Условия за използване

ParkVia е търговски бренд на ParkCloud Ltd.

1. ParkVia действа само като агент за резервации и затова цялата отговорност и задължение за всички превозни средства е на паркинга, хотела или на услугата срещни и поздрави ("Паркинг Оператор"). Чрез натискането на бутона "Потвърдете Резервацията", Вие се съгласявате, че правите резервация през ParkVia единствено за услугите на Интернет агенция, докато предоставянето на паркинг се извършва от паркинг провайдъра до Вас, директно, след като пристигнете на пре-резервираното място. Паркинг Провайдърите са независими компании, а не агенти или служители на ParkVia. ParkVia не подлежи на отговорност за действия, грешки, пропуски, представителство, гаранции, нарушения от небрежност, на който и да е от тези провайдъри или за телесни повреди, смърт, повреда на собствеността или други повреди или разходи, които произлизат от там. ParkVia не поема отговорност и няма да възстановява нищо, в случай на непредвидими и неконтролируеми обстоятелства, извън директен контрол и не поема никаква отговорност за всякакви допълнителни разходи, изменения, забавяния, промени в дестинацията, пътя или действия под правителствено ръководство.

2. Всички показани цени са за предварително запазване по Интернет и цитираните цени от Паркинг Оператора са с включени с всякакво наложимо ДДС (или еквивалент в съответната страна), таксувани в държавата на провайдъра и включват всякакви и всички приложими такси, освен ако не е обозначено по друг начин, или където това не е стандартен процес както е в С. Щ. В тези области, щатните и федерални такси, (или еквивалент в съответната страна), може да се добави към крайната цена, и да се появи при потвърждаване на резервацията. Няма плащане на допълнителни такси, независимо от кой начин на плащане използвате.

