Nuostatos ir sąlygos

ParkVia prekės ženklas priklauso ParkCloud Ltd.

1. ParkVia veikia išskirtinai kaip išankstinės rezervacijos agentūra, visi įsipareigojimai ir atsakomybė tenka automobilį saugančiam subjektui: stovėjimo aikštelei, viešbučiui ir „meet and greet“ paslaugos teikėjui (toliau tekste – „parkavimo paslaugos teikėjui“). Jūs sutinkate, kad atlikus išankstinę parkavimo vietos rezervaciją ParkVia svetainėje Jums bus suteikta išskirtinai tik rezervacijų agentūros teikiama paslauga – automobilio parkavimo vietos rezervacija, galutinė automobilio parkavimo paslauga bus suteikta parkavimo paslaugos teikėjo, Jums atvykus į rezervacijoje nurodytą vietą. Parkavimo paslaugų teikėjai – nepriklausomi subjektai, kurie nėra ParkVia atstovai bei darbuotojai. ParkVia neprisiima atsakomybės už parkavimo paslaugų tiekėjų klaidas, aplaidumą, garantijų nesilaikymą, lėmusių turtinės ir neturtinės žalos atsiradimą, turto sugadinimą ar sunaikinimą, asmens sveikatos sutrikdymą, asmens mirtį ir kitas pasekmes. ParkVia neprisiima atsakomybės ir nekompensuoja išlaidų, patirtų dėl streiko, force majeure ar kitų nuo jos tiesiogiai nepriklausančių aplinkybių, taip pat neatsako už papildomas išlaidas, sąlygotas vėlavimu, maršruto pakeitimu ir kitų veiksnių nulemtų valstybinės valdžios institucijų veiksmais.

2. Siekiant suteikti geriausiai kainos ir kokybės santyki atitinkančias paslaugas ParkVia nuolatos stebi kainas. Kainos gali didėti arba mažėti priklausomai nuo sezoniškumo ar specialių pasiūlymų. Visos nurodytos išankstinės rezervacijos kainos bei parkavimo paslaugų teikėjų pateiktos kainos dažniausiai nurodomos su įskaičiuotu PVM mokesčiu (arba paslaugos suteikimo šalyje galiojančiu ekvivalenčiu mokesčiu). Taip pat į nurodytą kainą įskaičiuoti kiti taikomi mokesčiai išskyrus tuos atvejus, kai paslaugos suteikimo valstybėje nėra galimybės taikyti standartinius procesus pvz., JAV. Šiuose regionuose taikome specifiniai Valstijų ar Federaliniai mokesčiai, kurie gali būti įskaičiuoti bei pateikti patvirtintos rezervacijos stovėjimo biliete. Nepriklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo būdo transakcijos nėra papildomai apmokestinamos.

