Termeni & Condiții

ParkVia este un canal de comercializare al ParkCloud Ltd.

1. ParkVia operează ca un agent de rezervare. În consecință, întreaga responsabilitate și răspundere pentru autovehicule cade sub juristicția parcării, hotelului, a serviciului de Meet&Greet(Întalnire si Preluare) sau a oricărui alt serviciu de parcare rezervat de către client. Vă oferiți acordul în momentul rezervării online că prin website-ul ParkVia sunt efectuate numai rezervările,serviciile fiind furnizate exclusiv de către operatorii parcurilor auto, servicii de care beneficiați atunci când ajungeți la locația pre-rezervată. Furnizorii de servicii, operatorii de parcuri auto acționează ca entități independente, nefiind agenți sau angajați ai ParkVia. ParkVia nu răspunde pentru acțiunile,erorile, omisiunile, garanțiile, încălcările sau neglijența furnizorilor de servicii (operatorii parcurilor auto) sau pentru vătămarea, decesul, distrugerea de bunuri și proprietăți sau pentru cheltuielile derivate din cele mai sus citate. ParkVia nu este responsabilă și nu va oferi rambursare în caz de grevă, situații de forță majoră sau alte cauze care sunt în afara zonei sale de control și nu are niciun fel de responsabilitate în ceea ce privește cheltuieli adiționale, omisiuni, întârzieri, schimbări de rută sau orice fel de acțiune a autorităților guvernamentale.

2. ParkVia monitorizează prețurile pentru a oferi cele mai bune opțiuni disponibile. Prețurile pot fi majorate sau micșorate în funcție de anumite oferte speciale sau în funcție de sezon. Toate prețurile afișate sunt pentru pre-rezervarea online și includ și taxa TVA (sau echivalentul local sau al țării respective), în cazul în care nu este indicat diferit sau când procesul nu este standard, precum în cazul SUA. În aceste regiuni, taxele statale sau federale(sau taxele echivalente) pot fi adăugate sumei totale și afișate separat pe voucherul aferent rezervării. Nu există nicio taxă pentru efectuarea plăților, indiferent de modalitatea prin care se efectuează plata.

