Booking cancel Free Cancellations  Boka nu, avboka senare. Över 90% av parkeringsplatserna kan avbokas gratis 24 timmar före ankomst.

Villkor & Bestämmelser

1. ParkVia fungerar endast som en bokningsbyrå och därför ansvarar den reserverade bilparkeringen, hotellet, mottagningsservicen eller annan inrättning ("parkeringsleverantören") för alla fordon. Du accepterar att du gör en bokning genom ParkVia- webbsidan endast för en on-line bokningsbyrås tjänster och att du blir försedd med bilparkeringsplatsen av Parkeringsleverantören personligen vid din ankomst till det förbokade stället. Parkeringsleverantörerna är självständiga företag och de är inte representanter eller anställda av ParkVia. ParkVia är inte ansvarig för handlingar, fel, utelämnanden, kritiska anmärkningar, garantier, överträdelser eller vårdslöshet av någon av dessa leverantörer och inte heller personliga skador, dödsfalls, ägodelsskador, eller någon annan form av skadegörelsekostnader. ParkVia har inget ansvar och kommer inte att återbetala i händelse av strejk, force majeure, eller andra orsaker utöver kontroll, och vi har inget ansvar för extra kostnader, utelämnanden, fördröjningar, ombokningar eller över handlingar från någon form av regering eller myndighet.

2. ParkVia övervakar priserna så att vi kan erbjuda det bästa värdet för pengarna. Priser kan gå både upp och ner beroende på säsongens specialerbjudanden. Alla priser som visas är avsedda för förhandsbokning online och de priser som har uppgetts av Parkeringsleverantören är inklusive alla tillämpliga skatter om inget annat anges. Det förekommer inga betalningsavgifter oavsett vilket betalningssätt som används.

