Booking cancel Gratis afbestillinger   Book nu, annullér senere. Over 90% af parkeringspladserne kan afbestilles gratis 24 timer før ankomst.

Vilkår & betingelser

1. ParkVia opererer kun som reservations agent og derfor ligger alt ansvar og forpligtelse, for alle biler hos parkeringspladsen, hotelet eller valet servicen ("parkerings leverandøren"). Du er enig i, at du laver en reservation igennem ParkVia alene for online reservations agentur services. Leveringen af parkering sker fra parkerings leverandøren til dig når du ankommer til den på forhånd reserverede lokation. Parkerings levarandørene er uafhængige firmaer og ikke argenturer eller ansatte af ParkVia. ParkVia er ikke ansvarlig for handlinger, fejl, forsømmelser, representationer, garantier, overtrædelser eller uagtsomhed af nogen art, af sådane leverandører eller for personlig skade, død, ejendoms skade eller andre skader eller omkostninger, som stammer der fra.ParkVia har intet ansvar og vil ikke blive refunderet i tilfælde af strejke, force majeure eller andre hendelser uden for sin direkte kontrol og har intet ansvar for ekstra omkostninger, forsømmelser, forsinkelser, omdiregering eller handlinger foretaget af regeringer eller myndigheder.

2.ParkVia holder øje med priser, for at kunne tilbyde den bedste værdi til prisen.Priser kan stige så vel som falde pga. sæson relaterede tilbud. Alle priser vist er for online, forhånds reservation og prisen citeret af parkerings leverandørene er inklusiv moms (eller landets tilsvarende afgift) påkrævet i leverandørens land og inkluderer alle andre gældende afgifter, med mindre andet er indikeret. Der er ingen betalings afgifter ligemeget hvilken betalings metode, der benyttes.

