Booking cancel Nemokami atšaukimai  Užsisakyk dabar, atšauk vėliau. Daugiau nei 90% automobilių stovėjimo aikštelių galima atšaukti nemokamai 24 valandas iki atvykimo.

Nuostatos ir sąlygos

ParkVia prekės ženklas priklauso ParkVia Ltd.

1. ParkVia veikia išskirtinai kaip išankstinės rezervacijos agentūra, visi įsipareigojimai ir atsakomybė tenka automobilį saugančiam subjektui: stovėjimo aikštelei, viešbučiui ir „meet and greet“ paslaugos teikėjui (toliau tekste – „parkavimo paslaugos teikėjui“). Jūs sutinkate, kad atlikus išankstinę parkavimo vietos rezervaciją ParkVia svetainėje Jums bus suteikta išskirtinai tik rezervacijų agentūros teikiama paslauga – automobilio parkavimo vietos rezervacija, galutinė automobilio parkavimo paslauga bus suteikta parkavimo paslaugos teikėjo, Jums atvykus į rezervacijoje nurodytą vietą. Parkavimo paslaugų teikėjai – nepriklausomi subjektai, kurie nėra ParkVia atstovai bei darbuotojai. ParkVia neprisiima atsakomybės už parkavimo paslaugų tiekėjų klaidas, aplaidumą, garantijų nesilaikymą, lėmusių turtinės ir neturtinės žalos atsiradimą, turto sugadinimą ar sunaikinimą, asmens sveikatos sutrikdymą, asmens mirtį ir kitas pasekmes. ParkVia neprisiima atsakomybės ir nekompensuoja išlaidų, patirtų dėl streiko, force majeure ar kitų nuo jos tiesiogiai nepriklausančių aplinkybių, taip pat neatsako už papildomas išlaidas, sąlygotas vėlavimu, maršruto pakeitimu ir kitų veiksnių nulemtų valstybinės valdžios institucijų veiksmais.

2. Siekiant suteikti geriausiai kainos ir kokybės santyki atitinkančias paslaugas ParkVia nuolatos stebi kainas. Kainos gali didėti arba mažėti priklausomai nuo sezoniškumo ar specialių pasiūlymų. Visos nurodytos išankstinės rezervacijos kainos bei parkavimo paslaugų teikėjų pateiktos kainos dažniausiai nurodomos su įskaičiuotu PVM mokesčiu (arba paslaugos suteikimo šalyje galiojančiu ekvivalenčiu mokesčiu). Taip pat į nurodytą kainą įskaičiuoti kiti taikomi mokesčiai išskyrus tuos atvejus, kai paslaugos suteikimo valstybėje nėra galimybės taikyti standartinius procesus pvz., JAV. Šiuose regionuose taikome specifiniai Valstijų ar Federaliniai mokesčiai, kurie gali būti įskaičiuoti bei pateikti patvirtintos rezervacijos stovėjimo biliete. Nepriklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo būdo transakcijos nėra papildomai apmokestinamos.