3. Rezervavimo ir rezervacijos atšaukimo tvarka:

 • 1. Atlikus rezervaciją ParkVia svetainėje, automatiškai sukuriamas stovėjimo bilietas. Šis stovėjimo bilietas gali būti sukuriamas ir tiesiogiai parkavimo paslaugos teikėjo. Rezervacija nėra besąlygiška parkavimo vietos garantija. ParkVia arba parkavimo paslaugos teikėjas gali atšaukti rezervaciją jeigu parkavimo paslaugos teikėjas negali suteikti paslaugos. Tokiu atveju klientui grąžinami visi internetu sumokėti pinigai.
 • 2. Klientas turi įsitikinti, kad turi visą reikalingą informaciją: atvykimo iki parkavimo aikštelės maršrutą, aikštelės telefono numerį, įvažiavimo/išvažiavimo į/iš aikštelės instrukciją. Ši informacija automatiškai išsiunčiama klientui el. paštu atlikus rezervaciją, tačiau klientui tenka atsakomybė patikrinti ar tikrai gavo šią informaciją. ParkVia neprisiima atsakomybės jei klientas nesužinojo tikslaus maršruto iki parkavimo aikštelės ir dėl to pavėlavo į skrydį ar kilo kitos pasekmės, taip pat ParkVia nekompensuoja dėl šios priežasties kilusių išlaidų bei negražiną rezervacijos metu sumokėtų pinigų.
 • 3. ParkVia neprisiima atsakomybės, jei klientas nesilaikė rezervacijos atlikimo, įvažiavimo/išvažiavimo į/iš aikštelės instrukcijos ar nepateikė aikštelėje stovėjimo bilieto ir dėl šių priežasčių klientui pritaikyta didesnė nei nurodyta išankstinės rezervacijos biliete kaina. ParkVia nekompensuoja aukščiau minėto kainos skirtumo.
 • 4. Pervežimo paslaugų iki nurodytos vietos kaina dauguma atvejų jau įskaičiuota į ParkVia svetainėje pateiktą sumą, tačiau būtina atkreipti dėmesį į konkretaus parkavimo paslaugos teikėjo paslaugų aprašymą atitinkamoje svetainėje arba prieš atliekant rezervaciją susisiekti su ParkVia atstovais informacijos patikslinimui.
 • 5. Jei transporto priemonė aikštelėje laikoma trumpesnį laiką nei nurodyta rezervacijoje – teisė spręsti dėl kompensacijos ar dalinio pinigų gražinimo paliekama parkavimo paslaugos teikėjui.
 • 6. Paslaugų kainos apskaičiavimas priklauso nuo daugumos faktorių įskaitant, bet ne apsiribojant rezervacijos atliko data, transporto priemonės stovėjimo laikotarpiu, jos pristatymo/atsiėmimo data/laiku.
 • 7. Priklausomai nuo pasirinkto parkavimo paslaugos teikėjo, kliento gali būti prašoma kartu su transporto priemone saugojimui palikti ir jos raktus. Tokiais atvejais klientas privalo užtikrinti, kad paliekama saugojimui transporto priemone yra geros techninės būklės bei atitinka kitus teisės aktų reikalavimus, pvz., yra apdrausta. Parkavimo paslaugos teikėjas siekdamas kokybiškos paslaugos suteikimo arba vengdamas žalos atsiradimo gali perstatyti kliento transporto priemone aikštelės ribose arba už jos ribų. Esant būtinybei parkavimo paslaugos teikėjui vairuoti klientui priklausančią transporto priemonę viešaisiais keliais, jo atstovai apdraudžiami civilinės atsakomybės draudimu, tačiau dėl tokio draudimo fakto klientai privalo susižinoti savarankiškai.
 • 8. Parkavimo paslaugų teikėjas gali taikyti specialias paslaugų teikimo taisykles, su kurių susipažinimo pareiga tenka klientui prieš atvykstant į parkavimo paslaugos suteikimo vietą.
 • 9. Esant bet kokioms aplinkybėms, neapsiribojant duomenų įvedimo klaidomis ar vėlavimu atvykti į nurodytą vietą, sąlygojančioms parkavimo paslaugos teikėjo laukimą, paslaugos teikėjas gali pritaikyti papildomus administracinius mokesčius, kurie sumokami paslaugos suteikimo vietoje ir nėra kompensuojami.
 • 10. Stambių gabaritų transporto priemonės: Kai kurie parkavimo paslaugų teikėjai negali priimti saugojimui stambių gabaritų transporto priemonių, pvz., mikroautobusų, kemperių ir pan. Jei parkavimo paslaugos teikėjo aprašyme, esančiame ParkVia svetainėje, nenurodyta kitaip – saugojimui priimami tik standartinių gabaritų transporto priemonės – lengvieji automobiliai. Jei transporto priemonė neatitinka lengvojo automobilio kategorijos – klientas privalo pildydamas rezervacijos formą pasirinkti atitinkamą transporto priemonių kategoriją, jei nėra galimybės pasirinkti transporto priemonės kategoriją prieš atliekant rezervaciją būtina susisiekti su ParkVia. Pasirinkus netinkamą transporto priemonės kategoriją ar jos nenurodžius parkavimo, paslaugos teikėjas gali pritaikyti papildomą mokestį arba nepriimti transporto priemonės saugojimui ir tokiais atvejais klientų pretenzijų ParkVia nepriima.
 • 11. ParkVia rekomenduoja klientams į parkavimo paslaugos suteikimo vietą pakankamai anksti, kad pakaktų laiko tolimesnei kelionei.
 • 12. Visa rizika, susijusi su transporto priemonės palikimu saugojimui tenka klientui. Visi skundai, reikalavimai bei ginčai, susiję su žalos atsiradimu kai saugojimo metu buvo apgadintas ar prarastas kliento turtas, turi būti adresuojami tiesiogiai parkavimo paslaugos teikėjui. ParkVia neprisiima jokios atsakomybės dėl aukščiau išvardintos žalos atsiradimo. Visi skundai dėl žalos atsiradimo ar parkavimo paslaugų kokybės turi būti pateikiami tiesiogiai parkavimo paslaugos teikėjui. ParkVia esant kliento reikalavimui suteiks visą parkavimo paslaugos teikėjo kontaktinę informaciją. Ši nuostata jokių būdų neriboja įstatyminių vartotojo teisių.
 • 13. Tam tikri parkavimo paslaugų teikėjai gali taikyti papildomus administracinius mokesčius už rezervacijos keitimą ar atšaukimą. Jei tokie mokesčiai galimi – ši informacija pateikiama rezervacijos metu, bei stovėjimo biliete.
 • 14. Tam tikri parkavimo paslaugų teikėjai nurodo, kad rezervacija negali būti atšaukiama ar keičiama ir sumokėti pinigai nėra gražinami. Ši informacija pateikiama rezervacijos metu, bei stovėjimo biliete.

