Booking cancel Brezplačne odpovedi  Rezervirajte zdaj, prekličite pozneje. Več kot 90% parkirišč je mogoče odpovedati brezplačno 24 ur pred prihodom.

Pogoji

1. ParkVia deluje kot posrednik in ne prevzema nikakrsne odgovornosti za vozila na parkiriscih, hotelih in pri Meet and Greet storitvah. Strinjate se, da ste preko ParkVia rezervirali parkirno mesto preko agencije, ki ponuja samo spletno rezervacijo. Ponudba parkirisca Vam je ponujena s strani izvajalca parkirisca, ko prispete na izbrano parkirisce. Ponudnik parkirisca so neodvisne druzbe in niso agenti niti zaposleno osebje ParkVia. ParkVia ni odgovorna za dejanja, napake, opustitve, jamstva, krsitve ali malomarnosti katere koli od teh dobaviteljev ali za kakrsne koli telesne poskodbe, smrt, skodo nepremicne ali druge skode ter stroske, ki izvirajo iz tega. ParkVia ni odgovorna in ne bo povrnila nadomestila v primeru stavke, visje siel ali drugih vzrokov izven njenega neposrednega nadzora ter ni odgovorna za kakrsne koli dodatne stroske, opustitve, zamude, preusmerjanja ali dejanja katere koli vlade ali organa.

2. ParkVia spremlja cene, da bi Vam ponudila najboljse moznosti. Glede na sezono in posebne ponudbe se lahko cene povecajo ali zmanjsajo. Navedene cene je mozno rezervirati vnaprej in vklujcujejo davek, izjemoma, ce ni navedno drugace. Glede na nacina placila, ni potrebno placati nikakrsnega nadomestila

