Booking cancel Free Cancellations  Book now, cancel later. Over 90% of car parks can be cancelled for free 24 hours before arrival.

Noteikumi un Nosacījumi

 1. ParkVia darbojas tikai kā rezervācijas aģents un tāpēc visa atbildība par visiem transporta līdzekļiem gulstas uz rezervēto autostāvvietu, viesnīcu vai kompāniju, kura sniedz Meet & Greet pakalpojumu, vai citu iestādi ("Pakalpojuma sniedzējs"). Jūs piekrītat, ka Jūs veicat pasūtījumu ParkVia, kas darbojas tikai kā rezervācijas aģents tiešsaistē, mājas lapā un autostāvvietas nodrošināšanu jums sniedz autostāvvietas Pakalpojumu sniedzējs, kad Jūs ierodaties uz iepriekš rezervēto vietu. Autostāvvietu Pakalpojumu sniedzēji ir neatkarīgi uzņēmumi, nevis ParkVia aģenti vai darbinieki. ParkVia nenes atbildību par Pakalpojumu sniedzēju darbībām, kļūmēm, garantijām, pārkāpumiem vai nolaidību, kā arī par miesas bojājumiem, nāvi, īpašuma bojājumu vai arī kādiem citiem no tā izrietošiem zaudējumiem un tēriņiem. ParkVia nenes atbildību un nesedz zaudējumus streika, nepārvaramas varas vai arī citos gadījumos, kas atrodas ārpus tiešās ParkVia kontroles, kā arī nenes atbildību par jebkādiem papildus tēriņiem, nolaidību, kavējumiem, maršruta izmaiņām vai par jebkādām valdības vai valsts vai valsts iestāžu darbībām.
 2. ParkVia veic cenu monitoringu, lai piedāvātu optimālāko cenas un kvalitātes attiecību. Cenas var palielināties vai pazemināties atkarībā no speciālajiem sezonas piedāvājumiem. Visas piedāvātās cenas attiecas uz iepriekš veiktu rezervāciju internetā. Cenā, kuras nosaka Pakalpojuma sniedzējs, ir ietverts PVN (vai tā nacionālais ekvivalents) saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja valstī noteikto likmi, kā arī ietver visus citus noteiktos nodokļus, ja nav norādīts citādāk. Samaksa par maksājuma veikšanas pakalpojumu netiek ņemta, neatkarīgi no maksājuma veida.
 3. Rezervācijas kārtība un Pasūtījuma atcelšana
  1. Veicot rezervāciju ParkVia mājas lapā, tiek automātiski izveidoti kuponi ar veiktās rezervēšanas datiem. Šo kuponu var izveidot gan ParkVia, gan arī Pakalpojumu sniedzējs. Rezervācija negarantē vietu autostāvvietā. ParkVia vai Pakalpojumu sniedzējs var anulēt rezervāciju, ja Pakalpojumu sniedzējs nevar veikto pasūtījumu izpildīt. Šajā gadījumā klientam tiks pilnībā atgriezta samaksātā summa.
  2. Lūdzam pārliecināties, ka Jums ir visi nepieciešamie norādījumi un instrukcijas, lai saņemtu Jūsu rezervēto pakalpojumu, kā arī Pakalpojumu sniedzēja tālruņa numurs un informācija par iebraukšanas un izbraukšanas kārtību. Jūs esat atbildīgs par nepieciešamās informācijas saņemšanu – ParkVia nesedz zaudējumus, kas radušies, nokavējot paredzēto rezervāciju, lidojumu u.c. problēmu gadījumos, ja neesat parūpējies uzzināt nepieciešamos norādījumus.
  3. Ja Pakalpojumu sniedzējs pieprasa no Jums maksu, kas pārsniedz cenu, kura tika apstiprināta Jūsu autostāvvietas rezervācijā, tādēļ, ka Jūs neievērojāt pareizu rezervācijas procedūru, iebraukšanas vai izbraukšanas kārtību vai nesniedzāt autostāvvietas rezervācijas kuponu, ParkVia nevarēs pieprasīt kompensāciju Jūsu vārdā.
  4. Transfēra pakalpojumi uz konkrēto vietu var būt iekļauti cenās, kuras norādītas attiecīgajā ParkVia mājas lapā, tomēr, lai saņemtu apstiprinājumu pirms pasūtījuma veikšanas, lūdzam pārbaudīt Pakalpojuma sniedzēja informāciju, kas ir norādīta attiecīgajā mājas lapā, vai sazināties ar ParkVia.
