Algemene voorwaarden

ParkVia is een commerciële naam gebruikt door ParkCloud Ltd.

1. ParkVia fungeert enkel als boekingsagent en dus ligt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle voertuigen bij de parkeergelegenheid, het hotel, de valet service of andere vestiging (Parkeeraanbieder). U stemt er mee in dat wanneer u een boeking maakt via de ParkVia website, deze optreedt als een online boekingsagent en dat de voorziening voor parkeren wordt geregeld door de Parkeeraanbieder wanneer u aankomt op vooraf geboekte locatie. De Parkeeraanbieders zijn onafhankelijke bedrijven, geen agenten of werknemers van ParkVia. ParkVia is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, verzuim, verklaringen, garanties, overtredingen of nalatigheid van dergelijke leveranciers of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien. ParkVia is niet aansprakelijk en zal geen terugbetaling geven in geval van staking, overmacht of andere oorzaken die buiten haar directe controle vallen en kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor bijkomende kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een eender welke regering of autoriteit.

2. ParkVia controleert de prijzen door de beste prijskwaliteitsverhouding aan te bieden. Prijzen kunnen stijgen of dalen door seizoensgebonden verschillen of speciale aanbiedingen. Alle getoonde prijzen zijn voor pre-reserveringen online en de aangeboden prijzen van de Parkeeraanbieders zijn meestal inclusief alle toepasselijke BTW (of landelijke equivalent) verschuldigd in het land van de Parkeeraanbieder, en omvatten alle andere toegepasselijke belastingen, tenzij anders aangegegeven of wanneer dit niet het standaard gebruikte proces is zoals in de Verenigde Staten. In deze regio’s, staats- of federale belastingen (of gelijkaardige belastingen) worden toegevoed aan het totaal en op de boekingsconfirmatie weergegeven bedrag. Er worden geen betalingskosten aangerekend, ongeacht de wijze van betaling.

