Noteikumi un Nosacījumi

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING OUR SITE

Using our websites

The use of our websites (www.parkvia.com and others, as amended from time to time), is subject to our Website Terms of Use. All of our website users must read and agree to these terms.

Booking parking and other travel services

Parking and other travel services booked through our websites may be supplied either directly by us (ParkVia), or by a Third Party Provider.

These terms relate to bookings with ParkVia directly: Booking Terms and Conditions (ParkVia/Reseller). These are the terms of the contract between you and us, under which we supply the services to you.

ParkVia Ltd is registered in the UK under number 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Atcelšanas noteikumi

Atteikums vai izmaiņas ir jāveic, izmantojot "Manu rezervāciju pārvaldīšana" vietni ParkVia mājas lapā vai, nosūtot e-pastu uz ParkVia norādīto e-pasta adresi. Ja veicat atteikumu vai labojumus mutiski, pa tālruni vai tieši Pakalpojuma sniedzējam, jūsu prasības netiks ņemtas vērā. Atsaucot pasūtījumu "Manu rezervāciju pārvaldīšana" vietnē, jūsu pieprasījums tiks apstrādāts nekavējoties un atteikuma paziņojuma periods (laiks starp jūsu norādīto transportlīdzekļa atstāšanas brīdi stāvvietā un laiku, kad ParkVia saņēma jūsu pieteikumu par atteikšanos) tiek aprēķināts no brīža, kad atteikuma pieteikums ir veikts. Nosūtot a-pastu ar atteikumu no pasūtījuma, tas tiks apstrādāts tikai darba laikā un pasūtījuma anulēšanas periods tiks aprēķināts no brīža, kad ParkVia ir fiziski saņēmis pasūtījuma anulēšanas pieprasījumu. Līdz ar to iesakām klientiem atteikumu noformēt nodaļā "Manu rezervāciju pārvaldīšana".

Lūdzam ņemt vērā, ka sekojošos gadījumos samaksa netiek atgriezta:

Rezervāciju var mainīt līdz pat 12 h pēc atgriešanās datuma un laika.

Atteikuma ziņojuma periods: