Vilkår & betingelser

ParkVia er et handelsnavn der hører til ParkCloud Ltd.

1. ParkVia opererer kun som reservations agent og derfor ligger alt ansvar og forpligtelse, for alle biler hos parkeringspladsen, hotelet eller valet servicen ("parkerings leverandøren"). Du er enig i, at du laver en reservation igennem ParkVia alene for online reservations agentur services. Leveringen af parkering sker fra parkerings leverandøren til dig når du ankommer til den på forhånd reserverede lokation. Parkerings levarandørene er uafhængige firmaer og ikke argenturer eller ansatte af ParkVia. ParkVia er ikke ansvarlig for handlinger, fejl, forsømmelser, representationer, garantier, overtrædelser eller uagtsomhed af nogen art, af sådane leverandører eller for personlig skade, død, ejendoms skade eller andre skader eller omkostninger, som stammer der fra.ParkVia har intet ansvar og vil ikke blive refunderet i tilfælde af strejke, force majeure eller andre hendelser uden for sin direkte kontrol og har intet ansvar for ekstra omkostninger, forsømmelser, forsinkelser, omdiregering eller handlinger foretaget af regeringer eller myndigheder.

2.ParkVia holder øje med priser, for at kunne tilbyde den bedste værdi til prisen.Priser kan stige så vel som falde pga. sæson relaterede tilbud. Alle priser vist er for online, forhånds reservation og prisen citeret af parkerings leverandørene er inklusiv moms (eller landets tilsvarende afgift) påkrævet i leverandørens land og inkluderer alle andre gældende afgifter, med mindre andet er indikeret. Der er ingen betalings afgifter ligemeget hvilken betalings metode, der benyttes.