3. Procedurer för bokning och avbokning

 • 1. Bokning via vilken som helst ParkVias webbplats genererar automatiskt bokningsvouchers efter slutförd bokning. Denna voucher genereras direkt av ParkVia eller Parkeringsleverantören. En bokning innebär emellertid inte att man garanteras plats. ParkVia eller Parkeringsleverantören kan avboka en bokning om Parkeringsleverantören uppger att de inte kommer att kunna genomföra bokningen. I sådant fall kommer full återbetalning att utbetalas.
 • 2. Se till att du har tillgång till anvisningar och instruktioner för den service som du har bokat samt Parkeringsleverantörens telefonnummer och uppgifter om procedurerna vid in- och utkörning. Det åligger dig att se till att du införskaffar gällande anvisningar - ParkVia kommer inte att ersätta dig för eventuella missade bokningar, flyg eller andra problem som uppkommit till följd av att du inte lyckats införskaffa giltiga anvisningar.
 • 3. Om du behöver betala ett högre pris än det som bekräftas på din bokningsvoucher som utfärdats av Parkeringsleverantören, på grund av att du inte följt den rätta bokningsprocessen eller de rätta procedurerna vad gäller in- och utkörning, eller om du inte visar upp din parkeringsbiljett kommer ParkVia inte att återbetala dig någon ersättning.
 • 4. Det kan hända att transporter ingår i ParkVias priser men kontrollera Parkeringsleverantörens uppgifter på hemsidan eller kontakta ParkVia innan du går vidare med din bokning för att få detta bekräftat.
 • 5. Om du stannar färre dagar än din ursprungliga bokning, avgör Parkeringsleverantören huruvida någon rabatt eller återbetalning tillämpas .
 • 6. Prisberäkningarna varierar enligt många faktorer, inklusive men är inte begränsat till bokningstillfället, vistelsens längd, fordonets avlämningsdatum / tid och fordonets avhämtnings- datum / tid.
 • 7. Beroende på Parkeringsleverantörens villkor och vilken produkt du har valt kan du behöva lämna ifrån dig dina fordonsnycklar till Parkeringsleverantörens personal. Om detta skulle vara fallet måste man se till att fordonet är i körbart skick och att alla tillämpliga myndighetskrav (t.ex. försäkring) är uppfyllda, innan man lämnar in sitt fordon till Parkeringsleverantören. I detta fall förbehåller sig Parkeringsleverantören rätten att flytta ditt fordon inom eller utanför bilparkeringen genom att köra det eller på annat sätt, i den utsträckning som Parkeringsleverantören eller dess anställda finner nödvändigt för att effektivt kunna arrangera sina parkeringsresurser på bilparkeringen eller i nödsituationer eller i syfte att förhindra olyckor eller blockering. Om Parkeringsleverantörens personal tvingas köra ditt fordon till en allmän väg måste Parkeringsleverantörens förare vara fullt försäkrad från Parkeringsleverantörens sida för ändamålet i fråga, dock bör detta verifieras av kunden själv.
 • 8. All parkering lyder under de villkor och bestämmelser som gäller för den enskilde Parkeringsleverantören. Det åligger dig att efterlysa de villkor och bestämmelser som gäller för Parkeringsleverantören före ankomsten.
 • 9. Om det förekommer omständigheter som resulterar i att Parkeringleverantörens anställda måste vänta, inklusive men inte begränsat till, inmatningsfel, eller sena ankomster av kunderna, kan detta resultera i en administrativ avgift som betalas direkt till Parkeringsleverantörens anställda omedelbart eller tillbakadragandet av tjänsten utan återbetalning.
 • 10. Fordon med höga sidor eller breda fordon: Alla Parkeringsleverantörer kan inte ta emot mycket stora fordon, skåpbilar, husbilar osv. eller ifall de kan ta emot stora fordon kan det förekomma en extra avgift. Ifall detta inte är speciellt specificerat under informationen om parkeringsplatsen som anges på ParkVia- webbsidan, är alla bokningar giltiga endast för små/standards storleks bilar. Ifall ett fordon inte faller i denna kategori, är kunden själv ansvarig för att välja den lämpliga fordonstypen på bokningsformuläret, eller ifall ett lämpligt alternativ inte är tillgängligt, att kontakta ParkVia före bokningen görs. ParkVia godkänner inte återbetalningsbegäran av tilläggsavgifter som parkeringsplatserna kan kräva ifall den lämpliga fordonstypen inte specificerats vid bokningen, eller ifall fordonets typ inte kan accepteras av Parkeringsleverantören.
 • 11. ParkVia rekommenderar att kunder anländer i god tid till bilparkeringen så att de hinner med sin planerade resa.
 • 12. Alla fordon parkeras på kundens egen risk. I händelse av ett klagomål, skadeanspråk eller konflikt (t.ex. om ditt fordon skulle åsamkas skada medan det lämnats i förvar hos en Parkeringsleverantör eller om du skulle bli av med ditt fordon eller något av dina ägodelar från fordonet medan det är parkerat hos en Parkeringsleverantör) måste kunden ta upp detta direkt med i fråga varande Parkeringsleverantör. ParkVia kommer under inga omständigheter att ta något ansvar för den här typen av händelser. Alla skadeanspråk gällande förlust eller skada på fordon eller som har att göra med kvaliteten på den service som tillhandahållits ska göras till Parkeringsleverantören. På begäran kommer ParkVia att tillhandahålla kontaktuppgifter till Parkeringsleverantören. Detta kommer inte att påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument
 • 13. Vissa Parkeringsleverantörer debiterar för administrativa kostnader och arvoden för ändringar och avbokningar. I förekommande fall skall det anges vid bokningstillfället och på din bokningsvocuher.
 • 14. Vissa Parkeringsleverantörer meddelar att deras service inte är en återbetalningsbar service och / eller ett köp som inte kan ändras. För dessa tjänster kommer det att stå angivet när du bokar och på din bokningsvoucher

