Ehdot

ParkVia on ParkCloud Ltd.:n tavaramerkki.

1. ParkVia toimii ainoastaan varausagentuurina ja siten kaikki vastuu sekä velvollisuus kaikista ajoneuvoista kuluu varatulle pysäköintipaikalle, hotellille tai meet and greet palvelulle (“Pysäköintipalvelun tarjoajalle”). Hyväksytte että teette varauksen ParkVian kautta ainoastaan online varausagentuurin palveluita varten ja että pysäköintipalvelun tarjoaja tarjoaa pysäköintipaikat teille kun saavutte ennakkovaratuun kohteeseen. Pysäköintipaikkojen tarjoajat ovat itsenäisiä yrityksiä eivätkä ParkVian agentteja tai työntekijöitä. ParkVia ei ole vastuussa palveluntarjoajien toiminnasta, virheistä, laiminlyönneistä, edustuksesta, takuista, rikkomuksista, huolimattomuudesta tai henkilökohtaisista vahingoista, kuolemasta, omaisuusvahingoista, tai muista vahingoista tai kuluista tuloksena niistä. ParkVia ei ole vastuuta eikä palauta maksua lakon, ylivoimaisten esteiden tai muiden tapahtumien sattuessa jotka eivät ole sen hallinnassa, eikä sillä ole vastuuta lisäkuluista, laiminlyönneistä, viivytyksistä, uudelleenreitityksistä tai hallituksen tai virannomaisten toiminnasta.

2. ParkVia tarkkailee hintoja tarjotakseen parhaan vastineen rahoille. Hinnat voivat nousta tai laskea sesonkien erikoistarjousten johdosta. Kaikki esillä olevat hinnat ovat online ennakkovarausta varten ja noteeratut hinnat pysäköintipaikan tarjoajalta sisältävät kaikki sovellettavat ALV:n (tai paikallisen maan vastaavat) veloituksenalaisena tarjoajan maassa ja sisältävät kaikki muut sovellettavat verot ellei toisin ilmoiteta. Ei maksu veloituksia maksumenetelmästä huolimatta.