3. Reservations og Annullerings Procedure

 • 3.1 Reservationer foretaget igennem ParkVia hjemmesiden genererer reservations kuponter, automatisk ved fuldførelsen af en reservation. En reservation er er dog ikke en garanteret plads. ParkVia kan annullere reservationen i tilfælde af, at parkerings leverandøren fortæller, at det ikke er muligt for dem, at gennemføre reservationen. En fuld refundering vil i sådanne tilfælde blive givet.
 • 3.2 Vær venligst sikker på, at du har rutevejledning og instruktioner for den bestilte service, så vel som parkerings leverandørens tlefon nummer og ved af, indgang og udgangs proceduren. Det er dit ansvar, at have gyldig rutevejledning klar inden afrejsen - forpassede reservationer, fly eller andre problemer, der kommer som følger af din udladelse af, at indhente informationer om rutevejledning vil ikke blive refunderet af ParkVia.
 • 3.3 Hvis du må betale en højere pris, end aftalt på din reservations kupon, ved parkerings leverandøren fordi du ikke fuldte den korrekte ind- eller udgangs procedure eller ikke viser din reservations kupont, vil ParkVia ikke kunne få en refundering på dine vegne.
 • 3.4 Overflytning til dit rejsested kan være inkluderet i prisen, men tjek venligst parkerings levarandørens oplysninger på hjemmesiden eller kontakt ParkVia før du bestiller.
 • 3.5 Hvis du parkerer i færre dage end din originale bestilling, er det op til parkeringspladsens ledelse om de vil give dig rabat eller refundering.
 • 3.6 Pr. dag priser kan variere afhængigt af mange faktorer, inklusive men ikke begrænset til dato, opholdets varighed, køretøjets afleverings og afhentnings dato/tid.
 • 3.7 Afhængigt af parkerings leverandøren og det produkt du har valgt, kan du skulle aflevere dine nøgler hos parkerings leverandørens medarbejdere. ParkVia vil i disse tilfælde oplyse dette på hjemmesiden. Hvis dette er tilfældet, skal du sikre dig, at bilen er i trafiksikker tilstand og at den har alle de gældende myndighedskrav (f.eks. forskikring) på plads. I disse tilfælde forbeholder parkerins levarabdøren sig retten til, at flytte dit køretøj på og udenfor parkeringspladsen, ved at køre som parkerings leverandøren ser det nødvendigt, for at kunne have effektiv arrangement af dens parkerings faciliteter, eller i nødstilfælde, for at undgå ulykker eller forhindringer. Skulle parkerings levarandørens chaufferer være nødt, til at tage dit køretøj på offentlige veje, burde parkerings leverandørens chauffører være fuldt forsikret af parkerings levarandøren, men kunderne bør selv tjekke dette.
 • 3.8 Al parkering er underlagt den enkelte parkerings leverandørs vilkår og betingelser. Det er dit eget ansvar at spørge efter parkerings leverandørens vilkår og betingelser.
 • 3.9 Enhver omstændighed, som resulterer i, at parkeringspladsens medarbejdere bliver holdt hen inklusive men ikke begrænset til for sen ankomst af kunder, kan resultere i et administrations gebyr, som skal betales til personalet med det samme.
 • 3.10 Høje eller brede biler: ikke alle parkeringspladser kan tage imod store køretøjer, varevogne, campingvogne etc. eller der kan være et ekstra gebyr for disse. Med mindre det er angivet er bestillinger kun gyldige for små eller standard størrelse biler. Hvis en bil ikke passer ind i denne kategori er det kundens ansvar at vælge den rette biltype på bestillingsblanketten eller kontakte ParkVia inden der bestilles. ParkVia vil ikke acceptere anmodninger om refunderinger af ekstra gebyr opkrævet for en bil der ikke passer i den kategori der angives ved bestillingstidspunktet eller hvis parkeringspladsens personale ikke vil acceptere bilen.
 • 3.11 wParkVia råder kunder, til at ankomme i god tid, så de kan nå deres videre rejse.
 • 3.12 Alle køretøjer er parkeret på kundens eget ansvar. Skulle der opstå klageounkt, tilgodehavende eller uenighed (f.eks. hvis dit køretøj skulle lide skade imens parkeret hos en parkerings leverandør eller skulle du gå hen og miste køretøjet eller andre ejendele fra køretøjet imens den er hos en parkerings leverndør), skal kunden henvende sig direkte til parkerings leverandøren. Under ingen omstændigheder vil ParkVia tage noget ansvar, i en sådan situation. Fordringer for tab eller skader på køretøjer, relaeret til kvaliteten af den givende service, bør henvendes til parkerins leverandøren. Vi vil ved forespørgsel give kontakt give parkerings leverandørens kontakt oplysninger. Dette påvirker ikke dine lovpligtige rettigheder som kunde.
 • 3.13 Nogle parkeringsplads services tager administrative gebyrer. I disse situationer vil det stå på din reservations kupon og når du bestiller.
 • 3.14 Hos nogle parkerins leverandører er det ikke muligt, at ændre eller få refunderet sin reservation. For disse leverandører vil det stå når der bestilles og på din email reservations kupon.

4. ParkVia hjemmesiden indeholder hyperlinks til hjemmesider betjent af tredjeparter. ParkVia har ikke kontrollen over disse hjemmesider og vil ikke være ansvarlige for deres indhold eller for kontraktbrud eller forsætlige eller uagtsom handling af sådanne tredjeparter, som resulterer i nogen form for tab, skade eller forsinkelse for dig eller dine fæller. ParkVia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af holdninger udtrykt på sådanne hjemmesider og sådanne hjemmesider bliver ikke undersøgt, kontrolleret eller tjekket for nøjagtighed eller fuldstændighed af ParkVia. Inklusion af linkede hjemmesider på ParkVia hjemmesiden, betyder ikke eller udgør godkendelse eller blåstempling af den linkede hjemmeside fra ParkVia. Hvis du beslutter dig for, at forlade ParkVia hjemmesiden for, at besøge en af disse tredjeparts sider, gør du dette på eget ansvar. Alle regler, politikker (inklusiv fortrolighedspolitik) og betjenings procedurer af hjemmesider betjent af tredjeparter, vil være underlagt dig imens du besøger sådanne hjemmesider. ParkVia er ikke ansvarlig for information givet fra dig til tredjeparter.