3. Rezervacija in preklic rezervacije

 • 3.1. Rezervacije opravljene preko spletne strani ParkVia samodejno ustvarijo obrazec o rezervaciji. ParkVia si pridrzuje pravico do preklica rezervacije, ce ponudnik oz. izvajalec ne more zadovoljiti zahteve strank. V tem primeru se celotni denar povrne stranki.
 • 3.2. Prosimo preverite ali imate ustrezne usmeritve in navodila ter poslovno telefonsko stevilko parkirisca oz. druge podorobnosti o postopku za prihod in odhod. Vasa odgovornost je, da sledite veljavnim navodilom preden se odpravite na pot - vse zamujene rezervacije, letalske vozovnice in ostale tezave, ki bodo izhajale iz neupostevanja omenjenih navodili, ne bodo upravicene do denarnega nadomestila s strani ParkVia.
 • 3.3 Ce boste prejeli visjo ceno na obrazcu za rezervacijo ob rezervaciji ponudnika parkirisca, ker niste sledili parvilnemu postopku rezervacije pri vstopu in izstopu rezervacije, Vam ParkVia ne bo mogla povrniti denarja.
 • 3.4 Mozno je, da so nekateri prevozi do letalisca vkljuceni v cenovno listino ParkVia, vendar kljub temu svetujemo, da to preverite na spletni stran izvjalca parkirisca ali pa se obrnite na ParkVia, preden portrdite rezervacijo.
 • 3.5 Pri nekaterih parkiriscih je nujno minimalno obdobje uporabe. Ce zelite, lahko ostante le nekaj cas, vendar je potrebno placati minimalno obdobje uporabe. Brezplacna ponudba vkljucuje stroske minimalnega obdobja uporabe.
 • 3.6 Dnevne cena se lahko razlikujejo glede na datum in cas bivanja ter datum in cas prevzema in predaje vozila, kot tudi cas prevzema in predaje vozila.
 • 3.7 Odvisno od izvajalca parkirisca in izbranega izdeleka je mozno, da boste morali predati kljuce vozila osebju izvajalca parkirisca. ParkVia Vas bo obvestila, kjer je to potrebno storiti. Ce je temu tako, se preden zapustite vozilo na parkirisu prepricajte, da je vozilo v dobrem stanju in v skladu z vsemi pravno-cestno prometnimi predpisi (npr.zavarovanje je na voljo). Izvajalec parkirisca ima v tem primeru pravico do prostega premikanja vozila zunaj parkirisca. Usluzbenci parkirisca lahko, glede na primerno velikost in prostornost parkirisca, premaknjeo Vase vozilo, tudi v nekaterih izrednih primerih, da bi se izgonili morebitinim nesrecam in oviram.
 • Ce bodo usluzbenci vozili Vase vozilo na javnih cestah, morajo imeti parkirisce popolno zavarovanje v ta namen, vendar mora narocnik oz. stranka sama to preveriti
 • 3.8 Vsako parkirisce je podvrzeno pogojem posameznega izvajalca parkirisca. Za pridobitev teh pogojev ob prihodu na parkirisce je Vasa ogovornost
 • 3.9 Vse napake, ki bi lahko povzrocile pretirano cakanje strank oz. bi imele stranke zamudo, mora stranka takoj poravnati administrativne stroske.
 • 3.10 Omejitev velikosti vozil: Vsa parkirisca niso primerna za razlicne velikosti vozil, pocitniskih prikolic, minibusov, kombijev itd,in ce so sprejeta vozila, je potrebno dodatno placilo. Ce ni navedno v podatkih parkirisc, ki se nahajajo na ParkVia, morebitne rezervacije za standardno parkiranje veljajo samo za majhna, vozila povprecne velikosti. Ce Vase vozilo ne sodi v to kategorijo, je stranka odgovorna, da izbere primerni tip vozila na obrazcu za rezervacijo in ce slednji ni na voljo, se obrnite na ParkVia, preden naredite rezervacijo. ParkVia ne bo odobrila zahtevke za vracilo za vse dodatke, placljive na parkiriscu, ce je primerni tip vozila ni bil dolocen v casu rezervacije in ce izvajalec parkirisca ni mogel sprejeti tip vozila.
 • 3.11 ParkVia svetuje svojim strankam, kako predhodno rezerviati parkirisce, tako da bodo stranke imele dovolj casa za vsa prihodnja potovanja.
 • 3.12 Vsa vozila so parkirana na lastno odgovornost stranke. V primeru pritozbe, zahteve ali spori (na primer, ce je Vase vozilo utrpelo poskodbo, ali ce je bilo ukradeno ali ste izgubili vrednost iz vozila, medtem koje bilo parkirano na parkiriscu izvajalca) se mora stranka neposredno obrniti na izvajalca parkirisca. V teh primerih ParkVia ne prevzame nikakrsne koli odgovornosti za nastale vrste incidentov. Vsako pritozbo ob kraji ali poskodbi vozila oziroma glede na kakovost storitev, se morate neposredno obrniti na izvajalca parkrisca. ParkVia bo na zahtevo zagotovila kontaktne podatke izvajalca parkirisca. To ne vpliva na pravice stranke.
 • 3.13 ParkVia ne zaracuna sprememb ali odpovedi, vendar se lahko nekatere storitve parkirisc dodatno zaracunavajo upravne stroske in takse. Kadar to velja, bo treba ugotoviti ob rezervaciji na e-postnem obvestilu na potrditvenem obrazcu za rezervacijo.
 • 3.14 Nekatere storitve ponudnikov parkirisca svetujejo, da ni mozno preklicati ali spremeniti rezervacije. Za slednje storitve bo to navedeno v casu rezervacije kot tudi na obrazcu za rezervacijo parkirisca.

4. Spletna stran ParkVia vsebuje hiperpovezave do ostalih spletnih strani, ki jih upravljajo tretje osebe. ParkVia nima nobenega nadzora nad temi spletnimi stranmi, zato ne odgovarja za njihovo vsebino ali za katero koli krsitev pogodbe, namerno ali iz malomarnosti dejanja teh tretjih oseb, zaradi cesar imate lahko Vi in Vasi sopotniki izgubo, skodo ali prekrsek. ParkVia ne odgovarja za tocnost podatkov na teh spletnih straneh in nima namena raziskovati ter portjevati natancnost oz. popolnost ParkVia Slovenije. Vkljucitev katere koli spletne povezave na spletno strani ParkVia ni v povezavi s ParkVia. Ce ste se odlocili, da zapustite spletno stran ParkVia za dostop teh strani, storite to na lastno odgovornost. Vsa pravila, police (vkljucno s polico o zavarovanju) in postopki delovanja spletnih strani, ki jih upravljajo te tretje osebe, veljajo za Vas, ko se nahajate na omenjenih straneh. ParkVia ni odgovorna za nikakrsne koli informacije, ki ste jih pridobili iz teh spletnih straneh.

5. Vsebina spletne strani ParkVia so avtorsko zascitene © ParkVia Ltd d.o.o, kjer so vse pravice pridrzane, prav tako drugi izdelki ali imena podjetij, ki utegnejo biti blagovne znamke njihovih lastnikov. Slike na spletni strani ParkVia so namenjene za ogled in se ne smejo prenasati ter hraniti v kakrsni koli obliki. Vsak komentar, ki je objavljen na spletni strani ParkVia ne predstavlja mnenja ParkVia.