3. Varaus ja Peruutus Menettelyt

 • 3.1 Varaus ParkVian verkkosivun kautta luo varauskupongin automaattisesti kun varaus on tehty. Varaus ei kuitenkaan takaa paikkaa. ParkVia voi perua varauksen jos pysäköinnin tarjoaja tiedottaa etteivä he voi toteuttaa kyseistä varausta. Täysi korvaus maksetaan takaisin tässä tapauksessa.
 • 3.2 Olkaa hyvä ja varmistakaa että teillä on ajo-ohjeet palvelulle jonka olette varanneet, sekä pysäköintipalvelun tarjoajan puhelinnumero sekä saapumis että nouto menttelyjen tiedot. Teillä on vastuu saada voimassa olevat ajo-ohjeet ennen lähtöänne – möyhästymiset varauksista, lennoista tai muut ongelmat jotka aiheutuvat koska ette ole onnistuneet saamaan voimassa olevia ajo-ohjeita ei korvata ParkVian kautta.
 • 3.3 Mikäli pysäköintipaikan tarjoaja veloittaa teiltä enemmän kuin varauskuponkinne mainitsee koska ette seuraa oikeaa varausmenetelmää tai oikeita saapumis ja nouto menetelmiä tai mikäli ette esitä varauskuponkianne, ParkVia ei voi vaatia korvausta teidän puolestanne.
 • 3.4 Kuljetuspalvelu saattaa sisältyä ParkVian hintoihin mutta olkaa hyvä ja tarkistakaa pysäköintipalvelun tarjoajan tiedot verkkosivuilta tai ottakaa yhteyttä ParkViaan enne kuin teette varauksenne varmistuaksenne tästä.
 • 3.5 Minimi oleskeluaika pätee tietyillä pysäköintipaikoilla. Mikäli haluatte voitte pysäköidä lyhyemmän aikaa mutta teidän tulee kuitenkin maksaa kustannukset minimioleskeluajalta. Noteeratut hinnat sisältävät minimioleskeluajan kustannukset.
 • 3.6 Hinnat päivältä saattavat vaihdella päivämäärien, pysäköinnin keston, ajoneuvon saapumispäivän/ajan ja ajoneuvon noutopäivän/ajan mukaan.
 • 3.7 Valitsemastanne pysäköintipalvelun tarjoajasta sekä tuotteesta riippuen, teidän saattaa täytyä jättää ajoneuvonne avaimet pysäköintipalvelun henkilökunnalle. ParkVian verkkosivut toteavat missä tämä pätee. Mikäli tämä pätee, teidän tulee varmistaa että, ennen ajoneuvonne jättämistä palveluntarjoajalle että se on ajokykyisessä kunnossa ja että sillä on kaikki viranomaissäännökset (esim. vakuutus) voimassa. Pysäköintipaikan tarjoaja pidättää tässä tapauksessa oikeuden siirtää ajoneuvoanne pysäköintipaikan sisällä sekö ulkopuolella ajamalla ajoneuvonne tai muulla mentelmällä, siinä määrin kuin pysäköintipalvelun tarjoaja, tai sen henkilökunta heidän harkinnan mukaan pitävät sitä välttämättömänä tehokkaaseen pysäköintitilojensa järjestelyyn pysäköintipaikalla, tai hätätilassa tai välttääkseen kolareita tai tukkeutumia. Mikäli pysäköintipalvelun tarjoajan kuljettaja joutuu ottamaan ajoneuvonne yleiselle moottoritielle, pysäköintipalvelun tarjoajan kuljettajan tulisi olla täysin vakuutettu pysäköintipalvelun tarjoajan kautta tähän tarkoitukseen mutta asiakkaan tulisi itse varmistaa tämä.
 • 3.8 Kaikille pysäköintipaikoille sovelletaan itsenäisen pysäköinnin tarjoajan ehdot. Teidän velvollisuutenne on pyytää pysäköintipalvelun tarjoajan ehdot saavuttaessanne.
 • 3.9 Syöttövirheet jotka johtavat pysäköintipaikan kuljettajien odotukseen tai asiakkaiden myöhäiseen saapumiseen saattavat johtaa hallintamaksuun, joka tulee maksaa kuljettajalle välittömästi.
 • 3.10 Korkeat tai leveät ajoneuvot: Kaikki pysäköintipaikat eivät voi majoittaa erittäin suuria ajoneuvoja, pakettiautoja, asuntoautoja jne. tai niiden yhteydessä saattaa olla lisämaksu. Ellei erikseen mainittuna pysäköintipaikan tiedossa, jotka ovat esillä ParkVialla, kaikki pysäköintivaraukset pätevät ainoastaan pieniin-normaalikokoisiin autoihin. Mikäli ajoneuvo ei sovi tähän kategoriaan, on asiakkaan vastuulla valita asianmukainen ajoneuvon tyyppi varauslomakkeella, tai mikäli tämä ei ole saatavilla ottaa yhteyttä ParkViaan ennen varauksen tekemistä. ParkVia ei hyväksy hyvitysvaatimuksia pysäköintipaikoilla veloitetusta lisämaksusta mikäli asianmukainen ajoneuvon tyyppi ei ole määritelty varattaessa, tai jos pysäköintipaikka ei voi ottaa vatsaan ajoneuvon tyyppiä.
 • 3.11 ParkVia kehottaa asiakkaita saapumaan pysäköintipaikalle runsaalla ajalla ehtiäkseen jatkomatkalleen.
 • 3.12 Kaikki ajoneuvot pysäköidään asiakkaan vastuulla. Valituksen, vaatimuksen tai kiistan sattuessa (esim. mikäli ajoneuvonne vaurioutuisi pysäköintipalvelun tarjoajan luona tai mikäli menettäisitte ajoneuvonne tai omaisuuttanne ajoneuvostanne sillä aikaa kuin ajoneuvo on pysäköitynä pysäköintipalvelun tarjoajan luona), asiakkaan tulee asioida suoraan varatun pysäköintipalvelun tarjoajan kanssa. ParkVia ei missään tapauksessa ota vastuuta tällaisista tapahtumista. Korvausvaatimukset ajoneuvon menetyksetä tai vahingosta tai korvausvaatimukset yhteydeessä palvelun laatuun tulee esittää pysäköintipalvelun tarjoajalle. Toimitamme pyydettäessä yhteystiedot pysäköintipalvelun tarjoajalle. Tämä ei vaikuta lakisääteisiä oikeuksianne kuluttajana.
 • 3.13 ParkVia (t/a ParkCloud) ei veloita muutoksista tai peruutuksista; jotkut pysäköintipalvelut soveltavat kuitenkin hallinnollisia kustannuksia sekä maksun. Tämän pädettäessä, se todetaan varausta tehdessä sekä sähköpostitse lähetetyssä varausvahvistuksessanne.
 • 3.14 Jotkut pysäköintipalvelun tarjoajan palvelut esitetään ostoksina jotka ovat ei palautettavia/muutettavia. Tämän koskiessa se ilmoitetaan varausta tehdessä sekä sähköpostitse lähetetyssä varausvahvistuksessa.