3. Rezervavimo ir rezervacijos atšaukimo tvarka:

 • 1. Atlikus rezervaciją ParkVia svetainėje, automatiškai sukuriamas stovėjimo bilietas. Šis stovėjimo bilietas gali būti sukuriamas ir tiesiogiai parkavimo paslaugos teikėjo. Rezervacija nėra besąlygiška parkavimo vietos garantija. ParkVia arba parkavimo paslaugos teikėjas gali atšaukti rezervaciją jeigu parkavimo paslaugos teikėjas negali suteikti paslaugos. Tokiu atveju klientui grąžinami visi internetu sumokėti pinigai.
 • 2. Klientas turi įsitikinti, kad turi visą reikalingą informaciją: atvykimo iki parkavimo aikštelės maršrutą, aikštelės telefono numerį, įvažiavimo/išvažiavimo į/iš aikštelės instrukciją. Ši informacija automatiškai išsiunčiama klientui el. paštu atlikus rezervaciją, tačiau klientui tenka atsakomybė patikrinti ar tikrai gavo šią informaciją. ParkVia neprisiima atsakomybės jei klientas nesužinojo tikslaus maršruto iki parkavimo aikštelės ir dėl to pavėlavo į skrydį ar kilo kitos pasekmės, taip pat ParkVia nekompensuoja dėl šios priežasties kilusių išlaidų bei negražiną rezervacijos metu sumokėtų pinigų.
 • 3. ParkVia neprisiima atsakomybės, jei klientas nesilaikė rezervacijos atlikimo, įvažiavimo/išvažiavimo į/iš aikštelės instrukcijos ar nepateikė aikštelėje stovėjimo bilieto ir dėl šių priežasčių klientui pritaikyta didesnė nei nurodyta išankstinės rezervacijos biliete kaina. ParkVia nekompensuoja aukščiau minėto kainos skirtumo.
 • 4. Pervežimo paslaugų iki nurodytos vietos kaina dauguma atvejų jau įskaičiuota į ParkVia svetainėje pateiktą sumą, tačiau būtina atkreipti dėmesį į konkretaus parkavimo paslaugos teikėjo paslaugų aprašymą atitinkamoje svetainėje arba prieš atliekant rezervaciją susisiekti su ParkVia atstovais informacijos patikslinimui.
 • 5. Jei transporto priemonė aikštelėje laikoma trumpesnį laiką nei nurodyta rezervacijoje – teisė spręsti dėl kompensacijos ar dalinio pinigų gražinimo paliekama parkavimo paslaugos teikėjui.
 • 6. Paslaugų kainos apskaičiavimas priklauso nuo daugumos faktorių įskaitant, bet ne apsiribojant rezervacijos atliko data, transporto priemonės stovėjimo laikotarpiu, jos pristatymo/atsiėmimo data/laiku.
 • 7. Priklausomai nuo pasirinkto parkavimo paslaugos teikėjo, kliento gali būti prašoma kartu su transporto priemone saugojimui palikti ir jos raktus. Tokiais atvejais klientas privalo užtikrinti, kad paliekama saugojimui transporto priemone yra geros techninės būklės bei atitinka kitus teisės aktų reikalavimus, pvz., yra apdrausta. Parkavimo paslaugos teikėjas siekdamas kokybiškos paslaugos suteikimo arba vengdamas žalos atsiradimo gali perstatyti kliento transporto priemone aikštelės ribose arba už jos ribų. Esant būtinybei parkavimo paslaugos teikėjui vairuoti klientui priklausančią transporto priemonę viešaisiais keliais, jo atstovai apdraudžiami civilinės atsakomybės draudimu, tačiau dėl tokio draudimo fakto klientai privalo susižinoti savarankiškai.
 • 8. Parkavimo paslaugų teikėjas gali taikyti specialias paslaugų teikimo taisykles, su kurių susipažinimo pareiga tenka klientui prieš atvykstant į parkavimo paslaugos suteikimo vietą.
 • 9. Esant bet kokioms aplinkybėms, neapsiribojant duomenų įvedimo klaidomis ar vėlavimu atvykti į nurodytą vietą, sąlygojančioms parkavimo paslaugos teikėjo laukimą, paslaugos teikėjas gali pritaikyti papildomus administracinius mokesčius, kurie sumokami paslaugos suteikimo vietoje ir nėra kompensuojami.
 • 10. Stambių gabaritų transporto priemonės: Kai kurie parkavimo paslaugų teikėjai negali priimti saugojimui stambių gabaritų transporto priemonių, pvz., mikroautobusų, kemperių ir pan. Jei parkavimo paslaugos teikėjo aprašyme, esančiame ParkVia svetainėje, nenurodyta kitaip – saugojimui priimami tik standartinių gabaritų transporto priemonės – lengvieji automobiliai. Jei transporto priemonė neatitinka lengvojo automobilio kategorijos – klientas privalo pildydamas rezervacijos formą pasirinkti atitinkamą transporto priemonių kategoriją, jei nėra galimybės pasirinkti transporto priemonės kategoriją prieš atliekant rezervaciją būtina susisiekti su ParkVia. Pasirinkus netinkamą transporto priemonės kategoriją ar jos nenurodžius parkavimo, paslaugos teikėjas gali pritaikyti papildomą mokestį arba nepriimti transporto priemonės saugojimui ir tokiais atvejais klientų pretenzijų ParkVia nepriima.
 • 11. ParkVia rekomenduoja klientams į parkavimo paslaugos suteikimo vietą pakankamai anksti, kad pakaktų laiko tolimesnei kelionei.
 • 12. Visa rizika, susijusi su transporto priemonės palikimu saugojimui tenka klientui. Visi skundai, reikalavimai bei ginčai, susiję su žalos atsiradimu kai saugojimo metu buvo apgadintas ar prarastas kliento turtas, turi būti adresuojami tiesiogiai parkavimo paslaugos teikėjui. ParkVia neprisiima jokios atsakomybės dėl aukščiau išvardintos žalos atsiradimo. Visi skundai dėl žalos atsiradimo ar parkavimo paslaugų kokybės turi būti pateikiami tiesiogiai parkavimo paslaugos teikėjui. ParkVia esant kliento reikalavimui suteiks visą parkavimo paslaugos teikėjo kontaktinę informaciją. Ši nuostata jokių būdų neriboja įstatyminių vartotojo teisių.
 • 13. Tam tikri parkavimo paslaugų teikėjai gali taikyti papildomus administracinius mokesčius už rezervacijos keitimą ar atšaukimą. Jei tokie mokesčiai galimi – ši informacija pateikiama rezervacijos metu, bei stovėjimo biliete.
 • 14. Tam tikri parkavimo paslaugų teikėjai nurodo, kad rezervacija negali būti atšaukiama ar keičiama ir sumokėti pinigai nėra gražinami. Ši informacija pateikiama rezervacijos metu, bei stovėjimo biliete.