3. Резервация и процедури за отмяна

 • 1. резервации, направени чрез сайта на ParkVia автоматично генерират ваучери за резервация при завършване на резервацията. Тази резервация може да бъде генерирана от ParkVia, или директно от Паркинг Оператора. Резервацията обаче не гарантира място. ParkVia или Паркинг Оператора може да анулира резервация ако доставчикът на паркинг прецени, че не е в състояние да изпълни тази резервация. При това обстоятелство ще бъде предложено пълно възстановяване на сумата, доколкото сте направили предварително заплащане.
 • 2. Моля, уверете се, че имате указания и инструкции за услугата, която сте резервирали, както и телефонен номер на Паркинг Оператора, както и подробности за процедурите за влизане и излизане. Ваша отговорност е да получите валидни инструкции преди да отпътувате - пропуснати резервации, полети или други проблеми, които произтичат от невъзможността да се получат валидни инструкции, няма да бъдат възстановени от ParkVia.
 • 3. Ако ви се начислява по-висока цена от тази, потвърдена във Вашия ваучер-резервация от Паркинг Оператора, защото не сте следвали правилните процедури за заявка, както и процедурите за влизане и излизане, или не успяхте да представите Вашата резервация, ParkVia няма да бъде в състояние да получи възстановяване от Ваше име.
 • 4. Трансфери в дадена локация могат да бъдат включени в цените, показани на съответната уебстраница на ParkVia, но моля, проверете условията на Паркинг Оператора, описани на интернет страницата или се свържете с ParkVia преди потвърждение на Вашата резервация, за да го потвърдите това.
 • 5. Ако желаете да остане за по-малко дни от оргиналната Ви резервация която сте направили, това ще бъде по преценка на Паркинг Оператора, и следователно те ще преценят дали ще има възтановяване на сумата.
 • 6. цените могат да варират в зависимост от много фактори, включително, но не и ограничено до датата на резервацията, продължителността на престой, оставянето на превозното средство, дата/час и прибирането на превозното средство, дата/час.
 • 7. зависимост от доставчика на паркинги и продукта, който сте избрали, може да се наложи да оставите ключовете на превозното средство на персонала на доставчика на паркинг. Уебсайтът на ParkVia посочва, когато това се прилага. Ако случаят е такъв, трябва да гарантирате, че преди да напуснете автомобила си и да го оставите на Паркинг Оператора, колата Ви е в технически изправно състояние и че тя разполага с всички приложими регулаторни изисквания (напр. застраховане). В този случай доставчикът на паркинг си запазва правото да придвижи превозното средство извън или в рамките на автомобилния парк, посредством шофиране или по друг начин до такава степен, докато паркинг оператора, или неговите служители преценят, че е необходимо за ефективното подреждане на местата за паркиране в паркинга, или в спешни случаи, или да се избегнат инциденти, или запушване. Ако вработените на паркинг оператора трябва да изведат Вашия автомобил на обществена магистрала, те трябва да бъдат напълно застраховани от Паркинг Оператора за тази цел, но клиентът трябва да удостовери това за себе си.
 • 8. всички паркинги са предмет на условията за ползване на индивидуалния доставчик на паркинг. Ваша е отговорността да поискате условията на Паркинг Оператора преди или след пристигането.
 • 9. При всички обстоятелства, в резултат на паркинг оператора, вработените са оставени да чакат, включутелно, но, не и ограничено, въвеждане на грешки, или клиентите пристигат прекалено късно може да доведе до административна такса, дължима на Паркинг Оператора, която трябва да се заплати веднага, или следва отегляне на услугата без възвръщане на сумата.
 • 10. автомобили с извънгабаритни размери, надвишаващи ширината и височината на леки автомобили: не всички паркинги могат да приемат превозни средства, които надвишават ширината и височината на леки автомобили, като джипове, каравани, бусове и т.н. а в случай, че паркингът ги приеме е възможно да поиска допълнително заплащане. В случай, че не е посочено друго в описанието на паркинга, на интернет сайта на ParkVia, всички заявки за паркинг важат за стандартни леки автомобили. Ако автомобилът на клиента не спада в тази категория, то клиентът е длъжен да отбележи съответната категория на превозното средство при резервацията за паркинг, а в случай че липсва опция за отбелязване на превозното средство при резервация, клиентът трябва да се свърже с ParkVia, преди да направи заявката. ParkVia отказва да възстанови суми, свързани с допълнително заплащане за паркинг в следствие на автомобил неотговарящ на условията, ако клиентът не е информирал за размера на автомобила преди или по време на заявката за паркомясто. ParkVia не възстановява суми и в случай, че паркингът откаже да приеме автомобила, поради несъответствие с условията за размер на превозното средство.
 • 11. ParkVia съветва клиентите да пристигнат малко предварително, за да продължат с тяхното пътуване.
 • 12. всички автомобили са паркирани в риск на клиента. В случай на каквато и да е жалба, иск или спор (например, ако вашето превозно средство трябва да претърпи вреда, докато е оставено на паркинг или се наложи да претърпите загуба на превозното средство или на някоя от вашите вещи от превозното средство, докато то е оставено на паркинг) клиентът трябва да се занимава директно с доставчика на паркинга. ParkVia при никакви обстоятелства не се поема никаква отговорност за такова събитие. Всякакви претенции за загуба или повреда на превозни средства, или във връзка с качеството на предоставяната услуга, трябва да се направи на паркинг оператора. Ние ще предоставим информация за контакт на Паркинг Оператора. Това не влияе на вашите права като потребител.
 • 13. Паркинг операторите налагат административни разходи и такси в справки и условия. Където това ще гласи когато правите регистрация на Вашата резервацията.
 • 14. Някои услуги от Паркинг операторите съветват, че заплатената сума, не може да бъде възстановена, а услугата не може да бъде отменяна и/или променяна. За тези услуги ще бъде ясно означено това, по време на правенето на резервацията.

4. Сайта на ParkVia съдържа хипервръзки към уеб сайтове, управлявани от трети страни. ParkVia не контролира тези сайтове и не носи отговорност за тяхното съдържание или за всяко нарушение на договора или всяко умишлено или небрежно действие от страна на тези трети страни, което води до загуба, повреда, забавяне или нараняване на Вас или Вашите спътници. ParkVia не носи отговорност за достоверността на становищата, изразени в тези сайтове и такива сайтове не са изследвани, наблюдавани или проверени за точност и пълнотата от ParkVia. Включването на всеки свързан уебсайт на Интернет страницата на ParkVia не означава, или представлява одобрение или потвърждение на тези сайтове от ParkVia. Ако решите да напусне ParkVia уебсайт за достъп до тези сайтове на трети страни, вие правите това на свой собствен риск. Всички правила, политики, включително политика на защита на личните данни), и оперативни процедури на уебсайтове, управлявани от трети страни ще се отнасят за вас по време на такива сайтове. ParkVia не носи отговорност за предоставената от вас информация на трети лица.

