Vilkår & Betingelser

ParkVia er en handelsstil av ParkCloud Ltd.

1. ParkVia fungerer bare som en bestillingsagent og derfor ligger alt ansvar for alle biler hos parkeringsplassen, hotellet eller parkeringsleverandørene. Du samtykker at du gjør en reservasjon gjennom ParkVia bare for nettbestillingsbyrå tjeneste og tilgangen til parkeringsplass kommer fra parkeringsplass leverandøren, til deg, direkte når du ankommer forhåndsbestilt sted. Parkeringleverandørene er uavhengige selskaper og ikke agenter eller ansatte i ParkVia. ParkVia er ikke ansvarlig for de handlinger, feil, utelatelser, representasjoner, garantier, mislighold eller forsømmelser av slike leverandører eller for personskader, død, materielle skader eller andre skader og utgifter som følge derfra. ParkVia er uten ansvar, og kan ikke refundere i tilfelle streik, naturkatastrofer (force majeure) eller andre årsaker utenfor sitt direkte kontroll, og er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra utgifter, utelatelser, forsinkelser, omdirigering eller handlinger av regjering eller myndighet.

2. ParkVia overvåker priser for å tilby den beste verdien for pengene. Prisene kan gå opp eller ned grunnet sesongmessige spesialtilbud. Alle priser vist er for forhåndsbestillinger på nettet og prisene sitert av parkeringsleverandører inkluderer alle avgiftsbelagt (MVA) som gjelder (ellers i lokale landet tilsvarende) i leverandørens land og inkluderer alle eventuelle avgifter med mindre annet er angitt. Det er ingen betalingsvederlag uavhengig av betalingsmåte.