4. ParkVia svetainėse pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines. ParkVia neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių valdomose svetainėse pateiktą informaciją, trečiųjų šalių sutarčių nesilaikymą ar dėl trečiųjų šalių tyčinių ar aplaidžių veiksmų nulėmusių žalos atsiradimą ar asmenų sveikatos sutrikdymą. ParkVia neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių valdomose svetainėse pateiktus komentarus, šios svetainės nėra nuolatos stebimos ir jų turinys nėra tikrinamas. Trečiųjų šalių valdomų svetainių nuorodų buvimas ParkVia svetainėse nereiškia, kad trečiųjų šalių svetainėse pateikta informacija yra teisinga ar patvirtinta ParkVia. Klientai nusprendę pasinaudoti ParkVia svetainėse esančiomis nuorodomis į trečiųjų šalių valdomas svetaines prisiima visą su tuo susijusią riziką. Trečiųjų šalių valdomose svetainėse galioja trečiųjų šalių nustatytos naudojimosi sąlygos ir taisyklės. ParkVia neneša atsakomybės už trečiųjų šalių pateikiamą informaciją.

5. ParkVia svetainėse pateikiamas turinys priklauso ParkVia Ltd., bei yra saugomas autorių teises ginančių teisės aktų. ParkVia svetainėse rodomi bei minimi pavadinimai bei prekių ženklai priklauso jų teisėtiems savininkams. Visa vaizdinė medžiaga pateikta ParkVia svetainėse yra skirta išskirtinai tik peržiūrai ir negali būti lankytojų išsaugoma arba parsisiunčiama. ParkVia svetainėse pateikti klientų atsiliepimai neatspindi oficialios ParkVia nuomonės.

