Kasutustingimused

1. ParkVia toimib ainult broneerimisagendina ning seega kogu vastutus kõikide sõidukite eest on broneeritud parkla, hotelli või MeetGreet teenuste osutaja („Parkimisteenuse Osutaja“) vastutusel. Teie nõustute, et teete broneeringu ainult läbi ParkVia on-line broneerimisagentuuri teenuse ja parkimisteenuse osutamist pakutakse Teile parkimisteenuse osutaja poolt kui Teie saabute broneeritud kohale. Parkimisteenuse Osutajad on iseseisvad ettevõtted ja ei ole ParkVia agendid või töötajad. ParkVia ei ole vastutav nende osutajate tegevuste, vigade, puuduste, esindatuste, tagatiste, rikkumiste ja hooletuste eest, või mis tahes tervisekahjustuste, surma, varakahju, või kõikide teiste nendest tingitud kahjutasude ja kulude eest. ParkVia ei ole vastutav ja ei tee kulude tagasimaksmist streikide, vääramatu jõudude või teiste kontrollimatud põhjuste eest ning ei ole vastutav mis tahes lisakulude, puuduste, viivitamiste, kõrvalejuhtimiste või mis tahes valitsuse või ametivõimude tegevuste eest.

2. ParkVia teeb hindade kontrolli selleks, et pakkuda parim kulutustele vastava tulu. Hinnad võivad nii tõusta, kui ka langeda seoses hooaja eripakkumistega. Kõik demonstreeritud hinnad käivad on-line eelbroneerimise kohta ning parkimisteenuse osutajate poolt pakutud hinnad sisaldavad kõik kohaldatavaid makse, kui ei ole teisiti sätestatud. Sõltumata maksemeetodist, maksekulusid ei võeta.

