Regulamin

ParkVia jest oznaczeniem usług oferowanych ParkCloud Ltd.

1. ParkVia jest agencją pośrednicząca w dokonywaniu rezerwacji i dlatego też wszelka odpowiedzialność za samochody pozostawione na parkingu, spoczywaja na podmiotach świadczących rezerwowane usługi, tj. właścicielach parkingów, hoteli, dostawców usługi Meet&Greet lub innych podmiotów świadczących zarezerowane usługi ("Dostawcy Parkingowi"). Akceptują Państwo fakt, że dokonując rezerwacji przez stronę ParkVia, korzystają Państwo tylko z usługi pośrednictwa, a udostępnienie samych miejsc parkingowych należy bezpośrednio do Dostawcy Parkingowego wybranego parkingu, w momencie przybycia klienta na wcześniej zarezerwowane miejsce parkingowe. Dostawcami Parkingowymi są firmy nie podlegające ParkVia, nie będące agentami ani podmiotami zrzeszonymi ParkVia oraz oferujące usługi niezależne od ParkVia. ParkVia nie jest podmiotem odpowiedzialnym za zaistniałe błędy, pomyłki, uchybienia, niedotrzymanie zobowiązań, czy też zaniedbania wynikłe z działania Dostawców Parkingowych, jak również za kontuzje, zranienia, śmierć, zniszczenie mienia i inne szkody zaistniałe z winy Dostawców Parkingowych. ParkVia nie ponosi odpowiedzialności i nie dokonuje rekompensaty w przypadku strajków, działania siły wyższej lub jakichkolwiek szkód powstałych z przyczyn pozostających poza bezpośrednią kontrolą. Nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, błędów, opóźnień oraz działań lokalnych władz lub urzędów.

2. ParkVia monitoruje ceny dostępnych usług, aby stale oferować Państwu najlepsze opcje parkingowe. Ceny mogą spadać oraz wzrastać w związku ze specyfiką danej pory roku lub występowania ofert specjalnych. Wyświetlone na stronie ceny dotyczą rezerwacji on-line. Ceny podawane przez Dostawców Parkingowych zazwyczaj zawierają wszelkie stosowne podatki, jak VAT, czy inne lokalne ich odpowiedniki, pobierane w kraju Dostawcy Parkingowego, chyba że podano inaczej lub dany kraj nie posiada ustandaryzowanego systemu podatkowego np. Stany Zjednoczone, gdzie występuja podatki stanowe i federalne (lub podobne). W takiej sytuacji opłata wynikająca z należności podatkowych zostanie dodana do kwoty usługi parkingowej i będzie wyszczególniona na otrzymanym przez Państwa potwierdzeniu rezerwacji. Bez względu na wybraną metode płatności, nie są Państwo obciążani dodatkowymi opłatami wynikającymi z wybranej metody płatności.