3. Boekings- en Annulatie Procedures

 • 1. Boekingen gemaakt via de ParkVia website genereren een boekingsconfirmatie na voltooiing van een boeking. Deze boekingsconfirmatie kan gegenereerd worden door ParkVia of rechstreeks door de Parkeeraanbieder. Een reservatie is echter geen gegarandeerde parkeerplaats. ParkVia of de Parkeeraanbieder kan een boeking annuleren wanneer de Parkeeraanbieder niet in staat is om aan de reservering te voldoen. In deze situatie, zal een volledige terugbetaling plaasvinden als de boeking online werd voorafbetaald.
 • 2. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen en instructies voor de geboekte service bij u heeft, alsook het telefoonnummer en de gegevens over de procedure van betreden en verlaten van het parkeerterrein. Deze zouden automatisch naar u worden doorgestuurd na voltooiing van de boeking, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan dat u deze ook effectief heeft ontvangen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de officieel geldende aanwijzingen en routebeschrijvingen bij u te hebeen voor uw vertrek – alle gemiste boekingen, vluchten of andere problemen die voortvloeien uit het niet opvolgen van de geldende aanwijzingen of het niet bijhebben van de juiste instructies, zullen niet terugbetaald worden door ParkVia.
 • 3. Indien een hogere prijs door de Parkeeraanbieder wordt aangerekend dan aangegeven op uw boekingsconfirmatie, doordat u niet de juiste reservatie heeft gemaakt of doordat de weergegeven procedure voor het betreden en verlaten van het parkeerterrein niet werd gevolgd of doordat u uw boekingsconfirmatie niet bijhad, zal ParkVia niet in staat zijn om terugbetaling voor u te verkrijgen.
 • 4. Transfer naar een bepaalde locatie kan inbegrepen zijn in de door ParkVia geadverteerde prijzen op de website, maar controleer eerst de gegevens van de Parkeeraanbieder vermeld op de juiste website of neem contact op met ParkVia om dit te bevestigen voordat u de reservatie maakt.
 • 5. Indien u minder dagen dan voorzien op uw boekingsconfirmatie parkeert, is het de Parkeeraanbieder die beslist over een vermindering in prijs of een terugbetaling.
 • 6. Prijsberekeningen kunnen variëren volgens verschillende factoren, inclusief maar niet gelimiteerd tot datum van de boeking, parkeertermijn, afleverdatum/tijd en ophaaldatum/tijd van het voertuig.
 • 7. Afhankelijk van de Parkeeraanbieder en het product dat u geselecteerd heeft, dient u uw autosleutels achter te laten bij de Parkeeraanbieder. Indien dit van toepassing is, dient u ervoor te zorgen dat, voordat u het voertuig bij de Parkeeraanbieder achterlaat, het voertuig wettelijk in orde is en alle wettelijke documenten (b.v. verzekeringen) in orde zijn en in het voertuig beschikbaar zijn. De Parkeeraanbieder behoudt zich het recht om uw voertuig binnen of buiten de parkeerplaats te verplaatsen als de Parkeeraanbieder of haar medewerkers dit, naar hun oordeel, nodig vinden voor de efficiënte organisatie van de parkeergelegenheid, bij noodgevallen, of om ongevallen of obstructies te vermijden. Indien de medewerkers van de Parkeeraanbieder met uw voertuig op de openbare weg rijden, dienen deze chauffeurs van de Parkeeraanbieder hiervoor volledig verzekerd te zijn door de Parkeeraanbieder, maar, u (de klant) dient dit zelf te controleren of verifieren.
 • 8. Parkeren is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de individuele Parkeeraanbieder. Het is uw verantwoordelijkheid om op voorhand of bij aankomst op het parkeerterrein naar deze voorwaarden te vragen.
 • 9. Alle omstandigheden, waarbij de medewerkers van de Parkeeraanbieders vertraging oplopen, inclusief maar niet gelimiteerd tot foute ingave van gegevens, late aankomst van de klant, kunnen leiden tot het in rekening brengen van administratiekosten, direct te betalen aan de medewerkers van de Parkeeraanbieder of de onmiddelijke intrekking van de parkeerservice met geen terugbetaling van de parkeerreservatie.
 • 10. Hoge of brede voertuigen: Niet alle Parkeeraanbieders kunnen grote voertuigen, bussen, campervans, enz. Accomoderen, en indien deze toch geaccepteerd worden, kan er een extra kost aan verbonden zijn. Tenzij anders aangegeven op relevante ParkVia website, zijn alle reservaties geldig voor kleine- tot middel-grote voertuigen. Indien het voertuig niet in deze categorie past, is het de verantwoordelijkheid van de klant om het juiste voertuigstype op het reservatieformulier te selecteren, of, indien dit niet beschikbaar is, contact op te nemen met ParkVia voordat de boeking wordt gemaakt. ParkVia zal geen terugbetalingsverzoeken accepteren voor extra kosten die in rekening worden gebracht, wanneer het juiste autotype niet geselecteerd werd of als de Parkeeraanbieder het voertuig niet accepteert.
 • 11. ParkVia adviseert klanten ruime tijd van te voren te arriveren zodat er voldoende tijd overblijft om de reis verder te zetten.
 • 12. Alle voertuigen worden geparkeerd op eigen risico (risico van de klant). In geval van een klacht, claim of geschil (b.v. indien uw voertuig schade heeft geleden terwijl deze bij de Parkeeraanbieder stond), dient de klant rechtstreeks dit rechtstreeks met de Parkeeraanbieder in kwestie te behandelen. In geen geval zal ParkVia de verantwoordelijkheid voor een dergelijke gebeurtenis op zich nemen. Alle vorderingen voor verlies of schade aan voertuigen, of de kwaliteit van de dienstverlening moeten bij de Parkeeraanbieder gemaakt worden. ParkVia zal, op verzoek, de contactgegevens van de Parkeeraanbieder ter beschikking stellen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.
 • 13. Sommige Parkeeraanbiders brengen administratieve kosten in rekening voor het annuleren of wijzigen van een reservatie. Indien dit van toepassing is, wordt dit vermeld op het moment van boeken en op uw boekingsconfirmatie.
 • 14. Bij sommige Parkeeraanbieders kunnen reservatie niet geannuleerd, gezwijzigd of terugbetaald worden. Indien dit van toepassing is, wordt dit vermeld op het moment van boeken en op uw boekingsconfirmatie.