6. Na spletni strani ParkVia se lahko pojavijo tipkarske napake. ParkVia ne jamci tocnosti in ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilnosti, ki se nanasajo na informacije ali opis parkirisc, hotelov ali kakrsnih koli drugih potovalnih proizvodov oz. storitev, ki se pojavljajo na tej spletni strani (vkljucno, brez omejitev, fotografije in seznam opreme, opis splosnih predmetov, itd.), veliko informacij, ki jih izvajalci ponujajo. Vse ocene prikazane na tej spletni strani so le za splosno rabo in ParkVia ne jamci pravilnost teh ocen. Obcasno so dodane spremembe. ParkVia in / ali njegovi posamezni dobavitelji lahko izboljsajo ali naredijo spremembe na tej spletni strani v vsakem trenutku. ParkVia in / ali njegovi dobavitelji ne predstavljajo nobenih zagotovil glede tocnosti informacij, izdelkov ali storitev, ki jih vsebuje ta spletna stran ParkVia, za kateri koli namen in vkljucitev ali ponudbe za prodajo katerega koli izdelka ali storitve na spletni strani ParkVia. ParkVia in / ali njegovi posamezni dobavitelji se odpovedujejo vsem jamstvom, pogojem v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki in storitve, vkljucno z vsemi predpisanimi garancijami, pogojev ustrezne kakovosti, primernosti za dolocen namen, lastnistvo in nekrsitev. Parkirisca so neodvisni izvajalci in niso zaposleni pri ParkVia. ParkVia ni odgovorna za delovanje, napake, opustitve, jamstva, krsitev ali malomarnost dobavitelja ali za katero koli osebno poskodbo, smrt, skodo ali katere koli drugo skodo ali strosk, ki izhajajo iz slednjega. ParkVia ne prevzema nobene odgovornosti in ne bo vrnila nicesar zaradi stavke, visje sile ali drugih vzrokov, ki so izven neposrednega nadzora in ni odgovorna za dodatne stroske, opustitve, zamude, spremembe ali kakrsne koli ukrepe vlade ali visjega organa. V vsakem primeru bodo ParkVia ali dobavitelji odgovarjali za morebitno skodo, POSREDNO, NAKLJUCNO, represivno, posebno ali posledicno, ki bi lahko bile povezane na nacin, da na spletni strani ParkVia ali nezmoznosti uporabe spletnih strani ali ParkVia informacije, programska oprema, izdelki ali storitve, pridobljene preko spletne strani ParkVia ali v drugi zadevi, ustvarjeni s pomocjo ParkVia spletne strani (vkljucno z, vendar ne omejeno na izgube uporabe, podatkov, dobicek prihrankov ali priloznosti) ali na podlagi pogodbe, OBJEKTIVNI ODGOVORNOSTI , tudi če so bili ParkVia in / ali njegovi dobavitelji seznanjeni z moznostjo skode. ParkVia in / ali njegovi posamezni dobavitelji so odgovorni le za neposredno skodo, ki izhaja iz uporabe spletne strani ParkVia ali temelji na strogi pogodbi obveznosti ali kako drugace, cigar terjatev je prisla do najvece vrednosti transakcije, cemur je v pritozbi na dogodek ali niz dogodkov. Ti pogoji in odklanjanje prejsnjega zakona ne bodo vplivali na Vas status stranke.

7. ParkVia in njena hcerinska podjetja ter vsi uradniki, direktorji, zaposleni in agenti so zoper vsemi zahevami, vzroki za ukrepanje, izterjatvami, izgubami, skodi, globi, kazni ali drugih stroskov ali stroskov oz. odhodki, katere koli vrste ali narave, niso zasciteni, vkljucno z odskodnino, vendar neomejeno na utemeljene pravne in racunovodske pristojbine, ki jih vlozijo tretje osebe kot posledica:

 • (A) Kakrsne koli kristive teh pogojev, obvestil ali dokumentov omenjenih tukaj;
 • (B) Kakrsne koli krsitve katerega koli zakona ali pravice tretje osebe ali
 • (C) Uporaba spleta ParkVia.