4. ParkVia svetainėse pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines. ParkVia neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių valdomose svetainėse pateiktą informaciją, trečiųjų šalių sutarčių nesilaikymą ar dėl trečiųjų šalių tyčinių ar aplaidžių veiksmų nulėmusių žalos atsiradimą ar asmenų sveikatos sutrikdymą. ParkVia neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių valdomose svetainėse pateiktus komentarus, šios svetainės nėra nuolatos stebimos ir jų turinys nėra tikrinamas. Trečiųjų šalių valdomų svetainių nuorodų buvimas ParkVia svetainėse nereiškia, kad trečiųjų šalių svetainėse pateikta informacija yra teisinga ar patvirtinta ParkVia. Klientai nusprendę pasinaudoti ParkVia svetainėse esančiomis nuorodomis į trečiųjų šalių valdomas svetaines prisiima visą su tuo susijusią riziką. Trečiųjų šalių valdomose svetainėse galioja trečiųjų šalių nustatytos naudojimosi sąlygos ir taisyklės. ParkVia neneša atsakomybės už trečiųjų šalių pateikiamą informaciją.

5. ParkVia svetainėse pateikiamas turinys priklauso ParkCloud Ltd., bei yra saugomas autorių teises ginančių teisės aktų. ParkVia svetainėse rodomi bei minimi pavadinimai bei prekių ženklai priklauso jų teisėtiems savininkams. Visa vaizdinė medžiaga pateikta ParkVia svetainėse yra skirta išskirtinai tik peržiūrai ir negali būti lankytojų išsaugoma arba parsisiunčiama. ParkVia svetainėse pateikti klientų atsiliepimai neatspindi oficialios ParkVia nuomonės.