4. ParkVia’s websites bevatten hyperlinks naar websites die door derden beheerd worden. ParkVia heeft geen controle over dergelijke websites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, voor enige schending van het contract, of voor opzettelijk of nalatig optreden van deze derde partijen, wat kan resulteren in verlies, schade, vertraging of letsel aan u of uw reisgenoten. ParkVia is niet verantwoordelijk voor de juistheid van meningen op dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op juistheid of volledigheid van informatie door ParkVia. Opname van een gelinkte website op de ParkVia’s websites suggereert geen of vormt geen goedkeuring of bekrachtiging van de gelinkte website door ParkVia. Als u besluit om ParkVia website te verlaten, en deze websites van derden te openen, doet u dit op eigen risico. Het beleid(waaronder privacybeleid), alle regels en de operationele procedures van deze websites, zijn op u van toepassing wanneer u zich op dergelijke websites bevindt. ParkVia is niet verantwoordelijk voor informatie die u aan derden verstrekt.

5. De inhoud van de ParkVia’s websites zijn auteursrechtelijk beschermd copyright © ©ParkCloud Ltd, alle rechten voorbehouden. Andere product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Afbeeldingen op ParkVia’s websites zijn enkel opgenomen voor het bekijken, deze mogen in geen enkel formaat opgeslagen of gedownload worden. Klanten feedback vermeld op ParkVia’s websites vertegenwoordigd niet altijd de mening van ParkVia.

6. De informatie, producten en diensten gepubliseerd op ParkVia’s websites kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. In het bijzonder, ParkVia garanteerd niet vde juistheid van, en is niet aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie en beschrijving van de producten aangereikt op eender welke ParkVia website (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, foto’s, lijst van voorzieningen, algemene beschrijvingen enz.), die grotendeels door de Parkeeraanbieders verstrekt worden. Alle beoordelingen op ParkVia’s websites zijn slechts bedoeld als algemene richtlijn en ParkVia staat niet in voor de juistheid van deze beoordelingen. Er worden periodiek wijzigingen aan deze informatie aangebracht. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers mogen ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen op de websites aanbrengen. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de informatie, producten en diensten op ParkVia’s websites voor welk doel dan ook, en het opnemen of het aanbieden van producten of diensten op ParkVia’s websites vormt geen goedkeuring of aanbeveling van deze producten of diensten door ParkVia. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers verwerpen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden over voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-overtreding. In geen geval zal ParkVia en/of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade (inclusief, maar niet gelimiteerd tot indirecte, incidentiele, straffende, speciale , gevolgschade) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ParkVia’s websites, of met de vertraging of onmogelijkheid van het gebruik van ParkVia’s websites, of voor informatie, software, producten en diensten verkregen via ParkVia’s websites, of anderszins voorkomend uit het gebruik van ParkVia’s websites (inclusief maar niet gelimiteerd tot het verlies van gebruik, gegevens, winst, besparingen of kansen), enerzijds gebaseerd op het contract strikte aansprakelijkheid anderzijds zelfs indien ParkVia en/of een van haar leveranciers op de hoogte gesteld werd van de mogelijkheid op schade. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers zijn aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit het gebruik van ParkVia’s websites, enerzijds gebaseerd op het contract strikte aansprakelijkheid of anderzijds, maximum voor de totale waarde van de transactie waarvoor de vordering ontstaan is,voor een gebeurtenis of een reeks van gelinkte gebeurtenissen. Deze algement voorwarden en de voorgaande aansprakelijkheidsdisclaimer, hebben geen invloed op de wettelijke rechten als consument.

7. U gaat ermee akkoord om ParkVia, haar affiliates en/of haar respectievelijke leveranciers en al haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten schadeloos te stellen van en te verdedigen tegen alle aanspraken, oorzaken van de actie, eisen, terugvorderingen, verliezen, schades, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van welke eender welke aard dan ook, inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, welke door derden zijn veroorzaakt ten gevolge van:

 • 1. de door u schending van deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen of documenten waarnaar hierin wordt verwezen ;
 • 2. de door u schending van de wet of de rechten van een derden, of
 • 3. het door u gebruik van eender welke ParkVia website.

