Booking cancel Free Cancellations  Rezervați acum, anulați mai târziu. Peste 90% din parcările pot fi anulate gratuit cu 24 de ore înainte de sosire.

Termeni & Condiții

ParkVia este un canal de comercializare al ParkVia Ltd.

1. ParkVia operează ca un agent de rezervare. În consecință, întreaga responsabilitate și răspundere pentru autovehicule cade sub juristicția parcării, hotelului, a serviciului de Meet&Greet(Întalnire si Preluare) sau a oricărui alt serviciu de parcare rezervat de către client. Vă oferiți acordul în momentul rezervării online că prin website-ul ParkVia sunt efectuate numai rezervările,serviciile fiind furnizate exclusiv de către operatorii parcurilor auto, servicii de care beneficiați atunci când ajungeți la locația pre-rezervată. Furnizorii de servicii, operatorii de parcuri auto acționează ca entități independente, nefiind agenți sau angajați ai ParkVia. ParkVia nu răspunde pentru acțiunile,erorile, omisiunile, garanțiile, încălcările sau neglijența furnizorilor de servicii (operatorii parcurilor auto) sau pentru vătămarea, decesul, distrugerea de bunuri și proprietăți sau pentru cheltuielile derivate din cele mai sus citate. ParkVia nu este responsabilă și nu va oferi rambursare în caz de grevă, situații de forță majoră sau alte cauze care sunt în afara zonei sale de control și nu are niciun fel de responsabilitate în ceea ce privește cheltuieli adiționale, omisiuni, întârzieri, schimbări de rută sau orice fel de acțiune a autorităților guvernamentale.

2. ParkVia monitorizează prețurile pentru a oferi cele mai bune opțiuni disponibile. Prețurile pot fi majorate sau micșorate în funcție de anumite oferte speciale sau în funcție de sezon. Toate prețurile afișate sunt pentru pre-rezervarea online și includ și taxa TVA (sau echivalentul local sau al țării respective), în cazul în care nu este indicat diferit sau când procesul nu este standard, precum în cazul SUA. În aceste regiuni, taxele statale sau federale(sau taxele echivalente) pot fi adăugate sumei totale și afișate separat pe voucherul aferent rezervării. Nu există nicio taxă pentru efectuarea plăților, indiferent de modalitatea prin care se efectuează plata.