3. Procedura de Rezervare si Anulare:

 • 1. Rezervările făcute prin intermediul website-ului ParkVia vor genera automat un voucher de rezervare după efectuarea unei rezervări. Acest voucher poate fi generat de ParkVia sau direct de către Furnizorul de Servicii (Operatorul Parcului Auto).Cu toate acestea, o rezervare nu reprezintă neapărat un loc asigurat. ParkVia își rezervă dreptul de a anula o rezervare în cazul în care furnizorul locurilor de parcare decide că nu poate onora rezervarea respectivă. În acest caz, suma va fi rambursată în întregime clientului.
 • 2. Vă rugăm să vă asigurați că aveți indicații rutiere corespunzatoare, instrucțiunile pentru serviciul rezervat precum și numărul de telefon al firmei de parcare sau alte detalii privind procedura de sosire sau plecare. Este responsabilitatea dumneavoastră să obțineți indicații corespunzătoare înainte de a călători – orice rezervare/zbor pierdut precum și alte probleme întâmpinate din cauza inabilității de a a obtine indicații corecte, nu vor fi îndreptățite pentru restituirea banilor de către ParkVia.
 • 3. În cazul în care vă este cerut un preț mai mare de către furnizorul de parcare decât cel confirmat pe voucherul de rezervare deoarece nu ați respectat procedurile corecte de sosire/plecare sau nu ați prezentat voucherul, ParkVia nu va putea obține restituirea banilor în numele dumneavoastră.
 • 4. Există posibilitatea ca unele transferuri să fie incluse în prețul plătit către ParkVia. Cu toate acestea, vă rugăm să verificați aceste detalii pe website-ul furnizorului de parcare sau contactați ParkVia înainte să faceți rezervarea, pentru a confirma acest lucru.
 • 5. Dacă doriți să parcați autovehiculul pe o perioadă diferită de cea înscrisă pe voucher, Operatorul parcului auto este entitatea care decide eventualele reduceri sau rambursări.
 • 6. Calculul prețului variază în funcție de mai mulți factori, incluzând, dar nefiind limitat la, data efectuării rezervării, timpul parcării autovehiculului, data remiterea/data ridicării autovehiculului.
 • 7. În funcție de furnizorul de parcare și serviciul/produsul ales, există posibilitatea ca cheile autovehicului să fie înmânate personalului parcării. În acest caz, trebuie să vă asigurați, înainte de remiterea autovehiculului, că acesta este într-o stare bună de funcționare și respectă toate normele rutiere legale (ex. asigurare valabilă). În acest caz, firma de parcare își rezervă dreptul de a muta autovehiculul în parcare sau în afara parcării prin conducerea acestuia sau prin modalități de tractare, în măsura în care firma de parcare sau angajații acesteia consideră că este necesar pentru a amenaja eficient facilitățile parcării sau pentru anumite urgențe, ca de exemplu pentru a evita posibile accidente sau obstrucții. În cazul în care angajații parcării trebuie să conducă autovehiculul pe drumuri publice, aceștia trebuie să aibă în acest scop asigurare completă de la firma de parcare, însă clientul trebuie să verifice el însuși acest aspect.
 • 8. Toate parcurile auto sunt supuse termenilor si condițiilor individuale ale firmei de parcare. Este responsabilitatea dumneavoastră de a cere,înainte sau în momentul sosirii, termenii și condițiile parcării.
 • 9. Orice circumstanțe care conduc la prejudicierea programului angajaților parcului auto, prin timpi de așteptare suplimentari rezultați din erori de introducere a datelor, întârzierea clientului la sosire și nu numai, pot avea ca urmare o taxă de administrare ce trebuie plătită angajatului parcului auto imediat sau prin retragere din cont, fără posibilitatea de rambursare a acesteia.
 • 10. Vehicule cu gabarit depășit. Nu toți Furnizorii de parcări auto pot acomoda vehicule de dimensiuni mari, microbuze, rulote, etc. Și, dacă vor fi acceptate, ar putea fi aplicat un cost suplimentar. Toate parcările care sunt afișate pe website-ul ParkVia sunt valabile pentru pentru mașini de dimensiuni mici și medii. În cazul în care un vehicul nu se încadrează în categoria de mașini de dimensiuni mici sau medii, este responsabilitatea clientului de a selecta pe formularul de rezervare tipul de vehicul corespunzător sau, în cazul în care nu sunt disponibile, de a contacta ParkVia înainte de rezervare. ParkVia nu va accepta cereri de rambursare pentru orice supliment încasat în parcare, în cazul în care tipul de vehicul nu este corespunzător sau dacă tipul de vehicul nu poate fi acceptat de către furnizorul de parcare. Va rugăm să verificați prin ParkVia înainte să faceți rezervarea în aceste cazuri.
 • 11. ParkVia sfătuiește clienții să se asigure că ajung la parcare cu suficient timp înainte de călătoria planificată.
 • 12. Toate vehiculele sunt parcate pe riscul clientului. În eventualitatea unei plângeri, cereri sau dispute (ex. în cazul în care vehiculul suferă avarii cât timp este lăsat la furnizorul de parcare, vehiculul este pierdut sau lipsesc bunuri personale pe perioada parcării) clienul trebuie să se adreseze direct firmei de parcare pentru care s-a efectuat rezervarea. În absolut nicio circumstanță, ParkVia nu își asuma responsabilitatea pentru un incident de asemenea natură. Orice sesizare privind furtul sau avarierea vehiculelor, calitatea serviciilor oferite trebuie făcută direct furnizorului de parcare. ParkVia va oferi, la cerere, detalii de contact pentru furnizorul de parcare. Acest lucru nu afectează drepturile statutului dumneavoastră de client.
 • 13. Diverse parcări auto aplică taxe și costuri administrative în caz de modificări și anulări. În timpul procesului de rezervare și la trimiterea voucherului de rezervare pe adresa de email veți fi informați cu privire la aplicabilitatea taxelor în aceste cazuri.
 • 14. Diverse parcări auto avizează clientul că rezervările efectuate prin respectivii furnizori de parcare nu pot fi modificate și anulate. În timpul procesului de rezervare și la trimiterea voucherului de rezervare pe adresa de email veți fi informați cu privire la aceste limitări.