6. ParkVia svetainėse pateikiama informacija gali būti netiksli ar joje gali būti rašybos klaidų. ParkVia negali garantuoti ir prisiimti atsakomybės dėl pateiktos informacijos tikslumo (parkavimo paslaugų, aikštelių ir kiti aprašymai), kadangi visa informacija pateikiama parkavimo paslaugų teikėjų, ši nuostata apima informaciją plačiąja prasme, neapsiribojant vien tekstu ir vizualine medžiaga. ParkVia svetainėse pateikiami reitingai yra tik orientacinio pobūdžio, ParkVia negarantuoja šių reitingų tikslumo. Informacija atnaujinama ir keičiama reguliariai. ParkVia ar parkavimo paslaugų teikėjai ParkVia svetainėse esančią informaciją gali atnaujinti ar pakeisti bet kuriuo metu. ParkVia ir/ar parkavimo paslaugų teikėjai neatsako už ParkVia svetainėse pateiktų produktų informacijos tinkamumą, taip pat šių produktų pateikimas šiose svetainėse nereiškia ParkVia rekomendacijos ar produktų tinkamumo naudojimui patvirtinimo. Šia nuostata ParkVia ir/ar parkavimo paslaugų teikėjai nepažeisdami vartotojų teisių atsiriboja nuo visų įsipareigojimų, kylančių iš pateiktos informacijos, programinės įrangos, produktų, paslaugų, įskaitant kokybės ir tinkamumo naudojimui garantijas. ParkVia ir parkavimo paslaugų teikėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės dėl žalos (tiesioginės, netiesioginės, atsitiktinės ar kt.) tiesiogiai kylančios, ar kitaip susijusios su ParkVia svetainės naudojimu, negalėjimu laiku pasinaudoti ar neturėjimo galimybės pasinaudoti ParkVia svetaine, taip pat dėl ParkVia svetainėje įgytos informacijos, programinės įrangos, produktų ar paslaugų. Taip pat ParkVia ir parkavimo paslaugų teikėjai neprisiima atsakomybės dėl negautų pajamų, neišnaudotų galimybių, duomenų praradimo bei kitų praradimų susijusių su ParkVia svetainės panaudojimu. ParkVia ir parkavimo paslaugų teikėjai atsakingi tik už tiesioginę žalą susijusią su ParkVia svetainės naudojimu. Maksimali pretenzijos suma negali viršyti kliento sumokėtos sumos ParkVia svetainėje. Šios sąlygos ir taisyklės bei numatytos atsakomybių ribos nepažeidžia įstatymais nustatytų vartotojų teisių.

7. Klientas sutinka nereikšti ParkVia / arba atitinkamiems parkavimo paslaugų tiekėjams bei jiems vadovaujantiems asmenims, direktoriui, darbuotojams ir agentams ieškinių, reikalavimų, išieškojimų dėl nuostolių kompensavimo, baudų, bausmių ar kitų bet kokio pobūdžio kaštų ar išlaidų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, protingus mokesčius už teisines ir buhalterines paslaugas), kurias inicijuoja trečiosios šalys dėl žemiau išvardintų priežasčių:

 • 1. klientas nusižengė šioms nuostatoms, sąlygoms ir perspėjimams ar kitų šiose taisyklėse minėtų dokumentų reikalavimams;
 • 2. klientas pažeidė kurį nors įstatymą arba trečios šalies teises; arba
 • 3. klientas netinkamai naudojosi ParkVia svetaine.

8. Klientas garantuoja, kad naudojasi ParkVia svetaine teisėtais tikslais. Naudojimasis ParkVia svetaine teisėtais tikslais ir laikantis šių taisyklių yra viena iš naudojimosi svetaine sąlygų.

ParkVia Ltd prekės ženklas registruotas Jungtinėje Karalystėje numeriu 6557569


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

ParkVia prekės ženklas priklauso ParkVia Ltd.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Rezervacijos atšaukimo tvarka

Klientų prašymai dėl bet kokio atšaukimo ar pakeitimo, priimami ParkVia svetainės skiltyje „Valdyti Mano užsakymus“ arba nurodytu ParkVia el. pašto adresu. Jeigu klientas prašymą dėl atšaukimo ar pakeitimo pateikia žodžiu – telefonu arba tiesiogiai parkavimo paslaugų teikėjams – toks prašymas nėra tenkinamas. Kliento prašymai dėl atšaukimo pateikti svetainės skiltyje „Valdyti Mano užsakymus“ įvykdomi automatiškai, pranešimo apie atšaukimą laikotarpis (laiko tarpas tarp automobilio pastatymo datos / laiko ir momento, kai ParkVia pranešama apie atšaukimą) apskaičiuojamas nuo tada, kai klientas pasinaudojęs skiltimi „Valdyti Mano užsakymus“ prašymą pateikė. Jeigu klientas apie atšaukimą praneša el. paštu, prašymas bus peržiūrėtas darbo laiku, o pranešimo apie atšaukimą laikotarpis bus skaičiuojamas nuo tada, kai ParkVia peržiūrės kliento prašymą. Prašymus dėl atšaukimo patartina pateikti naudojantis skiltimi „Valdyti Mano užsakymus“.