5. Цялото съдържание на уебсайта ParkVia са защитени със закона за авторското право на © ParkCloud Ltd Всички права запазени. Други имена на продукти и компании, споменати тук могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Снимки за уебсайта на ParkVia са включени само за разглеждане и не могат да бъдат запазени или свалени във всякакъв формат. Преглежданията на всеки клиент, поместени на уебсайта на ParkVia не представляват мнението на ParkVia.

6. Информацията, продукти и услуги, публикувана на Интернет страницата на ParkVia могат да включват неточности или печатни грешки. По-специално, ParkVia не гарантира точността и не носи отговорност за неточности, свързани с информация и описание на продуктите, паркинг, хотел и други пътни, показани на този уебсайт (включително, без ограничение, снимки, списък от удобства, общ продукт описания и др.), голяма част от които се предоставя от съответните доставчици. Всички рейтинги на този уебсайт, са предназначени само за общи насоки, и ParkVia не гарантира точността на рейтингите. Периодично се добавят промени в информацията тук. ParkVia и /или съответните доставчици може да правят подобрения и / или промени на този сайт по всяко време. ParkVia и /или съответните доставчици не дават декларации за годността на информация, продукти и услуги, съдържащи се на уебсайта на ParkVia за всякакви цели и включването или предлагане за продажба на продуктите и услугите на Интернет страницата на ParkVia не представлява никакво потвърждение или препоръка на такива продукти или услуги от ParkVia. ParkVia, и /или съответните доставчици се отказват от всякакви гаранции, срокове и условия по отношение на тази информация, софтуер, продукти и услуги, включително всички подразбиращи се гаранции и условия, с подходящо качество, пригодност за определена цел, заглавие, и непосегателство.. В никакъв случай ParkVia, или неговите доставчици не носят отговорност за всякакви непреки, случайни, наказателни, специални или последващи вреди, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на ParkVia уебсайт или със забавяне или невъзможност да се използва ParkVia уебсайт, или за каквато и да е информация, софтуер, продукти и услуги, получени чрез на ParkVia уебстраницата, или по друг начин, произтичащи от използването на ParkVia уебстраницата (включително, но не се ограничава само до загуба на ползване на данни, печалби, спестявания или възможности) дали въз основа на договор, стриктна отговорност или по друг начин, дори ако ParkVia и /или някой от неговите доставчици са били предупредени за възможността за щети. ParkVia и /или съответните доставчици не носят отговорност за преки загуби, произтичащи от използването на Интернет страницата на ParkVia, дали въз основа на договор, стриктна отговорност или по друг начин, до максимум от общата стойност на сделката, при които възниква вземането за всяко едно събитие или поредица от свързани събития. Тези условия и гореизложените Отказ от отговорност, не влияе на вашите права като потребител.

7. Вие се съгласявате да защитавате и обезщетите ParkVia, нейните филиали, и /или съответните доставчици и някой от неговите служители, директори, служители и агенти от и срещу всякакви претенции, причините за действия, искания, събирания, загуби, щети, глоби, санкции или други разходи или разноски от всякакъв вид или естество, включително, но не се ограничават до разумни правни и счетоводни такси, предявени от трети страни като резултат от:

 • 1. нарушение на тези срокове, условия и забележки или документи, споменати тук;
 • 2. Вашето нарушение на всяко право или права на трето лице;
 • 3. използването на ParkVia уебсайт.

8. Като условие за вашето ползване на ParkVia уебсайт, вие гарантирате на ParkVia, че не ще използвате сайта на ParkVia за цел, която е незаконна или забранена от тези условия, изисквания и забележки.

ParkCloud Ltd, регистрирана в Обединено кралство Великобритания под номер 6557569.

ParkVia е търговски бренд на ParkCloud Ltd.