3. Bestillings- og avbestillingsprosedyrer

 • 3.1 Bestillinger gjort gjennom nettsiden til ParkVia lager automatisk bestillingsbekreftelser etter fullført bestilling. En bestilling er imidlertid ikke en garantert plass. ParkVia kan kansellere en bestilling hvis parkeringsleverandøren informerer at de ikke er i stand til å oppfylle bestillingen. Full refusjon blir gitt under slike forhold.
 • 3.2 Vennligst sørg for at du har veibeskrivelser og instruksjoner for tjenesten du har bestilt, samt parkeringsleverandørens telefonnummer og detaljert prosedyre om inn- og utkjøring. Det er ditt ansvar å skaffe gjeldende veibeskrivelser før avreise – alle tapte bestillinger, flyreiser eller andre problemer som måtte oppstå grunnet manglende veibeskrivelser vil ikke bli refundert av ParkVia.
 • 3.3 Hvis du belastes med en høyere pris enn den bekreftet på bestillingsbekreftelsen din av parkeringsleverandøren fordi du ikke følger riktig prosedyre ved inn- og utkjøring, eller fordi du ikke viser bestillingsbekreftelsen, vil ikke ParkVia kunne skaffe refusjon på dine vegne.
 • 3.4 Overføringer kan være inkludert i ParkVias priser, men vennligst sjekk parkeringsleverandørens detaljer som står oppført på nettsiden eller kontakt ParkVia før du bestiller for å bekrefte dette.
 • 3.5 Noen parkeringsplasser krever et minimumsopphold. Skulle du ønske å bli i færre dager så kan du det, men kostnaden for minimumsoppholdet må betales. Alle oppgitte priser vil inkludere kostnader for minimumsopphold.
 • 3.6 Priser pr. dag kan variere i henhold til dato, lengden på oppholdet, bilens leveringsdag og tidspunkt og bilens hentedag og tidspunkt.
 • 3.7 Avhengig av parkeringsleverandøren og produktet du har valgt, kan det hende du må gi nøklene til bilen til parkeringsleverandørens ansatte. Nettsiden til ParkVia vil oppgi hvor dette gjelder. Hvis dette er tilfelle, må du før du forlater bilen til parkeringsleverandøren, sørge for at den er i kjørbar stand og at den har alle gjeldende forskriftskrav (f.eks. forsikring) på plass. I dette tilfellet reserverer parkeringsleverandøren seg retten til å flytte bilen din innenfor eller utenfor parkeringsplassen, ved kjøring eller på annen måte, dersom parkeringsleverandøren eller dens ansatte etter skjønn synes det er nødvendig for en effektiv ordning av parkeringsfasilitetene på pakeringsplassen, i nødssituasjoner eller for å unngå ulykker eller hindringer. Dersom parkeringsleverandørens sjåfører må kjøre bilen din på en offentlig vei, skal sjåførene være fullstendig forsikret av parkeringsleverandøren for dette formålet, men kunden bør bekrefte dette selv.
 • 3.8 All parkering er underlagt vilkårene og betingelsene til den enkelte parkeringsleverandøren. Det er ditt ansvar å be om parkeringsleverandørens vilkår og betingelser ved ankomst.
 • 3.9 Alle feil som resulterer i at parkeringsleverandørens sjåfører må vente eller sene ankomster kan resultere i et administrasjonsgebyr som umiddelbart kan betales til sjåføren.
 • 3.10 Brede biler eller biler med høye sider: Ikke alle parkeringsplasser kan innkvartere for store biler, varebiler, bobiler osv. eller det kan føre til en tilleggskostnad. Vennligst sjekk med ParkVia før bestilling.
 • 3.11 ParkVia anbefaler kundene å ankomme parkeringsplassen i god tid før videre reise.
 • 3.12 Alle biler parkeres på kundens risiko. Dersom det skulle oppstå klage, krav eller tvist (f.eks. hvis bilen blir skadd, om du skulle miste bilen eller eiendeler fra bilen mens den er hos parkeringsleverandøren), må kunden handle direkte med den bestillte parkeringsleverandøren. ParkVia tar under ingen omstendigheter ansvar for slike hendelser. Eventuelle krav når det gjelder tap eller skade på bilen eller i forhold til kvaliteten på tjenesten, skal gjøres til parkeringsleverandøren. Vi vil på forespørsel gi ut kontaktinformasjon til parkeringsleverandøren. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.
 • 3.13 ParkVia tar ikke betalt for endringer eller kanselleringer, men noen parkeringsplass tjenester legger på administrative kostnader og gebyr. Der dette gjelder, vil det bli oppgitt ved bestilling og på e-booking bekreftelse.
 • 3.14 Noen tjenester for Parkering Leverandør advarer at det er ikke-refunderbart og / eller umulig å endre kjøp. For disse tjenestene vil det bli oppgitt på tidspunktet for bestilling og på e-booking bilag varsling.

4. Nettsiden til ParkVia inneholder linker til nettsider som drives av tredjeparter. ParkVia kontrollerer ikke disse nettsidene og er ikke ansvarlige for innhold, kontraktsbrudd eller bevisst eller uaktsom handling når det gjelder slike tredjeparter, som resulterer i tap, skade, forsinkelser eller skader på deg eller de du er sammen med. ParkVia er ikke ansvarlige for nøyaktigheten av synspunkter uttrykt på slike nettsider, og slike nettsider blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet eller fullstendighet av ParkVia. Inkludering av tilknyttede nettsider på nettsiden til ParkVia verken innebærer eller utgjør godkjenning eller anbefaling av den tilknyttede nettsiden av ParkVia. Hvis du bestemmer deg for å forlate nettsiden ParkVia for å få tilgang til tredjepartssidene, gjøres dette på egen risiko. Alle lover, reguleringer (inkludert personvern) og driftsprosedyrer av nettsider drevet av tredjeparter vil gjelde for deg når du er på slike nettsider. ParkVia er ikke ansvarlige for informasjon gitt av deg til tredjeparter.

5. Alt innhold på nettsiden til ParkVia er rettighetsbelagt © ParkCloud Ltd, med enerett. Andre produkter og firmaer som nevnes her kan være varemerker for sine respektive eiere. Bilder på nettsiden til ParkVia er tatt med kun som visningsformål og skal ikke lagres eller lastes ned i noe format. Kundeanmeldelser på nettsiden til ParkVia representerer ikke synspunktene til ParkVia.