3. Broneerimis- ja Tühistamiskord

 • 3.1 Pärast broneeringu sooritamist läbi ParkVia veebilehe, süsteem automaatselt genereerib voucherit. Broneering aga ei garanteeri parkimiskohta. ParkVia võib broneeringut tühistada juhul, kui Parkimisteenuse Osutaja väidab, et ta ei ole võimeline broneeringut sooritada. Sellel juhul kliendile makstakse tagasimakse täies mahus.
 • 3.2 Palun olge kindel, et Teil on olemas kõik juhendid ja juhised Teie poolt broneeritud teenuse jaoks ja samuti ka Parkimisteenuse Osutaja telefoninumber ja parklasse sisse- ja väljapääse detailid. Teie vastutuseks on hankida enne väljasõidu kehtivad juhised - ParkVia ei maksa tagasimakset juhul kui mööda lastud broneeringud, lennud või teised probleemid on tingitud Teie võimetusest kehtivaid juhiseid hankida.
 • 3.3 Juhul kui Parkimisteenuse Osutaja nõudis suuremat tasu, kui see, mis on kinnitatud Teie voucheris selle pärast, et Teie ei jälginud õiget broneerimisprotsessi, sisse- ja väljapääse korda või ei esitanud Teie broneerimisvoucherit, ParkVia ei ole võimeline Teie kahju kata.
 • 3.4 Transfeerid võivad olla sisaldatud ParkVia poolt pakutud hindades, kuid palun kontrollige Parkimisteenuse Osutaja detailid loendatud veebilehel või selleks, et seda kinnitada võtke ühendust ParkVia meeskonnaga enne broneeringu tegemist.
 • 3.5 Mõnedes parklates on minimaalne parkimisperiood. On ka võimalik parkida lühemaks perioodiks, kuid aga sellel juhul peate Teie maksma minimaalse parkimisperioodi tasu. Kõik pakutud hinnad sisaldavad minimaalse parkimisperioodi tasu.
 • 3.6 Ööpäeva hinnad võivad erineda seoses kuupäeva, parkimisperioodi pikkuse, parkimisperioodi alguse kuupäeva/kellaja ja parkimisperioodi lõpu kuupäeva/kellaajaga.
 • 3.7 Sõltudes valitud Parkimisteenuse Osutajast, Teid võidakse paluda jätta oma autovõtmeid Parkimisteenuse Osutaja personaliga. Seda määratakse ParkVia veebilehel. Sellisel juhul enne oma sõidukit parkimist, Teie peate tagama, et see on heas seisundis ning see vastab kõikidele kohaldatavatele normatiivnõutele (nt. sõiduk on kindlustatud). Sellel juhul, Parkimisteenuse Osutaja jätab endale õiguse liikuda Teie sõidukit nii parkla territooriumil, kui ka väljaspool seda niivõrd, kui Parkimisteenuse Osutaja või tema töötajad oma äranägemise järgi arvavad vajalikuks nende parkla efektiivse organisatsiooni, või hädaolukordade, õnnetuste ja takistuste korral. Kui Parkimisteenuse Osutaja autojuhid peavad Teie sõidukit viima avalikule teele, nad peavad olema selleks täiesti kindlustatud Parkimisteenuse Osutaja poolt, kuid klient peab seda ise kontrollima.
 • 3.8 Kõik parkimisteenused on reguleeritud individuaalse Parkimisteenuse Osutaja tingimustega. Saabudes parklasse, Teie olete vastutav Parkimisteenuse Osutajalt tingimuste nõudmise eest.
 • 3.9 Mis tahes sisestamise vead, mille pärast parkla autojuhid peavad kliente ootama või nende hilinemiste korral, võivad tuua administratiivtasu, mis peab vahetult olema makstud otse autojuhile.
 • 3.10 Kõrge- või laia gabariidi sõidukid: Mitte kõik parklad saavad mahutada ülegabariidilisi sõidukke, furgoone, jms. Juhul kui klient soovib ülegabariidilist sõidukit parkida, lisatasu võib olla nõutud. Kui ei ole kindlaks määratud parkla leheküljel ParkVia veebilehel, kõik standardparkimise broneerimised kehtivad ainult väikese või keskmise gabariidi autode kohta. Kui Teie sõiduk ei kuulu sellesse kategooriasse, Teie olete vastutav valida sobilikku sõiduki liigi broneerimisvormis, või, kui ei ole kohaldatav, Teie olete vastutav võtta ühendust ParkViaga enne broneerimist. ParkVia ei võtta vastu tagasimaksenõudeid mis tahes lisamakse eest, mis klient pidi maksma autoparklas, juhul kui vastav sõiduki liik ei olnud märgitud broneerimise ajal või kui sõiduki liik ei olnud vastu võetud Parkimisteenuse Osutaja autoparklas.
 • 3.11 ParkVia soovitab klientidele saabuda parklasse enne, et aegsasti saavutada eelolevat reisi.
 • 3.12 Kõik sõidukid on pargitud kliendi enda riskil. Kaebuse, pretensiooni või vaidluse korral (nt. kui parkimisperioodi ajal Teie sõidukit kahjustatakse või kui Teie sõiduk või mis tahes Teie valdused kaovad parkimisperioodi ajal), klient peab pöörduma otse broneeritud Parkimisteenuse Osutaja poole. Sõltumata asjaoludest ParkVia ei ole vastutav sellise juhtumi eest. Kõik pretensioonid sõiduki kaost või kahjust või seonduvad mis tahes teenuse kvaliteediga peavad olema esitatud Parkimisteenus Osutajale. See ei mõjuta Teie seadusõiguseid.
 • 3.13 ParkVia (sooritab kaubanduslikku tegevust nagu ParkVia) ei võtta tasu muudatuste ja tühistamiste eest; kuid mõned parklad nõuavad administratiivkulusid ja tasu. Sellel juhul seda märgitakse broneeringu ajal ja samuti ka Teie voucheris, mis on Teile saadetud e-posti teel.
 • 3.14 Mõned parklad väidavad, et nende teenused ei kuulu tagasimaksmisele ja/või saavad olla muudetud. Sellel juhul seda märgitakse broneeringu ajal ja samuti ka Teie voucheris, mis on Teile saadetud e-posti teel .

4. ParkVia veebileht sisaldab hüperviidesid teiste osapoolte poolt administreeritavatele veebilehtedele. ParkVia selliseid veebilehti ei kontrolli ning ei ole vastutav nende sisalduse või mis tahes lepingu rikkumise või mis tahes tahtlikku või lohaka tegevuse eest nende teiste osapoolte poolt, mis toob mis tahes kadu, kahju, viivitamist või Teie või Teie kaaslaste vigastust. ParkVia ei ole vastutav nendel veebilehtedel avaldatud arvamuste õigsuse eest ja ei uuri või kontrolli ega vaata läbi nende õigsust või terviklikkust. Mis tahes viidetud veebilehtede sisaldamine ParkVia veebilehel ei mõisteta või tunnista nende veebilehtede tunnustamist või toetust ParkVia poolt. Kui Teie otsustate lahkuda ParkVia veebilehest selleks, et üle minna sellistele teiste osapoolte veebilehtedele, Teie teete seda oma enda riskil. Kõik teiste osapoolte poolt administreeritavate veebilehtede reeglid, tingimused (kaasa arvates privaatsuspoliitikat) ja tegutsemiskord on Teile rakendatud ajal, kui Teie nendel veebilehtedel viibite. ParkVia ei ole vastutav Teile teiste osapoolte poolt esitatud informatsiooni eest.

