Booking cancel Gratis annuleringen  Boek nu, annuleer later. Meer dan 90% van de parkeergarages kan 24 uur voor aankomst gratis worden geannuleerd..

Algemene voorwaarden

1. ParkVia fungeert enkel als boekingsagent en dus ligt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle voertuigen bij de parkeergelegenheid, het hotel, de valet service of andere vestiging (Parkeeraanbieder). U stemt er mee in dat wanneer u een boeking maakt via de ParkVia website, deze optreedt als een online boekingsagent en dat de voorziening voor parkeren wordt geregeld door de Parkeeraanbieder wanneer u aankomt op vooraf geboekte locatie. De Parkeeraanbieders zijn onafhankelijke bedrijven, geen agenten of werknemers van ParkVia. ParkVia is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, verzuim, verklaringen, garanties, overtredingen of nalatigheid van dergelijke leveranciers of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien. ParkVia is niet aansprakelijk en zal geen terugbetaling geven in geval van staking, overmacht of andere oorzaken die buiten haar directe controle vallen en kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor bijkomende kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een eender welke regering of autoriteit.

2. ParkVia controleert de prijzen door de beste prijskwaliteitsverhouding aan te bieden. Prijzen kunnen stijgen of dalen door seizoensgebonden verschillen of speciale aanbiedingen. Alle getoonde prijzen zijn voor pre-reserveringen online en de aangeboden prijzen van de Parkeeraanbieders zijn meestal inclusief alle toepasselijke BTW (of landelijke equivalent) verschuldigd in het land van de Parkeeraanbieder, en omvatten alle andere toegepasselijke belastingen, tenzij anders aangegegeven of wanneer dit niet het standaard gebruikte proces is zoals in de Verenigde Staten. In deze regio’s, staats- of federale belastingen (of gelijkaardige belastingen) worden toegevoed aan het totaal en op de boekingsconfirmatie weergegeven bedrag. Er worden geen betalingskosten aangerekend, ongeacht de wijze van betaling.