6. ParkVia svetainėse pateikiama informacija gali būti netiksli ar joje gali būti rašybos klaidų. ParkVia negali garantuoti ir prisiimti atsakomybės dėl pateiktos informacijos tikslumo (parkavimo paslaugų, aikštelių ir kiti aprašymai), kadangi visa informacija pateikiama parkavimo paslaugų teikėjų, ši nuostata apima informaciją plačiąja prasme, neapsiribojant vien tekstu ir vizualine medžiaga. ParkVia svetainėse pateikiami reitingai yra tik orientacinio pobūdžio, ParkVia negarantuoja šių reitingų tikslumo. Informacija atnaujinama ir keičiama reguliariai. ParkVia ar parkavimo paslaugų teikėjai ParkVia svetainėse esančią informaciją gali atnaujinti ar pakeisti bet kuriuo metu. ParkVia ir/ar parkavimo paslaugų teikėjai neatsako už ParkVia svetainėse pateiktų produktų informacijos tinkamumą, taip pat šių produktų pateikimas šiose svetainėse nereiškia ParkVia rekomendacijos ar produktų tinkamumo naudojimui patvirtinimo. Šia nuostata ParkVia ir/ar parkavimo paslaugų teikėjai nepažeisdami vartotojų teisių atsiriboja nuo visų įsipareigojimų, kylančių iš pateiktos informacijos, programinės įrangos, produktų, paslaugų, įskaitant kokybės ir tinkamumo naudojimui garantijas. ParkVia ir parkavimo paslaugų teikėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės dėl žalos (tiesioginės, netiesioginės, atsitiktinės ar kt.) tiesiogiai kylančios, ar kitaip susijusios su ParkVia svetainės naudojimu, negalėjimu laiku pasinaudoti ar neturėjimo galimybės pasinaudoti ParkVia svetaine, taip pat dėl ParkVia svetainėje įgytos informacijos, programinės įrangos, produktų ar paslaugų. Taip pat ParkVia ir parkavimo paslaugų teikėjai neprisiima atsakomybės dėl negautų pajamų, neišnaudotų galimybių, duomenų praradimo bei kitų praradimų susijusių su ParkVia svetainės panaudojimu. ParkVia ir parkavimo paslaugų teikėjai atsakingi tik už tiesioginę žalą susijusią su ParkVia svetainės naudojimu. Maksimali pretenzijos suma negali viršyti kliento sumokėtos sumos ParkVia svetainėje. Šios sąlygos ir taisyklės bei numatytos atsakomybių ribos nepažeidžia įstatymais nustatytų vartotojų teisių.

7. Klientas sutinka nereikšti ParkVia / arba atitinkamiems parkavimo paslaugų tiekėjams bei jiems vadovaujantiems asmenims, direktoriui, darbuotojams ir agentams ieškinių, reikalavimų, išieškojimų dėl nuostolių kompensavimo, baudų, bausmių ar kitų bet kokio pobūdžio kaštų ar išlaidų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, protingus mokesčius už teisines ir buhalterines paslaugas), kurias inicijuoja trečiosios šalys dėl žemiau išvardintų priežasčių:

 • 1. klientas nusižengė šioms nuostatoms, sąlygoms ir perspėjimams ar kitų šiose taisyklėse minėtų dokumentų reikalavimams;
 • 2. klientas pažeidė kurį nors įstatymą arba trečios šalies teises; arba
 • 3. klientas netinkamai naudojosi ParkVia svetaine.

8. Klientas garantuoja, kad naudojasi ParkVia svetaine teisėtais tikslais. Naudojimasis ParkVia svetaine teisėtais tikslais ir laikantis šių taisyklių yra viena iš naudojimosi svetaine sąlygų.

ParkCloud Ltd prekės ženklas registruotas Jungtinėje Karalystėje numeriu 6557569

ParkVia prekės ženklas priklauso ParkCloud Ltd.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Rezervacijos atšaukimo tvarka

