Booking cancel Free Cancellations  Bestill nå, avbestill senere. Over 90% av parkeringsplassene kan avbestilles gratis 24 timer før ankomst.

Vilkår & Betingelser

ParkVia er en handelsstil av ParkVia Ltd.

1. ParkVia fungerer bare som en bestillingsagent og derfor ligger alt ansvar for alle biler hos parkeringsplassen, hotellet eller parkeringsleverandørene. Du samtykker at du gjør en reservasjon gjennom ParkVia bare for nettbestillingsbyrå tjeneste og tilgangen til parkeringsplass kommer fra parkeringsplass leverandøren, til deg, direkte når du ankommer forhåndsbestilt sted. Parkeringleverandørene er uavhengige selskaper og ikke agenter eller ansatte i ParkVia. ParkVia er ikke ansvarlig for de handlinger, feil, utelatelser, representasjoner, garantier, mislighold eller forsømmelser av slike leverandører eller for personskader, død, materielle skader eller andre skader og utgifter som følge derfra. ParkVia er uten ansvar, og kan ikke refundere i tilfelle streik, naturkatastrofer (force majeure) eller andre årsaker utenfor sitt direkte kontroll, og er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra utgifter, utelatelser, forsinkelser, omdirigering eller handlinger av regjering eller myndighet.

2. ParkVia overvåker priser for å tilby den beste verdien for pengene. Prisene kan gå opp eller ned grunnet sesongmessige spesialtilbud. Alle priser vist er for forhåndsbestillinger på nettet og prisene sitert av parkeringsleverandører inkluderer alle avgiftsbelagt (MVA) som gjelder (ellers i lokale landet tilsvarende) i leverandørens land og inkluderer alle eventuelle avgifter med mindre annet er angitt. Det er ingen betalingsvederlag uavhengig av betalingsmåte.

