Cerere de Afiliere

Dacă sunteți un agent de turism și aţi dori să oferiţi clienţilor dumneavoastră confortul de a include un loc de parcare în pachetul dumnealor de călătorie, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos. În funcţie de volumul rezervărilor pe care il veţi genera, veţi beneficia de un comision progresiv.

Puteţi folosi acest formular și dacă sunteţi un administrator de website și doriţi sa adăugaţi o noua sursă de venit website-ului dumneavoastră.
Termeni & Condiții

Acest Contract (numit în continuare “Contract”) stabilește normele prin care Afiliatul ( în continuare numit “Afiliat”) introduce clienții acestuia comaniilor partenere ale ParkCloud care se oferă parcări prin promovarea Produselor. Prin înregistrarea și semnarea unui Program de Afiliere cu ParkVia ca și Afiliat, Afiliatul ia la cunoșțință, acceptă și agreează cu termenii și condițiile acestui Contract.

Contractul se conclude între ParkCloud Ltd înregistrat sub numărul number 6557569 at Wood Street, SK3 0DF UK, (în continuare numit “ParkCloud”) și Afiliatul, detaliile acestuia fiind furnizate de către Afiliat în Formularul de Înregistrare. Data efectivă a acestui Contract este ziua în care Afiliatul a completat Formularul de Înregistrare. Afiliatul garantează că este valid și că este în conformitate cu jurisdicția în care este încorporat și că are capacitatea deplină de a accepta termenii și condițiile din acest Contract.

Informații utile despre ParkCloud

ParkCloud este un furnizor de sisteme de rezervare online a locurilor de parcare prin care Clienții pot rezerva locuri de parcare (“Rezervare”, “Rezervări”). ParkCloud gestionează propriul website pentru a promova produsele și serviciile de parcare (“Produs”, “Produse”) oferite de parcările autonome (“Furnizori de Parcare”) care primesc Rezervările efectuate de Client.

Afiliatului i se acordă dreptul exclusiv de a promova Produsele Furnizorilor Parcării în numele companiei ParkCloud, folosind Formularul de Rezervare/ Link-ul/ API oferit de ParkCloud în scopul executării acestui Contract. Afiliatul poate promova Produse pentru furnizarea de servicii de parcare Clienților săi pe perioada de valabilitate a acestui Contract, doar în modul specificat mai sus.

Definiții

Termenii prezenți în acest Contract vor avea următoarele semnificații:

Afiliat reprezintă partea care a oferit detalii în Formularul de Înregistrare;

Website-ul Afiliatului reprezintă un website gestionat de Afiliat;

API se referă doar la API-ul companiei ParkCloud;

Rezervare(-ări) înseamnă o rezervare a unui loc de parcare efectuată de Client utilizând Formularul de Rezervare sau Link-ul;

Formular de Rezervare se referă la codul HTML pregătit pentru a fi introdus pe Website-ul Afiliatului pentru a le da posibilitatea clienților de a efectua Rezervări;

Zi Lucrătore reprezintă o zi în care bancile sunt deschise în Marea Britanie;

Comision înseamnă suma de bani plătită de ParkCloud Afiliatului;

Data Efectivă înseamnă data în care Formularul de Rezervare/ Link-ul/ API sunt disponibile Clienților pentru a efectua Rezervări;

Client (-ți) reprezintă indivizii care au rezervat de pe Website-ul Afiliatului;

Website-ul companiei ParkCloud înseamnă website-ul gestionat de ParkCloud;

Furnizorul (-ii) de Parcare înseamnă parcarea (-ările) cu care Clientul a efectuat o Rezervare;

Căutarea cu plată înseamnă orice formă de marketing online menită să ofere rezultate ale căutărilor bazate pe cuvintele cheie cerute;

Produs (-e) înseamnă produse și servicii oferite de Compania Furnizorilor de parcare;

Document de înștiințare înseamnă un document care indică Rezervările efectuate de Client împreună cu prețurile și comisionul datorat;

Formularul de Înregistrare înseamnă formularul online oferit pe Website-ul ParkCloud pentru ca Afiliații să îl completeze;

Link-ul reprezintă link-ul care conduce la website-ul companiei ParkCloud pentru a facilita Afiliatul să efectueze Rezervări pentru Client.

Termeni și Condiții

1. Reprezentare.

Afiliatul poate promova Produsele prin toate canalele sale de vânzare, incluzând dar nu limitându-se la magazine, call centres și website-uri, și este responsabil pentru toate costurile acestei promovări sau vânzari a Produselor. Afiliatul poate conduce business-uri în nume propriu și nu trebuie să se considere ca fiind un angajat sau un agent pentru ParkCloud.

