Booking cancel Безплатни анулиране  Резервирайте сега, отменете по-късно. Над 90% от паркингите могат да бъдат анулирани безплатно 24 часа преди пристигането.

Условия за използване

ParkVia е търговски бренд на ParkVia Ltd.

1. ParkVia действа само като агент за резервации и затова цялата отговорност и задължение за всички превозни средства е на паркинга, хотела или на услугата срещни и поздрави ("Паркинг Оператор"). Чрез натискането на бутона "Потвърдете Резервацията", Вие се съгласявате, че правите резервация през ParkVia единствено за услугите на Интернет агенция, докато предоставянето на паркинг се извършва от паркинг провайдъра до Вас, директно, след като пристигнете на пре-резервираното място. Паркинг Провайдърите са независими компании, а не агенти или служители на ParkVia. ParkVia не подлежи на отговорност за действия, грешки, пропуски, представителство, гаранции, нарушения от небрежност, на който и да е от тези провайдъри или за телесни повреди, смърт, повреда на собствеността или други повреди или разходи, които произлизат от там. ParkVia не поема отговорност и няма да възстановява нищо, в случай на непредвидими и неконтролируеми обстоятелства, извън директен контрол и не поема никаква отговорност за всякакви допълнителни разходи, изменения, забавяния, промени в дестинацията, пътя или действия под правителствено ръководство.

2. Всички показани цени са за предварително запазване по Интернет и цитираните цени от Паркинг Оператора са с включени с всякакво наложимо ДДС (или еквивалент в съответната страна), таксувани в държавата на провайдъра и включват всякакви и всички приложими такси, освен ако не е обозначено по друг начин, или където това не е стандартен процес както е в С. Щ. В тези области, щатните и федерални такси, (или еквивалент в съответната страна), може да се добави към крайната цена, и да се появи при потвърждаване на резервацията. Няма плащане на допълнителни такси, независимо от кой начин на плащане използвате.