Prašome atkreipti dėmesį, kad pinigai nėra grąžinami šiais atvejais:

 • Pasikeitimai, susiję su tolesne kelione (įskaitant atšauktus skrydžius, kruizus, traukinių reisai ir t. t.): pinigai negrąžinami. Klientams tenka atsakomybė žinoti apie su kelione susijusius pasikeitimus, atitinkamai pakoreguoti savo tvarkaraštį ir apie aktualius pasikeitimus pranešti ParkVia. ParkVia neprisiima atsakomybės už kliento kelionės pasikeitimus (pvz., jeigu atšaukiamas skrydis, kruizas ar traukinio reisas), šiuo atveju pinigai nėra grąžinami.
 • Pavėlavimas į maršrutinį autobusą: pinigai negrąžinami. Maršrutinių autobusų tvarkaraščius galima rasti ParkVia svetainėje ir stovėjimo bilietuose, jei aikštelė teikia pervežimų paslaugas, klientams tenka atsakomybė susipažinti su maršrutinių autobusų tvarkaraščiais iš anksto.
 • Kai dėl vėlavimo atvykti nustatytu laiku automobilį tenka statyti kitoje stovėjimo aikštelėje: pinigai negrąžinami.
 • Praleidus susitikimą su „Meet & Greet“ paslaugos vairuotoju: pinigai negražinami. Klientas atsakingas už pranešimą dėl atvykimo laiko pasikeitimo vairuotojui per protingą terminą. Jei susitikimo vieta su vairuotoju nėra nurodyta stovėjimo biliete ar ParkVia svetainėje klientas privalo savarankiškai gauti šią informaciją susisiekęs su parkavimo paslaugos teikėju.
 • Automobilį tenka statyti kitoje stovėjimo aikštelėje, nes nepavyksta rasti rezervuotosios aikštelės: pinigai negrąžinami. Informacija, kaip rasti aikštelę, yra pateikta stovėjimo biliete, ir ją galima sužinoti susisiekus su ParkVia. Klientas privalo sužinoti aikštelės buvimo vietą iš anksto bei atvykus į parkavimo paslaugos suteikimo vietą pateikti stovėjimo bilietą.
 • Stovėjimo bilieto neturėjimas: pinigai negrąžinami. Stovėjimo bilietai yra išsiunčiami automatiškai el. paštu. Klientui negavus stovėjimo bilieto būtina susisiekti su ParkVia.
 • Nepanaudotos stovėjimo dienos: už nepanaudotas arba tik iš dalies panaudotas stovėjimo dienas pinigai negrąžinami.
 • Kai aikštelė atsisako priimti automobilį dėl transporto priemonės gabaritų reikalavimų nesilaikymo. Klientams tenka atsakomybė susižinoti kokio tipo automobilius priima konkreti aikštelė, ši informacija pateikiama ParkVia svetainėje arba susisiekus su ParkVia klientų aptarnavimo skyriumi.

Atšaukimo pranešimo laikotarpis:

 • Likus daugiau negu 168 valandoms iki automobilio atidavimo datos ir laiko: Pilnas grąžinimas
 • Likus nuo 72 iki 168 valandų iki automobilio atidavimo datos ir laiko: Grąžinimas 50 proc.nuo užsakymo vertės
 • Likus nuo 0 iki 72 valandų iki automobilio atidavimo datos ir laiko: Pinigai negrąžinami
Surasime jums geriausius pasiūlymus
Šiek tiek palaukite...
. . .