2. Formularul de Rezervare și Link-ul.

2.1 ParkCloud îi oferă Afiliatului Formularul de Rezervare care este un code HTML gata să fie inserat în website-ul Afiliatului. Afiliatul este responsabil pentru integrarea Formularului de Rezervare în website-ul Alifiatului și trebuie să fie responsabil pentru toate costurile care pot apărea în integrarea menționată anterior.

2.2 Link-ul va fi furnizat de ParkCloud Afiliatului, în legătură cu acest Contract.

3. Prețul pentru utilizatorul final și schimbarea produsului.

Prețul pentru Utilizatorul Final și specificația Produsului se pot schimba la discreția companiei ParkCloud și Furnizorului de Parcare.

4. Comisioane și Plăți.

4.1 Afiliatul este îndreptățit să primească un Comision din prețul total (incluzând toate taxele aplicate cum ar fi TVA) pentru o colaborare “Business to Business” furnizate de servicii intermediare de exemplu găsirea clientului (șoferul) pentru Furnizorul de Parcare. Comisionul este de 5 %.

4.2 ParkCloud efectuează plata către Afiliat atunci când Comisionul va ajunge la suma de (50) de Lire Sterline (sau echivalentul acestea în moneda respectivă).

4.3 Comisionul câștigat de Afiliat va fi comunicat de ParkCloud Afiliatului într-un Document de Înștințare.

4.4 Afiliatul va factura ParkCloud pentru Comisionul revendicat in concordanta cu Legea TVA relevanta, in termen de zece (10) zile lucratoare dupa sfarsitul lunii in care comanda de achizitionare a fost emisa.

4.5 Fiecare parte va notifica cealălaltă parte dacă își schimbă numărul de înregistrare TVA-ul sau dacă încetează în a fi plătitori de TVA.

4.6 Plățile efectuate de ParkCloud către Afiliat specificate în acest contract se vor face în Lire Sterline. Alte plăți curente colectate de ParkCloud se vor realiza la ratele publicate de ECB în ziua în care Rezervarea a fost efectuată sau (dacă aceea nu este o Zi Lucrătoare) în următoarea Zi Lucrătoare.

5. Promoții.

Afiliatul agreează și garantează că în numele termenilor și condițiilor nu va conduce, se va angaja, utiliza, efectua sau exercita Căutări Plătite SEM sau SEO sau alte forme de promovare online (directe sau indirecte sau prin a Treia Parte), cu privire la Formularul de Rezervare/ Link/ API/ Produse.

6. Convenirea Restrictivă.

Afiliații agreează și se angajează că nu va acționa, direct sau indirect, într-o altă manieră decât cea prezentată în acest Contract, acesta nu trebuie să lucreze cu Furnizorii de Parcare sau să îi contacteze pe perioada Contractului și 12 luni după terminarea acestui Contract.

7. Confidențialitate.

Proprietarii informațiilor care se vor divulga în urma acestei colaborări trebuie să fie păstrate de către Afiliat ca fiind confidențiale. Aceste informații pot include, dar nu se limitează la, informații pe le puteți găsi în acest Contract, informații despre produse și servicii, prețuri, practica companiei, metodologie sau proceduri. Afiliatul agreează să nu distribuie, descompună, demonteze, să decodeze nici un website al companiei ParkCloud/ Link/ Formular de Rezervare/ API sau diferite dispozitive trimise Afiliatului sau orice parte a acestuia, fără acordul companiei ParkCloud.

8. Protecția Datelor.

Fiecare parte trebuie să se asigure că orice date păstrate sau înregistrate în orice moment, trebuie să respecte cerințele legislației, aplicabile privind protecția datelor, în vigoare din timp în timp, și / sau orice legislație care se dezvolta, se adaugă la și, după caz, înlocuiește. Ambele părți agrează că datele personale va fi protejată de accesul neautorizat al oricăror alte forme neautorizate de utilizare.

9. Transfer de Drepturi.

Nici una dintre părți nu va repartiza sau transfera acest Contract, tot sau doar o parte, fără acordul în prealabil, în scris al celeilalte părți. În cazul în care oricare dintre părți are în vedere vânzarea activității sale întregă sau parțială sau își schimbă proprietatea, sau se efectuează o schimbare în jurisdicția sa, una dintre parți înștiințează cealaltă parte prin poștă, fax sau e-mail cu 60 de zile înainte de data intrării în vigoare a evenimentului.