3. Procedura de Rezervare si Anulare:

 • 1. Rezervările făcute prin intermediul website-ului ParkVia vor genera automat un voucher de rezervare după efectuarea unei rezervări. Acest voucher poate fi generat de ParkVia sau direct de către Furnizorul de Servicii (Operatorul Parcului Auto).Cu toate acestea, o rezervare nu reprezintă neapărat un loc asigurat. ParkVia își rezervă dreptul de a anula o rezervare în cazul în care furnizorul locurilor de parcare decide că nu poate onora rezervarea respectivă. În acest caz, suma va fi rambursată în întregime clientului.
 • 2. Vă rugăm să vă asigurați că aveți indicații rutiere corespunzatoare, instrucțiunile pentru serviciul rezervat precum și numărul de telefon al firmei de parcare sau alte detalii privind procedura de sosire sau plecare. Este responsabilitatea dumneavoastră să obțineți indicații corespunzătoare înainte de a călători – orice rezervare/zbor pierdut precum și alte probleme întâmpinate din cauza inabilității de a a obtine indicații corecte, nu vor fi îndreptățite pentru restituirea banilor de către ParkVia.
 • 3. În cazul în care vă este cerut un preț mai mare de către furnizorul de parcare decât cel confirmat pe voucherul de rezervare deoarece nu ați respectat procedurile corecte de sosire/plecare sau nu ați prezentat voucherul, ParkVia nu va putea obține restituirea banilor în numele dumneavoastră.
 • 4. Există posibilitatea ca unele transferuri să fie incluse în prețul plătit către ParkVia. Cu toate acestea, vă rugăm să verificați aceste detalii pe website-ul furnizorului de parcare sau contactați ParkVia înainte să faceți rezervarea, pentru a confirma acest lucru.
 • 5. Dacă doriți să parcați autovehiculul pe o perioadă diferită de cea înscrisă pe voucher, Operatorul parcului auto este entitatea care decide eventualele reduceri sau rambursări.
 • 6. Calculul prețului variază în funcție de mai mulți factori, incluzând, dar nefiind limitat la, data efectuării rezervării, timpul parcării autovehiculului, data remiterea/data ridicării autovehiculului.
 • 7. În funcție de furnizorul de parcare și serviciul/produsul ales, există posibilitatea ca cheile autovehicului să fie înmânate personalului parcării. În acest caz, trebuie să vă asigurați, înainte de remiterea autovehiculului, că acesta este într-o stare bună de funcționare și respectă toate normele rutiere legale (ex. asigurare valabilă). În acest caz, firma de parcare își rezervă dreptul de a muta autovehiculul în parcare sau în afara parcării prin conducerea acestuia sau prin modalități de tractare, în măsura în care firma de parcare sau angajații acesteia consideră că este necesar pentru a amenaja eficient facilitățile parcării sau pentru anumite urgențe, ca de exemplu pentru a evita posibile accidente sau obstrucții. În cazul în care angajații parcării trebuie să conducă autovehiculul pe drumuri publice, aceștia trebuie să aibă în acest scop asigurare completă de la firma de parcare, însă clientul trebuie să verifice el însuși acest aspect.
 • 8. Toate parcurile auto sunt supuse termenilor si condițiilor individuale ale firmei de parcare. Este responsabilitatea dumneavoastră de a cere,înainte sau în momentul sosirii, termenii și condițiile parcării.
 • 9. Orice circumstanțe care conduc la prejudicierea programului angajaților parcului auto, prin timpi de așteptare suplimentari rezultați din erori de introducere a datelor, întârzierea clientului la sosire și nu numai, pot avea ca urmare o taxă de administrare ce trebuie plătită angajatului parcului auto imediat sau prin retragere din cont, fără posibilitatea de rambursare a acesteia.
 • 10. Vehicule cu gabarit depășit. Nu toți Furnizorii de parcări auto pot acomoda vehicule de dimensiuni mari, microbuze, rulote, etc. Și, dacă vor fi acceptate, ar putea fi aplicat un cost suplimentar. Toate parcările care sunt afișate pe website-ul ParkVia sunt valabile pentru pentru mașini de dimensiuni mici și medii. În cazul în care un vehicul nu se încadrează în categoria de mașini de dimensiuni mici sau medii, este responsabilitatea clientului de a selecta pe formularul de rezervare tipul de vehicul corespunzător sau, în cazul în care nu sunt disponibile, de a contacta ParkVia înainte de rezervare. ParkVia nu va accepta cereri de rambursare pentru orice supliment încasat în parcare, în cazul în care tipul de vehicul nu este corespunzător sau dacă tipul de vehicul nu poate fi acceptat de către furnizorul de parcare. Va rugăm să verificați prin ParkVia înainte să faceți rezervarea în aceste cazuri.
 • 11. ParkVia sfătuiește clienții să se asigure că ajung la parcare cu suficient timp înainte de călătoria planificată.
 • 12. Toate vehiculele sunt parcate pe riscul clientului. În eventualitatea unei plângeri, cereri sau dispute (ex. în cazul în care vehiculul suferă avarii cât timp este lăsat la furnizorul de parcare, vehiculul este pierdut sau lipsesc bunuri personale pe perioada parcării) clienul trebuie să se adreseze direct firmei de parcare pentru care s-a efectuat rezervarea. În absolut nicio circumstanță, ParkVia nu își asuma responsabilitatea pentru un incident de asemenea natură. Orice sesizare privind furtul sau avarierea vehiculelor, calitatea serviciilor oferite trebuie făcută direct furnizorului de parcare. ParkVia va oferi, la cerere, detalii de contact pentru furnizorul de parcare. Acest lucru nu afectează drepturile statutului dumneavoastră de client.
 • 13. Diverse parcări auto aplică taxe și costuri administrative în caz de modificări și anulări. În timpul procesului de rezervare și la trimiterea voucherului de rezervare pe adresa de email veți fi informați cu privire la aplicabilitatea taxelor în aceste cazuri.
 • 14. Diverse parcări auto avizează clientul că rezervările efectuate prin respectivii furnizori de parcare nu pot fi modificate și anulate. În timpul procesului de rezervare și la trimiterea voucherului de rezervare pe adresa de email veți fi informați cu privire la aceste limitări.