  5. Ja vēlaties atstāt savu automašīnu autostāvvietā uz mazāku laika posmu, nekā tas ir norādīts rezervācijā, Pakalpojumu sniedzēja pats izlems, vai par neizmantoto laiku piemērot atlaidi vai atgriezt naudu.
  6. Cenu var ietekmēt vairāki faktori, ieskaitot, bet ne tikai - rezervācijas datums, atrašanās ilgums, stāvvietas izmantošanas sākuma un beigu datums/laiks.
  7. Atkarībā no Pakalpojumu sniedzēja un Jūsu izvēlētā produkta, Jums būs jāatstāj sava transportlīdzekļa atslēgas pie Jūsu izvēlētās autostāvvietas personāla. Šajā gadījumā pirms savas automašīnas atstāšanas pie Pakalpojumu sniedzēja, Jums ir jāgarantē, ka automašīna atrodas labā tehniskā stāvoklī un tā atbilst visiem noteikumiem (piemēram, tai ir apdrošināšana). Šajā gadījumā Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārvietot Jūsu automašīnu autostāvvietas teritorijā vai arī ārpus tās pārdzīšanas veidā vai arī kādā citā veidā, kādu Pakalpojumu sniedzējs vai tā darbinieki uzskatīs par pareizu, lai veiktu efektīvu autostāvvietas darbību, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā vai, lai izvairītos no avārijas un apgrūtinātas kustības. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem būs nepieciešams izbraukt ar Jūsu automašīnu uz valsts automaģistrālēm, tad, lai veiktu šo darbību, Pakalpojumu sniedzēja automašīnas vadītājam ir jābūt pilnībā apdrošinātam, taču par to klientam ir jāpārliecinās pašam.
  8. Visi ar automašīnu stāvvietu saistītie pakalpojumi ir pakļauti katra atsevišķa Pakalpojumu sniedzēja noteikumos un nosacījumos. Jūs esat atbildīgs, ierodoties autostāvvietā, pieprasīt Pakalpojumu sniedzēja noteikumus un nosacījumus.
  9. Jebkuras kļūdas, ievadot datus, kuru rezultātā Pakalpojuma sniedzēja autovadītāji ir spiesti gaidīt klientu, kā arī klientu ierašanās stāvvietā ar kavēšanos, var būt par iemeslu administratīvo maksu piemērošanai. Šādos gadījumos klientam ir nekavējoties jāveic apmaksa Pakalpojumu sniedzēja personālam. Iepriekš uzskaitīto iemeslu gadījumos Pakalpojumu sniedzējs var atsaukt pakalpojumu sniegšanu bez atlīdzināšanas.
  10. Platas automašīnas un automašīnas ar augstiem bortiem: Ne visās autostāvvietās var novietot lielgabarīta transporta līdzekļus, furgonus, mikroautobusus, u.c., bet, ja tas ir iespējams, Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt papildu samaksu. Ja vien ParkVia mājas lapā esošajā informācijā par autostāvvietu nav norādīts citādāk, jebkuras autostāvvietas vietas rezervēšana ir iespējama tikai maza-vidēja izmēra automašīnām. Ja transportlīdzeklis neietilpst šajā kategorijā, klients ir atbildīgs par piemērota transportlīdzekļa izmēru atzīmēšanu rezervācijas formā vai, ja nav tādi nav pieejami, klienta pienākums ir sazināties ar ParkVia pirms rezervācijas veikšanas. ParkVia nepieņems kompensāciju lūgumus par jebkādiem papildmaksājumiem, kuri iekasēti autostāvvietā, ja, veicot autostāvvietas vietas rezervāciju, netika atzīmēts atbilstošs transportlīdzekļa veids, vai, ja konkrēto transportlīdzekļa veidu Pakalpojumu sniedzējs nepieņem.