3. Rezerwacja i Procedury Rezygnacji

 • 1. Kiedy dokonują Państwo rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej ParkVia, potwierdzenie rezerwacji generowane jest automatycznie zaraz po jej zakończeniu. Potwierdzenie może zostać wygenerowane przez ParkVia lub bezpośrednio przez Dostawcę Parkingowego. Rezerwacja nie jest gwarancją miejsca parkingowego. ParkVia lub Dostawca Parkingowy może anulować rezerwację w momencie gdy Dostawca Parkingowy nie jest w stanie wypełnić takiej rezerwacji. W tej sytuacji otrzymają Państwo pełen zwrot poniesionych kosztów, jeżeli dokonali Państwo płatności online.
 • 2. Prosimy o upewnienie się, że posiadają Państwo trasę dojazdu do miejsca parkingowego oraz instrukcje dotyczące danej rezerwacji, jak również numer telefonu Dostawcy Parkingowego oraz procedury wjazdu i wyjazdu na parking. Powinni je Państwo otrzymać droga mailową automatycznie po dokonaniu rezerwacji, ale to Państwa obowiązkiem jest upewnienie się, że je Państwo posiadają. Jako klient są Państwo odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji przed wyjazdem. Wszelkie niewykorzystane rezerwacje, loty lub inne problemy wynikające z nieotrzymania prawidłowych instrukcji nie będą refundowane przez ParkVia.
 • 3. Jeśli Dostawcy Parkingowemu zapłacili Państwo wyższą cenę niż ta, która widnieje na potwierdzeniu rezerwacji, to wynika to z faktu, że nie przeszli Państwo poprawnie przez proces rezerwacji, nie wprowadzili poprawnych danych dotyczących przyjazdu lub wyjazdu lub nie przedstawili potwierdzenia rezerwacji. W takich przypadkach ParkVia nie będzie w stanie dokonać zwrotu środków zapłaconych przez Państwa środków.
 • 4. Transfery z i na lotnisko mogą być zawarte w cenie usługi przedstawionej na stronie ParkVia. Jednak aby upewnić się, że dany Dostawca Parkingowy świadczy ww. usługę, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie informacji zawartych na stronie ParkVia oraz podstronach Dostawców Parkingowych, bądź też o skontaktowanie się z ParkVia przed dokonaniem rezerwacji.
 • 5. Jeżeli Państwa postój na parkingu będzie w rzeczywistości krótszy niż ten podany podczas dokonywania rezerwacji, możliwość uzyskania zniżki lub zwrotu środków zależy wyłącznie od Dostawcy Parkingowego.
 • 6. Ceny za postój mogą się różnić w zależności od wielu czynników, m.in. daty, długości pobytu, daty/godziny pozostawienia samochodu oraz daty/godziny odebrania samochodu (bez wyłączenia innych czyników).
 • 7. W zależności od Dostawcy Parkingowego oraz produktu, który Państwo wybrali, możliwa będzie konieczność pozostawienia kluczy do samochodu u obsługi Parkingu. Przed pozostawieniem pojazdu u Dostawcy Parkingowego, prosimy jednak upewnić się, że spełnione są wszystkie stosowne wymogi prawne (np. ubezpieczenie). W tym przypadku Dostawca Parkingowy zastrzega sobie prawo do przemieszczania pojazdu na terenie lub poza parkingiem lub w wyjątkowych sytuacjach pracownicy parkingu mogą wedle uznania przemieszczać pojazdy na terenie parkingu, tak aby utrzymać maksymalne wykorzystanie przestrzeni, a w wyjątkowych wypadkach także poza parking, w celu uniknięcia zagrożenia lub zniszczenia. Operator Parkingu ma również prawo przemieścić pojazd na drogą publiczną, w takim przypadku pojazd klienta powinien zostać objęty ubezpieczeniem Dostawy Parkingowego, jednak klient zobowiązany jest to samodzielnego zweryfikowania tej infomacji.
 • 8. Wszystkie parkingi podlegają swoim własnym Warunkom i Zasadom (Regulaminom). Do odpowiedzialności klienta należy prośba o Warunki i Zasady (Regulamin) danego Dostawcy Parkingowego przed lub zaraz po przyjeździe na parking.
 • 9. Wszystkie niewłaściwe, spóźnione przyjazdy klienta na parking, które mogą skutkować oczekiwaniem lub spóźnieniem innych klientów, mogą podlegać opłacie administracyjnej, płatnej natychmiastowo do rak pracowników Dostawy Parkingowego lub skutkować nie wykonaniem usługi parkingowej przez Dostawcę Parkingowego bez zwrotu zapłaconych wcześniej środków.
 • 10. Pojazdy niewymiarowe: Nie wszyscy Dostawcy Parkingowi posiadają miejsca parkingowe dla ponadwymiarowych pojazdów (np. vanów, camperów, samochodów dostawczych itp), w związku z tym na niektórych pakingach może obowiązywać dodatkowa opłata dla tego typu pojazdów. O ile nie zaznaczono inaczej w materiale informacyjnym konkretnego parkingu, dostępnym na stronie internetowej ParkVia, wszelkie rezerwacje dotyczą samochodów przeciętnej wielkości. Jeśli pojazd przypisany jest do innej kategorii, to w formularzu rezerwacji należy wybrać odpowiedni typ pojazdu, a jesli opcja taka nie jest dostępna, skontaktować się z ParkVia przed dokonaniem rezerwacji. ParkVia nie zaakceptuje żądań zwrotu dodatkowej kwoty pobieranej na parkingu, w przypadku gdy typ pojazdu nie znajdował się w formularzu rezerwacyjnym lub nie jest akceptowany przez Dostawcę Parkingowego.
 • 11. ParkVia doradza klientom wcześniejsze dotarcie na parking, tak aby spokojnie udać się w dalszą podróż.
 • 12. Wszystkie pojazdy są parkowane na ryzyko klienta. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, roszczeń lub sporów (np. szkody poniesione w wyniku pozostawienia pojazdu na parkingu, strata samochodu przez klienta lub przedmiotów pozostawionych w pojeździe, w okresie kiedy pozostawał on na parkingu Dostawcy Parkingowego), klient musi kontaktować się bezpośrednio z Dostawcą Parkingowym. Pod żadnym pozorem ParkVia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu zdarzenia. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdów lub w stosunku do jakości świadczonych usług, kierować należy do Dostawcy Parkingowego. Na życzenie klienta ParkVia udostępnia dane kontaktowe do Dostawców Parkingowych. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa konsumenta.
 • 13. Niektórzy Dostawcy Parkingowi mogę pobierać opłaty administracyjne lub manipulacyjne w przypadku zmiany lub rezygnacji z rezerwacji. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, będzie to wyraźnie zaznaczone w trakcie dokonywania rezerwacji oraz po jej dokonaniu, w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 • 14. Niektóre usługi świadczone przez Dostawców Parkingowych zawierają klauzulę, iż nie można z nich zrezygnować lub ich zmienić. Informacja taka podana będzie w trakcie składania rezerwacji oraz po jej dokonaniu, w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.