3. Boekings- en Annulatie Procedures

 • 1. Boekingen gemaakt via de ParkVia website genereren een boekingsconfirmatie na voltooiing van een boeking. Deze boekingsconfirmatie kan gegenereerd worden door ParkVia of rechstreeks door de Parkeeraanbieder. Een reservatie is echter geen gegarandeerde parkeerplaats. ParkVia of de Parkeeraanbieder kan een boeking annuleren wanneer de Parkeeraanbieder niet in staat is om aan de reservering te voldoen. In deze situatie, zal een volledige terugbetaling plaasvinden als de boeking online werd voorafbetaald.
 • 2. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen en instructies voor de geboekte service bij u heeft, alsook het telefoonnummer en de gegevens over de procedure van betreden en verlaten van het parkeerterrein. Deze zouden automatisch naar u worden doorgestuurd na voltooiing van de boeking, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan dat u deze ook effectief heeft ontvangen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de officieel geldende aanwijzingen en routebeschrijvingen bij u te hebeen voor uw vertrek – alle gemiste boekingen, vluchten of andere problemen die voortvloeien uit het niet opvolgen van de geldende aanwijzingen of het niet bijhebben van de juiste instructies, zullen niet terugbetaald worden door ParkVia.
 • 3. Indien een hogere prijs door de Parkeeraanbieder wordt aangerekend dan aangegeven op uw boekingsconfirmatie, doordat u niet de juiste reservatie heeft gemaakt of doordat de weergegeven procedure voor het betreden en verlaten van het parkeerterrein niet werd gevolgd of doordat u uw boekingsconfirmatie niet bijhad, zal ParkVia niet in staat zijn om terugbetaling voor u te verkrijgen.
 • 4. Transfer naar een bepaalde locatie kan inbegrepen zijn in de door ParkVia geadverteerde prijzen op de website, maar controleer eerst de gegevens van de Parkeeraanbieder vermeld op de juiste website of neem contact op met ParkVia om dit te bevestigen voordat u de reservatie maakt.
 • 5. Indien u minder dagen dan voorzien op uw boekingsconfirmatie parkeert, is het de Parkeeraanbieder die beslist over een vermindering in prijs of een terugbetaling.
 • 6. Prijsberekeningen kunnen variëren volgens verschillende factoren, inclusief maar niet gelimiteerd tot datum van de boeking, parkeertermijn, afleverdatum/tijd en ophaaldatum/tijd van het voertuig.
 • 7. Afhankelijk van de Parkeeraanbieder en het product dat u geselecteerd heeft, dient u uw autosleutels achter te laten bij de Parkeeraanbieder. Indien dit van toepassing is, dient u ervoor te zorgen dat, voordat u het voertuig bij de Parkeeraanbieder achterlaat, het voertuig wettelijk in orde is en alle wettelijke documenten (b.v. verzekeringen) in orde zijn en in het voertuig beschikbaar zijn. De Parkeeraanbieder behoudt zich het recht om uw voertuig binnen of buiten de parkeerplaats te verplaatsen als de Parkeeraanbieder of haar medewerkers dit, naar hun oordeel, nodig vinden voor de efficiënte organisatie van de parkeergelegenheid, bij noodgevallen, of om ongevallen of obstructies te vermijden. Indien de medewerkers van de Parkeeraanbieder met uw voertuig op de openbare weg rijden, dienen deze chauffeurs van de Parkeeraanbieder hiervoor volledig verzekerd te zijn door de Parkeeraanbieder, maar, u (de klant) dient dit zelf te controleren of verifieren.
 • 8. Parkeren is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de individuele Parkeeraanbieder. Het is uw verantwoordelijkheid om op voorhand of bij aankomst op het parkeerterrein naar deze voorwaarden te vragen.
 • 9. Alle omstandigheden, waarbij de medewerkers van de Parkeeraanbieders vertraging oplopen, inclusief maar niet gelimiteerd tot foute ingave van gegevens, late aankomst van de klant, kunnen leiden tot het in rekening brengen van administratiekosten, direct te betalen aan de medewerkers van de Parkeeraanbieder of de onmiddelijke intrekking van de parkeerservice met geen terugbetaling van de parkeerreservatie.
 • 10. Hoge of brede voertuigen: Niet alle Parkeeraanbieders kunnen grote voertuigen, bussen, campervans, enz. Accomoderen, en indien deze toch geaccepteerd worden, kan er een extra kost aan verbonden zijn. Tenzij anders aangegeven op relevante ParkVia website, zijn alle reservaties geldig voor kleine- tot middel-grote voertuigen. Indien het voertuig niet in deze categorie past, is het de verantwoordelijkheid van de klant om het juiste voertuigstype op het reservatieformulier te selecteren, of, indien dit niet beschikbaar is, contact op te nemen met ParkVia voordat de boeking wordt gemaakt. ParkVia zal geen terugbetalingsverzoeken accepteren voor extra kosten die in rekening worden gebracht, wanneer het juiste autotype niet geselecteerd werd of als de Parkeeraanbieder het voertuig niet accepteert.
 • 11. ParkVia adviseert klanten ruime tijd van te voren te arriveren zodat er voldoende tijd overblijft om de reis verder te zetten.
 • 12. Alle voertuigen worden geparkeerd op eigen risico (risico van de klant). In geval van een klacht, claim of geschil (b.v. indien uw voertuig schade heeft geleden terwijl deze bij de Parkeeraanbieder stond), dient de klant rechtstreeks dit rechtstreeks met de Parkeeraanbieder in kwestie te behandelen. In geen geval zal ParkVia de verantwoordelijkheid voor een dergelijke gebeurtenis op zich nemen. Alle vorderingen voor verlies of schade aan voertuigen, of de kwaliteit van de dienstverlening moeten bij de Parkeeraanbieder gemaakt worden. ParkVia zal, op verzoek, de contactgegevens van de Parkeeraanbieder ter beschikking stellen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.
 • 13. Sommige Parkeeraanbiders brengen administratieve kosten in rekening voor het annuleren of wijzigen van een reservatie. Indien dit van toepassing is, wordt dit vermeld op het moment van boeken en op uw boekingsconfirmatie.
 • 14. Bij sommige Parkeeraanbieders kunnen reservatie niet geannuleerd, gezwijzigd of terugbetaald worden. Indien dit van toepassing is, wordt dit vermeld op het moment van boeken en op uw boekingsconfirmatie.