4. ParkVias webbplats innehåller hyperlänkar till webbplatser som tillhandhålls av en tredje part. ParkVia har ingen kontroll över dessa webbplatser och tar inget ansvar för innehållet på dessa sidor eller för eventuella kontraktsbrott eller avsiktliga handlingar eller vårdslöshet från den tredje partens sida, som leder till förlust, skada, dröjsmål eller personskada för dig eller ditt sällskap. ParkVia tar inte ansvar för riktigheten för de åsikter som uttrycks på sådana webbsidor, och sådana webbsidor är inte föremål för undersökningar, kontroller eller kontrollerade med tanke på riktighet och fullständighet av ParkVia. Att inkludera en webbplats som man har länkat till på ParkVias webbsida innebär inte eller utgör inte ett godkännande eller att ParkVia understödjer den länkade webbplatsen. Om du beslutar dig för att lämna ParkVias webbplats och gå in på en tredje parts webbplats gör du det på eget bevåg. När du är inne på webbplatser som drivs av en tredje part omfattas du av alla regler, policies (inklusive integritetspolicies) och användarprocedurer som gäller för dessa webbplatser. ParkVia tar inte ansvar för information som du lämnar ut till en tredje part.

5. Allt innehåll på ParkVias webbplats är upphovsrättsskyddat material; copyright & copy; ParkVia Ltd Alla rättigheter förbehålles. De övriga produkt- och bolagsnamn som omnämns i de här villkoren kan vara varumärken tillhörande deras respektive ägare. De bilder som förekommer på ParkVias webbsida har endast lagts till i visningssyfte och får inte sparas eller laddas ner i något format. De eventuella kundomdömen som man kan ta del av på ParkVias webbplats representerar inte ParkVias åsikter.

6. Den information, de produkter och tjänster som har publicerats på ParkVias hemsida kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. I synnerhet garanterar inte ParkVia riktigheten i, och avsäger sig ansvar för, felaktigheter som har att göra med information och beskrivningar för produkter som visas på webbplatsen (inklusive, men utan begränsning, fotografier, lista över faciliteter, allmänna produktbeskrivningar, osv.). Mycket av den här typen av information som tillhandahålls av Parkeringsleverantörerna. De uppskattade värderingarna som visas på den här webbplatsen är avsedda att endast användas som allmänna riktlinjer och ParkVia kan inte garantera riktigheten för dessa uppskattningar. Informationen utsätts emellanåt för ändringar. ParkVia och/eller dess respektive leverantörer kan när som helst förbättra och/eller ändra webbplatsens innehåll. ParkVia och/eller dess respektive leverantörer gör inga framställningar om informationens lämplighet, produkterna och tjänsterna som innefattas på ParkVias webbplats i något syfte och för att inbegripa eller erbjuda försäljning av produkter eller tjänster på ParkVias webbplats utgör inget stöd eller rekommendation för sådana produkter eller tjänster av ParkVia. ParkVia och/eller dess respektive leverantörer avsäger sig härmed alla garantier, villkor och bestämmelser gällande den här informationen, mjukvaran, produkterna och tjänsterna, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för lämplig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-överträdelse. ParkVia och dess leverantörer ansvarar inte under inga omständigheter, för skador (inklusive, men inte begränsat till, indirekta, tillfälliga, straffbara, speciella eller följdskador) som härrör från eller på något sätt har samband med användningen av ParkVia webbsidor, eller med fördröjning eller oförmåga att använda ParkVia webbsida, eller för någon information, mjukvara, produkt och tjänst som erhållits via någon av ParkVias webbsidor, eller på annat sätt som följer av användning av ParkVia webbsida (inklusive, men inte begränsat till, förlust av användning, information, vinst, besparingar och möjligheter), oavsett om de är baserade på kontrakt, strikt ansvar eller på annat sätt, även om ParkVia och / eller någon av dess leverantörer har informerats om risken för skador. Dessa villkor och bestämmelser och ovannämnda ansvarsfrihet påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

7. Du samtycker till att försvara och skydda ParkVia, dess dotterbolag, och/eller dess respektive leverantörer och dess eventuella tjänstemän, chefer, anställda och ombud från och mot skadestånd, åtalsgrunder, fordringar, ersättningar, förluster, böter, straffavgifter eller andra kostnader eller utgifter av något slag inklusive, men inte begränsat till skäliga juridiska avgifter och redovisningsavgifter som tillkommit på grund av en tredje part till följd av:

 • 1. att du bryter mot dessa villkor, bestämmelser och varsel eller mot de dokument som det hänvisas till här;
 • 2. att du begår en lagöverträdelse eller överträdelse mot en tredje parts rättigheter; eller
 • 3. din användning av ParkVias webbsida.

