Ortaklık Başvuru Formu

Eğer bir seyahat acentesi iseniz ve müşterilerinize seyahat paketlerinde otopark hizmeti sağlamanın rahatlığını yaşatmak istiyorsanız aşağıdaki fomu doldurunuz. Bize sağladığınız rezervasyonların sayısına bağlı olarak biz, size değişken oranlı bir komisyon ödemesi yapacağız.

Eğer bir web sorumlusu iseniz ya da web sitenize ekstra bir gelir akışı sağlamak istiyorsanız da bu formu kullanabilirsiniz.
Şartlar ve Koşullar

Bu sözleşme (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) iş Ortağının (bundan sonra “Ortak” olarak anılacaktır) Ürünleri tanıtarak müşterilerini ParkCloud’un Park Yeri Sağlayacılarına nasıl tanıtacağının kurallarını belirlemektedir. ParkVia’nın Ortaklık Programı’na kayıt olarak Ortak, Sözleşme’nin şartlar ve koşullarını kabul eder ve onaylar.

Bu sözleşme, Wood Street, SK3 0DF İngiltere’de 6557569 sayısı altında kayıtlı olan ParkCloud Ltd (bundan sonra “ParkCloud” olarak anılacaktır) ile bilgileri Ortak tarafından Kayıt Formunda verilen Affiliate arasında imzalanacaktır. Bu sözleşmenin yürürlülük tarihi Ortağın Kayıt Formunu doldurduğu gündür. Ortak, Sözleşme’nin şart ve koşullarını kabul etmesine bağlı olarak yargı yasaları altında geçerli ve iyi bir sicili olduğunu kabul eder.

Özgeçmiş

ParkCloud, müşterilerin online rezervasyon (“Rezervasyon”, “Rezervasyonlar”) yapabilmelerini sağlayan bir park yeri rezervasyon sistemi sağlayıcısıdır. ParkCloud bağımsız otoparkların (“Park yeri Sağlayıcısı”) sağladığı ve rezervasyonları müşteriler tarafından sonuçlandırılan ürün ve hizmetleri (“Hizmet”, “Hizmetler”) kendi web sitelerinde tanıtır.

Ortağa ParkCloud adına Park yeri Sağlayıcılarının ürünlerini ParkCloud tarafından bu sözleşmenin yürürlüğünce verilen Rezervasyon Formu/Takip Bağlantı/API kullanarak tanıtmasına kısıtlı olmayan bir hak verilir. Ortak müşterilerine bu sözleşmenin süresi boyunca Ürünleri araç otopark hizmetleri sağlamak koşuluyla, burada belirtilen şekilde tanıtabilir.

Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki terimler şu anlamları taşımaktadır:

Ortak Kayıt Formu’nda bilgileri verilen taraf demektir;

Ortağın Web Sitesi Ortak tarafından bakımı sağlayan web sitesi demektir;

API sadece ParkCloud’un API’sı demektir;

Rezervasyon(lar) Müşteri tarafından Rezervasyon Formu ya da Link aracılığıyla yapılan park yeri rezervasyonu demektir;

Rezervasyon Formu Müşterilerin rezervasyon yapması için Ortağın Web Sitesine koyulan HTML kodu demektir;

İş Günü İngiltere’de bankaların iş için açık olduğu gün demektir;

Komisyon ParkCloud’un Ortağa ödeceği parasal değer demektir;

Geçerli Tarih Rezervasyon Formu/ Takip Linki/ API ‘da müşterinin rezervasyon yapması için geçerli olan tarihtir;

Müşteri(ler) Ortağın web sitesinde rezervasyon yapan kişiler demektir;

ParkCloud Web sitesi ParkCloud tarafından işletilen web sitesidir;

Park Yeri Sağlayıcı(lar) müşteri tarafından rezervasyon yapılan otopark(lar) demektir;

Ödemeli Arama istenen anahtar kelimeye dayalı arama sonuçları sunmak amacıyla kullanılan online bir pazarlama biçimi anlamına gelmektedir;

Ürün(ler) Şirket’in Park yeri Sağlayıcıları tarafından sunulan ürün ve hizmetler demektir;

Sipariş Formu müşteriler tarafından yapılan rezervasyonu, fiyatı ve ödenmesi gereken komisyon ile birlikte gösteren bir belge anlamına gelmektedir;

Kayıt Formu Ortağın doldurması için ParkCloud web sitesinde sağlanan online form demektir;

Takip Linki Ortağa müşterilerine ParkCloud web sitesinde rezervasyon alması için verilen bir link anlamına gelmektedir.

Sözleşmeler

1. Temsil.

Ortak Ürünleri dükkanlar, çağrı merkezleri ve web siteleri ile sınırlı olmamak üzere bütün satış noktalarında tanıtabilir, ve Ürünlerin tanıtım ve satışı için yapılan bütün masraflardan sorumludur. Ortak işleri kendi adına yürütmeli ve kendini ParkCloud’un bir çalışanı ya da ajanı olarak temsil etmemelidir.