 1. THESE TERMS
  1. What these Terms cover. These are the Terms on which we, together with select Third Party Suppliers, supply access to Services to you.
  2. Why you should read them. Please read these Terms carefully before you submit your booking with us. These Terms tell you who we are, how we will provide access to Services to you, how you and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss.
 2. INFORMATION ABOUT US AND HOW TO CONTACT US
  1. Who we are. We provide travel services including, for example, pre-booked vehicle access to car parking that is made available by Third Party Suppliers. We are a company registered in England and Wales with company registration number 6557569 and registered office at 55 Spring Gardens, Manchester M2 2BY – UK. Our registered VAT number is GB983077586.
  2. How we may contact you. If we have to contact you we will do so by telephone or by writing to you at the email address or postal address you provided to us in your booking. It is your responsibility to ensure that the contact details you provide to us are correct; if you provide the wrong details to us, we will not be responsible for the consequences of any failure by you to receive any contact from us or the relevant Third Party.
  3. “Writing” includes emails. When we use the words “writing” or “written” in these Terms, this includes emails.
  4. Defined terms used in these Terms:
   1. “Contract” means the agreement between us and you under which we will provide access to Services to you and you will pay us for the Services, as set out in the relevant booking that you submit to us for the Services, which is subject to these Terms.
   2. “Services” means the provision by us to you of access to pre-booked vehicle parking spaces, airport security fast track lanes, lounges and other travel services.
   3. “Third Party Supplier” or “Third Party Suppliers” mean the suppliers we contract with in order to provide the Services that we are making available to you under the Contract.
   4. “Website” means our website at https://www.parkvia.com through which you are able to submit bookings for Services from time to time; please note that your initial enquiry in respect of Services may have been made through a different website, but any booking you submit will be funnelled to and made through https://www.parkvia.com.
 3. OUR CONTRACT WITH YOU
  1. Placing a booking. You can place a booking for Services on the Website by following the Website booking process.
  2. How we will accept your booking. Our acceptance of your booking will take place when we email a booking voucher to you, at which point a Contract will come into existence between you and us.
  3. If we cannot accept your booking. If we are unable to accept your booking, we will inform you of this in writing and will refund you for the Services as per the arrangements set out in clauses 8.8 and 8.9 below. This might be because there is no availability in the selected location at the specified time, because of unexpected limits on our resources which we could not reasonably plan for, or because we have identified an error in the price or description of the Services.
  4. Your booking reference. We will assign a booking reference to your booking and tell you what it is promptly after it has been created. It will help us if you can tell us the booking reference whenever you contact us about your booking.
  5. Managing your booking. You can manage your booking, once we have accepted it, in your Account on the Website. You will need to provide some information in respect of your booking so that you can access it in full.
 4. REGISTRATION FOR AN ACCOUNT
  1. Requirement for an Account: When you submit your booking to us through the Website, we will create an account for you on the Website (an “Account”) to manage your booking and accessed through the “Manage My Booking” tab. Instructions on how you can access your Account will be provided to you with your booking voucher.
  2. Account creation: In order for your Account to be created, we will use your name, email address and possibly some other personal information as provided to us when you placed your booking. See our Privacy and Cookies Policy for more details about this. By making a booking and therefore allowing us to create an Account for you, you warrant that you are at least 16 years of age.
  3. Valid email address: An Account must be created with a valid email address that you access regularly, so that, amongst other things, we can send administration and information emails to you. Any Account created with another person’s email address or with a temporary email address may be closed by us without notice. We may also require you to validate your Account on its creation or if we believe that you have provided us with an invalid email address. Once we have created an Account for you, you cannot change your email address for accessing the Account.
  4. Rejection: We reserve the right to refuse use of or access to any Account or the Website to anyone for any reason, at our absolute discretion. If we do this, and you need to contact us about an existing booking, please contact us on the details given at clause 9.1 below.
  5. Protect your details: When an Account is created for you, you will be provided with access details so that you can access the Account. You must keep the access details confidential and immediately notify us if there is any unauthorised use of your email address or your Account or any breach of security otherwise known to you. You acknowledge that any person to whom your access details are disclosed is authorised to act as your agent for the purposes of using (and/or transacting via) your Account. Please note that you will be entirely responsible if you do not maintain the confidentiality of your access details.
 5. SERVICES

  Services may vary slightly from their description on the Website. Although we have made every effort to describe services accurately, they may vary slightly from those descriptions, including, without limitation, due to Third Party Suppliers making changes to the services available to us.