4. Website-ul ParkVia conține hyperlinkuri către website-uri operate de terțe părți. ParkVia nu controlează acele website-uri și nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora sau pentru orice încălcare de contract sau orice acțiune intenționată sau neglijență din partea acelor terțe părți, din care pot rezulta orice fel de pierderi, avarii sau ofense care să vă cauzeze dumneavoastră sau partenerilor dumneavoastră de călătorie. ParkVia nu este responsabil pentru acuratețea informatiilor de pe acele website-uri, acestea nefiind investigate, monitorizate sau verificate de către ParkVia, privind acuratețea sau caracterul complet al acestora. Includerea hyperlinkului către aceste website-uri, pe website-ul ParkVia nu constituie sau implică aprobarea website-ului de către ParkVia. Dacă dumneavoastră decideți să părăsiți website-ul ParkVia pentru a accesa aceste website-uri ale terțelor părți, o faceti pe riscul dumneavoastră. Toate regulile, politicile (incluzând politica de confidențialitate) și procedurile de operare ale website-urilor terțelor părți se vor aplica dumneavoastră atât timp cât sunteti pe acele website-uri. ParkVia nu este responsabil pentru nicio informație furnizată de acele website-uri.

5. Întregului conținut de pe website-ul ParkVia i se aplică drepturile de autor ParkVia. Toate drepturile sunt rezervate. Alte produse sau nume de companii menționate aici pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor acestora. Imaginile de pe website-ul ParkVia sunt afișate doar pentru scopuri de vizualizare și nu pot fi salvate sau descărcate în niciun format. Orice recenzie de la clienți, afișată pe website-ul ParkVia, nu reprezintă părerea proprie a ParkVia.

6. Informațiile, software-ul, produsele și serviciile publicate pe website-ul ParkVia pot conține inexactități sau greșeli tipografice. În special, ParkVia nu garantează exactitatea, și nu își asumă răspunderea pentru erori care au legatură cu descrierea parcării, hotelului sau orice alte produse sau servicii de călătorie sunt afișate pe acest website (incluzând, dar nu se limitează la, fotografii, liste cu facilități, descrierea generală a produselor, etc.), multe dintre aceste informații fiind oferite de către furnizorii respectivi. Orice evaluări afișate pe acest website sunt doar cu scop general și ParkVia nu garantează exactitatea acelor evaluări. ParkVia și/sau furnizorii săi pot face îmbunătățiri sau modificări acestui website în orice moment. ParkVia și/sau furnizorii săi nu au nicio reprezentare în legătură cu exactitatea informației, produselor sau serviciilor conținute de website-ul ParkVia, pentru niciun scop, iar includerea sau oferirea spre vânzare a oricărui produs sau serviciu pe website-ul ParkVia nu are nicio aprobare sau recomandare pentru acele produse sau servicii de către ParkVia. ParkVia și/sau furnizorii săi, prin prezenta renunțăm la orice garanție, termeni si condiții în relație cu aceaste informații, software-uri, produse și servicii, incluzând toate garanțiile implicite, condițiile, calitatea adecvată, potrivirea pentru un anumit scop, titlu și neîncălcarea vreunei legi. În nicio eventualitate, ParkVia sau furnizorii acestuia nu vor fi responsabili pentru niciun fel de circumstanțe care conduc la daune (incluzând, dar nu numai, daune indirecte, accidentale, punitive, speciale) care pot fi legate în orice fel cu website-ul ParkVia sau pentru imposibilitatea de a folosi website-ul ParkVia , sau pentru orice informație, software, produs, sau servicii obținute prin website-ul ParkVia, sau în alt caz rezultat din utilizarea website-ului ParkVia, (incluzând, dar nu numai, pierderea dreptului de utilizare, date, profituri, economii sau oportunități), indiferent dacă sunt bazate pe un contract, responsabilitate strictă sau altfel, chiar dacă ParkVia sau/și furnizorii acestuia au fost informați de eventuale daune. ParkVia și/sau respectivii săi furnizori sunt responsabili doar pentru pierderea directă rezultată din folosirea website-ului ParkVia, responsabilitate stipulată contractual, până la valoarea maximă a tranzacției din care a rezultat plângerea pentru un eveniment sau o serie de evenimente conectate. Acești termeni și condiții și precedentul act de renunțare la responsabilitate nu vă afectează statutul dumneavoastră de client.

7. Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți ParkVia, afiliații acestuia și/sau respectivii furnizori ai acestuia și oricare din angajați, directori și agenți împotriva oricărei plângeri, acțiuni legale, cereri, recuperări, pierderi, daune, amenzi, penalizări sau alte costuri și cheltuieli de orice fel și natură, incluzând, dar nu numai, taxe legale și contabile rezonabile, generate de către terțe părți ca rezultat al:

 • 1. încălcarii de către dumneavoastră a acestor termeni, condiții și notificări sau a documentelor menționate aici
 • 2. încălcarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau drept a unei terțe părți
 • 3. utilizarea de către dumneavoastră a website-ul ParkVia.