4. ParkVian verkkosivu sisältää hyperlinkkejä kolmannen osapuolen ylläpitämille verkkosivuille. ParkVia ei kontrolloi sellaisia verkkosivuja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai sopimusrikkomuksista tai mistään tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta sellaisten kolmansien osapuolten taholta, joka johtaa mentykseen, vahinkoon, viivytykseen tai vammaan teille tai seuralaisillenne. ParkVia ei ole vastuussa ilmaistujen mielipiteiden oikeanlaisuudesta tällaisilla verkkosivuilla, eikä ParkVia tarkista, tutki, seuraa tai tarkista tällaisten verkkosivujen tietojen oikeanlaisuutta tai kokonaisuutta. Liitettyjen sivustojen sisällyttäminen ParkVian verkkosivuille ei merkitse taikka muodosta ParkVian hyväksyntää tai kannatusta liitetyistä sivuista. Mikäli valitsette jättää ParkVian verkkosivun käyttääksenne näitä kolmannen osapuolen sivustoja, teette sen omalla vastuullanne. Kaikki säännöt, menettelytavat (yksityisyyden suoja mukaanlukien)sekä toimintamenetelmät kolmannen osapuolten verkkosivuilla sovelletaan teihin sen aikaa kun olette näillä sivuilla. ParkVia ei ole vastuussa tiedosta jota kolamnnen osapuolen sivut antavat teille.

5. Kaikki ParkVian verkkosivun sisältö on tekijänoikeus ©; ParkCloud kaikki oikeudet pidätetään. Muut tuotteet sekä muiden tässä mainittujen yritysten nimet saattavat olla niiden kuidenkin omistajien tavaramerkkejä. Kuvat ParkVian verkkoisivuilla sisällytetään ainoastaan kuvien katselua varten eikä niitä voi tallettaa tai ladata missään muodossa. Asiakaspalutteet jotka ovat esillä ParkVian verkkosivuilla eivät edusta ParkVian mielipiteitä.