2. Rezervasyon Formu ve Takip Linki.

2.1 ParkCloud Ortağa HTML kodu Ortağın web sitesinde göze çarpan bir yere koyulması için hazır olan bir Rezervasyon Formu sağlamalıdır. Ortak bu Rezervasyon Formunu kendi web sitesine entegre etmekten ve bahsedilen entegrasyon sonucu ortaya çıkacak bütün masraflardan sorumludur.

2.2 Takip Linki bu sözleşmeye bağlı olarak ParkCloud’dan Ortağa verilecektir.

3. Son kullanıcı fiyatlandırma ve Ürün değişimi.

Son kullanıcı fiyatlandırma ve Ürün özellikleri ParkCloud ve Park yeri Sağlayıcısının takdirinde değişikliğe tabidir.

4. Komisyon ve Ödemeler.

4.1 Ortak, Park yeri Sağlayıcısına müşteri (sürücü) bulmak gibi "Firmadan Firmaya" verdiği acente hizmetleri için toplam fiyat üzerinden (KDV gibi herhangi bir vergi dahil olmak üzere) Komisyon alma hakkına sahiptir. Komisyon oranı %5’tir.

4.2 ParkCloud Komisyon değeri elli (50) GBP (Pound Sterling) (ya da ilgili yabancı para eşdeğeri) ulaştığında Ortağa ödeme yapacaktır.

4.3 Ortak tarafından kazanılan Komisyon Sipariş Formu şeklinde ParkCloud tarafından Ortağa tebliğ edilecektir.

4.4 Ortak siparişin verildiği aydan sonra on (10) iş günü içerisinde kazanılan Komisyonu ilgili KDV Kanununa uygun olarak ParkCloud’a faturalandırmalıdır.

4.5 Taraflar kendilerinin Vergi Kayıt numarası değişmesi ya da Vergi kayıtlı olmaktan vazgeçmesi durumunda diğer tarafı bilgilendirmelidir.

4.6 Bu anlaşma uyarınca ParkCloud tarafından Ortağa yapılan ödemeler GBP (Pound Sterling) olarak yapılacaktır. ParkCloud tarafından alınan diğer yabancı para değeri ödemeleri ParkCloud, ECB tarafından rezervasyonun yapıldığı günde (eğer o gün bir iş günü değilse, ondan sonraki ilk iş gününde) yayınlanan fiyatla GBP (Pound Sterling)’ye çevirecektir.

5. Promosyonlar.

Ortak, ödemeli arama, SEM ya da SEO aktivitelerinin ya da herhangi bir başka pazarlama amaçlı online faaliyeti (ister doğrudan dolaylı, ister üçüncü taraflar aracılığıyla), Rezervasyon Formu/Takip Linki/API/Ürünler açısından, yürütmek, üstlenmek, kullanmak ve uygulamak (ya da üçüncü taraflara izin vermek) gibi birşeyi Anlaşma süresi boyunca yapmayacağını kabul eder ve bunun garantisini verir.

6. Kısıtlayıcı Tüzük.

Ortak, bu Sözleşme dışında, Park Yeri Sağlayıcılarıyla (doğrudan dolaylı ya da degil), Anlaşma süresi boyunca ya da Anlaşma iptal edildikten sonraki 12 ay çalışmayacağını kabul eder ve onaylar.

7. Gizlilik.

Burada alışverişi yapılan tescilli bilgiler Ortak tarafından güvenle saklanmalıdır. Bu bilgiler Sözleşmede belirtilen hükümler, ürün ve hizmet bilgileri, fiyatlandırma, şirket uygulamaları ve yöntem bilimini kapsamaktadır ve bunlarla sınırlı değildir. Ortak ayrıca ParkCloud’un yazılı onayı olmadan, kendisine verilen web sitesi/ Link/ Rezervasyon Formu/ API ya da buna benzer cihazları dağıtmayacağını, sökmeyeceğini, parçalara ayırmayacağını, deşifre etmeyeceğini ya da tersine yönetmeyeceğini kabul etmektedir.

8. Veri koruma.

Her iki taraf da saklanan ve kaydedilen bütün verinin zaman zaman yürürlükteki veri koruma kanununa, ya da yeni geliştirilen, eklenen ya da yerine geçen kanunun gereklerine uyacak şekilde saklayacağının ve kaydedeceğinin garantisini vermektedir. İki taraf da kişisel bilgileri izinsiz açığa vurulmaktan ya da erişilmekten ya da diğer yasadışı şekillerde işleme koyulmaktan korunacağını kabul etmektedir.

9. Hakkı Devir.

Her iki taraf da diğer tarafın önceden yazılı izni olmadan, tamamen ya da kısmen, anlaşmayı tahsis ya da devir edemez. Herhangi bir tarafın işinin tamamını ya da bir kısmını devretmeyi düşünmesi, sahibinin değişmesi ya da yargı yetkisinin değişmesi durumunda o taraf diğer tarafı mektup, faks ya da eposta ile olayın yürürlüğe gireceği tarihten en az 60 gün önce bilgilendirmelidir.