3. Bestillings- og avbestillingsprosedyrer

 • 3.1 Bestillinger gjort gjennom nettsiden til ParkVia lager automatisk bestillingsbekreftelser etter fullført bestilling. En bestilling er imidlertid ikke en garantert plass. ParkVia kan kansellere en bestilling hvis parkeringsleverandøren informerer at de ikke er i stand til å oppfylle bestillingen. Full refusjon blir gitt under slike forhold.
 • 3.2 Vennligst sørg for at du har veibeskrivelser og instruksjoner for tjenesten du har bestilt, samt parkeringsleverandørens telefonnummer og detaljert prosedyre om inn- og utkjøring. Det er ditt ansvar å skaffe gjeldende veibeskrivelser før avreise – alle tapte bestillinger, flyreiser eller andre problemer som måtte oppstå grunnet manglende veibeskrivelser vil ikke bli refundert av ParkVia.
 • 3.3 Hvis du belastes med en høyere pris enn den bekreftet på bestillingsbekreftelsen din av parkeringsleverandøren fordi du ikke følger riktig prosedyre ved inn- og utkjøring, eller fordi du ikke viser bestillingsbekreftelsen, vil ikke ParkVia kunne skaffe refusjon på dine vegne.
 • 3.4 Overføringer kan være inkludert i ParkVias priser, men vennligst sjekk parkeringsleverandørens detaljer som står oppført på nettsiden eller kontakt ParkVia før du bestiller for å bekrefte dette.
 • 3.5 Noen parkeringsplasser krever et minimumsopphold. Skulle du ønske å bli i færre dager så kan du det, men kostnaden for minimumsoppholdet må betales. Alle oppgitte priser vil inkludere kostnader for minimumsopphold.
 • 3.6 Priser pr. dag kan variere i henhold til dato, lengden på oppholdet, bilens leveringsdag og tidspunkt og bilens hentedag og tidspunkt.
 • 3.7 Avhengig av parkeringsleverandøren og produktet du har valgt, kan det hende du må gi nøklene til bilen til parkeringsleverandørens ansatte. Nettsiden til ParkVia vil oppgi hvor dette gjelder. Hvis dette er tilfelle, må du før du forlater bilen til parkeringsleverandøren, sørge for at den er i kjørbar stand og at den har alle gjeldende forskriftskrav (f.eks. forsikring) på plass. I dette tilfellet reserverer parkeringsleverandøren seg retten til å flytte bilen din innenfor eller utenfor parkeringsplassen, ved kjøring eller på annen måte, dersom parkeringsleverandøren eller dens ansatte etter skjønn synes det er nødvendig for en effektiv ordning av parkeringsfasilitetene på pakeringsplassen, i nødssituasjoner eller for å unngå ulykker eller hindringer. Dersom parkeringsleverandørens sjåfører må kjøre bilen din på en offentlig vei, skal sjåførene være fullstendig forsikret av parkeringsleverandøren for dette formålet, men kunden bør bekrefte dette selv.
 • 3.8 All parkering er underlagt vilkårene og betingelsene til den enkelte parkeringsleverandøren. Det er ditt ansvar å be om parkeringsleverandørens vilkår og betingelser ved ankomst.
 • 3.9 Alle feil som resulterer i at parkeringsleverandørens sjåfører må vente eller sene ankomster kan resultere i et administrasjonsgebyr som umiddelbart kan betales til sjåføren.
 • 3.10 Brede biler eller biler med høye sider: Ikke alle parkeringsplasser kan innkvartere for store biler, varebiler, bobiler osv. eller det kan føre til en tilleggskostnad. Vennligst sjekk med ParkVia før bestilling.
 • 3.11 ParkVia anbefaler kundene å ankomme parkeringsplassen i god tid før videre reise.
 • 3.12 Alle biler parkeres på kundens risiko. Dersom det skulle oppstå klage, krav eller tvist (f.eks. hvis bilen blir skadd, om du skulle miste bilen eller eiendeler fra bilen mens den er hos parkeringsleverandøren), må kunden handle direkte med den bestillte parkeringsleverandøren. ParkVia tar under ingen omstendigheter ansvar for slike hendelser. Eventuelle krav når det gjelder tap eller skade på bilen eller i forhold til kvaliteten på tjenesten, skal gjøres til parkeringsleverandøren. Vi vil på forespørsel gi ut kontaktinformasjon til parkeringsleverandøren. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.
 • 3.13 ParkVia tar ikke betalt for endringer eller kanselleringer, men noen parkeringsplass tjenester legger på administrative kostnader og gebyr. Der dette gjelder, vil det bli oppgitt ved bestilling og på e-booking bekreftelse.
 • 3.14 Noen tjenester for Parkering Leverandør advarer at det er ikke-refunderbart og / eller umulig å endre kjøp. For disse tjenestene vil det bli oppgitt på tidspunktet for bestilling og på e-booking bilag varsling.

4. Nettsiden til ParkVia inneholder linker til nettsider som drives av tredjeparter. ParkVia kontrollerer ikke disse nettsidene og er ikke ansvarlige for innhold, kontraktsbrudd eller bevisst eller uaktsom handling når det gjelder slike tredjeparter, som resulterer i tap, skade, forsinkelser eller skader på deg eller de du er sammen med. ParkVia er ikke ansvarlige for nøyaktigheten av synspunkter uttrykt på slike nettsider, og slike nettsider blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet eller fullstendighet av ParkVia. Inkludering av tilknyttede nettsider på nettsiden til ParkVia verken innebærer eller utgjør godkjenning eller anbefaling av den tilknyttede nettsiden av ParkVia. Hvis du bestemmer deg for å forlate nettsiden ParkVia for å få tilgang til tredjepartssidene, gjøres dette på egen risiko. Alle lover, reguleringer (inkludert personvern) og driftsprosedyrer av nettsider drevet av tredjeparter vil gjelde for deg når du er på slike nettsider. ParkVia er ikke ansvarlige for informasjon gitt av deg til tredjeparter.

5. Alt innhold på nettsiden til ParkVia er rettighetsbelagt © ParkVia Ltd, med enerett. Andre produkter og firmaer som nevnes her kan være varemerker for sine respektive eiere. Bilder på nettsiden til ParkVia er tatt med kun som visningsformål og skal ikke lagres eller lastes ned i noe format. Kundeanmeldelser på nettsiden til ParkVia representerer ikke synspunktene til ParkVia.