4. ParkVia’s websites bevatten hyperlinks naar websites die door derden beheerd worden. ParkVia heeft geen controle over dergelijke websites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, voor enige schending van het contract, of voor opzettelijk of nalatig optreden van deze derde partijen, wat kan resulteren in verlies, schade, vertraging of letsel aan u of uw reisgenoten. ParkVia is niet verantwoordelijk voor de juistheid van meningen op dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op juistheid of volledigheid van informatie door ParkVia. Opname van een gelinkte website op de ParkVia’s websites suggereert geen of vormt geen goedkeuring of bekrachtiging van de gelinkte website door ParkVia. Als u besluit om ParkVia website te verlaten, en deze websites van derden te openen, doet u dit op eigen risico. Het beleid(waaronder privacybeleid), alle regels en de operationele procedures van deze websites, zijn op u van toepassing wanneer u zich op dergelijke websites bevindt. ParkVia is niet verantwoordelijk voor informatie die u aan derden verstrekt.

5. De inhoud van de ParkVia’s websites zijn auteursrechtelijk beschermd copyright © ©ParkVia Ltd, alle rechten voorbehouden. Andere product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Afbeeldingen op ParkVia’s websites zijn enkel opgenomen voor het bekijken, deze mogen in geen enkel formaat opgeslagen of gedownload worden. Klanten feedback vermeld op ParkVia’s websites vertegenwoordigd niet altijd de mening van ParkVia.

6. De informatie, producten en diensten gepubliseerd op ParkVia’s websites kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. In het bijzonder, ParkVia garanteerd niet vde juistheid van, en is niet aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie en beschrijving van de producten aangereikt op eender welke ParkVia website (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, foto’s, lijst van voorzieningen, algemene beschrijvingen enz.), die grotendeels door de Parkeeraanbieders verstrekt worden. Alle beoordelingen op ParkVia’s websites zijn slechts bedoeld als algemene richtlijn en ParkVia staat niet in voor de juistheid van deze beoordelingen. Er worden periodiek wijzigingen aan deze informatie aangebracht. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers mogen ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen op de websites aanbrengen. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de informatie, producten en diensten op ParkVia’s websites voor welk doel dan ook, en het opnemen of het aanbieden van producten of diensten op ParkVia’s websites vormt geen goedkeuring of aanbeveling van deze producten of diensten door ParkVia. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers verwerpen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden over voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-overtreding. In geen geval zal ParkVia en/of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade (inclusief, maar niet gelimiteerd tot indirecte, incidentiele, straffende, speciale , gevolgschade) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ParkVia’s websites, of met de vertraging of onmogelijkheid van het gebruik van ParkVia’s websites, of voor informatie, software, producten en diensten verkregen via ParkVia’s websites, of anderszins voorkomend uit het gebruik van ParkVia’s websites (inclusief maar niet gelimiteerd tot het verlies van gebruik, gegevens, winst, besparingen of kansen), enerzijds gebaseerd op het contract strikte aansprakelijkheid anderzijds zelfs indien ParkVia en/of een van haar leveranciers op de hoogte gesteld werd van de mogelijkheid op schade. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers zijn aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit het gebruik van ParkVia’s websites, enerzijds gebaseerd op het contract strikte aansprakelijkheid of anderzijds, maximum voor de totale waarde van de transactie waarvoor de vordering ontstaan is,voor een gebeurtenis of een reeks van gelinkte gebeurtenissen. Deze algement voorwarden en de voorgaande aansprakelijkheidsdisclaimer, hebben geen invloed op de wettelijke rechten als consument.

7. U gaat ermee akkoord om ParkVia, haar affiliates en/of haar respectievelijke leveranciers en al haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten schadeloos te stellen van en te verdedigen tegen alle aanspraken, oorzaken van de actie, eisen, terugvorderingen, verliezen, schades, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van welke eender welke aard dan ook, inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, welke door derden zijn veroorzaakt ten gevolge van:

 • 1. de door u schending van deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen of documenten waarnaar hierin wordt verwezen ;
 • 2. de door u schending van de wet of de rechten van een derden, of
 • 3. het door u gebruik van eender welke ParkVia website.