4. Website-ul ParkVia conține hyperlinkuri către website-uri operate de terțe părți. ParkVia nu controlează acele website-uri și nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora sau pentru orice încălcare de contract sau orice acțiune intenționată sau neglijență din partea acelor terțe părți, din care pot rezulta orice fel de pierderi, avarii sau ofense care să vă cauzeze dumneavoastră sau partenerilor dumneavoastră de călătorie. ParkVia nu este responsabil pentru acuratețea informatiilor de pe acele website-uri, acestea nefiind investigate, monitorizate sau verificate de către ParkVia, privind acuratețea sau caracterul complet al acestora. Includerea hyperlinkului către aceste website-uri, pe website-ul ParkVia nu constituie sau implică aprobarea website-ului de către ParkVia. Dacă dumneavoastră decideți să părăsiți website-ul ParkVia pentru a accesa aceste website-uri ale terțelor părți, o faceti pe riscul dumneavoastră. Toate regulile, politicile (incluzând politica de confidențialitate) și procedurile de operare ale website-urilor terțelor părți se vor aplica dumneavoastră atât timp cât sunteti pe acele website-uri. ParkVia nu este responsabil pentru nicio informație furnizată de acele website-uri.

5. Întregului conținut de pe website-ul ParkVia i se aplică drepturile de autor ParkVia. Toate drepturile sunt rezervate. Alte produse sau nume de companii menționate aici pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor acestora. Imaginile de pe website-ul ParkVia sunt afișate doar pentru scopuri de vizualizare și nu pot fi salvate sau descărcate în niciun format. Orice recenzie de la clienți, afișată pe website-ul ParkVia, nu reprezintă părerea proprie a ParkVia.

6. Informațiile, software-ul, produsele și serviciile publicate pe website-ul ParkVia pot conține inexactități sau greșeli tipografice. În special, ParkVia nu garantează exactitatea, și nu își asumă răspunderea pentru erori care au legatură cu descrierea parcării, hotelului sau orice alte produse sau servicii de călătorie sunt afișate pe acest website (incluzând, dar nu se limitează la, fotografii, liste cu facilități, descrierea generală a produselor, etc.), multe dintre aceste informații fiind oferite de către furnizorii respectivi. Orice evaluări afișate pe acest website sunt doar cu scop general și ParkVia nu garantează exactitatea acelor evaluări. ParkVia și/sau furnizorii săi pot face îmbunătățiri sau modificări acestui website în orice moment. ParkVia și/sau furnizorii săi nu au nicio reprezentare în legătură cu exactitatea informației, produselor sau serviciilor conținute de website-ul ParkVia, pentru niciun scop, iar includerea sau oferirea spre vânzare a oricărui produs sau serviciu pe website-ul ParkVia nu are nicio aprobare sau recomandare pentru acele produse sau servicii de către ParkVia. ParkVia și/sau furnizorii săi, prin prezenta renunțăm la orice garanție, termeni si condiții în relație cu aceaste informații, software-uri, produse și servicii, incluzând toate garanțiile implicite, condițiile, calitatea adecvată, potrivirea pentru un anumit scop, titlu și neîncălcarea vreunei legi. În nicio eventualitate, ParkVia sau furnizorii acestuia nu vor fi responsabili pentru niciun fel de circumstanțe care conduc la daune (incluzând, dar nu numai, daune indirecte, accidentale, punitive, speciale) care pot fi legate în orice fel cu website-ul ParkVia sau pentru imposibilitatea de a folosi website-ul ParkVia , sau pentru orice informație, software, produs, sau servicii obținute prin website-ul ParkVia, sau în alt caz rezultat din utilizarea website-ului ParkVia, (incluzând, dar nu numai, pierderea dreptului de utilizare, date, profituri, economii sau oportunități), indiferent dacă sunt bazate pe un contract, responsabilitate strictă sau altfel, chiar dacă ParkVia sau/și furnizorii acestuia au fost informați de eventuale daune. ParkVia și/sau respectivii săi furnizori sunt responsabili doar pentru pierderea directă rezultată din folosirea website-ului ParkVia, responsabilitate stipulată contractual, până la valoarea maximă a tranzacției din care a rezultat plângerea pentru un eveniment sau o serie de evenimente conectate. Acești termeni și condiții și precedentul act de renunțare la responsabilitate nu vă afectează statutul dumneavoastră de client.

7. Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți ParkVia, afiliații acestuia și/sau respectivii furnizori ai acestuia și oricare din angajați, directori și agenți împotriva oricărei plângeri, acțiuni legale, cereri, recuperări, pierderi, daune, amenzi, penalizări sau alte costuri și cheltuieli de orice fel și natură, incluzând, dar nu numai, taxe legale și contabile rezonabile, generate de către terțe părți ca rezultat al:

 • 1. încălcarii de către dumneavoastră a acestor termeni, condiții și notificări sau a documentelor menționate aici
 • 2. încălcarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau drept a unei terțe părți
 • 3. utilizarea de către dumneavoastră a website-ul ParkVia.

