Booking cancel Free Cancellations  Broneeri kohe, tühista hiljem. Üle 90% parklatest saab tasuta tühistada 24 tundi enne saabumist.

Kasutustingimused

1. ParkVia toimib ainult broneerimisagendina ning seega kogu vastutus kõikide sõidukite eest on broneeritud parkla, hotelli või MeetGreet teenuste osutaja („Parkimisteenuse Osutaja“) vastutusel. Teie nõustute, et teete broneeringu ainult läbi ParkVia on-line broneerimisagentuuri teenuse ja parkimisteenuse osutamist pakutakse Teile parkimisteenuse osutaja poolt kui Teie saabute broneeritud kohale. Parkimisteenuse Osutajad on iseseisvad ettevõtted ja ei ole ParkVia agendid või töötajad. ParkVia ei ole vastutav nende osutajate tegevuste, vigade, puuduste, esindatuste, tagatiste, rikkumiste ja hooletuste eest, või mis tahes tervisekahjustuste, surma, varakahju, või kõikide teiste nendest tingitud kahjutasude ja kulude eest. ParkVia ei ole vastutav ja ei tee kulude tagasimaksmist streikide, vääramatu jõudude või teiste kontrollimatud põhjuste eest ning ei ole vastutav mis tahes lisakulude, puuduste, viivitamiste, kõrvalejuhtimiste või mis tahes valitsuse või ametivõimude tegevuste eest.

2. ParkVia teeb hindade kontrolli selleks, et pakkuda parim kulutustele vastava tulu. Hinnad võivad nii tõusta, kui ka langeda seoses hooaja eripakkumistega. Kõik demonstreeritud hinnad käivad on-line eelbroneerimise kohta ning parkimisteenuse osutajate poolt pakutud hinnad sisaldavad kõik kohaldatavaid makse, kui ei ole teisiti sätestatud. Sõltumata maksemeetodist, maksekulusid ei võeta.