5. Alt indhold på ParkVia hjemmesiden er copyright ©: ParkCloud Ltd Alle rettigheder reserveret. Andre produkter og firma navne nævnt her kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Billeder på ParkVia hjemmesiden er kun inkorporeret med henblik på visning og er måske ikke downloaded i noget format. Kundeanmeldelser vist på ParkVia reprensenterer ikke ParkVias holdninger.

6. Informationen, softwaren, produkterne og servicen publiceret på ParkVia hjemmesiden kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. I særdeleshed, kan ParkVia ikke garantere nøjagtigheden af, og fraskriver sig ansvar for, unøjagtigheder, som relaterer til information og beskrivelser af parkering, hotel og andre rejseprodukter vist på denne hjemmeside (inklusiv, uden begrænsning, billeder, lister af faciliteter, generelle produkt beskrivelser, etc.) en del af den information er givet af de respektive leverandører. Bedømmelser vist på denne hjemmeside er kun tænkt som generelle retningslinjer og ParkVia garanterer ikke nøjagtigheden af disse bedømmelser. Ændringer bliver løbende tilføjet til informationer. ParkVia og/eller dens respektive leverandører kan lave forbedrelser og/eller ændringer på denne hjemmeside til enhver tid.ParkVia og/eller den respektive leverandører fremsætter ingen erklæringer om egenthed af de oplysninger, produkter og tjenster, som findes på ParkVia hjemmesiden til ethvert formål og aktivt sofs optagelse eller udbud til salg af produkter eller serviceydelser på ParkVia hjemmesiden udgør ikke nogen godkendelse eller anbefaling af sådanne varer eller tjensteydelser af ParkVia.ParkVia fraskriver sig hermed, alle garantier, vilkår og betingelser, med hensyn til denne information, software, produkter og service herunder alle underforståede garantier og betingelser, af passende kvalitet, egnethed til et bestemt formål titel og ikke traktatbud.Parkerings levarandørene er uafhængige firmaer og ikke argenturer eller ansatte af ParkVia.ParkVia er ikke ansvarlig for handlinger, fejl, forsømmelser, representationer, garantier, overtrædelser eller uagtsomhed af nogen art af sådane leverandører eller for personlig skade, død, ejendoms skade eller andre skader eller omkostninger, som stammer der fra.ParkVia har intet ansvar og vil ikke refundere i tilfælde af strejke, force majeure eller andre hendelser uden for sin direkte kontrol og har intet ansvar for ekstra omkostninger, forsømmelser, forsinkelser, omdiregering eller handlinger foretaget af regeringer eller myndigheder.Under ingen omstændigheder vil ParkVia eller dens leverandører kunne holdes ansvarlig for nogen, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller følgeskader som følge af eller på nogen måde er forbundet med brugen af ParkVia hjemmesiden eller med forsinkelse eller manglende evne til at bruge ParkVia hjemmesiden eller for oplysninger, software, produkter og tjenesteydelser, der leveres via ParkVia hjemmesiden eller på anden måde som følge af brugen af brandname hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, tab af brug, data, fortjeneste, opsparing eller muligheder) uanset om de er baseret på en kontrakt, objektivt ansvar eller andet, selvom ParkVia og /eller nogen af dens leverandører er blevet underrettet om muligheden for erstatning. ParkVia og /eller dens respektive leverandører er ansvarlige for direkte tab som følge af brugen af ParkVia hjemmesiden, om det er baseret på en kontrakt objektivt ansvar eller andet, op til et maksimum på den samlede værdi af den transaktion, hvorved fordringen opstår for enhver hændelse eller en række forbundne hændelser. Disse vilkår og betingelser og ovenstående ansvar ansvarsfraskrivelse, påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder som forbruger.

7. Du accepterer at forsvare og skadesløsholde ParkVia, dets affilierede og /eller dets respektive leverandører og en af dets funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter fra og mod alle krav, søgsmål, inddrivelser, tab, skader, bøder, sanktioner eller andre omkostninger eller udgifter af enhver form, herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, anlagt af tredjeparter som følge af:

 • 1. dit brud af disse vilkår, betingelser og notitser eller dokumenterne referet til her i.
 • 2. din overtrædelse af nogen lov eller rettighederne af en tredjepart, eller
 • 3. brug af varemærket ParkVia hjemmesiden.