8. Ca o condiție de utilizare a website-ului ParkVia, declarați către ParkVia, că nu veți folosi website-ul ParkVia în scopuri care să eludeze legea sau în scopuri interzise de acești termeni, condiții și notificări.

ParkVia Ltd. este înregistrat în UK cu numarul 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

ParkVia este un canal de comercializare al ParkVia Ltd.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Politică de anulare

Orice modificare sau anulare privind rezervarea trebuie făcută prin intermediul opțiunii “Gestionează rezervarea”, pe website-ul ParkVia sau prin trimiterea unui e-mail către ParkVia, la adresa de e-mail publicată. Dacă veți comunica anularea sau modificarea unei rezervări verbal, prin telefon, sau în mod direct furnizorului de parcare, aceasta nu va fi efectuată. Când veți solicita o cerere de anulare folosind opțiunea “Gestionează rezervarea”, cererea dumneavoastră va fi actualizată automat iar perioada de preaviz (definită ca perioadă de timp dintre data/ora la care trebuia să lăsați vehiculul și data/ora la care ParkVia este la curent cu cererea de anulare) este calculată de când cererea de anulare este efectuată folosind opțiunea “Gestionează rezervarea”. Dacă trimiteți cererea de anulare prin e-mail, aceasta va fi înregistrată în timpul orelor de program iar perioada de preaviz este calculată din momentul în care ParkVia procesează cererea de anulare. În consecință, sunteți sfătuit să efectuați cererile de anulare folosind opțiunea “Gestionează rezervarea”.

Nu se va restitui suma plătită în următoarele cazuri:

 • Schimbări privind aranjamentele de călătorie (inclusiv anularea zborului/croazierei/trenului, etc.): Nu se restituie suma. Este responsabilitatea dumneavoastră să fiți informat în legătură cu posibilele schimbări privind aranjamentele de călătorie și să planificați călătoria dumneavoastră în funcție de acestea, informând ParkVia de orice schimbări relevante. ParkVia nu este responsabil pentru nicio schimbare privind aranjamentele dumneavoastră de călătorie (ex. zborul/croaziera/trenul dvs. s-a anulat) și nu veți fi îndreptățit la rambursare.
 • Pierderea autobuzului de transfer: Nu se restituie suma. Orarul autobuzelor este disponibil pe website-ul ParkVia și pe voucherele de rezervare, fiind responsabilitatea dumneavoastră să vă informați asupra orarului acestora.
 • În eventualitatea parcării la o parcare diferită din cauza întârzierii: Nu se restituie suma.
 • În eventualitatea parcării la o parcare diferită deoarece nu s-a găsit parcarea rezervată: Nu se restituie suma. Indicații despre cum să ajungeți la locația potrivită sunt incluse în voucherul de rezervare și sunt disponibile pe ParkVia. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că aveți voucherul și indicațiile cu dumneavoastră , atunci când călătoriți.
 • Lipsa voucherului: Nu se restituie suma. Voucherele de rezervare sunt trimise automat prin email. Este responsabilitatea dumneavoastră să contactați ParkVia pentru a vă asigura că obțineți toate detaliile relevante în cazul în care voucherul nu este livrat corespunzător.
 • Zile de parcare nefolosite: Nu se restituie suma. Nu se restituie suma în cazul în care nu ați folosit anumite zile de parcare sau ați folosit parcarea pentru o perioadă mai scurtă decât cea rezervată.
 • Dacă nu ajungeți în timp util pentru a fi preluat de angajatul parcării – nu se restituie banii. Este responsabilitatea dumneavoastră de a oferi date exacte de întâlnire sau de a informa angajatul parcării cu privire la orice modificare, cu timp suficient înainte de ora stabilită. Dacă aveți nevoie de informații derspre parcări pe care nu le puteți găsi pe site-ul ParkVia vă rugăm să contactați direct parcarea.

Perioada avizului de anuntare:

 • Mai mult de 168 ore inainte de data si ora predarii vehicululi: Rambursare integrala
 • Intre 72 si 168 ore inainte de data si ora predarii vehiculului: Rambursare 50% din valoare rezervarii
 • Intre 0 si 72 ore inainte de data si ora predarii vehiculului: Fara rambursare
Căutăm cele mai bune oferte
Așteptați o clipă...
. . .