöänne – möyhästymiset varauksista, lennoista tai muut ongelmat jotka aiheutuvat koska ette ole onnistuneet saamaan voimassa olevia ajo-ohjeita ei korvata ParkVian kautta.
 • 3.3 Mikäli pysäköintipaikan tarjoaja veloittaa teiltä enemmän kuin varauskuponkinne mainitsee koska ette seuraa oikeaa varausmenetelmää tai oikeita saapumis ja nouto menetelmiä tai mikäli ette esitä varauskuponkianne, ParkVia ei voi vaatia korvausta teidän puolestanne.
 • 3.4 Kuljetuspalvelu saattaa sisältyä ParkVian hintoihin mutta olkaa hyvä ja tarkistakaa pysäköintipalvelun tarjoajan tiedot verkkosivuilta tai ottakaa yhteyttä ParkViaan enne kuin teette varauksenne varmistuaksenne tästä.
 • 3.5 Minimi oleskeluaika pätee tietyillä pysäköintipaikoilla. Mikäli haluatte voitte pysäköidä lyhyemmän aikaa mutta teidän tulee kuitenkin maksaa kustannukset minimioleskeluajalta. Noteeratut hinnat sisältävät minimioleskeluajan kustannukset.
 • 3.6 Hinnat päivältä saattavat vaihdella päivämäärien, pysäköinnin keston, ajoneuvon saapumispäivän/ajan ja ajoneuvon noutopäivän/ajan mukaan.
 • 3.7 Valitsemastanne pysäköintipalvelun tarjoajasta sekä tuotteesta riippuen, teidän saattaa täytyä jättää ajoneuvonne avaimet pysäköintipalvelun henkilökunnalle. ParkVian verkkosivut toteavat missä tämä pätee. Mikäli tämä pätee, teidän tulee varmistaa että, ennen ajoneuvonne jättämistä palveluntarjoajalle että se on ajokykyisessä kunnossa ja että sillä on kaikki viranomaissäännökset (esim. vakuutus) voimassa. Pysäköintipaikan tarjoaja pidättää tässä tapauksessa oikeuden siirtää ajoneuvoanne pysäköintipaikan sisällä sekö ulkopuolella ajamalla ajoneuvonne tai muulla mentelmällä, siinä määrin kuin pysäköintipalvelun tarjoaja, tai sen henkilökunta heidän harkinnan mukaan pitävät sitä välttämättömänä tehokkaaseen pysäköintitilojensa järjestelyyn pysäköintipaikalla, tai hätätilassa tai välttääkseen kolareita tai tukkeutumia. Mikäli pysäköintipalvelun tarjoajan kuljettaja joutuu ottamaan ajoneuvonne yleiselle moottoritielle, pysäköintipalvelun tarjoajan kuljettajan tulisi olla täysin vakuutettu pysäköintipalvelun tarjoajan kautta tähän tarkoitukseen mutta asiakkaan tulisi itse varmistaa tämä.
 • 3.8 Kaikille pysäköintipaikoille sovelletaan itsenäisen pysäköinnin tarjoajan ehdot. Teidän velvollisuutenne on pyytää pysäköintipalvelun tarjoajan ehdot saavuttaessanne.
 • 3.9 Syöttövirheet jotka johtavat pysäköintipaikan kuljettajien odotukseen tai asiakkaiden myöhäiseen saapumiseen saattavat johtaa hallintamaksuun, joka tulee maksaa kuljettajalle välittömästi.
 • 3.10 Korkeat tai leveät ajoneuvot: Kaikki pysäköintipaikat eivät voi majoittaa erittäin suuria ajoneuvoja, pakettiautoja, asuntoautoja jne. tai niiden yhteydessä saattaa olla lisämaksu. Ellei erikseen mainittuna pysäköintipaikan tiedossa, jotka ovat esillä ParkVialla, kaikki pysäköintivaraukset pätevät ainoastaan pieniin-normaalikokoisiin autoihin. Mikäli ajoneuvo ei sovi tähän kategoriaan, on asiakkaan vastuulla valita asianmukainen ajoneuvon tyyppi varauslomakkeella, tai mikäli tämä ei ole saatavilla ottaa yhteyttä ParkViaan ennen varauksen tekemistä. ParkVia ei hyväksy hyvitysvaatimuksia pysäköintipaikoilla veloitetusta lisämaksusta mikäli asianmukainen ajoneuvon tyyppi ei ole määritelty varattaessa, tai jos pysäköintipaikka ei voi ottaa vatsaan ajoneuvon tyyppiä.
 • 3.11 ParkVia kehottaa asiakkaita saapumaan pysäköintipaikalle runsaalla ajalla ehtiäkseen jatkomatkalleen.
 • 3.12 Kaikki ajoneuvot pysäköidään asiakkaan vastuulla. Valituksen, vaatimuksen tai kiistan sattuessa (esim. mikäli ajoneuvonne vaurioutuisi pysäköintipalvelun tarjoajan luona tai mikäli menettäisitte ajoneuvonne tai omaisuuttanne ajoneuvostanne sillä aikaa kuin ajoneuvo on pysäköitynä pysäköintipalvelun tarjoajan luona), asiakkaan tulee asioida suoraan varatun pysäköintipalvelun tarjoajan kanssa. ParkVia ei missään tapauksessa ota vastuuta tällaisista tapahtumista. Korvausvaatimukset ajoneuvon menetyksetä tai vahingosta tai korvausvaatimukset yhteydeessä palvelun laatuun tulee esittää pysäköintipalvelun tarjoajalle. Toimitamme pyydettäessä yhteystiedot pysäköintipalvelun tarjoajalle. Tämä ei vaikuta lakisääteisiä oikeuksianne kuluttajana.
 • 3.13 ParkVia (t/a ParkVia) ei veloita muutoksista tai peruutuksista; jotkut pysäköintipalvelut soveltavat kuitenkin hallinnollisia kustannuksia sekä maksun. Tämän pädettäessä, se todetaan varausta tehdessä sekä sähköpostitse lähetetyssä varausvahvistuksessanne.
 • 3.14 Jotkut pysäköintipalvelun tarjoajan palvelut esitetään ostoksina jotka ovat ei palautettavia/muutettavia. Tämän koskiessa se ilmoitetaan varausta tehdessä sekä sähköpostitse lähetetyssä varausvahvistuksessa.

