Аеродром паркинг

Локација
Датум предаје возила
Датум подизања возила