3. Broneerimis- ja Tühistamiskord

 • 3.1 Pärast broneeringu sooritamist läbi ParkVia veebilehe, süsteem automaatselt genereerib voucherit. Broneering aga ei garanteeri parkimiskohta. ParkVia võib broneeringut tühistada juhul, kui Parkimisteenuse Osutaja väidab, et ta ei ole võimeline broneeringut sooritada. Sellel juhul kliendile makstakse tagasimakse täies mahus.
 • 3.2 Palun olge kindel, et Teil on olemas kõik juhendid ja juhised Teie poolt broneeritud teenuse jaoks ja samuti ka Parkimisteenuse Osutaja telefoninumber ja parklasse sisse- ja väljapääse detailid. Teie vastutuseks on hankida enne väljasõidu kehtivad juhised - ParkVia ei maksa tagasimakset juhul kui mööda lastud broneeringud, lennud või teised probleemid on tingitud Teie võimetusest kehtivaid juhiseid hankida.
 • 3.3 Juhul kui Parkimisteenuse Osutaja nõudis suuremat tasu, kui see, mis on kinnitatud Teie voucheris selle pärast, et Teie ei jälginud õiget broneerimisprotsessi, sisse- ja väljapääse korda või ei esitanud Teie broneerimisvoucherit, ParkVia ei ole võimeline Teie kahju kata.
 • 3.4 Transfeerid võivad olla sisaldatud ParkVia poolt pakutud hindades, kuid palun kontrollige Parkimisteenuse Osutaja detailid loendatud veebilehel või selleks, et seda kinnitada võtke ühendust ParkVia meeskonnaga enne broneeringu tegemist.
 • 3.5 Mõnedes parklates on minimaalne parkimisperiood. On ka võimalik parkida lühemaks perioodiks, kuid aga sellel juhul peate Teie maksma minimaalse parkimisperioodi tasu. Kõik pakutud hinnad sisaldavad minimaalse parkimisperioodi tasu.
 • 3.6 Ööpäeva hinnad võivad erineda seoses kuupäeva, parkimisperioodi pikkuse, parkimisperioodi alguse kuupäeva/kellaja ja parkimisperioodi lõpu kuupäeva/kellaajaga.
 • 3.7 Sõltudes valitud Parkimisteenuse Osutajast, Teid võidakse paluda jätta oma autovõtmeid Parkimisteenuse Osutaja personaliga. Seda määratakse ParkVia veebilehel. Sellisel juhul enne oma sõidukit parkimist, Teie peate tagama, et see on heas seisundis ning see vastab kõikidele kohaldatavatele normatiivnõutele (nt. sõiduk on kindlustatud). Sellel juhul, Parkimisteenuse Osutaja jätab endale õiguse liikuda Teie sõidukit nii parkla territooriumil, kui ka väljaspool seda niivõrd, kui Parkimisteenuse Osutaja või tema töötajad oma äranägemise järgi arvavad vajalikuks nende parkla efektiivse organisatsiooni, või hädaolukordade, õnnetuste ja takistuste korral. Kui Parkimisteenuse Osutaja autojuhid peavad Teie sõidukit viima avalikule teele, nad peavad olema selleks täiesti kindlustatud Parkimisteenuse Osutaja poolt, kuid klient peab seda ise kontrollima.
 • 3.8 Kõik parkimisteenused on reguleeritud individuaalse Parkimisteenuse Osutaja tingimustega. Saabudes parklasse, Teie olete vastutav Parkimisteenuse Osutajalt tingimuste nõudmise eest.
 • 3.9 Mis tahes sisestamise vead, mille pärast parkla autojuhid peavad kliente ootama või nende hilinemiste korral, võivad tuua administratiivtasu, mis peab vahetult olema makstud otse autojuhile.
 • 3.10 Kõrge- või laia gabariidi sõidukid: Mitte kõik parklad saavad mahutada ülegabariidilisi sõidukke, furgoone, jms. Juhul kui klient soovib ülegabariidilist sõidukit parkida, lisatasu võib olla nõutud. Kui ei ole kindlaks määratud parkla leheküljel ParkVia veebilehel, kõik standardparkimise broneerimised kehtivad ainult väikese või keskmise gabariidi autode kohta. Kui Teie sõiduk ei kuulu sellesse kategooriasse, Teie olete vastutav valida sobilikku sõiduki liigi broneerimisvormis, või, kui ei ole kohaldatav, Teie olete vastutav võtta ühendust ParkViaga enne broneerimist. ParkVia ei võtta vastu tagasimaksenõudeid mis tahes lisamakse eest, mis klient pidi maksma autoparklas, juhul kui vastav sõiduki liik ei olnud märgitud broneerimise ajal või kui sõiduki liik ei olnud vastu võetud Parkimisteenuse Osutaja autoparklas.
 • 3.11 ParkVia soovitab klientidele saabuda parklasse enne, et aegsasti saavutada eelolevat reisi.
 • 3.12 Kõik sõidukid on pargitud kliendi enda riskil. Kaebuse, pretensiooni või vaidluse korral (nt. kui parkimisperioodi ajal Teie sõidukit kahjustatakse või kui Teie sõiduk või mis tahes Teie valdused kaovad parkimisperioodi ajal), klient peab pöörduma otse broneeritud Parkimisteenuse Osutaja poole. Sõltumata asjaoludest ParkVia ei ole vastutav sellise juhtumi eest. Kõik pretensioonid sõiduki kaost või kahjust või seonduvad mis tahes teenuse kvaliteediga peavad olema esitatud Parkimisteenus Osutajale. See ei mõjuta Teie seadusõiguseid.
 • 3.13 ParkVia (sooritab kaubanduslikku tegevust nagu ParkVia) ei võtta tasu muudatuste ja tühistamiste eest; kuid mõned parklad nõuavad administratiivkulusid ja tasu. Sellel juhul seda märgitakse broneeringu ajal ja samuti ka Teie voucheris, mis on Teile saadetud e-posti teel.
 • 3.14 Mõned parklad väidavad, et nende teenused ei kuulu tagasimaksmisele ja/või saavad olla muudetud. Sellel juhul seda märgitakse broneeringu ajal ja samuti ka Teie voucheris, mis on Teile saadetud e-posti teel .

4. ParkVia veebileht sisaldab hüperviidesid teiste osapoolte poolt administreeritavatele veebilehtedele. ParkVia selliseid veebilehti ei kontrolli ning ei ole vastutav nende sisalduse või mis tahes lepingu rikkumise või mis tahes tahtlikku või lohaka tegevuse eest nende teiste osapoolte poolt, mis toob mis tahes kadu, kahju, viivitamist või Teie või Teie kaaslaste vigastust. ParkVia ei ole vastutav nendel veebilehtedel avaldatud arvamuste õigsuse eest ja ei uuri või kontrolli ega vaata läbi nende õigsust või terviklikkust. Mis tahes viidetud veebilehtede sisaldamine ParkVia veebilehel ei mõisteta või tunnista nende veebilehtede tunnustamist või toetust ParkVia poolt. Kui Teie otsustate lahkuda ParkVia veebilehest selleks, et üle minna sellistele teiste osapoolte veebilehtedele, Teie teete seda oma enda riskil. Kõik teiste osapoolte poolt administreeritavate veebilehtede reeglid, tingimused (kaasa arvates privaatsuspoliitikat) ja tegutsemiskord on Teile rakendatud ajal, kui Teie nendel veebilehtedel viibite. ParkVia ei ole vastutav Teile teiste osapoolte poolt esitatud informatsiooni eest.