4. ParkVian verkkosivu sisältää hyperlinkkejä kolmannen osapuolen ylläpitämille verkkosivuille. ParkVia ei kontrolloi sellaisia verkkosivuja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai sopimusrikkomuksista tai mistään tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta sellaisten kolmansien osapuolten taholta, joka johtaa mentykseen, vahinkoon, viivytykseen tai vammaan teille tai seuralaisillenne. ParkVia ei ole vastuussa ilmaistujen mielipiteiden oikeanlaisuudesta tällaisilla verkkosivuilla, eikä ParkVia tarkista, tutki, seuraa tai tarkista tällaisten verkkosivujen tietojen oikeanlaisuutta tai kokonaisuutta. Liitettyjen sivustojen sisällyttäminen ParkVian verkkosivuille ei merkitse taikka muodosta ParkVian hyväksyntää tai kannatusta liitetyistä sivuista. Mikäli valitsette jättää ParkVian verkkosivun käyttääksenne näitä kolmannen osapuolen sivustoja, teette sen omalla vastuullanne. Kaikki säännöt, menettelytavat (yksityisyyden suoja mukaanlukien)sekä toimintamenetelmät kolmannen osapuolten verkkosivuilla sovelletaan teihin sen aikaa kun olette näillä sivuilla. ParkVia ei ole vastuussa tiedosta jota kolamnnen osapuolen sivut antavat teille.

5. Kaikki ParkVian verkkosivun sisältö on tekijänoikeus ©; ParkVia kaikki oikeudet pidätetään. Muut tuotteet sekä muiden tässä mainittujen yritysten nimet saattavat olla niiden kuidenkin omistajien tavaramerkkejä. Kuvat ParkVian verkkoisivuilla sisällytetään ainoastaan kuvien katselua varten eikä niitä voi tallettaa tai ladata missään muodossa. Asiakaspalutteet jotka ovat esillä ParkVian verkkosivuilla eivät edusta ParkVian mielipiteitä.

