Noteikumi un Nosacījumi

 1. ParkVia darbojas tikai kā rezervācijas aģents un tāpēc visa atbildība par visiem transporta līdzekļiem gulstas uz rezervēto autostāvvietu, viesnīcu vai kompāniju, kura sniedz Meet & Greet pakalpojumu, vai citu iestādi ("Pakalpojuma sniedzējs"). Jūs piekrītat, ka Jūs veicat pasūtījumu ParkVia, kas darbojas tikai kā rezervācijas aģents tiešsaistē, mājas lapā un autostāvvietas nodrošināšanu jums sniedz autostāvvietas Pakalpojumu sniedzējs, kad Jūs ierodaties uz iepriekš rezervēto vietu. Autostāvvietu Pakalpojumu sniedzēji ir neatkarīgi uzņēmumi, nevis ParkVia aģenti vai darbinieki. ParkVia nenes atbildību par Pakalpojumu sniedzēju darbībām, kļūmēm, garantijām, pārkāpumiem vai nolaidību, kā arī par miesas bojājumiem, nāvi, īpašuma bojājumu vai arī kādiem citiem no tā izrietošiem zaudējumiem un tēriņiem. ParkVia nenes atbildību un nesedz zaudējumus streika, nepārvaramas varas vai arī citos gadījumos, kas atrodas ārpus tiešās ParkVia kontroles, kā arī nenes atbildību par jebkādiem papildus tēriņiem, nolaidību, kavējumiem, maršruta izmaiņām vai par jebkādām valdības vai valsts vai valsts iestāžu darbībām.
 2. ParkVia veic cenu monitoringu, lai piedāvātu optimālāko cenas un kvalitātes attiecību. Cenas var palielināties vai pazemināties atkarībā no speciālajiem sezonas piedāvājumiem. Visas piedāvātās cenas attiecas uz iepriekš veiktu rezervāciju internetā. Cenā, kuras nosaka Pakalpojuma sniedzējs, ir ietverts PVN (vai tā nacionālais ekvivalents) saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja valstī noteikto likmi, kā arī ietver visus citus noteiktos nodokļus, ja nav norādīts citādāk. Samaksa par maksājuma veikšanas pakalpojumu netiek ņemta, neatkarīgi no maksājuma veida.
 3. Rezervācijas kārtība un Pasūtījuma atcelšana
  1. Veicot rezervāciju ParkVia mājas lapā, tiek automātiski izveidoti kuponi ar veiktās rezervēšanas datiem. Šo kuponu var izveidot gan ParkVia, gan arī Pakalpojumu sniedzējs. Rezervācija negarantē vietu autostāvvietā. ParkVia vai Pakalpojumu sniedzējs var anulēt rezervāciju, ja Pakalpojumu sniedzējs nevar veikto pasūtījumu izpildīt. Šajā gadījumā klientam tiks pilnībā atgriezta samaksātā summa.
  2. Lūdzam pārliecināties, ka Jums ir visi nepieciešamie norādījumi un instrukcijas, lai saņemtu Jūsu rezervēto pakalpojumu, kā arī Pakalpojumu sniedzēja tālruņa numurs un informācija par iebraukšanas un izbraukšanas kārtību. Jūs esat atbildīgs par nepieciešamās informācijas saņemšanu – ParkVia nesedz zaudējumus, kas radušies, nokavējot paredzēto rezervāciju, lidojumu u.c. problēmu gadījumos, ja neesat parūpējies uzzināt nepieciešamos norādījumus.
  3. Ja Pakalpojumu sniedzējs pieprasa no Jums maksu, kas pārsniedz cenu, kura tika apstiprināta Jūsu autostāvvietas rezervācijā, tādēļ, ka Jūs neievērojāt pareizu rezervācijas procedūru, iebraukšanas vai izbraukšanas kārtību vai nesniedzāt autostāvvietas rezervācijas kuponu, ParkVia nevarēs pieprasīt kompensāciju Jūsu vārdā.
  4. Transfēra pakalpojumi uz konkrēto vietu var būt iekļauti cenās, kuras norādītas attiecīgajā ParkVia mājas lapā, tomēr, lai saņemtu apstiprinājumu pirms pasūtījuma veikšanas, lūdzam pārbaudīt Pakalpojuma sniedzēja informāciju, kas ir norādīta attiecīgajā mājas lapā, vai sazināties ar ParkVia.