5. Kõik ParkVia veebilehe sisaldus on kaitstud autoriõigusega; ParkVia Ltd Kõik õigused kaitstud. Teised tooted ja ettevõtte nimed mainitud edaspidi võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. ParkVia veebilehe pildid on kasutatud ainult läbivaatuse eesmärgil ja ei saa olla salvestatud või alla laetud mis tahes formaadis. Kõik klientide retsensioonid, mis on lisatud ParkVia veebilehel ei esita ParkVia arvamusi.

6. ParkVia veebilehel avaldatud informatsioon, tarkvara, tooted ja teenused võivad sisaldada ebaõigsusi või topograafilisi vigu. Eriti ParkVia ei garanteeri õigsust ja loobub kohustustest ebaõigsusi seotud veebilehel demonstreeritud parkla, hotelli ja teiste reisitoodete informatsiooni ja kirjelduse eest (sisaldades, kuid mitte piirdudes piltide, mugavuste nimekirja, üldiste toode kirjeldustega jne), kuna suur hulk sellisest informatsioonist on esitatud vastava osutaja poolt. Kõik veebilehel esitatud reitingud on mõeldud ainult üldiste suunistena ning ParkVia ei garanteeri nende õigsust. Edaspidi esitatud informatsioonile ajuti tehakse muudatusi. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad saavad sellel veebilehel teha parandusi ja/või muudatusi igal ajal. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad ei tee mingeid esindatusi ParkVia veebilehel esitatud informatsiooni, toodete ja teenuste sobivuslikkusest mis tahes eesmärgil, ja mis tahes toodete või teenuste sisaldamine või müügipakkumine ParkVia veebilehel ei tähenda nende toodete või teenuste kinnitust või soovitust ParkVia poolt. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad edaspidi loobuvad kõikidest garantiidest, tingimustest selle informatsiooni, tarkvara, toodete ja teenuste suhtes, kaasa arvates kõik mõistatu sobilikku kvaliteedi, erieesmärgi kõlblikkuse, pealkirja ja üleastumise garantiisid ja tingimusi. Parkimisteenuste Osutajad on iseseisvad ettevõtted ja ei ole ParkVia agendid või töötajad. ParkVia ei ole vastutav mis tahes osutajate tegevuste, vigade, puuduste, esindatuste, tagatiste, rikkumiste ja hooletuste eest, või mis tahes tervisekahjustuste, surma, varakahju, või kõikide teiste nendest tingitud kahjutasude ja kulude eest. ParkVia ei ole vastutav ja ei tee kulude tagasimaksmist streikide, vääramatu jõudude või teiste kontrollimatud põhjuste eest ning ei ole vastutav mis tahes lisakulude, puuduste, viivitamiste, kõrvalejuhtimiste või mis tahes valitsuse või ametivõimude tegevuste eest. Mingil juhul ei ole ParkVia või tema osutajad vastutavad mis tahes kaudse, ettenägematu, karistus, spetsiaalse või tagajärjelike kahju eest ParkVia veebilehe kasutamisest tingitud või sellega seotud või ParkVia veebilehe kasutamise viivitamise või võimetuse eest, või mis tahes ParkVia veebilehest hangitud informatsiooni, tarkvara, toodete ja teenuste eest, või teisiti ParkVia kasutamisest tingitud (sisaldades, kuid mitte piirdudes kasutamise, andmete, kasumite, hoidude või võimaluste kaoga), kas lepingu, range vastutuse alusel või teisiti, isegi kui ParkVia ja/või tema vastavad osutajad olid võimalikkest kahjudest ette teatatud. ParkVia ja/või tema vastavad osutajad peavad olema vastutavad otsese kao eest ParkVia veebilehe kasutamisest tingitud kas lepingu, range vastutuse alusel või teisiti, maksimaalselt selle tehingu summaarses väärtuses, millest pretensioon on tingitud mis tahes ühe juhtumi või seotud juhtumite raja jaoks. Need tingimused ja järgnev kohustustest loobumine ei mõjuta Teie seadusõiguseid tarbijana.

7. Teie nõustate ParkViat ja tema kompanjone ja/või tema vastavaid osutajaid ning samuti ka kõike tema ametnikke, direktoreid, töötajaid ja agente mis tahes pretensioonidest, hagi alustest, nõudlustest, tagasinõudmistest, kadudest, kahjudest, trahvidest, karistustest või teistest kuludest või kulutustest kaitsta ja kompenseerida, sisaldades, kuid mitte piirdudes mõistlikke kohtu- ja raamatupidamiskuludega, teiste osapoolte poolt toodud nende juhtumite tulemusena:

 • (a) nende tähtaegade, tingimuste ja teatiste või edaspidi viidetud dokumentide rikkumine Teie poolt;
 • (b) Teie poolt mis tahes õiguse- või teiste osapoolte õiguste rikkumine; või
 • (c) Teie ParkVia veebilehe kasutamine.