  11. ParkVia lūdz ierasties uz izvēlēto autostāvvietu savlaicīgi, lai varētu novietot automašīnu un turpināt ceļojumu.
  12. Klienti atstāj savu automašīnu autostāvvietā uz savas atbildību. Sūdzību, pretenziju vai strīda gadījumā (piem., gadījumā, ja Jūsu automašīna tiks bojāta, atrodoties Pakalpojumu sniedzēja autostāvvietā vai, ja, atrodoties Pakalpojuma sniedzēja autostāvvietā pazudīs Jūsu automašīna vai tajā atstātie priekšmeti), Jums ir jāvēršas pie konkrētā Pakalpojuma sniedzēja. Šādos gadījumos ParkVia neuzņemsies nekādu atbildību. Jebkuras pretenzijas par transportlīdzekļa pazušanu vai bojājumiem, vai arī Jūsu neapmierinātību par sniegtajiem pakalpojumiem, ir jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam. Pēc Jūsu pieprasījums ParkVia var nodrošināt jūs ar Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformāciju. Tas neietekmēs Jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.
  13. Daži Pakalpojumu sniedzēji var piemērot maksu par administratīviem pakalpojumiem un nodevas rezervācijas grozījumu vai atcelšanas gadījumā. Šādos gadījumos attiecīgā informācija tiks norādīta, veicot rezervāciju, kā arī uz kupona.
  14. Daži Pakalpojumu sniedzēji apgalvo, ka viņu sniegtie pakalpojumi ir pirkums, kas nevar būt labots vai/un atlīdzināts. Šādos gadījumos attiecīgā informācija tiks norādīta, veicot rezervāciju, kā arī uz kupona.
 4. ParkVia mājas lapa satur hipersaites uz citām mājas lapām, kuras kontrolē trešās puses. ParkVia nav kontroles pār šādām mājas lapām un ParkVia nenes atbildību par to saturu vai arī kādiem citiem līguma pārkāpumiem, kā arī par jebkādu tīšu vai nolaidīgu trešo pušu rīcību, kuras rezultātā ir radušies zaudējumi, bojājumi, kavējumi vai nodarīts kaitējums Jums vai Jūsu sabiedrotajiem. ParkVia nav atbildīgs par viedokļiem, kas ir izteikti šādās mājas lapās, kā arī nekontrolē un nepārbauda to pareizību un pilnīgumu. Jebkuras mājas lapas ieslēgšana, uz kuru tiek norādīta saite ParkVia mājas lapā, netiek uzskatīta kā vienošanās ar ParkVia vai piekrišana konkrētai mājas lapai. Ja Jūs nolemsiet atstāt ParkVia mājas lapu un pāriet uz šādām, trešo pušu operētajām mājas lapām, Jums ir jāuzņemas pilna atbildība. Atrodoties šādās mājas lapās, uz Jums tiks attiecināti visi noteikumi un kārtība (ieskaitot konfidencialitātes noteikumus), kā arī mājas lapas operācijas procedūras, kuras kontrolē trešās puses. ParkVia nenes atbildību par informāciju, kuru Jūs sniedzat trešajām pusēm.
 5. Viss ParkVia mājas lapas saturs tiek aizsargāts ar autortiesībām, jebkura kopēšana ir aizliegta. ParkVia Ltd. Visas Tiesības ir aizsargātas. Citu produktu un kompāniju nosaukumi, kas šeit ir minēti, var būt attiecīgo īpašnieku zīmoli. Attēli ParkVia mājas lapā tiek izmantoti tikai vizualizācijas nolūkos un nevar tikt saglabāti vai lejuplādēti nevienā no formātiem. Jebkuras klientu atsauksmes, kas atrodas ParkVia mājas lapā, neizsaka ParkVia viedokli.