8. Kot pogoj za uporabo spletnega portala ParkVia je slednja izjavila, da ne bodo uporabljali spletnega portala v kakrsne koli namene, ki so nezakoniti ali prepovedani v teh pogojih in obvestilih. ParkVia je oglasevalni kanal za ParkVia d.o.o., ki je registriran v Zdruzenem kraljestvu pod stevilko 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Pravila odpovedi rezervacije

Vsaka sprememba ali odpoved rezervacije je potrebno storiti preko moznosti "Upravljanje rezervacije" ParkVia ali tako, da posljete e-posto na ParkVia. Ce preklicete ali spremenite rezervacijo neposredno ali po telefonu, ta rezervacija ne bo odpovedana. Ko zahtevate preklic rezervacije z moznostjo "Upravljanje rezervacije«, bo Vasa zahteva samodejno posodobljena, medtem ko se odpovedni rok (opredeljeno kot obdobje med datumom / casom, ki ste ga imeli, da zapustite vozilo in obdobjem med datumom / casom, ko je ParkVia Slovenije videla zahtevo za preklic) meri od trenutka, ko je bil storjen preklic rezervacije z moznostjo “Upravljanje rezervacije”. Ce posljete zahtevo za preklic rezervacije po e-posti, se to zabelezi v casu uradnih ur in odpovedni rok velja od trenutka, ko ParkVia opravi slednji proces. Svetujemo Vam, da uporabite moznost “Upravljanje rezervacije”.

Dolzina odpovednega roka:

 • Vec kot 24 ur pred datumom / casom prihoda vozila: popolno nadomestilo.
 • 24 ur ali manj pred predvidenim prihodom / casom vozila: brez nadomestila.

Prosimo upostevajte, da denarno nadomestilo ne bo povrnjeno v naslednjih primerih :

 • Spremembe potovanja (vkljucno z odpovedanim letom, krizarjenjem, zelezniskega potovanja itd): Ni nadomestila. Odgovornost je na stranki, da je obvescena o nadaljnjih potovalnih sprememb ter da ustrezno prilagoditi casovni razpored in pravocasno obvesti ParkVia Slovenijo o vseh morebitnih spremembah. ParkVia ni odgovorna, ce ima stranka spremembe pri potovalnemu aranzmaju (npr. Vas let, krizarjenje ali vlak je odpovedan) in ne boste upraviceni do denarnega nadomestila.
 • Zamujeni shuttle avtobusi: brez denarnega nadomestila. Avtobusni vozni redi, kjer je to omenjeno, so na voljo na spletni strani ParkVia in so ravno tako navedeni na obrazcu za rezervacijo. Odgovornost je na stranki, da se seznani z avtobusnimi obratovalnimi urami ter ostalimi urnikom.
 • V primeru parkiranja vozila na drugem parkiriscu zaradi poznega prihoda: brez denarnega nadomestila
 • Zgreseni Meet & Greet voznik : brez denarnega nadomestila. Slednja je strankina odgovornost, da zagotovi tocne podatke srecanja in hkrati obvescanja voznika o kakrsnih koli spremembah, z ustreznim opozorilom. Ce slednja informacije o tocki srecanja ni predvidena na spletni strani in slednjih podaktov niste prejeli na potrditveni obrazec o rezervaciji parkrisca, je strankina odgovornsot, da pridobi slednje podatke od izvajalca parkirisca.
 • V primeru parkiranja vozila na drugem parkiriscu zaradi ne moznosti lociranja rezerviranega parkirisca: brez denarnega nadomestila. Navodila so vkljucena na obrazcu za rezervacijo in so tudi na voljo na spletni strani ParkVia. Strankina je odgovornost, da preden se odpravite na pot, imate seboj potrditveni obrazec o rezervaciji in podatke o parkiriscu.
 • Pomanjkanje obrazca za rezervacijo: brez denarnega nadomestila. Obrazci za rezervacijo so poslani samodejno po elektronski posti. Strankina je odgovornost, da se obrne na ParkVia za pridobitev ustreznih podatkov, ce obrazca za rezervacijo niste prejeli.
 • Neuporabljeni dnevi parkiranja: denarno nadomestilo ni na voljo za neizkoriscene dneve parkiranja.
 • Neprimerni tip vozila : Ni denarnega nadomestila. Strankina je odgovornost, da ugotovite, kateri tip vozil lahko parkirate, in sicer lahko slednje informacije najdete pod opisom posameznih parkirsc ali pa poklicite ParkVia.

Odpovedni rok:

 • Več kot F168 ur pred datumom in časom predaje vozila: Celotno povračilo
 • Med 72 in 168 ur pred datumom in časom predaje vozila: Povračilo v F50% vrednosti rezervacije
 • Med 0 in 72 ur pred datumom in časom predaje vozila: Ni povračila
Iščemo vam najboljše ponudbe
Samo trenutek ...
. . .