  5. Ja vēlaties atstāt savu automašīnu autostāvvietā uz mazāku laika posmu, nekā tas ir norādīts rezervācijā, Pakalpojumu sniedzēja pats izlems, vai par neizmantoto laiku piemērot atlaidi vai atgriezt naudu.
  6. Cenu var ietekmēt vairāki faktori, ieskaitot, bet ne tikai - rezervācijas datums, atrašanās ilgums, stāvvietas izmantošanas sākuma un beigu datums/laiks.
  7. Atkarībā no Pakalpojumu sniedzēja un Jūsu izvēlētā produkta, Jums būs jāatstāj sava transportlīdzekļa atslēgas pie Jūsu izvēlētās autostāvvietas personāla. Šajā gadījumā pirms savas automašīnas atstāšanas pie Pakalpojumu sniedzēja, Jums ir jāgarantē, ka automašīna atrodas labā tehniskā stāvoklī un tā atbilst visiem noteikumiem (piemēram, tai ir apdrošināšana). Šajā gadījumā Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārvietot Jūsu automašīnu autostāvvietas teritorijā vai arī ārpus tās pārdzīšanas veidā vai arī kādā citā veidā, kādu Pakalpojumu sniedzējs vai tā darbinieki uzskatīs par pareizu, lai veiktu efektīvu autostāvvietas darbību, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā vai, lai izvairītos no avārijas un apgrūtinātas kustības. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem būs nepieciešams izbraukt ar Jūsu automašīnu uz valsts automaģistrālēm, tad, lai veiktu šo darbību, Pakalpojumu sniedzēja automašīnas vadītājam ir jābūt pilnībā apdrošinātam, taču par to klientam ir jāpārliecinās pašam.
  8. Visi ar automašīnu stāvvietu saistītie pakalpojumi ir pakļauti katra atsevišķa Pakalpojumu sniedzēja noteikumos un nosacījumos. Jūs esat atbildīgs, ierodoties autostāvvietā, pieprasīt Pakalpojumu sniedzēja noteikumus un nosacījumus.
  9. Jebkuras kļūdas, ievadot datus, kuru rezultātā Pakalpojuma sniedzēja autovadītāji ir spiesti gaidīt klientu, kā arī klientu ierašanās stāvvietā ar kavēšanos, var būt par iemeslu administratīvo maksu piemērošanai. Šādos gadījumos klientam ir nekavējoties jāveic apmaksa Pakalpojumu sniedzēja personālam. Iepriekš uzskaitīto iemeslu gadījumos Pakalpojumu sniedzējs var atsaukt pakalpojumu sniegšanu bez atlīdzināšanas.
  10. Platas automašīnas un automašīnas ar augstiem bortiem: Ne visās autostāvvietās var novietot lielgabarīta transporta līdzekļus, furgonus, mikroautobusus, u.c., bet, ja tas ir iespējams, Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt papildu samaksu. Ja vien ParkVia mājas lapā esošajā informācijā par autostāvvietu nav norādīts citādāk, jebkuras autostāvvietas vietas rezervēšana ir iespējama tikai maza-vidēja izmēra automašīnām. Ja transportlīdzeklis neietilpst šajā kategorijā, klients ir atbildīgs par piemērota transportlīdzekļa izmēru atzīmēšanu rezervācijas formā vai, ja nav tādi nav pieejami, klienta pienākums ir sazināties ar ParkVia pirms rezervācijas veikšanas. ParkVia nepieņems kompensāciju lūgumus par jebkādiem papildmaksājumiem, kuri iekasēti autostāvvietā, ja, veicot autostāvvietas vietas rezervāciju, netika atzīmēts atbilstošs transportlīdzekļa veids, vai, ja konkrēto transportlīdzekļa veidu Pakalpojumu sniedzējs nepieņem.