 6. YOUR RIGHTS TO MAKE CHANGES

  If you wish to make a change to the Services you have booked, please do so by accessing your Account. We will let you know if the change is possible. If it is possible we will let you know about any changes to the price of the Services or anything else which would be necessary as a result of your requested change and ask you to confirm whether you wish to go ahead with the change.

 7. OUR RIGHTS TO MAKE CHANGES
  1. Minor changes to the Services. We or the relevant Third Party Supplier may change the Services:
   1. (a) to reflect changes in relevant laws and regulatory requirements; and
   2. (b) to implement minor improvements, for example to address security or safety issues.
   We will use our reasonable efforts to ensure that any such changes will not affect your use of the Services.
  2. More significant changes to the Services and these Terms. In addition, we may make other, more significant changes to these Terms or the Services, but if we do so we will notify you and you may then contact us to end the Contract before the changes take effect and receive a refund for any Services paid for but not received.
 8. ACCESSING THE SERVICES
  1. When we will provide the booking voucher. Once your booking has been processed and we have accepted it, we will send you a booking voucher by email, which will contain details of how you can access the Services.
  2. When the Services will be provided. We, or a Third Party Supplier, will provide access to the Services which will begin and end on the dates set out in the booking.
  3. You are responsible to arrive at the time stated on the booking. Please make sure you have directions, instructions and a telephone number for the Services you have booked, and details of the entry and exit procedures. It is your responsibility to obtain valid directions before departing – we will not provide a refund for any missed bookings, flights or events, or other problems arising from your failure to obtain valid directions or instructions before the Services commenced. If the Third Party Supplier’s employees are kept waiting because of your late arrival (including, but not limited to, where they are waiting for you to give them your car keys), this may result in an administration charge, issued independently by the Third Party Supplier to you, and payable directly by you to them at that time, or the withdrawal of the Parking Service from you with no refund. Further information can be obtained directly from the Third Party Supplier, whose contact details will be on your booking voucher.
  4. Moving your vehicle. Depending on the Parking Service you have chosen, you may have to leave your vehicle keys with a Third Party Supplier. In this case, you must ensure, before leaving your vehicle, that it is in a roadworthy condition and that it has all applicable regulatory requirements (e.g. insurance) in place. The Third Party Supplier reserves the right to move your vehicle within or outside of the relevant car park by driving or otherwise to such extent as it may, at its discretion, think is necessary for the efficient arrangement of its parking facilities, in emergencies or to avoid accidents or obstructions. If the Third Party Supplier needs to take your vehicle on the public highway, its drivers will be fully insured by the Third Party Supplier for this purpose.
  5. Your vehicle is assumed to be small or average sized. Not all Third Party Suppliers can accommodate oversized vehicles, vans, camper-vans etc. and, if they are accepted, there may be an extra charge. Unless specified within the car park information provided on the Website, any bookings for the Services are valid only for small/average-sized cars. If a vehicle does not fit into this category, it is your responsibility to select the appropriate vehicle type when placing your booking, or, if the option you need is not available, it is your responsibility to contact us before booking for that vehicle. We will not accept refund requests for any supplement charged at the car park if the appropriate vehicle type is not specified when booking, or if the vehicle type cannot be accepted by the Third Party Supplier.
  6. We are not responsible for events outside our control. If supply of the Services is delayed by an event outside our control, which was not foreseeable by us or you at the time that you made your booking, then, subject to clause 11.2 below, we will not be liable for such delay or any loss flowing from that delay. If an unforeseeable delay occurs, we will contact you as soon as possible to let you know and we, or the relevant Third Party Supplier, will take reasonable steps to minimise the effect of any delay. Provided this happens, we will not be liable for delays caused by the unforeseeable event, even where this means that the Services are unavailable for any part, or the entirety, of the period of time for which you have booked them. In such circumstances we suggest that you contact your insurer.
  7. Your legal rights if the Services are not available. You have legal rights if the Services are not available on the date and time confirmed when we accepted your booking. If the Services are not available, you may treat the Contract as being at an end straight away; you may contact us to end the Contract and receive a refund for any Services you have paid for but not received. If you do not wish to treat the Contract as at an end, you may request a new booking for a later date. Provided we can meet this request, we will then let you know if there is any change to the cost of the Services and if there is we will either refund any difference in price, or inform you of the payment required by you to bring the total payment made up to the appropriate level, and then confirm the booking.
  8. How we will refund you. We will refund you the price you paid for the Services by the method you used for payment, or by bank transfer where the method you used for payment is no longer available.
  9. When your refund will be made. We will make any refunds due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of receiving confirmation of your cancellation of your booking.
 9. IF THERE IS A PROBLEM WITH YOUR BOOKING
  1. How to tell us about problems. If you have any questions or complaints about the Services, please contact us. You can write to us using the contact details on the Website with any questions or complaints. Please note that all complaints must be made in writing.
  2. Your legal rights. We are under a legal duty to supply services that are in conformity with this Contract. Nothing in these Terms will affect your legal rights. The Consumer Rights Act 2015 says that you can ask us to repeat or fix a service if it is not carried out with reasonable care and skill, or get some money back if we cannot fix it.
 10. PRICE AND PAYMENT
  1. Where to find the price for the Services. The price of the Services (which includes VAT) will be the price indicated on the booking pages when you placed your booking.
  2. When you must pay and how you must pay. We accept payment by various methods which will be set out at the time of booking. You must pay in full at the point of submitting your booking.
  3. What to do if you think an invoice is wrong. If you think the amount you have paid, or been asked to pay, is wrong, please contact us promptly to let us know.
 11. OUR RESPONSIBILITY FOR LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU
  1. We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by us. If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you suffer that is a foreseeable result of our breaking this Contract or failing to use reasonable care and skill in the provision of access to Services made under this Contract, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Contract was made, we and you knew it might happen, for example, if you discussed it with us during the sales process.
  2. We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence or the negligence of our employees, agents or subcontractors; for fraud or fraudulent misrepresentation; or for breach of your legal rights in relation to the Services; subject to the foregoing of this clause 11.2, we will not be liable for the acts or omissions of Third Party Suppliers.
  3. We are not liable for business losses. We only provide access to the Services for domestic and private use. If you use the Services for any commercial, business or re-sale purpose we will have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
  4. We are responsible for your booking for Services only. We accept liability in respect of your booking for Services only. Your access to, and presence in, any car park is subject to the relevant Third Party Supplier’s terms and conditions (which may include, without limitation, not leaving valuables in your car, and parking being at your own risk); you can get a copy of these terms and conditions directly, and they may be available in the car park itself. You acknowledge that we are not responsible for any faults or damage to, or theft of, any property whilst you are in the car park or accessing the Services, subject to clause 11.2 above.
 12. HOW WE MAY USE YOUR PERSONAL INFORMATION
  1. How we will use your personal information. We will use the personal information you provide to us:
   1. to supply access to the Services to you, which may involve providing your personal information to Third Party Suppliers;
   2. to process your payment for the Services; and
   3. if you agreed to this during the booking process, to give you information about our other services, but you may stop receiving this at any time by contacting us on the details provided on our Website.
  2. When we will pass your personal information on to third parties. We will only give your personal information to third parties (other than Third Party Suppliers) where the law either requires or allows us to do so.
  3. Privacy and Cookies Policy: Please see our Privacy and Cookies Policy for more information as to how we use your personal information.
 13. WE OWN THE INFORMATION ON THE WEBSITE