6. Informasjon, programvare, produkter og tjenester publisert på nettsiden til ParkVia kan inkludere unøyaktigheter eller typografiske feil. ParkVia garanterer ikke nøyaktigheten for, og fraskriver seg ansvar for unøyaktigheter knyttet til informasjon og beskrivelse av parkering, hotell og andre reiseprodukter som vises på denne nettsiden (inkludert, uten begrensning, fotografier, liste over fasiliteter, generelle produktbeskrivelser osv.) da store deler av informasjonen er gitt av respektive leverandører. Eventuelle anmeldelser som vises på denne nettsiden er kun ment som generelle retningslinjer, og ParkVia garanterer ikke nøyaktigheten av anmeldelsene. Endringer legges periodisk til denne informasjonen. ParkVia og/eller respektive leverandører kan foreta forbedringer og/eller endringer på denne nettsiden til enhver tid. ParkVia og/eller respektive leverandører tar ingen representasjon om hensiktsmessigheten av informasjonen, produktene og tjenestene som finnes på nettsiden til ParkVia til formål og inkludering eller tilbud på produkter eller tjenester på nettsiden til ParkVia gir ikke anbefalinger av slike produkter eller tjenester av ParkVia. ParkVia og/eller respektive leverandører fraskriver seg ethvert ansvar for garantier, vilkår og betingelser med hensyn til denne informasjonen, programvare, produkter og tjenester, inkludert alle underforståtte garantier og vilkår av egnet kvalitet, egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett og ikke-overtredelse. Parkeringsleverandørene er uavhengige firmaer og ikke agenter eller ansatte hos ParkVia. ParkVia er ikke ansvarlige for handlinger, feil, utelatelser, representasjoner, garantier, brudd eller forsømmelser av slike leverandører eller for eventuelle personskader, død, skade på eiendom eller andre skader eller utgifter som følge av det. ParkVia har ikke ansvar og vil ikke foreta refusjoner i tilfelle streik, force majeure eller andre årsaker utenfor direkte kontroll, og har ikke ansvar for eventuelle ekstrakostnader, utelatelser, forsinkelser, omdirigering eller handlinger fra regjering eller myndighet. ParkVia eller leverandørene vil ikke være ansvarlige for eventuelle indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader som følge av eller i forbindelse med bruk av nettsiden ParkVia eller med forsinkelser eller manglende evne til å bruke nettsiden til ParkVia, eller for informasjon, programvare, produkter og tjenester innhentet gjennom nettsiden til ParkVia, eller som på annen måte oppstår ved bruk av nettsiden til ParkVia (inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, fortjeneste, sparing eller muligheter), enten basert på kontrakt, objektivt ansvar eller på annen måte, selv om ParkVia og/eller respektive leverandører er underrettet om muligheten for skader. ParkVia og/eller respektive leverandører skal være ansvarlige for direkte tap som måtte oppstå ved bruk av nettsiden til ParkVia, enten basert på kontrakt, objektivt ansvar eller på annen måte, opp til maksimalt av total verdi av transaksjonen der kravet oppstår for en hendelse eller en serie av hendelser. Disse vilkår og betingelser og ovennevnte ansvarsforbehold påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

7. Du samtykker i å forsvare og holde ParkVia, eventuelle partnere og/eller respektive leverandører og tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter fra og mot alle krav, saksgrunnlag, inndrivninger, tap, skader, bøter, straffer eller andre kostnader eller utgifter av alle slag, inkludert, men ikke begrenset til, fornuftige advokathonorarer og revisjonskostnader som er forårsaket av tredjeparter som følge av:

 • (a) brudd på disse vilkårene, betingelsene og merknadene eller dokumentene beskrevet her;
 • (b) brudd på lover eller rettighetene til en tredjepart; eller
 • (c) bruk av nettsiden til ParkVia.

8. Som en betingelse for bruk av nettsiden til ParkVia, garanterer du til ParkVia at du ikke vil bruke nettsiden til ParkVia til formål som er ulovlige eller forbudte i henhold til disse vilkår, betingelser og merknader.