10. Termenul Contractului.

Termenul acestui Contract este de doisprezece (12) luni de la data în care Afiliatul completează Formularul de Înregistrare. Acest Contract va fi reînnoit continuu la fiecre douăsprezece luni (12), dacă Afiliatul vrea să încheie colaborarea acesta trebuie să anunțe compania ParkCloud, în scris, cu treizeci (30) de zile înainte de expirarea contractului.

11. Rezilierea.

Fiecare parte poate încheia acest contract la discreția acestuia dacă se întâmplă unul sau mai multe din următoarele evenimente:

  1. Nerespectarea oricăror dispoziții ale Contractului de la primirea unei notificări scrise de la cealaltă parte,
  2. Când uneia dintre părți i se numește un administrator judiciar sau când acesta declară faliment sau apelează la ajutor din partea unor creditori,
  3. Când se stabilește de comun acord, în scris, de către ParkCloud și Afiliat.

12. Despăgubire

Afiliatul va despăgubi și va menține Compania ParkCloud departe de orice judecati, premii, costuri, cheltuieli, pagube și datorii (inclusiv taxele legale rezonabile) de orice fel și natură, care pot fi afirmate, acordate sau impuse împotriva ParkCloud direct sau care rezultă în mod indirect din sau în legătură cu marketing-ul sau de servicii de asistență de afiliere ale produsului sau de reprezentarea neautorizată a produsului și a serviciilor sau orice încălcare a acestui acord de către Afiliat.

13. Garanție Limitată

ParkCloud garantează că Formularul de Rezervare, Link-ul și API vor executa în mod substanțial funcțiile sale. Dacă se constată că Formularul de Rezervare și/sau Link-ul nu sunt funcționale, responsabilitatea companiei ParkCloud va fi să depună eforturi rezonabile, în concordanță cu standardele industriale, ca să remedieze defectul.

14. Forța Majoră.

Niciuna din părți nu va fi considerată responsabilă pentru întarzierea sau eșecul de a își îndeplini functiile, atunci când aceast lucru este cauzat de evenimente naturale, greve, embargouri, incendii, război sau altor cauze care sunt în afara controlului direct al oricărei dintre parți.

15. Alte dispoziții.

În cazul în care oricare din clauzele acestui contract este considerată neaplicabilă, aplicabilitatea clauzelor rămase nu trebuie în nici un caz să fie afectată sau deteriorată. Acest contract, precum și orice altă dispută care rezultă din acesta, vor fi guvernate de legile Angliei, fără a ține seama de posibile conflicte între legi. Neîndeplinirea sau întârzierea oricărei părți în exercitarea unui drept sau putere oferită prin acest contract, nu va însemna renunțarea la acel drept sau putere.

16. Controverse.

În cazul în care se inițiază demersuri legale pentru rezolvarea unei dispute legate de acest contract, partea câștigătoare are dreptul să iși recupereze toate costurile și taxele legale, inclusiv costuri pentru expertize specializate dar și alte costuri sau taxe legale survenite din cauza unor eventuale recursuri.

17. Dispoziții Generale

17.1 Prezentul Contract și licențele acordate mai jos nu pot fi atribuite de către oricare dintre părți, prin efectul legii sau în alt mod, fără acordul prealabil în scris de către cealaltă parte, oferite. Prezentul Contract va fi obligatoriu, și intra în vigoare în beneficiul, succesorilor permiși și atribuit fiecărei părți.

17.2 Invaliditate, ilegalitatea sau inopozabilitatea oricărei prevederi a Contractului nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului.

17.3 Orice înștiințare sau comunicare dată de către oricare dintre părți în temeiul Contractului trebuie să fie în scris și în limba engleză și trebuie să fie emis prin postă (însă trimiterea scrisorii trebuie să fie plătită înainte de trimitere) sau prin e-mail informând cealălaltă parte, la sediul social sau la o altă adresă notificată de către cealaltă parte pentru partea menționată prima dată.

17.4 Nici o modificare a Contractului nu este valabilă dacă nu se realizează în scris și nu se semnează de ambele părți.

17.5 Fiecare parte este de acord să suporte propriile cheltuieli de realizare a obligațiilor care îi revin în concordanță cu Contractul, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

17.6 În cazul în care apare orice litigiu, în orice moment, în continuare, între părțile la prezentului Contract, atunci părțile vor încerca, cu bună credință, să rezolve orice litigiu, diferență sau să pretindă o promptă negociere.