 6. Informācija, programmatūra, preces un pakalpojumi, kuri ir publicēti ParkVia mājas lapā, var ietvert neprecizitātes un tipogrāfijas kļūdas. ParkVia negarantē ticamību, kā arī nenes atbildību par neprecizitātēm attiecībā uz autostāvvietu, viesnīcu, aprakstu un citu informāciju par pakalpojumiem, kas ir aprakstīti šajā mājas lapā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar fotogrāfijām, pakalpojumu sarakstu, produktu aprakstu, u.c.) tāpēc, ka šādu informāciju pārsvarā sniedz Pakalpojumu sniedzēji. Jebkuri reitingi, kas ir ietverti šajā mājas lapā, ir paredzēti vienīgi kopējām norādēm, un ParkVia negarantē šo reitingu ticamību. Informācija periodiski tiek mainīta. ParkVia un/ vai attiecīgie Pakalpojumu sniedzēji var veikt uzlabojumus un/ vai izmaiņas jebkurā mājas lapā jebkurā laikā. ParkVia un/vai tā attiecīgie pakalpojumu sniedzēji neveic nekādus paziņojumus par informācijas, produktu un pakalpojumu, kas atrodas mājas lapā, piemērotību, bet jebkādu produktu vai pakalpojumu ietveršana vai pārdošana ParkVia mājas lapās neiekļauj nekādu ParkVia atbalstu vai rekomendācijas attiecībā uz šiem produktiem. ParkVia un/vai tā attiecīgie piegādātāji atsakās no visām saistībām, noteikumiem un nosacījumiem attiecība uz šo informāciju, programmatūru, produktiem un pakalpojumiem, ieskaitot visus paredzamos apstākļus un noteikumus, piemērotību noteiktam mērķim, nosaukumu un bez jebkādu tiesību pārkāpumiem. ParkVia un tā sadarbības uzņēmumi-pakalpojumu sniedzēji ne pie kādiem apstākļiem nenes atbildību par jebkuriem zaudējumiem (ieskaitot, bet ne tikai, tiešu, netīšu, īpašu, secīgu), kas radušies un vai saistīti ar ParkVia mājas lapas izmantošanu vai ar ParkVia mājas lapas kavētu lietošanu vai nespēju to lietot, vai jebkuru informāciju, produktu, programmatūru vai pakalpojumu, kas iegādāta jebkurā ParkVia mājas lapā, vai kas radušies jebkurā citā veidā, kas saistīts ar ParkVia mājas lapas izmantošanu (ieskaitot, bet ne tikai, datu, peļņas, iekrājumu vai iespēju zaudēšanas gadījumā), pamatojoties uz līgumu, tiešo atbildību vai jebkurā citā veidā, pat gadījumos, kad ParkVia un/ vai attiecīgie Pakalpojumu sniedzēji tikuši informēti par iespējamajiem bojājumiem. ParkVia un/ vai tā attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt pilnībā atbildīgiem par tiešajiem zaudējumiem, kuri radušies ParkVia mājas lapas izmantošanas rezultātā, balstoties uz līgumu, tiešās atbildības vai citiem apstākļiem, līdz maksimālajai kopējās transakcijas, attiecībā uz kuru konkrētā pretenzija ir balstīta kā atsevišķs gadījums vai saistītu notikumi kārtība, vērtībai. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī iepriekš minētais atteikums no saistībām neietekmē Jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.
 7. Ja jūs piekrītat aizstāvēt un atlīdzināt ParkVia, tā sabiedrotajiem un vai attiecīgo Pakalpojumu sniedzējiem un jebkuriem to darbiniekiem, direktoriem un aģentiem attiecībā uz jebkurām pretenzijām, riska, prasībām, izteikumiem, bojājumiem, soda naudām, bojājumiem, soda sankcijām vai citiem, jebkura veida izdevumiem, ieskaitot, bet ne neaprobežojoties ar atbilstošu maksu par juridiskiem pakalpojumiem un grāmatvedības izmaksām, kuras radījušas trešās personas zemāk minēto iemeslu rezultātā:
  1. jūs neievērojat un/ vai pārkāpjat šos noteikumu un nosacījumu vai šeit norādītos ieteikumus;
  2. jūs pārkāpjat jebkuras trešo pušu tiesības vai likumu; vai
  3. jūsu ParkVia mājas lapas izmantošanas rezultātā.
 8. Izmantojot ParkVia, Jūs garantējat ParkVia, ka Jūs neizmantosies mājas lapu ParkVia jebkādos nelikumīgos vai aizliegtos nolūkos, ko neparedz/aizliedz šie noteikumi un nosacījumi.