  All content on the Website is either copyright © ParkVia ®, or the copyright of one or more Third Party Suppliers, with all rights reserved. Other product and company names mentioned on the Website may be the trademarks of their respective owners. Images on the Website are incorporated for viewing purposes only and may not be saved or downloaded in any format. Any customer reviews featured on the Website do not represent our opinions.

 14. OTHER IMPORTANT TERMS
  1. We may transfer this agreement to someone else. We may transfer our rights and obligations under our Contract with you to another organisation. We will always tell you in writing if this happens and we will ensure that the transfer will not adversely affect your rights under the Contract. If you are unhappy with the transfer, you may contact us to end the Contract within seven days of us telling you about it and we will refund you any payments you have made in advance for Services not yet received.
  2. You need our consent to transfer your rights to someone else. You may only transfer your rights or your obligations under your Contract with us to another person if we agree to this in writing. Please note that each booking is in respect of a specific vehicle and registration number only, so, if you would like to change the vehicle relevant to your booking, you should do so prior to the commencement of the Services through your Account.
  3. Nobody else has any rights under our Contract with you. This Contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its Terms.
  4. If a court finds part of these Terms illegal, the rest will continue in force. Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them, or any parts of them, are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
  5. Even if we delay in enforcing this Contract, we can still enforce it later. If we do not insist immediately that you do anything you are required to do under these Terms, or if we delay in taking steps against you in respect of your breaking this Contract, that will not mean that you do not have to do those things and it will not prevent us taking steps against you at a later date.
  6. Which laws apply to your Contract with us and where you may bring legal proceedings. These Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with them (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with English law. You submit to the exclusive jurisdiction of the English courts to settle any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms or their subject matter or formation, except where, by law, such dispute or claim must be brought in the jurisdiction in which you are domiciled, or where the relevant law contains mandatory provisions that override such exclusive jurisdiction.