6. Tieto, ohjelmisto, tuotteet ja palvelut julkaistu ParkVian verkkosivuilla saattavat sisältää virheitä tai painovirheitä. Erityisesti, ParkVia ei takaa oikeanlaisuutta tai ota vastuuta virheistä liittyen pysäköintipaikan tietoihin tai pysäköintipaikan, hotellin tai muiden matkatuotteiden kuvaukseen jotka ovat esillä tällä verkkosivulla (mukaanlukien, ilman rajoitusta kuviin, listaan mukavuuksista, yleisiin tuottekuvauksiin jne.), joista suuri osa tiedoista tulee kultakin palveluntarjoajalta. Esillä olevat arvostelut ovat ainoastaan tarkoitettu suuntaa antaviksi eikä ParkVia takaa näiden arvostelujen aitoutta. Muutoksia lisätään aikävälein näihin tietoihin. ParkVia tai sen kyseinen palveluntarjoaja sattaa parantaa/muuttaa verkkosivuja million vain. ParkVia ja/tai sen kyseinen palveluntarjoaja ei takaa tietojen, tuotteiden tai palvelujen, jotka esiintyvät ParkVian sivuilla, soveltuvuutta mihinkään tarkoitukseen eikä ParkVia muodosta suositusta tai kannatusta tuotteille tai palveluille jotka ovat esillä ParkVian sivuilla tai tuotteille joita kaupataan ParkVian sivuilla. ParkVia, ja/tai sen kukin palveluntarjoaja täten kiistävä kaikki takuut ja ehdot koskien näitä tietoa, ohjelmistoja, tuotteita ja palveluja mukaanlukien kaikki vihjatut takuut ja ehdot, sopivasta laadusta, tarkoitukseen sopivuudesta, tittelistä sekä ei-rikkoamuksesta. Pysäköinnin tarjoajat ovat yksityisiä yrityksiä eivätkä ParkVian agentteja tai työntekijöitä. ParkVia ei ole vastuussa näiden palvelun tarjoajien teoista, virheistä, laiminlyönneistä, edustuksesta, takuista, rikkomuksista tai välinpitämättömyydesta, henkilövahingoista, kuolemasta, omaisuusvahingoista tai muista vahingoista tai kuluista jotka ilmenevät heillä. ParkVia ei ole vastuussa eikä maksa korvausta lakon tai ylivoimaisten esteiden ilmeentyessä tai muista syitä jotka ovat sen kontrollin ulkopuolellal, eikä sillä ole vastuuta mistään lisäkuluista, laiminlyönneistä, viivytyksistä, uudelleenreitityksistä tai minkä tahansa hallituksen tai viranomaisten toimista. ParkVia tai sen palveluntarjoajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään epäsuorasta, sattumanvaraisesta, rangaistavasta tai erikoisesta vahingoista jotka syntyvät seurauksena tai ovat millään lailla yhteydessä ParkVian verkkosivun käyttöön, tai viivystykseen tai kyvyttömyyteen käyttää ParkVian verkkosivua, tai mistään tiedoista, ohjelmistoista, tuotteista ja palveluista jotka ovat saatu ParkVian verkkosivun kautta, tai ovat muuten seurauksena ParkVian verkkosivun käytöstä, (mukaanlukien, muttei rajoitettu käytön, tiedon, voiton, säästöjen tai tilaisuuksien menettämiselle), mikäli se perustuu sopimukseen, ankaraan vastuuseen tai muuten, vaikka ParkVia ja/tai sen palveluntarjoajia on ilmoitettu vahinkojen mahdollisuudesta. ParkVia ja/tai sen kutkin palveluntarjoajat ovat vastuussa suorasta tappiosta joka syntyy ParkVian verkkosivun kaytön kautta, perustuen sopimuksen vastuuseen tai muuten, jopa kokonaishinnan enimmäismäärään liittyen kauppaan jonka yhteydessä vaatimus syntyy yksittäisille tapahtumille tai toisiinsa liittyviin tapauksiin. Nämä ehdot sekä edellämainitun vastuun rajoitus, eivät vaikuta lakisääteisiä oikeuksianne kuluttajana.

7. Sitoudutte puolustamaan ja hyvittämään ParkViaa, sen yhteistyökumppaneita, ja/tai sen kuitakin palveluntarjoajia ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja agentteja vaatimuksilta, toiminnan syistä, vaatimuksista, korvaamisista, mentyksistä, vahingoista, sakoista, rangaistuksista tai muista kaikenlaisia kustannuksista tai kuluista mukaanlukien muttei rajoitettu kohtuullisiin laillisiin ja kirjanpitokuluihin, kolmannelta osapuolelta seuraavista syistä:

 • (a) näiden ehtojen, tietojen tai tässä mainittujen asiakirjojen rikkomisesta;
 • (b) lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien; tai
 • (c) ParkVian verkkosivun käytöstänne.

8. Ehtona ParkVian verkkosivun käyttöön, takaatte ParkVia ettette käytä ParkVian verkkosivua mihinkään epälailliseen tai näiden ehtojen ja tietojen kieltämään toimintaan.