3. Reservations og Annullerings Procedure

 • 3.1 Reservationer foretaget igennem ParkVia hjemmesiden genererer reservations kuponter, automatisk ved fuldførelsen af en reservation. En reservation er er dog ikke en garanteret plads. ParkVia kan annullere reservationen i tilfælde af, at parkerings leverandøren fortæller, at det ikke er muligt for dem, at gennemføre reservationen. En fuld refundering vil i sådanne tilfælde blive givet.
 • 3.2 Vær venligst sikker på, at du har rutevejledning og instruktioner for den bestilte service, så vel som parkerings leverandørens tlefon nummer og ved af, indgang og udgangs proceduren. Det er dit ansvar, at have gyldig rutevejledning klar inden afrejsen - forpassede reservationer, fly eller andre problemer, der kommer som følger af din udladelse af, at indhente informationer om rutevejledning vil ikke blive refunderet af ParkVia.
 • 3.3 Hvis du må betale en højere pris, end aftalt på din reservations kupon, ved parkerings leverandøren fordi du ikke fuldte den korrekte ind- eller udgangs procedure eller ikke viser din reservations kupont, vil ParkVia ikke kunne få en refundering på dine vegne.
 • 3.4 Overflytning til dit rejsested kan være inkluderet i prisen, men tjek venligst parkerings levarandørens oplysninger på hjemmesiden eller kontakt ParkVia før du bestiller.
 • 3.5 Hvis du parkerer i færre dage end din originale bestilling, er det op til parkeringspladsens ledelse om de vil give dig rabat eller refundering.
 • 3.6 Pr. dag priser kan variere afhængigt af mange faktorer, inklusive men ikke begrænset til dato, opholdets varighed, køretøjets afleverings og afhentnings dato/tid.
 • 3.7 Afhængigt af parkerings leverandøren og det produkt du har valgt, kan du skulle aflevere dine nøgler hos parkerings leverandørens medarbejdere. ParkVia vil i disse tilfælde oplyse dette på hjemmesiden. Hvis dette er tilfældet, skal du sikre dig, at bilen er i trafiksikker tilstand og at den har alle de gældende myndighedskrav (f.eks. forskikring) på plads. I disse tilfælde forbeholder parkerins levarabdøren sig retten til, at flytte dit køretøj på og udenfor parkeringspladsen, ved at køre som parkerings leverandøren ser det nødvendigt, for at kunne have effektiv arrangement af dens parkerings faciliteter, eller i nødstilfælde, for at undgå ulykker eller forhindringer. Skulle parkerings levarandørens chaufferer være nødt, til at tage dit køretøj på offentlige veje, burde parkerings leverandørens chauffører være fuldt forsikret af parkerings levarandøren, men kunderne bør selv tjekke dette.
 • 3.8 Al parkering er underlagt den enkelte parkerings leverandørs vilkår og betingelser. Det er dit eget ansvar at spørge efter parkerings leverandørens vilkår og betingelser.
 • 3.9 Enhver omstændighed, som resulterer i, at parkeringspladsens medarbejdere bliver holdt hen inklusive men ikke begrænset til for sen ankomst af kunder, kan resultere i et administrations gebyr, som skal betales til personalet med det samme.
 • 3.10 Høje eller brede biler: ikke alle parkeringspladser kan tage imod store køretøjer, varevogne, campingvogne etc. eller der kan være et ekstra gebyr for disse. Med mindre det er angivet er bestillinger kun gyldige for små eller standard størrelse biler. Hvis en bil ikke passer ind i denne kategori er det kundens ansvar at vælge den rette biltype på bestillingsblanketten eller kontakte ParkVia inden der bestilles. ParkVia vil ikke acceptere anmodninger om refunderinger af ekstra gebyr opkrævet for en bil der ikke passer i den kategori der angives ved bestillingstidspunktet eller hvis parkeringspladsens personale ikke vil acceptere bilen.
 • 3.11 wParkVia råder kunder, til at ankomme i god tid, så de kan nå deres videre rejse.
 • 3.12 Alle køretøjer er parkeret på kundens eget ansvar. Skulle der opstå klageounkt, tilgodehavende eller uenighed (f.eks. hvis dit køretøj skulle lide skade imens parkeret hos en parkerings leverandør eller skulle du gå hen og miste køretøjet eller andre ejendele fra køretøjet imens den er hos en parkerings leverndør), skal kunden henvende sig direkte til parkerings leverandøren. Under ingen omstændigheder vil ParkVia tage noget ansvar, i en sådan situation. Fordringer for tab eller skader på køretøjer, relaeret til kvaliteten af den givende service, bør henvendes til parkerins leverandøren. Vi vil ved forespørgsel give kontakt give parkerings leverandørens kontakt oplysninger. Dette påvirker ikke dine lovpligtige rettigheder som kunde.
 • 3.13 Nogle parkeringsplads services tager administrative gebyrer. I disse situationer vil det stå på din reservations kupon og når du bestiller.
 • 3.14 Hos nogle parkerins leverandører er det ikke muligt, at ændre eller få refunderet sin reservation. For disse leverandører vil det stå når der bestilles og på din email reservations kupon.

4. ParkVia hjemmesiden indeholder hyperlinks til hjemmesider betjent af tredjeparter. ParkVia har ikke kontrollen over disse hjemmesider og vil ikke være ansvarlige for deres indhold eller for kontraktbrud eller forsætlige eller uagtsom handling af sådanne tredjeparter, som resulterer i nogen form for tab, skade eller forsinkelse for dig eller dine fæller. ParkVia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af holdninger udtrykt på sådanne hjemmesider og sådanne hjemmesider bliver ikke undersøgt, kontrolleret eller tjekket for nøjagtighed eller fuldstændighed af ParkVia. Inklusion af linkede hjemmesider på ParkVia hjemmesiden, betyder ikke eller udgør godkendelse eller blåstempling af den linkede hjemmeside fra ParkVia. Hvis du beslutter dig for, at forlade ParkVia hjemmesiden for, at besøge en af disse tredjeparts sider, gør du dette på eget ansvar. Alle regler, politikker (inklusiv fortrolighedspolitik) og betjenings procedurer af hjemmesider betjent af tredjeparter, vil være underlagt dig imens du besøger sådanne hjemmesider. ParkVia er ikke ansvarlig for information givet fra dig til tredjeparter.