6. Tieto, ohjelmisto, tuotteet ja palvelut julkaistu ParkVian verkkosivuilla saattavat sisältää virheitä tai painovirheitä. Erityisesti, ParkVia ei takaa oikeanlaisuutta tai ota vastuuta virheistä liittyen pysäköintipaikan tietoihin tai pysäköintipaikan, hotellin tai muiden matkatuotteiden kuvaukseen jotka ovat esillä tällä verkkosivulla (mukaanlukien, ilman rajoitusta kuviin, listaan mukavuuksista, yleisiin tuottekuvauksiin jne.), joista suuri osa tiedoista tulee kultakin palveluntarjoajalta. Esillä olevat arvostelut ovat ainoastaan tarkoitettu suuntaa antaviksi eikä ParkVia takaa näiden arvostelujen aitoutta. Muutoksia lisätään aikävälein näihin tietoihin. ParkVia tai sen kyseinen palveluntarjoaja sattaa parantaa/muuttaa verkkosivuja million vain. ParkVia ja/tai sen kyseinen palveluntarjoaja ei takaa tietojen, tuotteiden tai palvelujen, jotka esiintyvät ParkVian sivuilla, soveltuvuutta mihinkään tarkoitukseen eikä ParkVia muodosta suositusta tai kannatusta tuotteille tai palveluille jotka ovat esillä ParkVian sivuilla tai tuotteille joita kaupataan ParkVian sivuilla. ParkVia, ja/tai sen kukin palveluntarjoaja täten kiistävä kaikki takuut ja ehdot koskien näitä tietoa, ohjelmistoja, tuotteita ja palveluja mukaanlukien kaikki vihjatut takuut ja ehdot, sopivasta laadusta, tarkoitukseen sopivuudesta, tittelistä sekä ei-rikkoamuksesta. Pysäköinnin tarjoajat ovat yksityisiä yrityksiä eivätkä ParkVian agentteja tai työntekijöitä. ParkVia ei ole vastuussa näiden palvelun tarjoajien teoista, virheistä, laiminlyönneistä, edustuksesta, takuista, rikkomuksista tai välinpitämättömyydesta, henkilövahingoista, kuolemasta, omaisuusvahingoista tai muista vahingoista tai kuluista jotka ilmenevät heillä. ParkVia ei ole vastuussa eikä maksa korvausta lakon tai ylivoimaisten esteiden ilmeentyessä tai muista syitä jotka ovat sen kontrollin ulkopuolellal, eikä sillä ole vastuuta mistään lisäkuluista, laiminlyönneistä, viivytyksistä, uudelleenreitityksistä tai minkä tahansa hallituksen tai viranomaisten toimista. ParkVia tai sen palveluntarjoajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään epäsuorasta, sattumanvaraisesta, rangaistavasta tai erikoisesta vahingoista jotka syntyvät seurauksena tai ovat millään lailla yhteydessä ParkVian verkkosivun käyttöön, tai viivystykseen tai kyvyttömyyteen käyttää ParkVian verkkosivua, tai mistään tiedoista, ohjelmistoista, tuotteista ja palveluista jotka ovat saatu ParkVian verkkosivun kautta, tai ovat muuten seurauksena ParkVian verkkosivun käytöstä, (mukaanlukien, muttei rajoitettu käytön, tiedon, voiton, säästöjen tai tilaisuuksien menettämiselle), mikäli se perustuu sopimukseen, ankaraan vastuuseen tai muuten, vaikka ParkVia ja/tai sen palveluntarjoajia on ilmoitettu vahinkojen mahdollisuudesta. ParkVia ja/tai sen kutkin palveluntarjoajat ovat vastuussa suorasta tappiosta joka syntyy ParkVian verkkosivun kaytön kautta, perustuen sopimuksen vastuuseen tai muuten, jopa kokonaishinnan enimmäismäärään liittyen kauppaan jonka yhteydessä vaatimus syntyy yksittäisille tapahtumille tai toisiinsa liittyviin tapauksiin. Nämä ehdot sekä edellämainitun vastuun rajoitus, eivät vaikuta lakisääteisiä oikeuksianne kuluttajana.

7. Sitoudutte puolustamaan ja hyvittämään ParkViaa, sen yhteistyökumppaneita, ja/tai sen kuitakin palveluntarjoajia ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja agentteja vaatimuksilta, toiminnan syistä, vaatimuksista, korvaamisista, mentyksistä, vahingoista, sakoista, rangaistuksista tai muista kaikenlaisia kustannuksista tai kuluista mukaanlukien muttei rajoitettu kohtuullisiin laillisiin ja kirjanpitokuluihin, kolmannelta osapuolelta seuraavista syistä:

 • (a) näiden ehtojen, tietojen tai tässä mainittujen asiakirjojen rikkomisesta;
 • (b) lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien; tai
 • (c) ParkVian verkkosivun käytöstänne.

8. Ehtona ParkVian verkkosivun käyttöön, takaatte ParkVia ettette käytä ParkVian verkkosivua mihinkään epälailliseen tai näiden ehtojen ja tietojen kieltämään toimintaan.

ParkVia on ParkCloud:n kaupankaynnin tyyli rekisteröity Isossa Britanniassa numerolla 6557569.