ParkVia Ltd ir Apvienotajā Karalistē reģistrēts uzņēmums ar numuru 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Atcelšanas noteikumi

Atteikums vai izmaiņas ir jāveic, izmantojot "Manu rezervāciju pārvaldīšana" vietni ParkVia mājas lapā vai, nosūtot e-pastu uz ParkVia norādīto e-pasta adresi. Ja veicat atteikumu vai labojumus mutiski, pa tālruni vai tieši Pakalpojuma sniedzējam, jūsu prasības netiks ņemtas vērā. Atsaucot pasūtījumu "Manu rezervāciju pārvaldīšana" vietnē, jūsu pieprasījums tiks apstrādāts nekavējoties un atteikuma paziņojuma periods (laiks starp jūsu norādīto transportlīdzekļa atstāšanas brīdi stāvvietā un laiku, kad ParkVia saņēma jūsu pieteikumu par atteikšanos) tiek aprēķināts no brīža, kad atteikuma pieteikums ir veikts. Nosūtot a-pastu ar atteikumu no pasūtījuma, tas tiks apstrādāts tikai darba laikā un pasūtījuma anulēšanas periods tiks aprēķināts no brīža, kad ParkVia ir fiziski saņēmis pasūtījuma anulēšanas pieprasījumu. Līdz ar to iesakām klientiem atteikumu noformēt nodaļā "Manu rezervāciju pārvaldīšana".

Lūdzam ņemt vērā, ka sekojošos gadījumos samaksa netiek atgriezta:

 • Izmaiņas turpmākajā ceļojumā (ieskaitot atceltu lidojumu, kruīza ceļojumu, vilcienu utt. gadījumā): veiktā samaksa netiek atgriezta. Tā ir jūsu atbildība saņemt visu nepieciešamo informāciju par iespējamām izmaiņām turpmākajā ceļojumā un veikt nepieciešamās izmaiņas savā dienas plānā, informējot par to arī ParkVia. ParkVia nav atbildīgs par izmaiņām jūsu turpmākajā ceļojumā (piemēram, ja jūsu lidojums, kruīzs vai vilciens ir atcelts), un jums nebūs tiesības uz kompensāciju.
 • Nokavēts transfēra mikroautobuss: veiktā samaksa netiek atgriezta. Transfēra mikroautobusa kustības saraksts ir pieejams ParkVia mājas lapā vai uz rezervācijas kupona. Tā ir jūsu atbildība pārbaudīt transfēra mikroautobusa kustības grafiku.
 • Meet & Greet vadītājs nav satikts: veiktā samaksa netiek atgriezta. Jūsu pienākums ir sniegt vadītājam precīzu tikšanās informāciju, kā arī laicīgi informēt par jebkurām izmaiņām . Ja informācija par satikšanās vietām nebūs norādīta ParkVia mājas lapā vai uz rezervācijas kupona, klienta pienākums ir saņemt šādu informāciju no automašīnu stāvvietas operatora.
 • Gadījumā, ja automašīna ir jānovieto citā stāvvietā novēlotas ierašanās dēļ: veiktā samaksa netiek atgriezta
 • Gadījumā, ja automašīna ir jānovieto citā stāvvietā, ja rezervēto stāvvietu klients nav varējis atrast: veiktā samaksa netiek atgriezta. Norādes ir ietvertas uz rezervācijas kuponiem, kā arī pieejamas pie ParkVia ar derīgu rezervāciju. Jūs esat atbildīgi par to, lai jums būtu pieejams savas rezervācijas kupons un visas nepieciešamās norādes jūsu ceļojuma laikā.
 • Rezervācijas kupons netiek uzrādīts: veiktā samaksa netiek atgriezta. Rezervācijas kuponi tiek izsūtīti automātiski pa e-pastu. Ja jūs neesat saņēmis rezervācijas kuponu, jums ir jāsazinās ar ParkVia un jāpieprasa nepieciešamā informācija.
 • Neizmantotās stāvvietas dienas: par neizmantotām vai daļēji izmantotām rezervācijām veiktā samaksa netiek atgriezta.
 • Nepieņemams transportlīdzekļa veids: veiktā samaksa netiek atgriezta. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju vai ParkVia, lai saņemtu informāciju par to, kādus automašīnu veidus var novietot vēlamajā automašīnu stāvvietā.

Atteikuma ziņojuma periods:

 • Vairāk nekā 168 stundas pirms automašīnas atstāšanas datuma un laika: Atmaksa tiek veikta pilnā apmērā
 • Starp 72 un 168 pirms plānotā automašīnas novietošanas stāvvietā datuma un laika: Atmaksa 50% no rezervācijas kopsummas
 • Starp 0 un 72 pirms plānotā automašīnas novietošanas stāvvietā datuma un laika: Atmaksa netiek veikta
Mēs jums meklējam labākos piedāvājumus
Uzgaidiet mirkli...
. . .