8. Als voorwaarde voor het gebruik van de ParkVia website, garandeert u ParkVia dat u de website niet gebruikt voor onwettig of verboden doeleinden beschreven in deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

ParkVia Ltd is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Annuleringsvoorwaarden

U moet alle annulatie en wijziging verzoeken met behulp van de “Beheer Mijn Boeking”-functie op de ParkVia website doorvoeren, of ParkVia een email sturen op het gepubliceerde email adres. Indien u de annulatie of wijziging mondeling aanvraagt via de telefoon of direct bij de parkeeraanbieder, zal uw verzoek niet worden doorgevoerd. Wanneer u een annulatie wenst door te voeren met behulp van de “Beheer Mijn Boeking”-functie op de website, wordt uw aanvraag automatisch doorgevoerd en de opzegtermijn (gedefinieerd als de tijd tussen de aankomstdatum/tijd en de tijd dat ParkVia zich bewust is van uw annulatie) wordt berekend vanaf het moment dat het annulatie verzoek wordt gemaakt. Als u uw verzoek betreffende een annulatie emailt, zal deze alleen worden doorgevoerd tijdens de kantooruren en de opzegtermijn wordt berekend vanaf het moment dat ParkCoud daadwerkelijk het verzoek tot annulatie verwerkt. U wordt daarom geadviseerd om een annulatie verzoek via de “Beheer Mijn Boeking”-functie uit te voeren.

Let op: volgende gevallen of situaties worden niet terugbetaald:

 • Reisveranderingen (inclusief geannuleerde vluchten, cruises, trein reizen, enz.): geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van eventuele reisveranderingen en uw reisschema hieraan aan te passen. U dient ParkVia te informeren van alle relevante wijzigingen. ParkVia zal niet aansprakelijk worden gesteld voor deze reisveranderingen (b.v. uw vlucht, cruise of trein die geannuleerd is), en u heeft geen recht tot terugbetaling.
 • Gemiste shuttlebus: geen terugbetaling. Shuttle bus dienstregeling, indien van toepassing, is beschikbaar op de ParkVia website en op uw boekingsconfirmatie. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de shuttle bus dienstregeling of geplande geplande tijden van de shuttlebus.
 • Gemiste Valet Service chauffeur: geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste aankomsttijden door te geven, en de Valet Chauffeur op voorhand te informeren over eventuele wijzigingen. Indien de informatie over de ontmoetingsplaats niet op de ParkVia website of boekingsbevestiging beschikbaar is, is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze informatie op te vragen bij het parkeerterrein.
 • In geval van parkeren op een ander parkeerterrein als gevolg van een late aankomst: geen terugbetaling.
 • In geval van parkeren op een ander parkeerterrein te wijten aan het niet vinden van de gereserveerde parkeergelegenheid: geen terugbetaling. Een optie om de routebeschrijving te verkrijgen is beschikbaar in de boekingsconfirmatie of verkrijgbaar bij ParkVia. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u een geldige boekingsconfirmatie en juiste routebeschrijving heeft wanneer u vertrekt.
 • Ontbreken van boekingsconfirmatie: geen terugbetaling. De boekingsconfirmatie wordt automatisch per email verzonden. Het is uw verantwoordelijkheid om ParkVia te contacteren indien u de relevante documentatie niet ontvangen heeft.
 • Niet gebruikte parkeerdagen: geen terugbetaling voor een ongebruikte parkeerdagen of een gedeeltelijk gebruikte boeking.
 • Niet geaccepteerde voertuigstype: geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om te weten welke voertuigstypes geaccepteerd worden, door middel van de informatie beschikbaar op de ParkVia website, of door contact op te nemen met ParkVia.
 • Administratiekosten: geen terugbetaling.

Opzegtermijn:

 • Meer dan 168 uur voor de afleverdatum en tijd van het voertuig: Volledige terugbetaling
 • Tussen 72 en 168 uur voor de afleverdatum en tijd van het voertuig: Terugbetaling 50% van de reserveringswaarde
 • Tussen 0 en 72 uur voor de afleverdatum en tijd van het voertuig: Geen terugbetaling
Wij vinden de beste deals voor u
Een ogenblik geduld a.u.b. ...
. . .