3. Резервация и процедури за отмяна

 • 1. резервации, направени чрез сайта на ParkVia автоматично генерират ваучери за резервация при завършване на резервацията. Тази резервация може да бъде генерирана от ParkVia, или директно от Паркинг Оператора. Резервацията обаче не гарантира място. ParkVia или Паркинг Оператора може да анулира резервация ако доставчикът на паркинг прецени, че не е в състояние да изпълни тази резервация. При това обстоятелство ще бъде предложено пълно възстановяване на сумата, доколкото сте направили предварително заплащане.
 • 2. Моля, уверете се, че имате указания и инструкции за услугата, която сте резервирали, както и телефонен номер на Паркинг Оператора, както и подробности за процедурите за влизане и излизане. Ваша отговорност е да получите валидни инструкции преди да отпътувате - пропуснати резервации, полети или други проблеми, които произтичат от невъзможността да се получат валидни инструкции, няма да бъдат възстановени от ParkVia.
 • 3. Ако ви се начислява по-висока цена от тази, потвърдена във Вашия ваучер-резервация от Паркинг Оператора, защото не сте следвали правилните процедури за заявка, както и процедурите за влизане и излизане, или не успяхте да представите Вашата резервация, ParkVia няма да бъде в състояние да получи възстановяване от Ваше име.
 • 4. Трансфери в дадена локация могат да бъдат включени в цените, показани на съответната уебстраница на ParkVia, но моля, проверете условията на Паркинг Оператора, описани на интернет страницата или се свържете с ParkVia преди потвърждение на Вашата резервация, за да го потвърдите това.
 • 5. Ако желаете да остане за по-малко дни от оргиналната Ви резервация която сте направили, това ще бъде по преценка на Паркинг Оператора, и следователно те ще преценят дали ще има възтановяване на сумата.
 • 6. цените могат да варират в зависимост от много фактори, включително, но не и ограничено до датата на резервацията, продължителността на престой, оставянето на превозното средство, дата/час и прибирането на превозното средство, дата/час.
 • 7. зависимост от доставчика на паркинги и продукта, който сте избрали, може да се наложи да оставите ключовете на превозното средство на персонала на доставчика на паркинг. Уебсайтът на ParkVia посочва, когато това се прилага. Ако случаят е такъв, трябва да гарантирате, че преди да напуснете автомобила си и да го оставите на Паркинг Оператора, колата Ви е в технически изправно състояние и че тя разполага с всички приложими регулаторни изисквания (напр. застраховане). В този случай доставчикът на паркинг си запазва правото да придвижи превозното средство извън или в рамките на автомобилния парк, посредством шофиране или по друг начин до такава степен, докато паркинг оператора, или неговите служители преценят, че е необходимо за ефективното подреждане на местата за паркиране в паркинга, или в спешни случаи, или да се избегнат инциденти, или запушване. Ако вработените на паркинг оператора трябва да изведат Вашия автомобил на обществена магистрала, те трябва да бъдат напълно застраховани от Паркинг Оператора за тази цел, но клиентът трябва да удостовери това за себе си.
 • 8. всички паркинги са предмет на условията за ползване на индивидуалния доставчик на паркинг. Ваша е отговорността да поискате условията на Паркинг Оператора преди или след пристигането.
 • 9. При всички обстоятелства, в резултат на паркинг оператора, вработените са оставени да чакат, включутелно, но, не и ограничено, въвеждане на грешки, или клиентите пристигат прекалено късно може да доведе до административна такса, дължима на Паркинг Оператора, която трябва да се заплати веднага, или следва отегляне на услугата без възвръщане на сумата.
 • 10. автомобили с извънгабаритни размери, надвишаващи ширината и височината на леки автомобили: не всички паркинги могат да приемат превозни средства, които надвишават ширината и височината на леки автомобили, като джипове, каравани, бусове и т.н. а в случай, че паркингът ги приеме е възможно да поиска допълнително заплащане. В случай, че не е посочено друго в описанието на паркинга, на интернет сайта на ParkVia, всички заявки за паркинг важат за стандартни леки автомобили. Ако автомобилът на клиента не спада в тази категория, то клиентът е длъжен да отбележи съответната категория на превозното средство при резервацията за паркинг, а в случай че липсва опция за отбелязване на превозното средство при резервация, клиентът трябва да се свърже с ParkVia, преди да направи заявката. ParkVia отказва да възстанови суми, свързани с допълнително заплащане за паркинг в следствие на автомобил неотговарящ на условията, ако клиентът не е информирал за размера на автомобила преди или по време на заявката за паркомясто. ParkVia не възстановява суми и в случай, че паркингът откаже да приеме автомобила, поради несъответствие с условията за размер на превозното средство.
 • 11. ParkVia съветва клиентите да пристигнат малко предварително, за да продължат с тяхното пътуване.
 • 12. всички автомобили са паркирани в риск на клиента. В случай на каквато и да е жалба, иск или спор (например, ако вашето превозно средство трябва да претърпи вреда, докато е оставено на паркинг или се наложи да претърпите загуба на превозното средство или на някоя от вашите вещи от превозното средство, докато то е оставено на паркинг) клиентът трябва да се занимава директно с доставчика на паркинга. ParkVia при никакви обстоятелства не се поема никаква отговорност за такова събитие. Всякакви претенции за загуба или повреда на превозни средства, или във връзка с качеството на предоставяната услуга, трябва да се направи на паркинг оператора. Ние ще предоставим информация за контакт на Паркинг Оператора. Това не влияе на вашите права като потребител.
 • 13. Паркинг операторите налагат административни разходи и такси в справки и условия. Където това ще гласи когато правите регистрация на Вашата резервацията.
 • 14. Някои услуги от Паркинг операторите съветват, че заплатената сума, не може да бъде възстановена, а услугата не може да бъде отменяна и/или променяна. За тези услуги ще бъде ясно означено това, по време на правенето на резервацията.