4. Strona internetowa ParkVia może zawierać linki do witryn internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. ParkVia nie kontroluje tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, badź jakiekolwiek celowe działania lub zaniedbania ze strony osób trzecich, co skutkować może utratą, uszkodzeniem, opóźnieniem lub jakimikolwiek stratami poniesionymi przez Państwa lub Państwa bliskich. ParkVia nie ponosi również odpowiedzialności za prawdziwość informacji i opinii zawartych na takich stronach. Witryny te nie są badane, monitorowane i kontrolowane pod wzgledem dokladności i kompletności przez ParkVia. Ponadto Linki dostepne na stronie internetowej ParkVia nie stanowią potwierdzenia przez ParkVia prawdziwości zawartych tam treści. Jeśli zdecydujecie się Państwo opuścić stronę internetową ParkVia, aby uzyskać dostęp do owych witryn, czynicie to na własne ryzyko. W czasie ich odwiedzania bądą miały zastosowanie wszystkie zasady (w tym polityka prywatności) i procedury operacyjne owych stron internetowych. ParkVia nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

5. Cała zawartość strony internetowej ParkVia jest chroniona prawem autorskim © ParkCloud Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone. Inne oznaczenia produktów i firm zamieszczonych na stronie ParkVia mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Obrazy na stronie internetowej ParkVia zamieszczone są włączone w celu ich przeglądania i nie mogą być zapisywane lub pobierane w dowolnym formacie. Żadne opinie klientów umieszczone na stronie internetowej ParkVia nie reprezentują opinii ParkVia.

