Ali je mogoce spremeniti rezervacijo?

Lokacija
Datum in ura predaje vozila
Datum in ura prevzema vozila
sprememba

Seveda lahko spremenite rezervacijo. Priporocljivo je, da pri spremembi rezervacije uporabite moznost “Moj racun”. Sprememba rezervacije je mozna kadarkoli, 24 ur na dan. Prav tako so spremembe rezervacije mozne preko telefona ali preko elektronske poste s pomocjo PakrVia, vendar le v casu uradnih ur. Za vec informacij o slednjem prosimo, da kliknete na kontakt.

Iščemo vam najboljše ponudbe
Samo trenutek ...
. . .