8. Ca o condiție de utilizare a website-ului ParkVia, declarați către ParkVia, că nu veți folosi website-ul ParkVia în scopuri care să eludeze legea sau în scopuri interzise de acești termeni, condiții și notificări.

ParkCloud Ltd. este înregistrat în UK cu numarul 6557569.

ParkVia este un canal de comercializare al ParkCloud Ltd.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Politică de anulare

Orice modificare sau anulare privind rezervarea trebuie făcută prin intermediul opțiunii “Gestionează rezervarea”, pe website-ul ParkVia sau prin trimiterea unui e-mail către ParkVia, la adresa de e-mail publicată. Dacă veți comunica anularea sau modificarea unei rezervări verbal, prin telefon, sau în mod direct furnizorului de parcare, aceasta nu va fi efectuată. Când veți solicita o cerere de anulare folosind opțiunea “Gestionează rezervarea”, cererea dumneavoastră va fi actualizată automat iar perioada de preaviz (definită ca perioadă de timp dintre data/ora la care trebuia să lăsați vehiculul și data/ora la care ParkVia este la curent cu cererea de anulare) este calculată de când cererea de anulare este efectuată folosind opțiunea “Gestionează rezervarea”. Dacă trimiteți cererea de anulare prin e-mail, aceasta va fi înregistrată în timpul orelor de program iar perioada de preaviz este calculată din momentul în care ParkVia procesează cererea de anulare. În consecință, sunteți sfătuit să efectuați cererile de anulare folosind opțiunea “Gestionează rezervarea”.

Nu se va restitui suma plătită în următoarele cazuri:

 • Schimbări privind aranjamentele de călătorie (inclusiv anularea zborului/croazierei/trenului, etc.): Nu se restituie suma. Este responsabilitatea dumneavoastră să fiți informat în legătură cu posibilele schimbări privind aranjamentele de călătorie și să planificați călătoria dumneavoastră în funcție de acestea, informând ParkVia de orice schimbări relevante. ParkVia nu este responsabil pentru nicio schimbare privind aranjamentele dumneavoastră de călătorie (ex. zborul/croaziera/trenul dvs. s-a anulat) și nu veți fi îndreptățit la rambursare.
 • Pierderea autobuzului de transfer: Nu se restituie suma. Orarul autobuzelor este disponibil pe website-ul ParkVia și pe voucherele de rezervare, fiind responsabilitatea dumneavoastră să vă informați asupra orarului acestora.
 • În eventualitatea parcării la o parcare diferită din cauza întârzierii: Nu se restituie suma.
 • În eventualitatea parcării la o parcare diferită deoarece nu s-a găsit parcarea rezervată: Nu se restituie suma. Indicații despre cum să ajungeți la locația potrivită sunt incluse în voucherul de rezervare și sunt disponibile pe ParkVia. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că aveți voucherul și indicațiile cu dumneavoastră , atunci când călătoriți.
 • Lipsa voucherului: Nu se restituie suma. Voucherele de rezervare sunt trimise automat prin email. Este responsabilitatea dumneavoastră să contactați ParkVia pentru a vă asigura că obțineți toate detaliile relevante în cazul în care voucherul nu este livrat corespunzător.
 • Zile de parcare nefolosite: Nu se restituie suma. Nu se restituie suma în cazul în care nu ați folosit anumite zile de parcare sau ați folosit parcarea pentru o perioadă mai scurtă decât cea rezervată.
 • Dacă nu ajungeți în timp util pentru a fi preluat de angajatul parcării – nu se restituie banii. Este responsabilitatea dumneavoastră de a oferi date exacte de întâlnire sau de a informa angajatul parcării cu privire la orice modificare, cu timp suficient înainte de ora stabilită. Dacă aveți nevoie de informații derspre parcări pe care nu le puteți găsi pe site-ul ParkVia vă rugăm să contactați direct parcarea.

Perioada avizului de anuntare:

 • Mai mult de 24 ore inainte de data si ora predarii vehicululi: Rambursare integrala
Căutăm cele mai bune oferte
Așteptați o clipă...
. . .