ParkVia on ParkCloud Ltd.:n tavaramerkki.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Peruutus menettelytapa

Teidän tulee tehdä kaikki peruutus sekä muutos pyynnöt “Oman varauksen hallinta” toiminnon kautta ParkVia verkkosivuilla tai sähköpostitse ParkVia julkaistuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli vaaditte peruutusta tai muutosta suullisesti, puhelimitse tai suoraan Pysäköintipalvelun tarjoajalta, pyyntöänne ei käsitellä. Kun teette peruutuspyynnön "Oman varauksen hallinta" toiminnon kautta, teidän pyyntönne käsitellään automaattisesti ja peruutuksen irtisanomisaika (määritelty aikana ajoneuvonne jättämis päivämäärän/ajan välillä sekä aikana jolloin ParkVia on tietoinen peruutuksestasi) lasketaan siitä ajasta kun peruutus on tehty “Oman varauksen hallinta” toiminnan kautta. Mikäli lähetätte peruutuspyyntönne sähköpostitse, se käsitellään ainoastaan toimiston aukioloaikoina ja peruutuksen irtisanomisaika lasketaan siitä ajasta kun ParkVia käsittelee peruutuspyynnön. Teitä kehotetaan tästä syystä peruuttamaan varauksenne “Oman varauksen hallinta” toiminnon kautta.

Huomioikaa ettei näistä tavallisista esimerkeistä makseta korvausta:

 • Jatkomatkan muutokset (mukaanlukien peruutetut lennot, risteilyt, junamatkat jne.): Ei korvausta. Teillä on vastuu olla tietiosia jatkomatkanne muutoksista sekä säätää aikataulunne sen mukaan, tiedottamalla ParkViaa kyseisistä muutoksista. ParkVia ei ole vastuussa jatkomatkanne muutoksista (esim. lentonne, risteilynne tai junamatkanne peruutuksesta) eikä teitä oikeuteta korvaukseen.
 • Myöhästymiset lentokenttäbussista: Ei korvausta. Lentokenttäbussin aikataulut, jolloin tämä soveltuu, ovat saatavilla ParkVian verkkosivuilta sekä varausvahvistuksesta , teillä on vastuu olla tietoisia lentokenttäbussin kuljetusajoista sekä kuljetus aikatauluista.
 • Myöhästymiset Meet & Greet kuljettajilta: Ei korvausta. Tarkkojen tapaamisaikojen antaminen sekä muutosten ilmoittaminen hyvissä ajoin pysäköintipaikan kuljettajalle on asiakkaan vastuulla. Mikäli tietoa tapaamispaikasta ei anneta ParkVian verkkosivuilla eikä varausvahvistuksessanne, asiakkaalla on vastuu varmistaa tämä tieto pysäköintipaikan kanssa.
 • Mikäli pysäköitte toiselle pysäköintialueelle myöhäisestä saapumisesta johtuen: Ei korvausta
 • Mikäli pysäköitte toiselle pysäköintipaikalle koska ette löydä ennakovarattua pysäköintipaikkaa: Ei korvausta. Ajo-ohjeet sisältyvät varausvahvistukseen ja ovat helposti saatavissa ParkVialla. Teillä on vastuu varmistu siitä että teillä on varausvahvistuksenne sekä ajo-ohjeenne mukananne matkustaessanne.
 • Varausvahvistuksen puuttuessa: Ei korvausta. Varausvahvistukset lähetetään automaattisesti sähköpostitse. Teillä on vastuu ottaa yhteyttä ParkViaan varmistaaksenne että vastaanotatte tarvittavat tiedot mikäli varausvahvistuksenne toimitus epäonnistuisi.
 • Käyttämättömät pysäköintipäivät: Ei korvausta käyttämättömille tai osittaisesti käytetylle pysäköinnille.
 • Ei hyväksytty ajoneuvon tyyppi: Ei korvausta. On asiakkaan vastuu selvittää mitkä ajoneuvon tyypit otetaan vastaan pysäköintipaikalla, joko pysäköintipaikan esitetyistä tiedoista tai ottamalla yhteyttä ParkViaan.

Peruutusilmoituksen määräaika:

 • Yli 24 tuntia ennen ajoneuvon luovutuspäivää ja -aikaa: Täysi hyvitys
Haemme sinulle parhaita tarjouksia
Vielä hetki…
. . .