  11. ParkVia lūdz ierasties uz izvēlēto autostāvvietu savlaicīgi, lai varētu novietot automašīnu un turpināt ceļojumu.
  12. Klienti atstāj savu automašīnu autostāvvietā uz savas atbildību. Sūdzību, pretenziju vai strīda gadījumā (piem., gadījumā, ja Jūsu automašīna tiks bojāta, atrodoties Pakalpojumu sniedzēja autostāvvietā vai, ja, atrodoties Pakalpojuma sniedzēja autostāvvietā pazudīs Jūsu automašīna vai tajā atstātie priekšmeti), Jums ir jāvēršas pie konkrētā Pakalpojuma sniedzēja. Šādos gadījumos ParkVia neuzņemsies nekādu atbildību. Jebkuras pretenzijas par transportlīdzekļa pazušanu vai bojājumiem, vai arī Jūsu neapmierinātību par sniegtajiem pakalpojumiem, ir jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam. Pēc Jūsu pieprasījums ParkVia var nodrošināt jūs ar Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformāciju. Tas neietekmēs Jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.
  13. Daži Pakalpojumu sniedzēji var piemērot maksu par administratīviem pakalpojumiem un nodevas rezervācijas grozījumu vai atcelšanas gadījumā. Šādos gadījumos attiecīgā informācija tiks norādīta, veicot rezervāciju, kā arī uz kupona.
  14. Daži Pakalpojumu sniedzēji apgalvo, ka viņu sniegtie pakalpojumi ir pirkums, kas nevar būt labots vai/un atlīdzināts. Šādos gadījumos attiecīgā informācija tiks norādīta, veicot rezervāciju, kā arī uz kupona.
 4. ParkVia mājas lapa satur hipersaites uz citām mājas lapām, kuras kontrolē trešās puses. ParkVia nav kontroles pār šādām mājas lapām un ParkVia nenes atbildību par to saturu vai arī kādiem citiem līguma pārkāpumiem, kā arī par jebkādu tīšu vai nolaidīgu trešo pušu rīcību, kuras rezultātā ir radušies zaudējumi, bojājumi, kavējumi vai nodarīts kaitējums Jums vai Jūsu sabiedrotajiem. ParkVia nav atbildīgs par viedokļiem, kas ir izteikti šādās mājas lapās, kā arī nekontrolē un nepārbauda to pareizību un pilnīgumu. Jebkuras mājas lapas ieslēgšana, uz kuru tiek norādīta saite ParkVia mājas lapā, netiek uzskatīta kā vienošanās ar ParkVia vai piekrišana konkrētai mājas lapai. Ja Jūs nolemsiet atstāt ParkVia mājas lapu un pāriet uz šādām, trešo pušu operētajām mājas lapām, Jums ir jāuzņemas pilna atbildība. Atrodoties šādās mājas lapās, uz Jums tiks attiecināti visi noteikumi un kārtība (ieskaitot konfidencialitātes noteikumus), kā arī mājas lapas operācijas procedūras, kuras kontrolē trešās puses. ParkVia nenes atbildību par informāciju, kuru Jūs sniedzat trešajām pusēm.
 5. Viss ParkVia mājas lapas saturs tiek aizsargāts ar autortiesībām, jebkura kopēšana ir aizliegta. ParkCloud Ltd. Visas Tiesības ir aizsargātas. Citu produktu un kompāniju nosaukumi, kas šeit ir minēti, var būt attiecīgo īpašnieku zīmoli. Attēli ParkVia mājas lapā tiek izmantoti tikai vizualizācijas nolūkos un nevar tikt saglabāti vai lejuplādēti nevienā no formātiem. Jebkuras klientu atsauksmes, kas atrodas ParkVia mājas lapā, neizsaka ParkVia viedokli.