Klientų prašymai dėl bet kokio atšaukimo ar pakeitimo, priimami ParkVia svetainės skiltyje „Valdyti Mano užsakymus“ arba nurodytu ParkVia el. pašto adresu. Jeigu klientas prašymą dėl atšaukimo ar pakeitimo pateikia žodžiu – telefonu arba tiesiogiai parkavimo paslaugų teikėjams – toks prašymas nėra tenkinamas. Kliento prašymai dėl atšaukimo pateikti svetainės skiltyje „Valdyti Mano užsakymus“ įvykdomi automatiškai, pranešimo apie atšaukimą laikotarpis (laiko tarpas tarp automobilio pastatymo datos / laiko ir momento, kai ParkVia pranešama apie atšaukimą) apskaičiuojamas nuo tada, kai klientas pasinaudojęs skiltimi „Valdyti Mano užsakymus“ prašymą pateikė. Jeigu klientas apie atšaukimą praneša el. paštu, prašymas bus peržiūrėtas darbo laiku, o pranešimo apie atšaukimą laikotarpis bus skaičiuojamas nuo tada, kai ParkVia peržiūrės kliento prašymą. Prašymus dėl atšaukimo patartina pateikti naudojantis skiltimi „Valdyti Mano užsakymus“.

Prašome atkreipti dėmesį, kad pinigai nėra grąžinami šiais atvejais:

 • Pasikeitimai, susiję su tolesne kelione (įskaitant atšauktus skrydžius, kruizus, traukinių reisai ir t. t.): pinigai negrąžinami. Klientams tenka atsakomybė žinoti apie su kelione susijusius pasikeitimus, atitinkamai pakoreguoti savo tvarkaraštį ir apie aktualius pasikeitimus pranešti ParkVia. ParkVia neprisiima atsakomybės už kliento kelionės pasikeitimus (pvz., jeigu atšaukiamas skrydis, kruizas ar traukinio reisas), šiuo atveju pinigai nėra grąžinami.
 • Pavėlavimas į maršrutinį autobusą: pinigai negrąžinami. Maršrutinių autobusų tvarkaraščius galima rasti ParkVia svetainėje ir stovėjimo bilietuose, jei aikštelė teikia pervežimų paslaugas, klientams tenka atsakomybė susipažinti su maršrutinių autobusų tvarkaraščiais iš anksto.
 • Kai dėl vėlavimo atvykti nustatytu laiku automobilį tenka statyti kitoje stovėjimo aikštelėje: pinigai negrąžinami.
 • Praleidus susitikimą su „Meet & Greet“ paslaugos vairuotoju: pinigai negražinami. Klientas atsakingas už pranešimą dėl atvykimo laiko pasikeitimo vairuotojui per protingą terminą. Jei susitikimo vieta su vairuotoju nėra nurodyta stovėjimo biliete ar ParkVia svetainėje klientas privalo savarankiškai gauti šią informaciją susisiekęs su parkavimo paslaugos teikėju.
 • Automobilį tenka statyti kitoje stovėjimo aikštelėje, nes nepavyksta rasti rezervuotosios aikštelės: pinigai negrąžinami. Informacija, kaip rasti aikštelę, yra pateikta stovėjimo biliete, ir ją galima sužinoti susisiekus su ParkVia. Klientas privalo sužinoti aikštelės buvimo vietą iš anksto bei atvykus į parkavimo paslaugos suteikimo vietą pateikti stovėjimo bilietą.
 • Stovėjimo bilieto neturėjimas: pinigai negrąžinami. Stovėjimo bilietai yra išsiunčiami automatiškai el. paštu. Klientui negavus stovėjimo bilieto būtina susisiekti su ParkVia.
 • Nepanaudotos stovėjimo dienos: už nepanaudotas arba tik iš dalies panaudotas stovėjimo dienas pinigai negrąžinami.
 • Kai aikštelė atsisako priimti automobilį dėl transporto priemonės gabaritų reikalavimų nesilaikymo. Klientams tenka atsakomybė susižinoti kokio tipo automobilius priima konkreti aikštelė, ši informacija pateikiama ParkVia svetainėje arba susisiekus su ParkVia klientų aptarnavimo skyriumi.

Atšaukimo pranešimo laikotarpis:

 • Likus daugiau negu 24 valandoms iki automobilio atidavimo datos ir laiko: Pilnas grąžinimas
Surasime jums geriausius pasiūlymus
Šiek tiek palaukite...
. . .