6. Informasjon, programvare, produkter og tjenester publisert på nettsiden til ParkVia kan inkludere unøyaktigheter eller typografiske feil. ParkVia garanterer ikke nøyaktigheten for, og fraskriver seg ansvar for unøyaktigheter knyttet til informasjon og beskrivelse av parkering, hotell og andre reiseprodukter som vises på denne nettsiden (inkludert, uten begrensning, fotografier, liste over fasiliteter, generelle produktbeskrivelser osv.) da store deler av informasjonen er gitt av respektive leverandører. Eventuelle anmeldelser som vises på denne nettsiden er kun ment som generelle retningslinjer, og ParkVia garanterer ikke nøyaktigheten av anmeldelsene. Endringer legges periodisk til denne informasjonen. ParkVia og/eller respektive leverandører kan foreta forbedringer og/eller endringer på denne nettsiden til enhver tid. ParkVia og/eller respektive leverandører tar ingen representasjon om hensiktsmessigheten av informasjonen, produktene og tjenestene som finnes på nettsiden til ParkVia til formål og inkludering eller tilbud på produkter eller tjenester på nettsiden til ParkVia gir ikke anbefalinger av slike produkter eller tjenester av ParkVia. ParkVia og/eller respektive leverandører fraskriver seg ethvert ansvar for garantier, vilkår og betingelser med hensyn til denne informasjonen, programvare, produkter og tjenester, inkludert alle underforståtte garantier og vilkår av egnet kvalitet, egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett og ikke-overtredelse. Parkeringsleverandørene er uavhengige firmaer og ikke agenter eller ansatte hos ParkVia. ParkVia er ikke ansvarlige for handlinger, feil, utelatelser, representasjoner, garantier, brudd eller forsømmelser av slike leverandører eller for eventuelle personskader, død, skade på eiendom eller andre skader eller utgifter som følge av det. ParkVia har ikke ansvar og vil ikke foreta refusjoner i tilfelle streik, force majeure eller andre årsaker utenfor direkte kontroll, og har ikke ansvar for eventuelle ekstrakostnader, utelatelser, forsinkelser, omdirigering eller handlinger fra regjering eller myndighet. ParkVia eller leverandørene vil ikke være ansvarlige for eventuelle indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader som følge av eller i forbindelse med bruk av nettsiden ParkVia eller med forsinkelser eller manglende evne til å bruke nettsiden til ParkVia, eller for informasjon, programvare, produkter og tjenester innhentet gjennom nettsiden til ParkVia, eller som på annen måte oppstår ved bruk av nettsiden til ParkVia (inkludert, men ikke begrenset til, tap av bruk, data, fortjeneste, sparing eller muligheter), enten basert på kontrakt, objektivt ansvar eller på annen måte, selv om ParkVia og/eller respektive leverandører er underrettet om muligheten for skader. ParkVia og/eller respektive leverandører skal være ansvarlige for direkte tap som måtte oppstå ved bruk av nettsiden til ParkVia, enten basert på kontrakt, objektivt ansvar eller på annen måte, opp til maksimalt av total verdi av transaksjonen der kravet oppstår for en hendelse eller en serie av hendelser. Disse vilkår og betingelser og ovennevnte ansvarsforbehold påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

7. Du samtykker i å forsvare og holde ParkVia, eventuelle partnere og/eller respektive leverandører og tjenestemenn, direktører, ansatte og agenter fra og mot alle krav, saksgrunnlag, inndrivninger, tap, skader, bøter, straffer eller andre kostnader eller utgifter av alle slag, inkludert, men ikke begrenset til, fornuftige advokathonorarer og revisjonskostnader som er forårsaket av tredjeparter som følge av:

 • (a) brudd på disse vilkårene, betingelsene og merknadene eller dokumentene beskrevet her;
 • (b) brudd på lover eller rettighetene til en tredjepart; eller
 • (c) bruk av nettsiden til ParkVia.