 6. Informācija, programmatūra, preces un pakalpojumi, kuri ir publicēti ParkVia mājas lapā, var ietvert neprecizitātes un tipogrāfijas kļūdas. ParkVia negarantē ticamību, kā arī nenes atbildību par neprecizitātēm attiecībā uz autostāvvietu, viesnīcu, aprakstu un citu informāciju par pakalpojumiem, kas ir aprakstīti šajā mājas lapā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar fotogrāfijām, pakalpojumu sarakstu, produktu aprakstu, u.c.) tāpēc, ka šādu informāciju pārsvarā sniedz Pakalpojumu sniedzēji. Jebkuri reitingi, kas ir ietverti šajā mājas lapā, ir paredzēti vienīgi kopējām norādēm, un ParkVia negarantē šo reitingu ticamību. Informācija periodiski tiek mainīta. ParkVia un/ vai attiecīgie Pakalpojumu sniedzēji var veikt uzlabojumus un/ vai izmaiņas jebkurā mājas lapā jebkurā laikā. ParkVia un/vai tā attiecīgie pakalpojumu sniedzēji neveic nekādus paziņojumus par informācijas, produktu un pakalpojumu, kas atrodas mājas lapā, piemērotību, bet jebkādu produktu vai pakalpojumu ietveršana vai pārdošana ParkVia mājas lapās neiekļauj nekādu ParkVia atbalstu vai rekomendācijas attiecībā uz šiem produktiem. ParkVia un/vai tā attiecīgie piegādātāji atsakās no visām saistībām, noteikumiem un nosacījumiem attiecība uz šo informāciju, programmatūru, produktiem un pakalpojumiem, ieskaitot visus paredzamos apstākļus un noteikumus, piemērotību noteiktam mērķim, nosaukumu un bez jebkādu tiesību pārkāpumiem. ParkVia un tā sadarbības uzņēmumi-pakalpojumu sniedzēji ne pie kādiem apstākļiem nenes atbildību par jebkuriem zaudējumiem (ieskaitot, bet ne tikai, tiešu, netīšu, īpašu, secīgu), kas radušies un vai saistīti ar ParkVia mājas lapas izmantošanu vai ar ParkVia mājas lapas kavētu lietošanu vai nespēju to lietot, vai jebkuru informāciju, produktu, programmatūru vai pakalpojumu, kas iegādāta jebkurā ParkVia mājas lapā, vai kas radušies jebkurā citā veidā, kas saistīts ar ParkVia mājas lapas izmantošanu (ieskaitot, bet ne tikai, datu, peļņas, iekrājumu vai iespēju zaudēšanas gadījumā), pamatojoties uz līgumu, tiešo atbildību vai jebkurā citā veidā, pat gadījumos, kad ParkVia un/ vai attiecīgie Pakalpojumu sniedzēji tikuši informēti par iespējamajiem bojājumiem. ParkVia un/ vai tā attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt pilnībā atbildīgiem par tiešajiem zaudējumiem, kuri radušies ParkVia mājas lapas izmantošanas rezultātā, balstoties uz līgumu, tiešās atbildības vai citiem apstākļiem, līdz maksimālajai kopējās transakcijas, attiecībā uz kuru konkrētā pretenzija ir balstīta kā atsevišķs gadījums vai saistītu notikumi kārtība, vērtībai. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī iepriekš minētais atteikums no saistībām neietekmē Jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.
 7. Ja jūs piekrītat aizstāvēt un atlīdzināt ParkVia, tā sabiedrotajiem un vai attiecīgo Pakalpojumu sniedzējiem un jebkuriem to darbiniekiem, direktoriem un aģentiem attiecībā uz jebkurām pretenzijām, riska, prasībām, izteikumiem, bojājumiem, soda naudām, bojājumiem, soda sankcijām vai citiem, jebkura veida izdevumiem, ieskaitot, bet ne neaprobežojoties ar atbilstošu maksu par juridiskiem pakalpojumiem un grāmatvedības izmaksām, kuras radījušas trešās personas zemāk minēto iemeslu rezultātā:
  1. jūs neievērojat un/ vai pārkāpjat šos noteikumu un nosacījumu vai šeit norādītos ieteikumus;
  2. jūs pārkāpjat jebkuras trešo pušu tiesības vai likumu; vai
  3. jūsu ParkVia mājas lapas izmantošanas rezultātā.
 8. Izmantojot ParkVia, Jūs garantējat ParkVia, ka Jūs neizmantosies mājas lapu ParkVia jebkādos nelikumīgos vai aizliegtos nolūkos, ko neparedz/aizliedz šie noteikumi un nosacījumi.