8. Als voorwaarde voor het gebruik van de ParkVia website, garandeert u ParkVia dat u de website niet gebruikt voor onwettig of verboden doeleinden beschreven in deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

ParkCloud Ltd is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 6557569.

ParkVia is een commerciële naam gebruikt door ParkCloud Ltd.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Annuleringsvoorwaarden

U moet alle annulatie en wijziging verzoeken met behulp van de “Beheer Mijn Boeking”-functie op de ParkVia website doorvoeren, of ParkVia een email sturen op het gepubliceerde email adres. Indien u de annulatie of wijziging mondeling aanvraagt via de telefoon of direct bij de parkeeraanbieder, zal uw verzoek niet worden doorgevoerd. Wanneer u een annulatie wenst door te voeren met behulp van de “Beheer Mijn Boeking”-functie op de website, wordt uw aanvraag automatisch doorgevoerd en de opzegtermijn (gedefinieerd als de tijd tussen de aankomstdatum/tijd en de tijd dat ParkVia zich bewust is van uw annulatie) wordt berekend vanaf het moment dat het annulatie verzoek wordt gemaakt. Als u uw verzoek betreffende een annulatie emailt, zal deze alleen worden doorgevoerd tijdens de kantooruren en de opzegtermijn wordt berekend vanaf het moment dat ParkCoud daadwerkelijk het verzoek tot annulatie verwerkt. U wordt daarom geadviseerd om een annulatie verzoek via de “Beheer Mijn Boeking”-functie uit te voeren.

Let op: volgende gevallen of situaties worden niet terugbetaald:

 • Reisveranderingen (inclusief geannuleerde vluchten, cruises, trein reizen, enz.): geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van eventuele reisveranderingen en uw reisschema hieraan aan te passen. U dient ParkVia te informeren van alle relevante wijzigingen. ParkVia zal niet aansprakelijk worden gesteld voor deze reisveranderingen (b.v. uw vlucht, cruise of trein die geannuleerd is), en u heeft geen recht tot terugbetaling.
 • Gemiste shuttlebus: geen terugbetaling. Shuttle bus dienstregeling, indien van toepassing, is beschikbaar op de ParkVia website en op uw boekingsconfirmatie. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de shuttle bus dienstregeling of geplande geplande tijden van de shuttlebus.
 • Gemiste Valet Service chauffeur: geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste aankomsttijden door te geven, en de Valet Chauffeur op voorhand te informeren over eventuele wijzigingen. Indien de informatie over de ontmoetingsplaats niet op de ParkVia website of boekingsbevestiging beschikbaar is, is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze informatie op te vragen bij het parkeerterrein.
 • In geval van parkeren op een ander parkeerterrein als gevolg van een late aankomst: geen terugbetaling.
 • In geval van parkeren op een ander parkeerterrein te wijten aan het niet vinden van de gereserveerde parkeergelegenheid: geen terugbetaling. Een optie om de routebeschrijving te verkrijgen is beschikbaar in de boekingsconfirmatie of verkrijgbaar bij ParkVia. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u een geldige boekingsconfirmatie en juiste routebeschrijving heeft wanneer u vertrekt.
 • Ontbreken van boekingsconfirmatie: geen terugbetaling. De boekingsconfirmatie wordt automatisch per email verzonden. Het is uw verantwoordelijkheid om ParkVia te contacteren indien u de relevante documentatie niet ontvangen heeft.
 • Niet gebruikte parkeerdagen: geen terugbetaling voor een ongebruikte parkeerdagen of een gedeeltelijk gebruikte boeking.
 • Niet geaccepteerde voertuigstype: geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om te weten welke voertuigstypes geaccepteerd worden, door middel van de informatie beschikbaar op de ParkVia website, of door contact op te nemen met ParkVia.

Opzegtermijn:

 • Meer dan 24 uur voor de afleverdatum en tijd van het voertuig: Volledige terugbetaling
Wij vinden de beste deals voor u
Een ogenblik geduld a.u.b. ...
. . .