5. Kõik ParkVia veebilehe sisaldus on kaitstud autoriõigusega; ParkCloud Ltd Kõik õigused kaitstud. Teised tooted ja ettevõtte nimed mainitud edaspidi võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. ParkVia veebilehe pildid on kasutatud ainult läbivaatuse eesmärgil ja ei saa olla salvestatud või alla laetud mis tahes formaadis. Kõik klientide retsensioonid, mis on lisatud ParkVia veebilehel ei esita ParkVia arvamusi.

6. ParkVia veebilehel avaldatud informatsioon, tarkvara, tooted ja teenused võivad sisaldada ebaõigsusi või topograafilisi vigu. Eriti ParkVia ei garanteeri õigsust ja loobub kohustustest ebaõigsusi seotud veebilehel demonstreeritud parkla, hotelli ja teiste reisitoodete informatsiooni ja kirjelduse eest (sisaldades, kuid mitte piirdudes piltide, mugavuste nimekirja, üldiste toode kirjeldustega jne), kuna suur hulk sellisest informatsioonist on esitatud vastava osutaja poolt. Kõik veebilehel esitatud reitingud on mõeldud ainult üldiste suunistena ning ParkVia ei garanteeri nende õigsust. Edaspidi esitatud informatsioonile ajuti tehakse muudatusi. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad saavad sellel veebilehel teha parandusi ja/või muudatusi igal ajal. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad ei tee mingeid esindatusi ParkVia veebilehel esitatud informatsiooni, toodete ja teenuste sobivuslikkusest mis tahes eesmärgil, ja mis tahes toodete või teenuste sisaldamine või müügipakkumine ParkVia veebilehel ei tähenda nende toodete või teenuste kinnitust või soovitust ParkVia poolt. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad edaspidi loobuvad kõikidest garantiidest, tingimustest selle informatsiooni, tarkvara, toodete ja teenuste suhtes, kaasa arvates kõik mõistatu sobilikku kvaliteedi, erieesmärgi kõlblikkuse, pealkirja ja üleastumise garantiisid ja tingimusi. Parkimisteenuste Osutajad on iseseisvad ettevõtted ja ei ole ParkVia agendid või töötajad. ParkVia ei ole vastutav mis tahes osutajate tegevuste, vigade, puuduste, esindatuste, tagatiste, rikkumiste ja hooletuste eest, või mis tahes tervisekahjustuste, surma, varakahju, või kõikide teiste nendest tingitud kahjutasude ja kulude eest. ParkVia ei ole vastutav ja ei tee kulude tagasimaksmist streikide, vääramatu jõudude või teiste kontrollimatud põhjuste eest ning ei ole vastutav mis tahes lisakulude, puuduste, viivitamiste, kõrvalejuhtimiste või mis tahes valitsuse või ametivõimude tegevuste eest. Mingil juhul ei ole ParkVia või tema osutajad vastutavad mis tahes kaudse, ettenägematu, karistus, spetsiaalse või tagajärjelike kahju eest ParkVia veebilehe kasutamisest tingitud või sellega seotud või ParkVia veebilehe kasutamise viivitamise või võimetuse eest, või mis tahes ParkVia veebilehest hangitud informatsiooni, tarkvara, toodete ja teenuste eest, või teisiti ParkVia kasutamisest tingitud (sisaldades, kuid mitte piirdudes kasutamise, andmete, kasumite, hoidude või võimaluste kaoga), kas lepingu, range vastutuse alusel või teisiti, isegi kui ParkVia ja/või tema vastavad osutajad olid võimalikkest kahjudest ette teatatud. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad peavad olema vastutavad otsese kao eest ParkVia veebilehe kasutamisest tingitud kas lepingu, range vastutuse alusel või teisiti, maksimaalselt selle tehingu summaarses väärtuses, millest pretensioon on tingitud mis tahes ühe juhtumi või seotud juhtumite raja jaoks. Need tingimused ja järgnev kohustustest loobumine ei mõjuta Teie seadusõiguseid tarbijana.

7. Teie nõustate ParkViat ja tema kompanjone ja/või tema vastavaid osutajaid ning samuti ka kõike tema ametnikke, direktoreid, töötajaid ja agente mis tahes pretensioonidest, hagi alustest, nõudlustest, tagasinõudmistest, kadudest, kahjudest, trahvidest, karistustest või teistest kuludest või kulutustest kaitsta ja kompenseerida, sisaldades, kuid mitte piirdudes mõistlikke kohtu- ja raamatupidamiskuludega, teiste osapoolte poolt toodud nende juhtumite tulemusena:

 • (a) nende tähtaegade, tingimuste ja teatiste või edaspidi viidetud dokumentide rikkumine Teie poolt;
 • (b) Teie poolt mis tahes õiguse- või teiste osapoolte õiguste rikkumine; või
 • (c) Teie ParkVia veebilehe kasutamine.