ParkCloud Ltd ir Apvienotajā Karalistē reģistrēts uzņēmums ar numuru 6557569.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Atcelšanas noteikumi

Atteikums vai izmaiņas ir jāveic, izmantojot "Manu rezervāciju pārvaldīšana" vietni ParkVia mājas lapā vai, nosūtot e-pastu uz ParkVia norādīto e-pasta adresi. Ja veicat atteikumu vai labojumus mutiski, pa tālruni vai tieši Pakalpojuma sniedzējam, jūsu prasības netiks ņemtas vērā. Atsaucot pasūtījumu "Manu rezervāciju pārvaldīšana" vietnē, jūsu pieprasījums tiks apstrādāts nekavējoties un atteikuma paziņojuma periods (laiks starp jūsu norādīto transportlīdzekļa atstāšanas brīdi stāvvietā un laiku, kad ParkVia saņēma jūsu pieteikumu par atteikšanos) tiek aprēķināts no brīža, kad atteikuma pieteikums ir veikts. Nosūtot a-pastu ar atteikumu no pasūtījuma, tas tiks apstrādāts tikai darba laikā un pasūtījuma anulēšanas periods tiks aprēķināts no brīža, kad ParkVia ir fiziski saņēmis pasūtījuma anulēšanas pieprasījumu. Līdz ar to iesakām klientiem atteikumu noformēt nodaļā "Manu rezervāciju pārvaldīšana".

Lūdzam ņemt vērā, ka sekojošos gadījumos samaksa netiek atgriezta:

 • Izmaiņas turpmākajā ceļojumā (ieskaitot atceltu lidojumu, kruīza ceļojumu, vilcienu utt. gadījumā): veiktā samaksa netiek atgriezta. Tā ir jūsu atbildība saņemt visu nepieciešamo informāciju par iespējamām izmaiņām turpmākajā ceļojumā un veikt nepieciešamās izmaiņas savā dienas plānā, informējot par to arī ParkVia. ParkVia nav atbildīgs par izmaiņām jūsu turpmākajā ceļojumā (piemēram, ja jūsu lidojums, kruīzs vai vilciens ir atcelts), un jums nebūs tiesības uz kompensāciju.
 • Nokavēts transfēra mikroautobuss: veiktā samaksa netiek atgriezta. Transfēra mikroautobusa kustības saraksts ir pieejams ParkVia mājas lapā vai uz rezervācijas kupona. Tā ir jūsu atbildība pārbaudīt transfēra mikroautobusa kustības grafiku.
 • Meet & Greet vadītājs nav satikts: veiktā samaksa netiek atgriezta. Jūsu pienākums ir sniegt vadītājam precīzu tikšanās informāciju, kā arī laicīgi informēt par jebkurām izmaiņām . Ja informācija par satikšanās vietām nebūs norādīta ParkVia mājas lapā vai uz rezervācijas kupona, klienta pienākums ir saņemt šādu informāciju no automašīnu stāvvietas operatora.
 • Gadījumā, ja automašīna ir jānovieto citā stāvvietā novēlotas ierašanās dēļ: veiktā samaksa netiek atgriezta
 • Gadījumā, ja automašīna ir jānovieto citā stāvvietā, ja rezervēto stāvvietu klients nav varējis atrast: veiktā samaksa netiek atgriezta. Norādes ir ietvertas uz rezervācijas kuponiem, kā arī pieejamas pie ParkVia ar derīgu rezervāciju. Jūs esat atbildīgi par to, lai jums būtu pieejams savas rezervācijas kupons un visas nepieciešamās norādes jūsu ceļojuma laikā.
 • Rezervācijas kupons netiek uzrādīts: veiktā samaksa netiek atgriezta. Rezervācijas kuponi tiek izsūtīti automātiski pa e-pastu. Ja jūs neesat saņēmis rezervācijas kuponu, jums ir jāsazinās ar ParkVia un jāpieprasa nepieciešamā informācija.
 • Neizmantotās stāvvietas dienas: par neizmantotām vai daļēji izmantotām rezervācijām veiktā samaksa netiek atgriezta.
 • Nepieņemams transportlīdzekļa veids: veiktā samaksa netiek atgriezta. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju vai ParkVia, lai saņemtu informāciju par to, kādus automašīnu veidus var novietot vēlamajā automašīnu stāvvietā.

Atteikuma ziņojuma periods:

 • Vairāk nekā 24 stundas pirms automašīnas atstāšanas datuma un laika: Atmaksa tiek veikta pilnā apmērā
Mēs jums meklējam labākos piedāvājumus
Uzgaidiet mirkli...
. . .