5. Alt indhold på ParkVia hjemmesiden er copyright ©: ParkVia Ltd Alle rettigheder reserveret. Andre produkter og firma navne nævnt her kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Billeder på ParkVia hjemmesiden er kun inkorporeret med henblik på visning og er måske ikke downloaded i noget format. Kundeanmeldelser vist på ParkVia reprensenterer ikke ParkVias holdninger.

6. Informationen, softwaren, produkterne og servicen publiceret på ParkVia hjemmesiden kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. I særdeleshed, kan ParkVia ikke garantere nøjagtigheden af, og fraskriver sig ansvar for, unøjagtigheder, som relaterer til information og beskrivelser af parkering, hotel og andre rejseprodukter vist på denne hjemmeside (inklusiv, uden begrænsning, billeder, lister af faciliteter, generelle produkt beskrivelser, etc.) en del af den information er givet af de respektive leverandører. Bedømmelser vist på denne hjemmeside er kun tænkt som generelle retningslinjer og ParkVia garanterer ikke nøjagtigheden af disse bedømmelser. Ændringer bliver løbende tilføjet til informationer. ParkVia og/eller dens respektive leverandører kan lave forbedrelser og/eller ændringer på denne hjemmeside til enhver tid.ParkVia og/eller den respektive leverandører fremsætter ingen erklæringer om egenthed af de oplysninger, produkter og tjenster, som findes på ParkVia hjemmesiden til ethvert formål og aktivt sofs optagelse eller udbud til salg af produkter eller serviceydelser på ParkVia hjemmesiden udgør ikke nogen godkendelse eller anbefaling af sådanne varer eller tjensteydelser af ParkVia.ParkVia fraskriver sig hermed, alle garantier, vilkår og betingelser, med hensyn til denne information, software, produkter og service herunder alle underforståede garantier og betingelser, af passende kvalitet, egnethed til et bestemt formål titel og ikke traktatbud.Parkerings levarandørene er uafhængige firmaer og ikke argenturer eller ansatte af ParkVia.ParkVia er ikke ansvarlig for handlinger, fejl, forsømmelser, representationer, garantier, overtrædelser eller uagtsomhed af nogen art af sådane leverandører eller for personlig skade, død, ejendoms skade eller andre skader eller omkostninger, som stammer der fra.ParkVia har intet ansvar og vil ikke refundere i tilfælde af strejke, force majeure eller andre hendelser uden for sin direkte kontrol og har intet ansvar for ekstra omkostninger, forsømmelser, forsinkelser, omdiregering eller handlinger foretaget af regeringer eller myndigheder.Under ingen omstændigheder vil ParkVia eller dens leverandører kunne holdes ansvarlig for nogen, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller følgeskader som følge af eller på nogen måde er forbundet med brugen af ParkVia hjemmesiden eller med forsinkelse eller manglende evne til at bruge ParkVia hjemmesiden eller for oplysninger, software, produkter og tjenesteydelser, der leveres via ParkVia hjemmesiden eller på anden måde som følge af brugen af brandname hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, tab af brug, data, fortjeneste, opsparing eller muligheder) uanset om de er baseret på en kontrakt, objektivt ansvar eller andet, selvom ParkVia og /eller nogen af dens leverandører er blevet underrettet om muligheden for erstatning. ParkVia og /eller dens respektive leverandører er ansvarlige for direkte tab som følge af brugen af ParkVia hjemmesiden, om det er baseret på en kontrakt objektivt ansvar eller andet, op til et maksimum på den samlede værdi af den transaktion, hvorved fordringen opstår for enhver hændelse eller en række forbundne hændelser. Disse vilkår og betingelser og ovenstående ansvar ansvarsfraskrivelse, påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder som forbruger.

7. Du accepterer at forsvare og skadesløsholde ParkVia, dets affilierede og /eller dets respektive leverandører og en af dets funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter fra og mod alle krav, søgsmål, inddrivelser, tab, skader, bøder, sanktioner eller andre omkostninger eller udgifter af enhver form, herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, anlagt af tredjeparter som følge af:

 • 1. dit brud af disse vilkår, betingelser og notitser eller dokumenterne referet til her i.
 • 2. din overtrædelse af nogen lov eller rettighederne af en tredjepart, eller
 • 3. brug af varemærket ParkVia hjemmesiden.