6. Informacje, oprogramowanie software, produkty i usługi zawarte na stronie ParkVia mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. ParkVia i jego podmioty stowarzyszone nie gwarantują dokładności i uchylają się od odpowiedzialności za istniejące niescisłości dotyczące informacji w opisach hoteli, parkingów i innych produktów turystycznych, wyświetlanych na niniejszej stronie (włączając fotografie, opisy warunków pobytu i udogodnień oferowanych przez hotele, ogólne opisy produktów, itp.), z których wiele dostarczanych jest przez dostawców poszczególnych usług. Wszelkie oceny produktów i usług, wyświetlane na niniejszej stronie, są jedynie ogólnymi wytycznymi, a ParkVia i jego podmioty stowarzyszone nie gwarantują ich dokładości. ParkVia oraz jego podmioty stowarzyszone i / lub dostawcy usług mogą wprowadzić ulepszenia i / lub zmiany na niniejszej stronie internetowej w dowolnym momencie. ParkVia i / lub jego dostawcy nie składają żadnych oświadczeń o przydatności wyświetlanych informacji, produktów i usług zawartych na stronie. ParkVia, jego podmioty stowarzyszone i / lub dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji w odniesieniu do tych informacji, oprogramowania, produktów i usług, w tym wszelkich gwarancji i warunków zapewniajacych o odpowiedniej jakości oraz przydatnosci do określonego celu. Dostawcy świadczący usługi dla ParkVia są niezależnymi firmami, a nie agentami lub pracownikami ParkVia lub jego filii. ParkVia i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za działania, błędy, zaniedbania, oświadczenia, naruszenia lub zaniedbania ze strony takich firm lub za ewentualne obrażenia ciała, smierć, uszkodzenie mienia, lub inne szkody lub koszty wynikajace z ich dzialałości. ParkVia i jej filie nie ponoszą odpowiedzialności i nie zrefundują strat w przypadku strajków, działania siły wyższej lub innych przyczyn będących poza bezpośrednią kontrolą, ani nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe koszty, zaniedbania, opóźnienia, zmiany trasy lub decyzje władz i organów państwowych. W żadnym wypadku ParkVia i jego filie i / lub ich dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szkodliwe społecznie, bądź podlegające odpowiedzialności karnej lub cywilnej, wtórne szkody, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub też z opóźnieniem, czy niemożnością z niej skorzystania oraz za jakiekolwiek informacje, oprogramowanie, produkty i usługi uzyskane za pośrednictwem tej strony internetowej lub w inny sposób, wynikajace z korzystania z niej (w tym m.in. utratę możliwości korzystania z danych, zysków, oszczędności lub możliwości), podstałe na podstawie umowy czy innego zobowiązania, nawet jeśli ParkVia, jej filie i / lub dostawcy zostali powiadomieni o możliwości wystapienia szkód. ParkVia, jego podmioty stowarzyszone i / lub dostawcy ponoszą jedynie odpowiedzialność za bezpośrednie straty wynikające z korzystania z tej strony internetowej, na podstawie odpowiedzialności z tytułu rękojmi badź innych uprawnień, do maksymalnej łącznej wartości transakcji, z których powstała wierzytelność, w odniesieniu do każdego zdarzenia lub serii powiązanych ze sobą zdarzeń. Powyższe warunki i wyłączenie odpowiedzialności nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

7. Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczać ParkVia, jej spółki zależne i / lub jej odpowiednich dostawców oraz wszystkich jej prezesów, dyrektorów, pracowników i agentów przed jakimikolwiek roszczeniami, powództwem, żądaniami, stratami, szkodami, karą grzywny lub innymi kosztami lub obciążeniami jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi, na opłaty prawne i księgowe, wniesione przez osoby trzecie w wyniku:

 • 1. naruszenia powyższych warunków i zasad lub informacji podanych w niniejszym dokumencie;
 • 2. naruszenia jakiegokolwiek prawa lub prawa osób trzecich, lub
 • 3. korzystania z witryny ParkVia.