8. Som en betingelse for brugen af ParkVia hjemmesiden, garanterer du ParkVia, at du ikke vil bruge ParkVia hjemmesidenen til noget formål, som er ulovligt eller forbudt pga. af disse vilkår og betingelser.

ParkCloud er registreret i Storbritanien under nummer 6557569.

ParkVia er et handelsnavn der hører til ParkCloud Ltd.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Annulleringspolitik

Du skal foretage alle annullerings og ændrings anmodninger ved hjælp af "Styr min reservation" siden på ParkVia hjemmesiden eller ved, at sende en email til ParkVia på den publicerede email adresse. Hvis du angiver din anullerings eller ændrings anmodning mundligt, over telefonen eller direkte til parkerings leverandøren, vil din anmodning ikke blive sat i værk. Når du foretager en annullerings anmodning ved hjælp "Styr min reservation" siden, vil din anmodning automatisk blive sat i værk og annullerings perioden (defineret som tiden imellem dit køretøjs afleverings dag/tid og det tidspunkt ParkVia registrer anmodningen) bliver beregnet fra da annullerings anmodningen bliver foretaget ved hjælp af "Styr min reservation". Hvis du sender din annullerings anmodning via email vil den kun blive sat i værk i kontor tiden og annullerings perioden beregnes fra ParkVia iværksætter annullerings anmodningen. Du rådes derfor, til at foretage din annullerings anmodning ved hjælp af "Styr min reservation".

Noter venligst, at disse almindelige eksempler, vil ikke blive refunderet:

 • Videre rejse ændringer (inklusiv aflyste fly, cruises, toge osv.): Ingen refundering. Det er dit ansvar at holde dig informeret om din videre rejse og justere din tidsplan i henhold til dette og informere ParkVia om relevante ændringer. ParkVia er ikke ansvarlig hvis din videre rejse ændre sig (f.eks. dit fly, cruise eller tog bliver aflyst) og du vil ikke være berettiget til en refundering.
 • Forpasset shuttle-bus: ingen refundering. Shuttle-bus tidsplaner er tilgængelige på ParkVia hjemmesiden og reservations kuponer, det er dit ansvar at holde dig informeret om shuttle-bus køre tid og tidsplaner.
 • Kom du for sent til Meet & Greet driver (Mød & Hils chauffør): Ingen refundering. Det er dit ansvar at angive nøjagtige mødetider og informere chaufføren om eventuelle ændringer, med tilstrækkeligt varsel. Hvis oplysninger om mødesteder ikke findes på ParkVia hjemmesiden eller på din bestillingsseddel, så er det kundens ansvar at få disse oplysninger fra firmaet, der styrer parkeringspladsen.
 • Hvis du må parkere et andet sted pga. for sen ankomst: ingen refundering
 • Hvis du må parkere et andet sted pga., at du ikke kune finde den bestilte parkingsplads: ingen refundering. Rutevejledning er inkluderet på din reservations kupon og er at finde på ParkVia.Det er dit ansvar, at sikre dig at du har reservations kupon og rutevejledning med dig når du rejser.
 • Manglende reservations kupon: ingen refundering. Reservations kuponer sendes sutomatisk via. email. Det er dit ansvar, at kontakte ParkVia for, at sikre at du har de relevante detaljer, hvis din kupon ikke bliver leveret.
 • Ikke udnyttet parkerings dage: Ingen refundering berettiget for ikke udnyttet parkerins dage.
 • Ikke accepteret biltype: Ingen refundering. Det er dit ansvar at finde ud af hvilke biltyper ikke accepteres, enten på den specifikke parkeringsplads eller ved at kontakte ParkVia.

Aflysningsvarsel:

 • Mere end 24 timer inden afleveringsdato og tid: Fuld refundering
Vi finder de bedste tilbud til dig
Det varer kun et øjeblik ...
. . .