8. Som en betingelse for bruk av nettsiden til ParkVia, garanterer du til ParkVia at du ikke vil bruke nettsiden til ParkVia til formål som er ulovlige eller forbudte i henhold til disse vilkår, betingelser og merknader.

ParkVia er en handelsstil av ParkCloud Ltd, registrert i Storbritannia under nummer 6557569.

ParkVia er en handelsstil av ParkCloud Ltd.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Avbestillingsregler

Alle forespørsler om avbestillinger og endringer må foretas ved å bruke “Administrer min bestilling” på nettsiden til ParkVia eller ved å sende en e-post til ParkVia på den publiserte e-postadressen. Hvis du foretar en avbestilling eller endrings forespørsel verbalt, over telefon eller til parkeringsleverandøren, vil ikke forespørslene dine bli behandlet. Når du foretar en forespørsel ved bruk av ”Administrer min bestilling”, vil forespørselen din automatisk bli behandlet, og oppsigelsestiden for avbestilling (definert som tiden fra bilen skulle bli levert, dato/tidspunkt og tiden som ParkVia blir kjent med avbestillingen din) beregnes fra når avbestillingsforespørselen ble gjort ved bruk av ”Administrer min bestilling”. Hvis du sender avbestillingsforespørselen på e-post, vil den bli behandlet under kontorets åpningstider, og oppsigelsestiden for avbestilling beregnes fra når ParkVia behandler avbestillingsforespørselen. Vi anbefaler derfor at du gjennomfører avbestillingsforespørsler ved bruk av ”Administrer min bestilling”.

Vennligst merk at disse vanlige eksemplene ikke vil bli refundert:

 • Videre reiseendringer (inkludert kansellerte fly, cruise, togreiser osv.): Ingen refusjon. Det er ditt ansvar å være informert om videre reiseendringer og dermed også å justere tidsplanen din, og informere ParkVia om alle relevante endringer. ParkVia er ikke ansvarlig for dine videre reiseendringer (f.eks. kansellert fly, cruise eller tog) og du vil ikke ha rett til refusjon.
 • Rakk ikke skytteltransporten : Ingen refusjon. Skytteltransportens rutetider, der dette gjelder, er tilgjengelige på nettsiden til ParkVia og på bestillingsbekreftelseen, det er ditt ansvar å være klar over skytteltransportens driftstider og planlagte avganger.
 • betjent parkerings sjåfør: Ingen refusjon. Det er kundens ansvar å gi nøyaktig møtetid og å informere sjåføren, med tilstrekkelig varsel, om eventuelle endringer. Skulle informasjon om møteplass ikke bli gitt på ParkVias hjemmeside eller på kundens bestillingsbekreftelsen, der det kundens ansvar å skaffe denne informasjonen fra parkerings operatøren.
 • Ved parkering på en annen parkeringsplass pga sen ankomst: : Ingen refusjon.
 • Ved parkering på en annen parkeringsplass pga å ikke ha funnet den bestillte parkeringsplassen : Ingen refusjon. Veiledning er inkludert på bestillingsbekreftelsen og er lett tilgjengelig fra ParkVia. Det er ditt ansvar å sikre at har din bestillingsbekreftelse og veibeskrivelse med deg når du reiser.
 • Manglende bestillingsbekreftelse : Ingen refusjon. Bestillingsbekreftelser sendes automatisk ut via e-post. Det er ditt ansvar å kontakte ParkVia for å sikre at du har de relevante detaljene dersom din bestillingsbekreftelse ikke blir levert.
 • Ubrukte parkeringsdager : Ingen refusjon er tilgjengelig for ubrukt eller delvis opphold.
 • Ikke-godkjent kjøretøy: Ingen refusjon.Det er ditt ansvar å finne ut hvilke type kjøretøy som er akseptert. Informasjon om dette kan bli funnet enten på den gitte parkeringsplassens info eller ved å kontakte ParkVia.

Periode for avbestillingsvarsel:

 • Mer enn 24 timer før kjøretøyets leveringsdato- og tid: Fullstendig refusjon
Vi leter etter de beste tilbudene for deg
Et lite øyeblikk...
. . .