8. Użytkownik gwarantuje, że korzystając z witryny internetowej ParkVia, nie będzie używał jej do celów niezgodnych z prawem lub zakazanych przez niniejsze Warunki.

ParkCloud Ltd jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 6557569.

ParkVia jest oznaczeniem usług oferowanych ParkCloud Ltd.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Anulowanie rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji lub zrezygnowanie z rezerwacji możliwe jest poprzez zakładkę "Zarządzaj Rezerwacją", znajdującą się na stronie internetowej ParkVia, bądź też drogą elektroniczną. Rezygnacje, prośby o rezygnacje oraz wszelkie inne zmiany przekazywane ustnie, telefonicznie lub bezpośrednio u Dostawcy Parkingowego nie będą akceptowane. W przypadku złożenia wniosku o rezygnację w zakładce "Zarządzaj Rezerwacją", będzie on zaakceptowany automatycznie (okres anulacji, zdefiniowany jako czas pomiędzy datą/godziną pozostawienia pojazdu, a datą/godziną zgłoszenia prośby o dokonanie rezygnacji poprzez stronę internetową ParkVia, liczy się od momentu złożenia wniosku w zakładce "Zarządzaj Rezerwacją"). Jeśli natomiast prośbę o rezygnację wysłano drogą elektroniczną, będzie ona zakceptowana w momencie przyjęcia zgłoszenia przez pracownika ParkVia, w godzinach otwarcia biura. Z tego też względu zaleca się dokonanie rezygnacji przy użyciu zakładki "Zarządzaj Rezerwacją".

Należy pamiętać, że zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku:

 • wcześniejszych zmian podróży (odwołanie lotów, rejsów, podróży pociągiem, itp.): Państwa obowiązkiem jest poinformowanie ParkVia o wcześniejszych zmianach podróży lub zmianach w rozkładach jazdy. ParkVia nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zmiany (np. odwołanie lotu, rejsu lub pociągu) i nie będzie uprawniony do wypłacenia zwrotu zaliczki,
 • spóźnienia się na autobus: rozkłady jazdy autobusów są dostępne na stronie internetowej ParkVia, jak również na potwierdzeniu rezerwacji. Do Państwa obowiązku należy zaznajomienie się z rozkładem jazdy autobusów o każdej porze,
 • spóźnienia się na usługę Meet & Greet: do Państwa obowiązku należy podanie dokładnego czasu spotkania oraz poinformowanie kierowcy z wyprzedzeniem o jakichkolwiek zmianach. W razie braku informacji o miejscu spotkania na stronie internetowej ParkVia, czy też w potwierdzeniu rezerwacji, obowiązkiem Państwa jest uzyskanie tej informacji od Dostawcy Parkingowego,
 • zaparkowania na innym parkingu z powodu opóźnionego przyjazdu,
 • zaparkowania na innym parkingu z racji nie znalezienia zarezerwowanego parkingu: trasa dojazdu do parkingu jest dołączona do potwierdzenia rezerwacji, jak również jest łatwo dostępna na stronie ParkVia. Państwa obowiązkiem jest posiadanie potwierdzenie rezerwacji, w którym to zawarte są szczegóły dotyczące Państwa podróży,
 • braku potwierdzenia rezerwacji: potwierdzenie rezerwacji wysyłane jest automatycznie pocztą elektroniczną. Państwa obowiązkiem jest skontaktowanie się z ParkVia w przypadku nie otrzymania potwierdzenia rezerwacji, a także w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji,
 • niewykorzystanego lub częściowo wykorzystanego czasu parkowania,
 • nieodpowiedniego typu pojazdu: do Państwa obowiązku należy uzyskanie informacji o akceptowanych pojazdach. W tym celu należy zapoznać się z opisem parkingu lub skontaktować się z ParkVia.

Okres anulacji:

 • Więcej niż 24 godzin przed datą i godziną rozpoczęcia: pełen zwrot kosztów
Szukamy najlepszych ofert
Będziemy za chwilke
. . .