Условия за отмяна на резервация

Вие трябва да направите всички искания за отмяна и изменение, с помощта на бутона "Управление с моята резервация" на уебсайта на ParkVia или чрез имейл до ParkVia на публикуван имейл адрес. Ако сте направили искания за отмяна или изменение устно, по телефона или директно на Паркинг доставчици, Вашите искания няма да бъдат активирани. Когато направите заявка за анулиране използвайки бутона "Управление с моята резервация", Вашата заявка се активира автоматично и периодът на известието за анулиране (определя се между времето, когато вземите Вашия автомобил дата/час и времето на ParkVia е наясно с Вашата декларация за отказ) се изчислява от времето, когато е направено искането за отмяна е използването на "Управление с моята резервация". Ако Вие изпратите заявката си за отмяна по e-mail, то ще се активира само в работно време и предизвестието за отмяна се изчислява от времето, в което ParkVia обработи искането за отмяна. Затова се препоръчва да се извърши отмяна на искането като използвате "Управление с моята резервация".

Моля, имайте предвид, че в тези общи примери сумата няма да бъде възстановена:

 • Предварителни промени на пътуването (включително отменени полети, круизи, пътувания с влак и др.): Без възстановяване. Ваша отговорност е да бъдете информирани за предварителни промени на пътуванията и съответно да коригирате графика, да информирате ParkVia за всички промени. ParkVia не носи отговорност, ако промените по-нататъшното си пътуване (напр. Полета Ви, круиза или влака е отменен) и няма да имате право на възстановяване.
 • Пропуснат трансфер: Без възстановяване. Автомобилите, които осигуряват трансфер имат разписания, в зависимост от индивидуалните условия и разписания на паркингите и те са на разположение на Интернет страницата на ParkVia и на ваучерите за резервация. Ваша отговорност е да се запознаете с часовете на работа на тези автомобили и техните разписания.
 • Пропускане на срещата с шофьора на Meet & Greet услугата: Сумата, която сте заплатили не се възстановява. Ваша отговорност е да предоставите точна и коректна информация за среща с шофьора на Meet & Greet услугата, както и да го информирате при възникване на промени с предизвестие, което му дава достатъчно време за да реагира. В случай, че информацията за място на срещата не е посочена на интернет сайта на ParkVia или на Вашето потвърждение за резервацията, задължение на клиента е да се свърже с паркинга за уточнение на часа и мястото на среща с шофьора на Meet & Greet услугата.
 • В случай на паркиране в друг паркинг, поради късно пристигане: Без възстановяване
 • В случай на паркиране в друг паркинг, поради не намирането на резервирания автомобилен паркинг: Без възстановяване. Направленията са включени във ваучер за резервация и са лесно достъпни от ParkVia. Ваша е отговорността да носите ваучерът за резервация и посоката с вас, когато пътувате.
 • Липса на ваучер за резервация : Без възстановяване. Ваучер за резервация се изпраща автоматично по електронна поща. Ваша е отговорността да се свържете с ParkVia, за да гарантирате, че сте получили съответните данни, ако Вашият ваучер за резервация не бил доставен.
 • Неизползваните дни за паркиране: Не е на разположение възстановяване за неизползвани дни или част от престоя.
 • Автомобили, които не се приемат от паркингите: Заплатената сума не се възстановява. Ваше задължение е да се информирате какви автомобили могат да бъдат приети от паркингите, като се свържете със съответния паркинг, на който ще оставите автомобила си или проверите предварително с ParkVia.

Срок за анулиране:

 • Повече от 24 преди оставяне на колата, дата и час: Пълно възтановяване
We're finding you the best deals
We'll be just a moment
. . .