ParkVia er en handelsstil av ParkVia Ltd, registrert i Storbritannia under nummer 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

ParkVia er en handelsstil av ParkVia Ltd.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Avbestillingsregler

Alle forespørsler om avbestillinger og endringer må foretas ved å bruke “Administrer min bestilling” på nettsiden til ParkVia eller ved å sende en e-post til ParkVia på den publiserte e-postadressen. Hvis du foretar en avbestilling eller endrings forespørsel verbalt, over telefon eller til parkeringsleverandøren, vil ikke forespørslene dine bli behandlet. Når du foretar en forespørsel ved bruk av ”Administrer min bestilling”, vil forespørselen din automatisk bli behandlet, og oppsigelsestiden for avbestilling (definert som tiden fra bilen skulle bli levert, dato/tidspunkt og tiden som ParkVia blir kjent med avbestillingen din) beregnes fra når avbestillingsforespørselen ble gjort ved bruk av ”Administrer min bestilling”. Hvis du sender avbestillingsforespørselen på e-post, vil den bli behandlet under kontorets åpningstider, og oppsigelsestiden for avbestilling beregnes fra når ParkVia behandler avbestillingsforespørselen. Vi anbefaler derfor at du gjennomfører avbestillingsforespørsler ved bruk av ”Administrer min bestilling”.

Vennligst merk at disse vanlige eksemplene ikke vil bli refundert:

 • Videre reiseendringer (inkludert kansellerte fly, cruise, togreiser osv.): Ingen refusjon. Det er ditt ansvar å være informert om videre reiseendringer og dermed også å justere tidsplanen din, og informere ParkVia om alle relevante endringer. ParkVia er ikke ansvarlig for dine videre reiseendringer (f.eks. kansellert fly, cruise eller tog) og du vil ikke ha rett til refusjon.
 • Rakk ikke skytteltransporten : Ingen refusjon. Skytteltransportens rutetider, der dette gjelder, er tilgjengelige på nettsiden til ParkVia og på bestillingsbekreftelseen, det er ditt ansvar å være klar over skytteltransportens driftstider og planlagte avganger.
 • betjent parkerings sjåfør: Ingen refusjon. Det er kundens ansvar å gi nøyaktig møtetid og å informere sjåføren, med tilstrekkelig varsel, om eventuelle endringer. Skulle informasjon om møteplass ikke bli gitt på ParkVias hjemmeside eller på kundens bestillingsbekreftelsen, der det kundens ansvar å skaffe denne informasjonen fra parkerings operatøren.
 • Ved parkering på en annen parkeringsplass pga sen ankomst: : Ingen refusjon.
 • Ved parkering på en annen parkeringsplass pga å ikke ha funnet den bestillte parkeringsplassen : Ingen refusjon. Veiledning er inkludert på bestillingsbekreftelsen og er lett tilgjengelig fra ParkVia. Det er ditt ansvar å sikre at har din bestillingsbekreftelse og veibeskrivelse med deg når du reiser.
 • Manglende bestillingsbekreftelse : Ingen refusjon. Bestillingsbekreftelser sendes automatisk ut via e-post. Det er ditt ansvar å kontakte ParkVia for å sikre at du har de relevante detaljene dersom din bestillingsbekreftelse ikke blir levert.
 • Ubrukte parkeringsdager : Ingen refusjon er tilgjengelig for ubrukt eller delvis opphold.
 • Ikke-godkjent kjøretøy: Ingen refusjon.Det er ditt ansvar å finne ut hvilke type kjøretøy som er akseptert. Informasjon om dette kan bli funnet enten på den gitte parkeringsplassens info eller ved å kontakte ParkVia.

Periode for avbestillingsvarsel:

 • Mer enn 168 timer før kjøretøyets leveringsdato- og tid: Fullstendig refusjon
 • Mellom 72 og 168 timer før kjøretøyets leveringsdato- og tid: Refunder 50 % av bestillingsverdi
 • Mellom 0 og 72 timer før kjøretøyets leveringsdato- og tid: Ingen refusjon
Vi leter etter de beste tilbudene for deg
Et lite øyeblikk...
. . .