8. Som villkor för att du får använda ParkVias webbplats garanterar du ParkVia att du inte kommer att använda ParkVias webbplats för något ändamål som är olagligt eller som förbjuds enligt dessa villkor, bestämmelser.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Avbokningsregler

Du skall göra alla avbokningar och tillägg med hjälp av funktionen "Hantera Min Bokning" - funtionen på ParkVias webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till ParkVia via den publicerade e-postadressen. Om du gör en avbokning eller har önskemål om tillägg, muntligen, per telefon eller direkt till Parkeringsleverantören kommer din begäran eller dina önskemål inte att genomföras. När du avbokar med hjälp av funktionen "Hantera Min Bokning" – funktionen kommer din begäran att handläggas omedelbart och avbokningens varselperiod (defineras som perioden från och med inlämningsdatumet/inlämningstiden för ditt fordon till och med den tidpunkt då ParkVia får kännedom om din avbokning) beräknas från den tidpunkt då begäran om avbokningen gjordes. Om du skickar e-post med begäran om avbokning kommer avbokningen endast att utföras under kontorstid och varselperioden beräknas från den tidpunkt som ParkVia behandlar din begäran om avbokning. Vi rekommenderar därför att du genomför dina begäranden om avbokning med hjälp av funktionen "Hantera Min Bokning".

Observera att för nedanstående exempel kommer ingen återbetalning att utbetalas:

 • Ändrade resplaner (inklusive avbokade flygningar, kryssningar, tågresor osv.): Återbetalas ej. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad vad gäller ändrade resplaner och att justera din tidtabell i enlighet med detta och informera ParkVia om relevanta ändringar. ParkVia ansvarar inte för dina förändrade resevillkor (t.ex om din flygning, kryssning eller tåg har ställts in), då har du inte rätt till någon ersättning.
 • Missade pendelbussar: Återbetalas ej. Man kan erhålla tidtabeller, i förekommande fall, för pendelbussar på ParkVias webbplats och de finns även på bokningsvoucheren. Det är ditt ansvar att känna till vilka tider pendelbussarna går och eventuella inplanerade tider.
 • Missade Meet & Greet förare: Återbetalas ej. Det är ert ansvar att uppge de exakta mötestiderna och informera föraren om eventualla ändringar, i tillräckligt god tid . Ifall information om mötesplatsen inte ges på ParkVias webbsida eller er bokningsvoucher, är det på kundens eget ansvar att ta reda på denna information av parkeringsplatsen.
 • I händelse av att man parkerar på en annan bilparkering på grund av sen ankomst: Återbetalas ej
 • I händelse av att man parkerar på en annan bilparkering på grund av att man inte hittar den bokade bilparkeringen: Återbetalas ej. Anvisningarna står på alla bokningsvouchers innehåller anvisningar och de är läsligt tillgänliga från ParkVia med en gilitg bokning. Det åligger dig att se till att du har med dig din boknings- voucher och anvisningar när du reser.
 • Om man inte har någon bokningsvoucher: Återbetalas ej. Bokningsvouchererna skickas ut automatiskt via e-post. Du är ansvarig för att ta kontakt med ParkVia och se till att du införskaffar relevant information om det skulle hända att din bokningsvoucher inte levereras.
 • Oförbrukade parkeringsdagar: Återbetalning betalas ej ut för oförbrukade bokningar eller bokningar som endast använts till en del.
 • Ej-accepterad fordonstyp: Återbetalas ej. Det är ert ansvar att ta reda på vilka slags fordon kan tas emot av parkeringsplatsen, antingen via den specifika informationen för parkeringsplatsen eller genom att kontakta ParkVia.

Avbokningstid:

 • Mer än 168 före fordonets avlämningsdag dag och tid: Full återbetalning
 • Mellan 72 och 168 före fordonets avlämningsdag dag och tid: Återbetalning 50 F0% av bokningsvärdet
 • Mellan 0 och 72 före fordonets avlämningsdag dag och tid: Ingen återbetalning
Vi hittar de bästa erbjudandena
Nya erbjudanden varje dag!
. . .