4. Сайта на ParkVia съдържа хипервръзки към уеб сайтове, управлявани от трети страни. ParkVia не контролира тези сайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание или за всяко нарушение на договора или всяко умишлено или небрежно действие от страна на тези трети страни, което води до загуба, повреда, забавяне или нараняване на Вас или Вашите спътници. ParkVia не носи отговорност за достоверността на становищата, изразени в тези сайтове и такива сайтове не са изследвани, наблюдавани или проверени за точност и пълнотата от ParkVia. Включването на всеки свързан уебсайт на Интернет страницата на ParkVia не означава, или представлява одобрение или потвърждение на тези сайтове от ParkVia. Ако решите да напусне ParkVia уебсайт за достъп до тези сайтове на трети страни, вие правите това на свой собствен риск. Всички правила, политики, включително политика на защита на личните данни), и оперативни процедури на уебсайтове, управлявани от трети страни ще се отнасят за вас по време на такива сайтове. ParkVia не носи отговорност за предоставената от вас информация на трети лица.

5. Цялото съдържание на уебсайта ParkVia са защитени със закона за авторското право на © ParkVia Ltd Всички права запазени. Други имена на продукти и компании, споменати тук могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Снимки за уебсайта на ParkVia са включени само за разглеждане и не могат да бъдат запазени или свалени във всякакъв формат. Преглежданията на всеки клиент, поместени на уебсайта на ParkVia не представляват мнението на ParkVia.

6. Информацията, продукти и услуги, публикувана на Интернет страницата на ParkVia могат да включват неточности или печатни грешки. По-специално, ParkVia не гарантира точността и не носи отговорност за неточности, свързани с информация и описание на продуктите, паркинг, хотел и други пътни, показани на този уебсайт (включително, без ограничение, снимки, списък от удобства, общ продукт описания и др.), голяма част от които се предоставя от съответните доставчици. Всички рейтинги на този уебсайт, са предназначени само за общи насоки, и ParkVia не гарантира точността на рейтингите. Периодично се добавят промени в информацията тук. ParkVia и /или съответните доставчици може да правят подобрения и / или промени на този сайт по всяко време. ParkVia и /или съответните доставчици не дават декларации за годността на информация, продукти и услуги, съдържащи се на уебсайта на ParkVia за всякакви цели и включването или предлагане за продажба на продуктите и услугите на Интернет страницата на ParkVia не представлява никакво потвърждение или препоръка на такива продукти или услуги от ParkVia. ParkVia, и /или съответните доставчици се отказват от всякакви гаранции, срокове и условия по отношение на тази информация, софтуер, продукти и услуги, включително всички подразбиращи се гаранции и условия, с подходящо качество, пригодност за определена цел, заглавие, и непосегателство.. В никакъв случай ParkVia, или неговите доставчици не носят отговорност за всякакви непреки, случайни, наказателни, специални или последващи вреди, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на ParkVia уебсайт или със забавяне или невъзможност да се използва ParkVia уебсайт, или за каквато и да е информация, софтуер, продукти и услуги, получени чрез на ParkVia уебстраницата, или по друг начин, произтичащи от използването на ParkVia уебстраницата (включително, но не се ограничава само до загуба на ползване на данни, печалби, спестявания или възможности) дали въз основа на договор, стриктна отговорност или по друг начин, дори ако ParkVia и /или някой от неговите доставчици са били предупредени за възможността за щети. ParkVia и /или съответните доставчици не носят отговорност за преки загуби, произтичащи от използването на Интернет страницата на ParkVia, дали въз основа на договор, стриктна отговорност или по друг начин, до максимум от общата стойност на сделката, при които възниква вземането за всяко едно събитие или поредица от свързани събития. Тези условия и гореизложените Отказ от отговорност, не влияе на вашите права като потребител.

7. Вие се съгласявате да защитавате и обезщетите ParkVia, нейните филиали, и /или съответните доставчици и някой от неговите служители, директори, служители и агенти от и срещу всякакви претенции, причините за действия, искания, събирания, загуби, щети, глоби, санкции или други разходи или разноски от всякакъв вид или естество, включително, но не се ограничават до разумни правни и счетоводни такси, предявени от трети страни като резултат от:

 • 1. нарушение на тези срокове, условия и забележки или документи, споменати тук;
 • 2. Вашето нарушение на всяко право или права на трето лице;
 • 3. използването на ParkVia уебсайт.

8. Като условие за вашето ползване на ParkVia уебсайт, вие гарантирате на ParkVia, че не ще използвате сайта на ParkVia за цел, която е незаконна или забранена от тези условия, изисквания и забележки.