8. Som en betingelse for brugen af ParkVia hjemmesiden, garanterer du ParkVia, at du ikke vil bruge ParkVia hjemmesidenen til noget formål, som er ulovligt eller forbudt pga. af disse vilkår og betingelser.

ParkVia Ltd er registreret i Storbritanien under nummer 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Annulleringspolitik

Du skal foretage alle annullerings og ændrings anmodninger ved hjælp af "Styr min reservation" siden på ParkVia hjemmesiden eller ved, at sende en email til ParkVia på den publicerede email adresse. Hvis du angiver din anullerings eller ændrings anmodning mundligt, over telefonen eller direkte til parkerings leverandøren, vil din anmodning ikke blive sat i værk. Når du foretager en annullerings anmodning ved hjælp "Styr min reservation" siden, vil din anmodning automatisk blive sat i værk og annullerings perioden (defineret som tiden imellem dit køretøjs afleverings dag/tid og det tidspunkt ParkVia registrer anmodningen) bliver beregnet fra da annullerings anmodningen bliver foretaget ved hjælp af "Styr min reservation". Hvis du sender din annullerings anmodning via email vil den kun blive sat i værk i kontor tiden og annullerings perioden beregnes fra ParkVia iværksætter annullerings anmodningen. Du rådes derfor, til at foretage din annullerings anmodning ved hjælp af "Styr min reservation".

Noter venligst, at disse almindelige eksempler, vil ikke blive refunderet:

 • Videre rejse ændringer (inklusiv aflyste fly, cruises, toge osv.): Ingen refundering. Det er dit ansvar at holde dig informeret om din videre rejse og justere din tidsplan i henhold til dette og informere ParkVia om relevante ændringer. ParkVia er ikke ansvarlig hvis din videre rejse ændre sig (f.eks. dit fly, cruise eller tog bliver aflyst) og du vil ikke være berettiget til en refundering.
 • Forpasset shuttle-bus: ingen refundering. Shuttle-bus tidsplaner er tilgængelige på ParkVia hjemmesiden og reservations kuponer, det er dit ansvar at holde dig informeret om shuttle-bus køre tid og tidsplaner.
 • Kom du for sent til Meet & Greet driver (Mød & Hils chauffør): Ingen refundering. Det er dit ansvar at angive nøjagtige mødetider og informere chaufføren om eventuelle ændringer, med tilstrækkeligt varsel. Hvis oplysninger om mødesteder ikke findes på ParkVia hjemmesiden eller på din bestillingsseddel, så er det kundens ansvar at få disse oplysninger fra firmaet, der styrer parkeringspladsen.
 • Hvis du må parkere et andet sted pga. for sen ankomst: ingen refundering
 • Hvis du må parkere et andet sted pga., at du ikke kune finde den bestilte parkingsplads: ingen refundering. Rutevejledning er inkluderet på din reservations kupon og er at finde på ParkVia.Det er dit ansvar, at sikre dig at du har reservations kupon og rutevejledning med dig når du rejser.
 • Manglende reservations kupon: ingen refundering. Reservations kuponer sendes sutomatisk via. email. Det er dit ansvar, at kontakte ParkVia for, at sikre at du har de relevante detaljer, hvis din kupon ikke bliver leveret.
 • Ikke udnyttet parkerings dage: Ingen refundering berettiget for ikke udnyttet parkerins dage.
 • Ikke accepteret biltype: Ingen refundering. Det er dit ansvar at finde ud af hvilke biltyper ikke accepteres, enten på den specifikke parkeringsplads eller ved at kontakte ParkVia.

Aflysningsvarsel:

 • Mere end 168 timer inden afleveringsdato og tid: Fuld refundering
 • Mellem 72 og 168 timer inden afleveringsdato og tid: Refundering 50% af reservationsværdi
 • Mellem 0 og 72 timer inden afleveringsdato og tid: Ingen refundering
Vi finder de bedste tilbud til dig
Det varer kun et øjeblik ...
. . .