Pristanišče parkiranje

Lokacija
Datum in ura predaje vozila
Datum in ura prevzema vozila