8. Teie ParkVia veebilehe kasutamistingimusena, Teie garanteerite ParkViale, et Teie ei hakka ParkVia veebilehe kasutama mis tahes õigusvastasel või nende tähtaegade, tingimuste ja teatistega keelatud eesmärgil.

ParkVia on ettevõtte ParkVia Ltd kaubanduslik nimetus, registreeritud Suurbritannias numbriga 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Broneeringute tühistamine

Kõik tühistamised ja muudatused peavad olema tehtud kasutades “Minu broneeringu haldamine” süsteemi ParkVia veebilehel või e-posti teel, ParkVia veebilehel märgitud aadressil. Juhul kui Teie palute broneeringut tühistada suuliselt, telefoni teel või otse Parkimisteenuse Osutajalt, Teie nõue ei saa olla teostatud. Juhul kui Teie nõuete broneeringu tühistamist kasutades “Minu broneeringu haldamine” süsteemi, Teie nõue pannakse automaatselt toime ja broneeringu tühistamisest teadeanne perioodi (defineeritud nagu aeg parkimisperioodi alguse kuupäeva ja kellaega ja parkimisperioodi lõpu kuupäeva ja kellaega vahel) arvutakse ajast, kuna nõue oli tehtud kasutades “Minu broneeringu haldamine” süsteemi. Juhul kui Teie palute oma broneeringu tühistada e-posti teel, see pannakse toime tööajal ning broneeringu tühistamisest teadeanne perioodi arvutakse ajast, kuna ParkVia töötab broneeringu tühistamise nõuet läbi. Seepärast broneeringute tühistamiseks meie soovitame kasutada “Minu broneeringu haldamine” süsteemi.

Palun pange tähele, et nende sagedaste näidiste korral tagasimakseid ei tehta:

 • Plaanitava reisi muudatused (kaasa arvatud tühistatud lennud, kruiisid, rongireisid, jms): Tagasimakset ei ole. Teie vastutus on olla teadlik Teie reisi muudatustest ning oma graafikut vastavalt korrigeerida, informeerides ParkViat asjakohastest muudatustest. ParkVia ei ole vastutav Teie reisi muudatuste eest (nt. kui Teie lend, kruiis või rong on tühistatud) ning niisugusel korral Teil ei ole õigust tagasimaksele.
 • Mööda lastud liinibuss: Tagasimakset ei ole. Liinibussi sõiduplaanid on kättesaadavad, kui kohaldatav, ParkVia veebilehel ja samuti ka broneerimisvoucherist. Teie vastutus on teada liinibussi sõiduplaani ja teisi regulaarsõiduplaane.
 • Kui Teie ei kohtunud Meet & Greet autojuhiga: Tagasimakset ei ole. Teie vastutus on esitada täpset kohtumisaega ning teatada autojuhti kõikidest muudatustest mõistlikku ajaperioodi raames. Juhul kui informatsioon kohtumispunktidest ei ole esitatud ParkVia veebilehel või broneerimisvoucheris, klient on vastutav hankida seda informatsiooni ise parkla operaatori käest.
 • Kui Teie parkisite teises parklas, kuna hilinesite broneeritud parklasse: Tagasimakset ei ole
 • Kui Teie parkisite teises parklas, kuna ei saanud broneeritud parklat leida: Tagasimakset ei ole. Teejuhised on lisatud broneerimisvoucherisse ning on kättesaadavad ParkVia meeskonnalt. Teie olete vastutav enne reisi kindlaks teha, et Teil on broneerimisvoucher ning ka teejuhised käes.
 • Broneerimisvoucheri puudumine: Tagasimakset ei ole. Broneerimisvouchereid saadetakse Teile automaatselt e-posti. Kui Teie broneerimisvoucherit ei saanud, Teie olete vastutav ParkVia meeskonnaga ühendust võtta.
 • Kasutamata jäänud parkimispäevad: Tagasimakse kasutamata jäänud parkimispäevade või päeva osade eest ei tehta.
 • Vastuvõtmatud sõidukite liigid: Tagasimakset ei ole. Teie olete vastutav uurida, mis sõidukite liigid võetakse vastu kas infost teatud parkla kohta või võttes ühendust ParkViaga.

Tühistamisteatise periood:

 • vähemalt 168 tundi enne sõiduki jätmise kuupäeva ja kellaaega: Makse tagastatakse täielikult
 • 72 kuni 168 tundi enne sõiduki jätmise kuupäeva ja kellaaega: Broneerimismaksumuse 50% hüvitamine
 • 0 kuni 72 tundi enne sõiduki jätmise kuupäeva ja kellaaega: Makset ei tagastata
Me leiame teile parimad pakkumised.
Vaid üks hetk ...
. . .