ParkVia on ParkVia Ltd:n kaupankaynnin tyyli rekisteröity Isossa Britanniassa numerolla 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

ParkVia on ParkVia Ltd.:n tavaramerkki.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Peruutus menettelytapa

Teidän tulee tehdä kaikki peruutus sekä muutos pyynnöt “Oman varauksen hallinta” toiminnon kautta ParkVia verkkosivuilla tai sähköpostitse ParkVia julkaistuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli vaaditte peruutusta tai muutosta suullisesti, puhelimitse tai suoraan Pysäköintipalvelun tarjoajalta, pyyntöänne ei käsitellä. Kun teette peruutuspyynnön "Oman varauksen hallinta" toiminnon kautta, teidän pyyntönne käsitellään automaattisesti ja peruutuksen irtisanomisaika (määritelty aikana ajoneuvonne jättämis päivämäärän/ajan välillä sekä aikana jolloin ParkVia on tietoinen peruutuksestasi) lasketaan siitä ajasta kun peruutus on tehty “Oman varauksen hallinta” toiminnan kautta. Mikäli lähetätte peruutuspyyntönne sähköpostitse, se käsitellään ainoastaan toimiston aukioloaikoina ja peruutuksen irtisanomisaika lasketaan siitä ajasta kun ParkVia käsittelee peruutuspyynnön. Teitä kehotetaan tästä syystä peruuttamaan varauksenne “Oman varauksen hallinta” toiminnon kautta.

Huomioikaa ettei näistä tavallisista esimerkeistä makseta korvausta:

 • Jatkomatkan muutokset (mukaanlukien peruutetut lennot, risteilyt, junamatkat jne.): Ei korvausta. Teillä on vastuu olla tietiosia jatkomatkanne muutoksista sekä säätää aikataulunne sen mukaan, tiedottamalla ParkViaa kyseisistä muutoksista. ParkVia ei ole vastuussa jatkomatkanne muutoksista (esim. lentonne, risteilynne tai junamatkanne peruutuksesta) eikä teitä oikeuteta korvaukseen.
 • Myöhästymiset lentokenttäbussista: Ei korvausta. Lentokenttäbussin aikataulut, jolloin tämä soveltuu, ovat saatavilla ParkVian verkkosivuilta sekä varausvahvistuksesta , teillä on vastuu olla tietoisia lentokenttäbussin kuljetusajoista sekä kuljetus aikatauluista.
 • Myöhästymiset Meet & Greet kuljettajilta: Ei korvausta. Tarkkojen tapaamisaikojen antaminen sekä muutosten ilmoittaminen hyvissä ajoin pysäköintipaikan kuljettajalle on asiakkaan vastuulla. Mikäli tietoa tapaamispaikasta ei anneta ParkVian verkkosivuilla eikä varausvahvistuksessanne, asiakkaalla on vastuu varmistaa tämä tieto pysäköintipaikan kanssa.
 • Mikäli pysäköitte toiselle pysäköintialueelle myöhäisestä saapumisesta johtuen: Ei korvausta
 • Mikäli pysäköitte toiselle pysäköintipaikalle koska ette löydä ennakovarattua pysäköintipaikkaa: Ei korvausta. Ajo-ohjeet sisältyvät varausvahvistukseen ja ovat helposti saatavissa ParkVialla. Teillä on vastuu varmistu siitä että teillä on varausvahvistuksenne sekä ajo-ohjeenne mukananne matkustaessanne.
 • Varausvahvistuksen puuttuessa: Ei korvausta. Varausvahvistukset lähetetään automaattisesti sähköpostitse. Teillä on vastuu ottaa yhteyttä ParkViaan varmistaaksenne että vastaanotatte tarvittavat tiedot mikäli varausvahvistuksenne toimitus epäonnistuisi.
 • Käyttämättömät pysäköintipäivät: Ei korvausta käyttämättömille tai osittaisesti käytetylle pysäköinnille.
 • Ei hyväksytty ajoneuvon tyyppi: Ei korvausta. On asiakkaan vastuu selvittää mitkä ajoneuvon tyypit otetaan vastaan pysäköintipaikalla, joko pysäköintipaikan esitetyistä tiedoista tai ottamalla yhteyttä ParkViaan.

Peruutusilmoituksen määräaika:

 • Yli 168 tuntia ennen ajoneuvon luovutuspäivää ja -aikaa: Täysi hyvitys
 • 72–168 tuntia ennen ajoneuvon luovutuspäivää ja -aikaa: 50 % hyvitys varauksen hinnasta
 • 0–72 tuntia ennen ajoneuvon luovutuspäivää ja -aikaa: Ei hyvityksiä
Haemme sinulle parhaita tarjouksia
Vielä hetki…
. . .