ParkVia Ltd, регистрирана в Обединено кралство Великобритания под номер 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

ParkVia е търговски бренд на ParkVia Ltd.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Условия за отмяна на резервация

Вие трябва да направите всички искания за отмяна и изменение, с помощта на бутона "Управление с моята резервация" на уебсайта на ParkVia или чрез имейл до ParkVia на публикуван имейл адрес. Ако сте направили искания за отмяна или изменение устно, по телефона или директно на Паркинг доставчици, Вашите искания няма да бъдат активирани. Когато направите заявка за анулиране използвайки бутона "Управление с моята резервация", Вашата заявка се активира автоматично и периодът на известието за анулиране (определя се между времето, когато вземите Вашия автомобил дата/час и времето на ParkVia е наясно с Вашата декларация за отказ) се изчислява от времето, когато е направено искането за отмяна е използването на "Управление с моята резервация". Ако Вие изпратите заявката си за отмяна по e-mail, то ще се активира само в работно време и предизвестието за отмяна се изчислява от времето, в което ParkVia обработи искането за отмяна. Затова се препоръчва да се извърши отмяна на искането като използвате "Управление с моята резервация".

Моля, имайте предвид, че в тези общи примери сумата няма да бъде възстановена:

 • Предварителни промени на пътуването (включително отменени полети, круизи, пътувания с влак и др.): Без възстановяване. Ваша отговорност е да бъдете информирани за предварителни промени на пътуванията и съответно да коригирате графика, да информирате ParkVia за всички промени. ParkVia не носи отговорност, ако промените по-нататъшното си пътуване (напр. Полета Ви, круиза или влака е отменен) и няма да имате право на възстановяване.
 • Пропуснат трансфер: Без възстановяване. Автомобилите, които осигуряват трансфер имат разписания, в зависимост от индивидуалните условия и разписания на паркингите и те са на разположение на Интернет страницата на ParkVia и на ваучерите за резервация. Ваша отговорност е да се запознаете с часовете на работа на тези автомобили и техните разписания.
 • Пропускане на срещата с шофьора на Meet & Greet услугата: Сумата, която сте заплатили не се възстановява. Ваша отговорност е да предоставите точна и коректна информация за среща с шофьора на Meet & Greet услугата, както и да го информирате при възникване на промени с предизвестие, което му дава достатъчно време за да реагира. В случай, че информацията за място на срещата не е посочена на интернет сайта на ParkVia или на Вашето потвърждение за резервацията, задължение на клиента е да се свърже с паркинга за уточнение на часа и мястото на среща с шофьора на Meet & Greet услугата.
 • В случай на паркиране в друг паркинг, поради късно пристигане: Без възстановяване
 • В случай на паркиране в друг паркинг, поради не намирането на резервирания автомобилен паркинг: Без възстановяване. Направленията са включени във ваучер за резервация и са лесно достъпни от ParkVia. Ваша е отговорността да носите ваучерът за резервация и посоката с вас, когато пътувате.
 • Липса на ваучер за резервация : Без възстановяване. Ваучер за резервация се изпраща автоматично по електронна поща. Ваша е отговорността да се свържете с ParkVia, за да гарантирате, че сте получили съответните данни, ако Вашият ваучер за резервация не бил доставен.
 • Неизползваните дни за паркиране: Не е на разположение възстановяване за неизползвани дни или част от престоя.
 • Автомобили, които не се приемат от паркингите: Заплатената сума не се възстановява. Ваше задължение е да се информирате какви автомобили могат да бъдат приети от паркингите, като се свържете със съответния паркинг, на който ще оставите автомобила си или проверите предварително с ParkVia.
 • Административна такса : Без възстановяване.

Срок за анулиране:

 • Повече от 168 преди оставяне на колата, дата и час: Пълно възтановяване
 • Между 72 и 168 час преди оставяне на колата, дата и час: Възтановяване 50% на стойноста на резервацията
 • Между 0 и 72 час преди оставяне на колата, дата и час: Без възтановяване
Откриваме ви най-добрите оферти
Нови сделки всеки ден!
. . .