8. Teie ParkVia veebilehe kasutamistingimusena, Teie garanteerite ParkViale, et Teie ei hakka ParkVia veebilehe kasutama mis tahes õigusvastasel või nende tähtaegade, tingimuste ja teatistega keelatud eesmärgil.

ParkCloud Ltd on ettevõtte ParkCloud Ltd kaubanduslik nimetus, registreeritud Suurbritannias numbriga 6557569.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Broneeringute tühistamine

Kõik tühistamised ja muudatused peavad olema tehtud kasutades “Minu broneeringu haldamine” süsteemi ParkVia veebilehel või e-posti teel, ParkVia veebilehel märgitud aadressil. Juhul kui Teie palute broneeringut tühistada suuliselt, telefoni teel või otse Parkimisteenuse Osutajalt, Teie nõue ei saa olla teostatud. Juhul kui Teie nõuete broneeringu tühistamist kasutades “Minu broneeringu haldamine” süsteemi, Teie nõue pannakse automaatselt toime ja broneeringu tühistamisest teadeanne perioodi (defineeritud nagu aeg parkimisperioodi alguse kuupäeva ja kellaega ja parkimisperioodi lõpu kuupäeva ja kellaega vahel) arvutakse ajast, kuna nõue oli tehtud kasutades “Minu broneeringu haldamine” süsteemi. Juhul kui Teie palute oma broneeringu tühistada e-posti teel, see pannakse toime tööajal ning broneeringu tühistamisest teadeanne perioodi arvutakse ajast, kuna ParkVia töötab broneeringu tühistamise nõuet läbi. Seepärast broneeringute tühistamiseks meie soovitame kasutada “Minu broneeringu haldamine” süsteemi.

Palun pange tähele, et nende sagedaste näidiste korral tagasimakseid ei tehta:

 • Plaanitava reisi muudatused (kaasa arvatud tühistatud lennud, kruiisid, rongireisid, jms): Tagasimakset ei ole. Teie vastutus on olla teadlik Teie reisi muudatustest ning oma graafikut vastavalt korrigeerida, informeerides ParkViat asjakohastest muudatustest. ParkVia ei ole vastutav Teie reisi muudatuste eest (nt. kui Teie lend, kruiis või rong on tühistatud) ning niisugusel korral Teil ei ole õigust tagasimaksele.
 • Mööda lastud liinibuss: Tagasimakset ei ole. Liinibussi sõiduplaanid on kättesaadavad, kui kohaldatav, ParkVia veebilehel ja samuti ka broneerimisvoucherist. Teie vastutus on teada liinibussi sõiduplaani ja teisi regulaarsõiduplaane.
 • Kui Teie ei kohtunud Meet & Greet autojuhiga: Tagasimakset ei ole. Teie vastutus on esitada täpset kohtumisaega ning teatada autojuhti kõikidest muudatustest mõistlikku ajaperioodi raames. Juhul kui informatsioon kohtumispunktidest ei ole esitatud ParkVia veebilehel või broneerimisvoucheris, klient on vastutav hankida seda informatsiooni ise parkla operaatori käest.
 • Kui Teie parkisite teises parklas, kuna hilinesite broneeritud parklasse: Tagasimakset ei ole
 • Kui Teie parkisite teises parklas, kuna ei saanud broneeritud parklat leida: Tagasimakset ei ole. Teejuhised on lisatud broneerimisvoucherisse ning on kättesaadavad ParkVia meeskonnalt. Teie olete vastutav enne reisi kindlaks teha, et Teil on broneerimisvoucher ning ka teejuhised käes.
 • Broneerimisvoucheri puudumine: Tagasimakset ei ole. Broneerimisvouchereid saadetakse Teile automaatselt e-posti. Kui Teie broneerimisvoucherit ei saanud, Teie olete vastutav ParkVia meeskonnaga ühendust võtta.
 • Kasutamata jäänud parkimispäevad: Tagasimakse kasutamata jäänud parkimispäevade või päeva osade eest ei tehta.
 • Vastuvõtmatud sõidukite liigid: Tagasimakset ei ole. Teie olete vastutav uurida, mis sõidukite liigid võetakse vastu kas infost teatud parkla kohta või võttes ühendust ParkViaga.

Tühistamisteatise periood:

 • vähemalt 24 tundi enne sõiduki jätmise kuupäeva ja kellaaega: Makse tagastatakse täielikult
Me leiame teile parimad pakkumised.
Vaid üks hetk ...
. . .