10. Sözleşme Süresi.

Bu sözleşmenin süresi Ortağın Kayıt Formunda dolduduğu günden başlayarak on iki (12) aydır. Ortak ParkCloud’u Sözleşmenin sona erme tarihinden en az otuz (30) gün önce bilgilendirmediği sürece Sözleşme her on iki (12) ayda devamlı olarak yenilecektir.

11. İptal.

Taraflardan herhangi biri, aşağıdaki olaylardan biri veya daha fazlasının oluşması üzerine kendi takdiriyle sözleşmesini iptal edebilir:

  1. Diğer taraftan bahsedilen hata ile ilgili yazılı olarak bildirim aldıktan sonra, anlaşmanın herhangi bir hükümüne uyulmaması,
  2. Alıcının atanması ya da herhangi bir tarafın alacaklılardan (kredi veren bir kuruluştan) yardım isteme amaçlı herhangi bir başvuruda bulunması,
  3. Tarafların karşılıklı, yazılı olarak anlaşması.

12. Tazminat.

Ortağın ürün, hizmet ya da izinsiz yapılan ürün ve hizmet tanıtımı ya da pazarlama ve destek hizmetlerinde sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda Ortak, türü ve yapısı ne olursa olsun, ParkCloud’a karşı doğrudan ya da dolaylı olarak iddia edilen, varsayılan ya da yürürlüğe konulan konularda ortaya çıkabilecek bütün şikayetler, yargılama, ödül, maliyet, masraf, zarar ve borçlardan (makul yasal ücretler dahil) ParkCloud’u korumalı ve gerekli tazminatı ödemelidir.

13. Sınırlı Garanti.

ParkCloud, Rezervasyon Formu, Takip Linki ve API’nın işlevlerini yerine getireceğinin garantisini verir. Rezervasyon Formunun ve/ya da Takip Linkinin işlevini yerine getirmediği tespit edilirse, ParkCloud’un tek sorumluluğu, hatayı düzeltmek için, endüstri standartlarına uygun bir çaba sarfetmesi olacaktır.

14. Zorlayıcı Sebepler.

Hiçbir taraf, performans ile ilgili, doğa, grev, ambargo, yangın ya da kendi kontrolü dışındaki etkenlerden oluşan gecikmeden ya da arızadan sorumlu tutulmamalıdır.

15. Bağlayıcı Etkisi.

Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamayacağına karar verilmesi halinde, kalan hükümlerin uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecek ya da zarar görmeyecektir. Bu sözleşme ve doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık, hukuk ilkelerinin çatışması dikkate alınmaksızın, İngiltere ve Galler Ülkesi kanunlarına göre yürütülecektir. Taraflardan herhangi birinin anlaşmada yapılması gerektiği belirtilen şeyleri yapmadığı takdirde, Sözleşmede o taraf için böyle bir hak geçerli olmayacaktır.

16. Anlaşmazlıklar.

Eğer Sözleşme ile ilgili bir anlaşmazlığı çözmek için yasal işlemler başlatılmışsa, kazanan taraf tüm masrafları, avukat ücretlerini ve tanık ücretlerini, yanı sıra başvuruya bağlı olarak yapılan herhangi bir masraf ya da yasal ücretleri geri alma hakkına sahip olacaktır.

17. Genel Hükümler.

17.1 Bu sözleşme ve aşağıda verilen lisanslar, diğer tarafın yazılı onayı olmadan, Hukuk ya da başka bir hükümün işlemi ile, herhangi bir taraf tarafından atanamaz. Bu sözleşme, her iki tarafın ve izin verilen vekillerin yararı üzerine etkili olacaktır.

17.2 Bu sözleşmedeki herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırış oluşu ya da uygulanabilir olmayışı, diğer hükümlerin geçerliliğini, yasallığını ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

17.3 Sözleşme çerçevesinde taraflardan birinin yapacağı herhangi bir iletişim ya da bildirim, yazılı olarak İngilizce dilinde, ve diğer tarafa ön ödemeli posta ya da e-posta olarak kayıtlı olduğu ofise ya da bu tarafın başta belirtilen diğer tarafa önceden verdiği diğer adreste yapılmalıdır.

17.4 Sözleşmeye yapılan herhangi bir değişiklik yazılı şekilde olup iki tarafın imzası olmadığı sürece geçerli olmayacaktır.

17.5 Her iki taraf da, aksi belirtilmedikçe, Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirirken oluşan kendi masraflarını üstleneceğini kabul etmektedir.

17.6 Eğer bundan sonra herhangi bir zamanda taraflar arasında bir anlaşmazlık olursa, taraflar bu anlaşmazlık, farklılık ya da talebi müzakere ile iyi niyetle çözmek için uğraşacaktır.